close

Enter

Log in using OpenID

(%39) yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor

embedDownload
BIST 100 ENDEKSİ’NE DAHİL ŞİRKETLERİN 39 TANESİNİN
(%39) YÖNETİM KURULLARINDA KADIN ÜYE BULUNMUYOR
SPK’nun 3 Ocak 2014’de yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (II-17.1) 4.3.9. maddesi gereğince şirketlerin, yönetim
kurullarında kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydı ile bir hedef oran ve hedef
zaman belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulması ve yönetim
kurullarının bu hedeflere ulaşılması hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak
değerlendirmesi tavsiye edilmiştir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Mayıs 2014’te
yapmış olduğu son araştırmanın sonuçlarına göre BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin 39
tanesinin (%39) yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor. Bu oran BIST 30 Endeksi’ne
dahil şirketlerde %47 seviyesinde. BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin 14 tanesinin
yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor.
İlkeye uyum açısından değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin sadece
10 tanesinin yönetim kurullarında asgari %25 kadın üye oranının mevcut olduğu
görülmektedir. BIST 30 Endeksi’nde ise 3 şirketin yönetim kurullarında asgari %25 kadın
üye oranı sağlanmaktadır.
Araştırma sonuçlarının ayrıntıları şöyle:

BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarında toplam 844 üye var.
(ortalama yönetim kurulu büyüklüğü 8.44). Ocak 2013 te SAHA tarafından yapılan
çalışmada 817 üye tespit edilmiş olup geçen sürede % 3 lük bir artış yaşanmıştır.

BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarında toplam 88 kadın üye var.
(ortalama kadın üye sayısı 0.88). Ocak 2013 te bu rakam 86 olarak gerçekleşmiştir.

BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarının %10.4’ü kadın üyelerden
oluşuyor. Ocak 2013 te tespit edilen oran %10,5 tir.

BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurulu üye sayıları şöyle yapılanmış:
15 üye (2 şirket)
14 üye (1 şirket)
12 üye (9 şirket)
11 üye (10 şirket)
10 üye (5 şirket)
9 üye (24 şirket)
8 üye (2 şirket)
7 üye (21 şirket)
6 üye (23 şirket)
5 üye (3 şirket)

5
3
2
1
0
BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye sayıları ise
şöyle yapılanmış:
üye
üye
üye
üye
üye
(1 şirket)
(5 şirket)
(13 şirket)
(42 şirket)
(39 şirket)

BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarında toplam 282 üye var.
(ortalama yönetim kurulu büyüklüğü 9,4). Ocak 2013 çalışmasında 270 üye tespit
edilmiş olup geçen sürede % 4 lük bir artış sağlanmıştır.

BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarında toplam 24 kadın üye var.
(ortalama kadın üye sayısı 0,09). Ocak 2013 te 30 kadın üye belirlenmiş olup burada
kadın üye sayısındaki düşüş dikkat çekmiştir.

BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarının %8,5’i kadın üyelerden
oluşuyor. (Ocak 2013-%11,1)

BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurulu üye sayıları şöyle yapılanmış:
15 üye (2 şirket)
12 üye (4 şirket)
11 üye (4 şirket)
10 üye (2 şirket)
9 üye (9 şirket)
8 üye (1 şirket)
7 üye (4 şirket)
6 üye (3 şirket)
5 üye (1 şirket)

3
2
1
0
BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurulllarındaki kadın üye sayıları şöyle
yapılanmış:
üye
üye
üye
üye
(2 şirket)
(4 şirket)
(10 şirket)
(14 şirket)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content