close

Enter

Log in using OpenID

COLOR CONTROL GX

embedDownload
COLOR CONTROL GX
Color Control GX, kendisine bağlanan tüm ürünler için sezgisel kontrol ve izleme görevini üstlenir.
Bağlanabilecek uyumlu Victron ürünleri sayısızdır: İnvertörler, Multi'ler, Quattro'lar, MPPT 150/70, BMV-600,
Skylla-i, Lynx Ion ve daha fazlası.
VRM Online Portal
Ürünlerinizi Color Control GX üzerinden izleme ve kontrol etmenin yanında, bilgilerin aktarıldığı ücretsiz
uzaktan izlemeyle alakalı web sitemizi de kullanabilirsiniz: VRM Online Portal. VRM Online Portal'ı daha
yakından tanımak için, https://vrm.victronenergy.com adresini ziyaret ediniz. Portal ücretsizdir.
Datasheet sayfasından kWh gösterge panel ekranın resmine de bakınız .
Gelecek ĠĢlevselliği
Color Control’un sınırsız olanakları vardır. Tüm fikirlerimizi ve isteklerimizi uygulamak yıllar alacaktır. Henüz
kullanılabilir olmayan pek çok özellik var. 'Gelecek İşlevselliği’ ile işaretli fonksiyonlar bir yazılım güncellemesi
gibi, daha sonra kullanılabilir hale gelecektir. Yazılım güncellemeleri, diğer tüm Victron ürünlerinde olduğu gibi
ücretsizdir.
Ürünleri güncellemek çok kolay: Color Control GX internete bağlı olduğu sürece kendini otomatik olarak
güncelleyecektir. El ile yapılan güncellemeler USB aygıtıyla ve microSD kartları ile yapılabilir.
DESTEKLENEN ÜRÜNLER
Multi, bölünmüş faz ve 3 fazlı sistemleri içerenler. İzleme ve kontrol etme. (açık / kapalı ve akım
sınırlayıcı). Multi değiştirme ayarları henüz kullanılamamaktadır.
Quattro, bölünmüş faz ve 3 fazlı sistemleri içerenler. Multi gibi aynı sınırlamalar ve bazı Quattro ya özel
nitelikler, örneğin hangi girişin o an aktif olduğunu görebilme henüz kullanılamamaktadır.
BlueSolar MPPT 150/70 ve MPPT 150/85. Mevcut solar çıkışı ekran üzerinden görülebilir ve tüm
parametreler VRM online portalına kaydedilir. VRM Uygulamasında, BlueSolar MPPT 150/70 gibi veri
gösteren kullanışlı bir ekran olduğunu unutmayın. VE.Can ’lı çoklu BlueSolar MPPT’ler paralel
kullanıldığı zaman, Color Control tüm bilgileri birlikte gösterecektir. Synchronizing multiple MPPT
150/70 solar chargers hakkındaki blog-post u inceleyiniz.
BMV-600 ailesi VE’ye Color Control GX üzerindeki bağlantı noktalarıyla bağlanabilir. Bunun için
BMV60xS kablosuna VE.Direct’i kullanın. See our pricelist.
BMW-700 ailesi Color Control GX üzerindeki VE.Direct portlarına direk bağlanabilir. Bunun için
VE.Direct kablosunu kullanın. See our pricelist.
BlueSolar MPPT Solar şarj cihazları, bir VE.Direct port ile (70/15, 75/15, 100/15, 100/30, 75/50,
100/50, 150/35) Color Control GX üzerindeki VE.Direct portlarına bağlanabilir. Aynı anda çoklu
bağlanma da yapılabilir. Hepsi aygıt listesinde ayrı bir solar şarj cihazı olarak görünecektir.
Bir USB GPS, USB portuna bağlanabilir. Yer ve hız ekranda görülecektir,veriler takip etme amacıyla VRM
PORTA a gönderilir.VRM üzerindeki harita son durumu gösterecektir.VRM PORTAL’da ki daha gelişmiş
özelliklerin uygulanması 2014-Q1 de bekleniyor.
Lynx Ion BMS
Lynx Shunt VE.Can
VE.Direct portlarında kullanılan ürünler için örneğin BMV’s ve küçük MPPT gibi pek çok seçenek var. 2
üründen daha çok bağlantıya ihtiyaç olduğu zaman, onlar USB aracılığıyla da birbirine bağlanabilir.
