close

Enter

Log in using OpenID

amatör denizci belgesi ve kmt belgesi(sınavla veya sınavsız)

embedDownload
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VE KMT BELGESİ(SINAVLA
VEYA SINAVSIZ) TALEP BİLGİ NOTU:
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE !
08.05.2014 TARİHLİ VE 28994 SAYILI RESMİ GAZETE İLE “ ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANILACAK
KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK “
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP,
08.05.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İSTEYENLER “ades.udhb.gov.tr”
İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN UZAKTAN EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYACAKTIR.
ADES’ E İLİŞKİN DETEYLI BİLGİ BU ADRESTE YAYINLANMAKTADIR.
UZAKTAN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ADAYLAR “ades.udhb.gov.tr” ADRESİNDEN TAMAMLADIKLARINA DAİR
BELGE ALACAKLAR VE SONRA “gss.gasm.gov.tr” ADRESİNDEN GİRİŞ YAPTIĞINIZDA 7.BASAMAKDA ADES’ DEN
ALINAN AMATÖR DENİZCİ BAŞARI BELGESİ TARATILARAK SİSTEME YÜKLENECEKTİR.
DİKKAT!
KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ YETERLİK SINAVI İÇİN ADES ( UZAKTAN EĞİTİM) YOKTUR. KISA MESAFE
TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ İÇİN gss.gasm.gov.tr ADRESİNDEN GİRİŞ YAPARAK SINAV RANDEVULARINI ALABİLİRLER.
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (SINAVLA ALACAKLAR VE SINAVSIZ ALMA HAKKINA HAİZ
OLANLAR) ve KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ BELGESİ TALEBİ OLAN ADAYLAR
DETAYLI BİLGİ İÇİN ;http//gss.gasm.gov.tr internet adresinden:
‘YENİ KULLANICIYIM’ linkini tıklayarak sistemin kendilerini yönlendirdiği adım ve aşamaları
takip ederek sınav randevusu alacak veya sınavsız alma hakkına sahipse yine sisteme
yüklenmesi gereken kişisel bilgileri yükleyerek başvuru aşamasını gerçekleştireceklerdir.
ADB ve KMT SINAVINDA BAŞARILI OLANLAR:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. 1 Adet Vesikalık fotoğraf.(Son 1 yıl içinde çekilmiş olmalıdır.)
3. Sisteme taratılan Sağlık raporunun aslı ( Göz ve KBB Uzmanının imza ve kaşesi
olacaktır.Gözde renk körlüğü gece körlüğü yoktur ibaresi olacaktır.Sağlık Raporunun
alındığı tarih üzerinden en çok 4 ay geçmiş olmalıdır.Rapor fotoğraflı ve tek sayfa
üzerine düzenlenmelidir.Raporlar Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerden
alınabilir.)
4. Adli Sicil Kaydı(Adli sicil kaydı ve/veya arşiv kaydı olanlar o kayda ait mahkeme
kararını da eklemelidir.) veya Kamu Personeli olanlar kurum kimlik fotokopisi veya
resmi kurumda çalıştığına dair resmi yazı getirmelidir.
5. Diploma Fotokopisi.(Aslı getirilerek gösterilecek,aslı getirilemiyorsa noter onaylı
sureti teslim edilecektir.
(Amatör Denizci Belgesini Sınavsız alma hakkına sahip olanlar bu hakkı sağlayan
diplomalarını örneğin; Deniz Harp Okulu,Deniz Astsubay Sınıf Okulları, Denizcilik
Fakültesi, Denizcilik M.Y.O., Denizcilik Meslek Liseleri vb. diplomalarını ibraz
edeceklerdir. Belgenin aslı fotokopisi ile birlikte getirilecek veya Kurum Amiri,Birlik
Komutanı, Personel Subayı/Şb.Müdürü gibi yetkili makamlarca onaylı fotokopisi
teslim edilecektir. Dz.K.K. Personellerinin toplu müracaatlarında her personel için
ayrı ayrı müracaat dosyası tanzim edilerek, Yetkili Amir imzalı üst yazı,ekinde belge
talep eden personellerin adının olduğu liste ile Liman Başkanlığımıza belge teslimi
gerçekleştirilebilecektir. Diploma aslı getirilerek ibraz edildikten sonra fotokopisi
teslim edilecektir.
Kısa Mesafe Telsiz Belgesini sınavsız olarak; Gemiadamları Sınav Merkezince
yapılan Denizde Güvenlik ve Denizde Haberleşme sınavında başarılı olup bunu
belgeleyen adaylar alabilir.
6. 18 yaşını bitirmemiş 14 yaşını tamamlamış adayın velisi/vasisi tarafından
muvafakatname hazırlanacaktır.
