close

Enter

Log in using OpenID

4.sinif_4.fasikul_etk

embedDownload
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
TÜRKÇE
okula
...............................
yazl›kta
...............................
çiftlikten
...............................
günefli
...............................
MATEMATİK
1
2
(Geometri ile başlayanlar)
dolaptan
...............................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
3
110°
Tahminim: ....................
105°
Gerçek ölçü: ................
90°
Tahminim: ....................
90°
Gerçek ölçü: ................
50°
Tahminim: ....................
40°
Gerçek ölçü: ................
4
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
MATEMATİK
(Sayılarla başlayanlar)
2
a.
b.
c.
d.
1
2
5
9
7
8
9
5
1
4
7
8
6
5
8
9
+3
4
2
5
4
5
4
8
5
4
4
5
3
4
4
3
7
3
2
+2
8
1
1
+3
4
2
5
+2
1
7
3
4
a. Do€ru
–
b. Yanl›fl
4
5
1
3
3
2
5
4
1
2
5
9
–
c. Do€ru
1
4
4
3
2
5
4
8
–
d. Do€ru
4
7
3
2
3
2
5
4
1
4
7
8
–
8
7
3
4
2
1
4
5
6
5
8
9
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
3
8 7 3 4
6 9 8 5
7 6 3 2
9 6 5 4
1 2 5 1
2 5 4 8
2 5 4 1
3 2 5 4
7 4 8 3
4 4 3 7
5 0 9 1
6 4 0 0
5 2 1 4
6 5 8 7
6 9 4 2
7 8 5 2
3 2 1 6
3 2 6 5
4 2 5 3
3 2 1 9
1 9 9 8
3 3 2 2
2 6 8 9
4 6 3 3
6400
4437
3322
2689
4633
7483
1998
5091
4
Treni kaç›rd›€›m için arabamla gitmek zorunda
kald›m. 461 km yol ald›m.
Toplam yol 1253 km'dir.
Metin Bey’in gidece€i yere varmas› için
kaç km daha yolu kalm›flt›r?
Yar›y›l tatilinde toplam 1350
tane soru çözmem gerekiyor. Bunun 453 tanesini
çözdüm.
Buna göre, Arda'n›n çözmesi gereken
kaç soru kalm›flt›r?
Metin Bey
Arda
1253
– 461
792
1350
– 453
897
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
Ka€›t havlu
Demir çivi
Tahta kafl›k
2
.............
6
.............
1
.............
Paket lasti€i
5
.............
Cam kase
4
.............
Çelik tencere
Porselen tabak
3
.............
7
.............
3, 5
....................
2, 4
....................
2, 4
....................
2, 4
....................
1, 2, 4
....................
3, 5
....................
2, 3
....................
2, 4
....................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
4. GÜN (4. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
Zeybek
Ege Bölgesi
Bat› Anadolu Yöresi
Horon
Karadeniz Bölgesi
Ordu-Giresun-Trabzon
Artvin-Rize
K›l›ç Kalkan
Bursa
............................................. ............................................. .............................................
Atabar›
Çayda Ç›ra
Kafl›k
Artvin
Elaz›€
Antalya - Konya
.............................................
.............................................
.............................................
İNGİLİZCE
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
It is a green hat.
It is a red T-shirt.
They are pink skirts.
It is a white shirt.
It is a blue jacket.
They are purple socks.
They are blue trousers/jeans.
It is a black belt.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
762 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content