VE.Direct’ten USB arayüzüne bir kullanmaya hazır USB hub'ı kullanın, ASS030530000.
DĠĞER ÖNEMLĠ NOKTALAR
İnternete bağlı olduğu zaman, eğer yeni bir yazılım versiyonu kullanılabilir olduğunda, Color Control GX
kendini otomatik olarak güncelleyecektir. Her gece 02:00 UTC’de güncellemeyi kontrol eder.
Dil seçenekleri: İngilizce, Çince, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İsveç dili ve Flemenkçe.
MEVCUT VGR2 ve VER KULLANICILARI ĠÇĠN NOTLAR
Victron Global Remote 2(VGR2) ve Victron Ethernet Remote (VER) ‘a zıt olarak, Color Control GX yerel ağ
kesintileri sırasında tüm verileri saklar. VRM Online Portal ile bağlantı yapıldıktan hemen sonra, tüm biriken
veriyi otomatik olarak portala gönderecektir. Veri https://vrm.victronenergy.com üzerinden analiz edilebilir.
Bu depolama özelliği tanılama hem de problem çözme için yararlı olabilir: kurulumda problemlerin olduğu
yerde birkaç gün için bırakın, daha sonra ofise geri alın ve internete bağlayın.
Uzaktan VEConfigure henüz Color Control GX tarafından desteklenmiyor. Bu fonksiyon 2014 Q2’de
bekleniyor.Bu özellik VGR2 ve VER’den daha iyi olacaktır: Yardımcıları ve ayarlarını değiştirmek için bazı
destekler içerecektir.
VER ile ilgili şimdi olduğu gibi bir web sitesi henüz desteklenmemektedir.
Color Control GX dahili bir GPRS modem içermemektedir: Color Control GX içine herhangi bir sim kart
takılamaz. Bunun yerine bir kullanıma hazır GPRS veya 3G yönlendirici kullanabilirsiniz. blog post about 3G
routers ve veri tüketimi hakkında SSS’ye bakınız.
COLOR CONTROL GX
Güç kaynağı
voltaj aralığı
Çekilen Akım
9-70V DC
12V DC
24V DC
48V DC
0mA
0mA
0mA
Ekran Kapalı
140 mA
tbm
tbm
Minimum
yoğunlukta ekran
160 mA
tbm
tbm
Maksimum
yoğunlukta ekran
245 mA
tbm
tbm
Tamamen Kapalı
Potansiyel
serbest temas
3A/30V DC/250V AC (normalde açık)
VERĠ ĠLETĠġĠMĠ
VE.Direct
2 ayrı VE.Direct port - izole edilmiĢ
VE.Can
2 paralel RJ45 priz- izole edilmiĢ
VE.Bus
2 paralel RJ45 priz- izole edilmiĢ
USB
2 USB Host portu-izole edilmemiĢ
Ethernet
10/100/1000Mb RJ45 soket – DıĢ tarafı dıĢında izole
edilmiĢ
DĠĞERLERĠ
DıĢ Boyutlar
ÇalıĢma Sıcaklık
Aralığı
-20°C’den
+50°C ye kadar
SIKÇA SORULAN SORULAR
Manuel kullanım var mıdır?
Hayır, manuel kullanılamamaktadır. Uzun süre de olmayacaktır. Lütfen bu veri sayfasını kullanınız.
Color Control’den internete bağlanmak için özel talimatlar var mı?
Hayır. Basitçe, var olan bir Ethernet ağına bağlanır. Bir ip adresin Color Control’de manuel kurulumunu
yapabilmek mümkün olana kadar, Bu ağ DHCP tarafından desteklenmek zorundadır. Hemen hemen tüm
Ethernet ağlarının bir DHCP sunucusu vardır. Hesabınıza eklemeniz gereken Color Control aynı zamanda
tanımlayıcı, kurulum menüsünde mevcuttur. VRM online portala gidin ve ardından VRM Portal Tanımlayıcıya
bakınız.
Ġnternetim yok, Sim Kartı nereden takabilirim?
Color Control de 3G modem bulunmamaktadır, Ve bu nedenle sim-kart için bir yuva da bulunmamaktadır.
Mağazaya gidiniz ve ethernet portları ile bir 3G router satın alınız.Daha fazla bilgi için:
http://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vrm-portal-connectivity/ .
Bunun için VGR2 veya VER kullanmanın mümkün olmadığını unutmayınız. Ayrıca yakın bir gelecekte de
mümkün olmayacaktır.