7. Sisteme taratılan sınav giriş dekontunun aslı (Amatör Denizci sınav harcı 50 TL.
Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Sınav harcı 50 tl. tutarındadır.) sunulacaktır. Sınavı
bir defa da kazanamayan adaylar kaç sınava girmişse o kadar sınav harç makbuzunu
sınav sonrası Liman Başkanlıklarına sunmakla ve sınav öncesi sisteme yüklemekle
sorumludur.
8. Sınav Harçları: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmesi Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesindeki 12827064441-5008 numaralı hesabına dekonta ‘Amatör Denizci Belgesi Yeterlilik Sınav
Harcı veya KMT Belgesi Yeterliliği Sınav Harcı ibaresi yazdırılarak yatırılacaktır.
9. Sınav sonrası sınavı kazanan adaylar; www.odeme.denizcilik.gov.tr internet
adresinden sırayla giriş, bireysel kullanıcı adımlarından sonra ve kişisel bilgileri
yüklemeyi müteakip açılan sayfadan Liman İşlemleri içindeki yeterlilik belgesi
bölümünden Amatör Denizci seçeneğini seçerek 2014 yılı için geçerli tutarı 22,60tl.
olan harcı,KMT Belgesi(14,40 tl.) içinse Gemi Adamı Cüzdanı ve Türk Denizci
Kütüğüne Kayıt Suretleri ibaresini tıklayarak sistem yönlendirmesiyle harç işlemini
aktif hale getirip, daha sonra bu yüklemeye istinaden Garanti Bankası’nın herhangi
bir şubesine bu harcı yatırıp dekontu ilgili Liman Başkanlığına ibraz
edeceklerdir.(İnternet Bankacılığı kullanan adayların A-4 dosya kağıdına
bastıracakları dekont suretleri de geçerlidir.)
***Liman Başkanlığımıza en yakın Garanti Bankası şubesi 5 km.civarında olup,bölgeye
yabancı olduğunuzu da buna eklerseniz harç işleminizi yapmadan gelmenizin size çok
zaman kaybettireceğini belirtmek isteriz.
*** Lütfen maddi ve manevi kayıplar yaşayarak mağdur olmamanız için gss.gasm.gov.tr
internet adresimizdeki (sadece Kullanıcı ADS yazan bölüm sizi
ilgilendirmektedir,diğer bölümler sizinle ilgili değildir.) bilgilendirme ve
yönlendirmeler ile burada yapılan açıklamaları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız.
****Lütfen sınava ve sınav sonrası Liman Başkanlığımıza geldiğinizde
mağduriyet yaşamamak için evraklarınızı birkaç kez kontrol
ederek,eksiksiz,tam ve istenen nitelikte hazırlayarak getiriniz!..
Kocaeli Gemiadamları Sınav Salonumuz;
Körfez Belediye Başkanlığı binasının bitişiğindeki Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü’nün en üst
katında olup adresi:
Mimar Sinan Mah. İbni Sina Cad. Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü Binası A Blok, Kat:6 Yarımca
KÖRFEZ / KOCAELİ
Sınav Salonu Telefon numarası : (262) 528 00 25
Sınav Sonrası evrak teslimi ve belge basımınızın Kocaeli Liman Başkanlığı’nda yapılmasını
talep etmeniz halinde (sınavı kazanan adaylar belge basımını diğer sınav merkezlerinin olduğu
Liman Başkanlıklarında veya Ankara’daki Bakanlık sınav merkezinde de yaptırabilirler.Örneğin
sınav merkezimize İstanbul’dan gelen bir aday sınav sonrası zamanı olmaması,evrak
tamamlama gereği veya bölgeyi tanımadığı için Kocaeli Liman Başkanlığımızı aramak
istememek gibi nedenlerle İstanbul’a dönüp evraklarını İstanbul Liman Başkanlığı’na teslim
edip belge basım ve teminini oradan talep edebilirler.) Atalar Mah. Sahilyolu Cad.No:26 Yarımca
Körfez/KOCAELİ adresine gelmelisiniz.
GOSS (Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri) SINAV SİSTEMLERİNİN BULUNDUĞU LİMAN BAŞKANLIKLARI:
12345678910-
Ankara ( Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü)
Antalya Liman Başkanlığı
Bodrum Liman Başkanlığı
Çanakkale Liman Başkanlığı
İzmir Liman Başkanlığı
İstanbul Liman Başkanlığı
İskenderun Liman Başkanlığı
Kocaeli Liman Başkanlığı
Marmaris Liman Başkanlığı
Trabzon Liman Başkanlığı
Başarı Dileklerimizle…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
457 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content