Bir Color Control ve bir VGR2/VER’i birlikte Çoklu / Inverter / Quattro‘a
bağlayabilir miyim?
Hayır, ne yazık ki bağlanamazsınız.
Çoklu Color Control’den Çoklu / Inverter / Quattro’ya bağlanabilir miyim?
Hayır,henüz değil.
Bir VE.Bus BMS ile kurulum da Color Control’ü kullanabilir miyim?
Evet, CCGX yazılım versiyonuna kadar yapabilirsiniz.
'MultiPlus / Quattro' etiketli sokete CCGX’i bağlayın, ya da sistemdeki Multi / Quattro’dan birini.
VE.Bus BMS’de bulunan uzaktan izleme paneli soketine takmayın.
Açık / Kapalı / Sadece Şarj cihazı geçişleri ve akım sınırlayıcı seçenekleri CCGX menüsünden devre dışı
bırakılır. Bir VE.Bus BMS ile kullandığınızda, Multi veya Quattro’yu uzaktan kontrol etmek için, sisteme
bir Dijital Multi denetimi ekleyin.
VE.Bus BMS ile Multiplus/Quattro ve Dijital Multi Kontrolü birleştirmek mümkündür. 'Uzaktan kontrol
paneli' etiketli VE.Bus BMS’de bulunan RJ-45 soketine Dijital Çoklu Kontrolü bağlayın.
VE.Bus BMS aracılığıyla Color Control GX gücü: VE.Bus BMS’daki yükü kesmek için Color Control
GX’deki +V gücüne bağlanın ve ortak bir akü için iki negatifi bağlayın.
Eğer güç vermede bir VE.Bus BMS veya Digital Çoklu Kontrol varsa Color Control bunu denetler.Color
Control GX bu ürünlerden birini bir kere gördüğünde,siz tekrar tespit sistemini başlatana kadar, Açık /
Kapalı / Sadece Şarj cihazı geçişleri ve akım sınırlayıcı seçenekleri devre dışı kalacaktır. (multi menüde
bulunur)
Color Control ve Digital Multi Kontrolü bir Çoklu / Inverter / Quattro’ye
bağlayabilir miyim?
Evet. Açık / Kapalı /Sadece Şarj Cihazı açılır ve Set shore akım seçeneği CCGX menüsünde etkin olur. DMC
tarafından iptal edilir.
Çoklu BMV’ye veya çoklu MPPT ‘ye bağlayabilir miyim?
Evet. Hatta iki USB bağlantı noktalarından birine bir hazır USB hub'ı bağlayabilirsiniz ve o zaman birçoğuna
bağlamak için USB arayüzünden, ASS030530000,VE.Direct’i kullanınız. Mümkün olan maksimum sayı henüz
test edilmemiştir.
Color Control’e bir BMV-700 bağlamak için ne gerekiyor?
Bir VE.Direct kablosu.
BMW-700’e bağlanmanın baĢka yolları var mı?
Evet, VE.Direct’ten USB kabloya bağlanmak için basit bir kablo kullanmak da mümkündür.Diğer bir yol
VE.Direct’ten Ve.Can ara yüzü kullanmaktır.Aynı CCGX’e farklı BMV lerden bağlanmak isterseniz, iki seçenek de
kullanışlı olabilir. Canbus’un ayrı ayrı güçlendirilmiş olması gerektiğini unutmayın. Mesela BMV ve CCGX
canbusu güçlendiremez.
Bir BMW-600’den Color Controle bağlanmak için neye ihtiyacım var?
VE.Direct kabloya bir BMV-60xS.
Bir BMV-600’e bağlanmanın baĢka yolları var mıdır?
Evet, basit bir seri kablo kullanılarak , NMEA2000 arayüzüne bir BMV-60xS ile NMEA2000 kabloya VE.Can’ı
birlikte kullanmak mümkündür. Aynı CCGX e farklı BMV’den bağlanmak isterseniz, 2 seçenek de kullanışlı
olabilir. Canbus’un ayrı ayrı güçlendirilmiş olması gerektiğini unutmayın. Mesela BMV ve CCGX canbusu
güçlendiremez.
MPPT 70/15, 75/15, 100/15 ve / veya 75/50’yi bağlayabilir miyim?
Evet. Color Control v1.08 versiyonundan itibaren. MPPT’nin v1.09 veya daha ileri versiyonları çalıştırması
gerekmektedir. Güncelleme talimatları ve dosyaları için Victron Servisiyle iletişime geçiniz.
MPPT 70/15 hakkında:70/15’nin 1308 veya daha fazla yıl/hafta olması gerekmektedir. 70/15’in 1308’den
daha azları CCGX ile birlikte kullanmaya uyumlu değildir, MPPT yazılımını güncellemek de yardımcı
olmayacaktır. Yıl/hafta sayısını bulmak için,arkada etiketin üzerindeki seri numarasına bakınız. Örneğin
HQ1309DER4F numarasının anlamı, 2013 yılı 09.haftası. Şu anda bizim depomuzdan sevk edilen her MPPT
70/15 ‘in yeni bir sürümü gereklidir.
Ġnvertör modunda, AC çıkıĢında gösterilen güç DC’den çekilen güçten nasıl
daha yüksek olabilir?
Multi gerçekçi bir ölçü aleti değildir ve farklı tüm ölçüler, özellikle AC ve DC akım ölçümleri bir nebze farklı
çıkabilir. Ayrıca tüm ölçümler şu anda VA aittir. Özellikle paralelde ve 3 fazlı yüklemelerde değerleri yanlış
göreceksiniz.
2014-Q2 ‘de yeni Multi yazılım sürümlerinde kullanılabilir olacak Watt ölçümleri (daha doğru) geliştiriyoruz.
Tarayıcıma Color Control’un ip adresini yazdığım zaman, Hiawatha etiketli
bir web sayfası görüyorum. Daha baĢka var mı?
Planımız en azından ayarlarını değiştirebileceğiniz ve mevcut durumu görebileceğiniz bir web sitesi yapmak.
Eğer hepsi istediğimiz gibi çalışırsa, Color Control GX’de lokal olarak çalışan çevrimiçi VRM Portal’ın tam
işlevsel sürümü olacak. Bu insanların internetsiz bağlanmasını sağlayacak veya aynı özellikleri ve işlevleri olan
kesintili bir internet bağlantısı olacak.
Kurulum menüsünde, ‘ güncelleĢtirme' kısmında firmware sürümünün farklı
versiyonları var. Bu nedir?
Color Control internet bağlantısıyla çalıştığı zaman, günlük olarak firmware güncellemelerini kontrol
edecektir.Yeni versiyon çıktığı zaman,kendini otomatik olarak güncelleyecektir. Test etmek için, firmware
sürümlerinden ikisini tanımladık:
Son sürüm (varsayılan)
Bunlar Resmi, başarılı firmware sürümleridir.
Son sürüm adayı
En kısa sürede yeterli yeni işlevsellik ve / veya hata düzeltmeleri hayata geçirdik, onları bir araya koyduk
ve doğru çalıştık ve resmi sürüm çıktı. Bu süreçteki en büyük adım, çıkartılacak sürümü tespit etmektir.
Eğer beta test grubunun parçasıysanız, bu seçeneği seçin.
Paralel olarak çalıĢan MPPT 150/70 Çoklu Solar Ģarj cihazlarım var.
CCGX menüde aktarma durumunu hangisinden göreceğim?
Rastgele birisinden.
Otomatik güncelleme ne kadar sürer?
İndirme büyüklüğü genellikle birkaç megabayt’dan 50MB’a kadar değişmektedir. İndirmeden sonra dosyaları
yüklemek 5 dakika kadar sürecektir.
IO Extender ile VGR’m var. Color Control GX ile bunu nasıl değiĢtirebilirim?
IO Extender fonksiyonunu değiştirebilmek henüz mümkün değildir.
VGR2 ile yaptığım gibi, ‘Uzaktan VEConfigure’u kullanabilir miyim?
Hayır, Color Control GX Uzaktan VEConfigure ‘u desteklememektedir. Şu anda bizim önceliğimiz ‘Uzaktan
VEConfigure ‘u yeniden etkinleştirmedir. 2014-Q2’de bitirmeyi umuyoruz.
Blue Power Paneli VE.Net ağ üzerinden güç alabilir, ben de Color Control
GX ile bunu yapabilir miyim?
Hayır, Color Control GX her zaman kendisine güç almaya ihtiyaç duyar.
Color Control GX tarafından kullanılan ağ türleri nelerdir?
Color Control GX’in çalışan bir DNS sunucusu ve ağ geçidi bulunan bir DHCP sunucusundan geçerli bir IP
adresi alması gerekmektedir. Statik IP düzenleme seçenekleri daha sonra eklenecektir.
53 UDP ve TCP DNS portu
VRM Portal’a veri gönderme port 80 üzerinden http://vrm.victronenergy.com/ ve port 443 üzerinden
https://vrm.victronenergy.com/ ‘u kullanan HTTP POST ile ve GET ile yapılır.
Firmware güncellemeleri:CCGX port 80 üzerinden http://www.updates.victronenergy.com/ ‘e bağlanır.
Zaman senkronizasyonu için, CCGX - UDP port 123- NTP protokolünü kullanır.
Uzaktan destek,supporthosta giden bir SSH bağlantısı yapar. Port 80 üzerinden victronenergy.com ve
uzaktan destek kullanılabilir olduğu zaman, o da port 22 üzerinden gelen SSH isteklerini dinler. Uzaktan
Destek fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakınız.
Ethernet menüsünde bulunan Uzaktan destek biriminin işlevi nedir?
Etkinleştirildiğinde, Color Control,Color Control’e geri ters tünel ile güvenli bir sunucumuza SSH bağlantısı
açılacaktır. Bu tünel aracılığıyla Victron mühendisleri Color Control GX’e girebilecek ve uzaktan destek
gerçekleştirebileceklerdir. Bu işlem Color Control GX’in intenet bağlantısı olduğu zaman gerçekleşir. Birçok
güvenlik duvarına takıldığı zaman bile bağlantı sağlanacaktır. SSH bağlantısı
supporthost.victronenergy.com ’a port 80 üzerinden ulaşıyor olacaktır. Uzaktan destek fonksiyonu devre
dışı olarak varsayılır.
Listede VE.Net ürünleri için destek kısmı yok, destek devam ediyor mu?
Hayır.
Color Control GX’in veri kullanımı nedir?
Veri kullanımı bağlantılı ürünlerin miktarı ve davranışları ve bu ürünlerin kullanımına bağlıdır. Aşağıdaki
ölçümler bir Multi ve bir BMV içeren bir Color Control GX ile sistemden alınan sadece bir gösteridir. Giriş
aralığı 15 dakikaya ayarlıdır. Eğer pahalı bir veri planı üzerinde iseniz, bazı hata güvenliği önlemleri alınız.
Aylık veri tüketimi: 14,9 MB indirme, 9.5MB yükleme, 24.4MB toplam Söz konusu megabaytlar Color Control
firmware güncelleştirmesinin yüklenmesini içermez . 60MB’lık Firmware güncellemeleri yaygındır.
GPS fonksiyonundan biraz daha bahsedebilir misiniz?
Elbette. Hazır USB-GPS kullanabilirsiniz. İki USB soketinin birini fişe takın. 1 dakikadan sonra, Color Control GX
otomatik olarak GPS’i tanıyacaktır ve ayarlar menüsüne ekleyecektir. Konum haritada konumu göstererek
VRM Online Portal’a otomatik olarak gönderilecektir. Daha fazla takip ve izleme özelliği örneğin geo-fence
daha sonra VRM Portal’a eklenecektir. CCGX,NMEA0183 komut seti ile çalışan hemen hemen tüm GPS
modüllerini destekler. 4800 ve 38400 baud’un ikisi de.
Uyumluluk için test edilenler:
Globalsat BU353-W SiRF STAR III 4800 baud
Globalsat ND100 SiRF STAR III 38400 baud
Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 baud
Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR III 4800 baud
VICTRON ve Color Control GX proglamak için Linux’u seviyorum.
Daha fazlasını yapabilir miyim?
Evet. Açık kaynak olarak hemen hemen tüm kodları serbest bırakmayı planlıyoruz, ama henüz o kadar
ilerlemedik. Mevcut yazılımın birçok parçası komut dosyasında ya da Python ve QML gibi diğer önceden
derlenmemiş dillerde ve Color Control GX’de kullanılabilir ve değiştirilmesi kolaydır. Root şifresi ve daha fazla
bilgi için Matthijs Vader’e ulaşın. [email protected]
GPL
Bu ürünün içerdiği yazılım GPL lisanslıdır ve telif hakkı içerir. Ürün gönderildikten sonraki üç yıllık bir süre
içinde bizden tam karşılık gelen kaynak kodunu alabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
454 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content