close

Enter

Log in using OpenID

ANADOLU LİSESİ FEN LİSESİ

embedDownload
“Hayata ve Geleceğe Hazırlar”
PARK KOLEJİ
ANADOLU LİSESİ
FEN LİSESİ
Lise 1, 2, 3 ve 4.sınıflar için erken
kayıt avantajlarımız devam ediyor.
Güçlü ve deneyimli eği m kadrosu; Üniversite sınavına
(LYS) hazırlık konusunda uzmanlaşmış, dershane deneyimi olan
öğretmenlerimizle birlikte okullarında performanslarıyla kendilerini
ispatlamış öğretmenlerimizden oluşan başarı odaklı, ilgili ve seçkin bir
eği m kadrosuna sahibiz.
Öğrencinin kendi sını nda başarılı olmasında geçmiş
yıllardaki başarısının önemi büyüktür. Öğrencilerimizin geçmiş
yıllardaki eksiklerini kapatabilmek için, eği m döneminin başında
uygulayacağımız checkup testleri ile eksik oldukları temel
konular tespit edilecek ve dersane saatlerinde öncelikle
açıkların kapa lması sağlanacak r.
9 ve 10. Sınıflarda günün dersleri bi kten sonra,
ha a içi 2-3 gün ha ada 6-9 saat dershane saa
11. sınıflarda günün dersleri bi kten sonra ha a içi
2 gün ha ada 6 saat ve her cumartesi 4 saat olmak üzere
ha ada toplam 10 saat dershane saa
12.sınıflarda günün dersleri bi kten sonra ha a içi 3 gün
ha ada 9 saat ve her cumartesi 8 saat ha ada toplam 17 saat
dershane saa ,
Öğretmen dene minde etüt saatleri, deneme sınavları,
çalışma kampları
0 272 213 33 34 - 0 532 131 18 10
www.parkkoleji.com
KOLEJİ
Dersler 3D farkıyla Park Kolejinde
3D eği mde geleneksel eği m metotlarından farklı olarak
öğrenciler, kendilerine görsel ve işitsel olarak hitap eden 3 boyutlu
görüntülerin yardımıyla işledikleri konuları daha çabuk kavrayıp
ha zalarında daha uzun süre tutabiliyorlar. Yapılan araş rmalarda
3D öğrenim gören öğrencilerin normal sistemde öğrenim gören
öğrencilere oranla dersi anlama, takip etme ve ha rlayabilme gibi
konularda çok daha iyi sonuçlar elde e kleri görülmüştür.
Özellikle matema k, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde 3D
teknolojisi ile hazırlanan konular öğrencilerin hem derse olan
ilgisini hem de katkısını ar rmaktadır.
Öğrenme stilinize uygun eğitim
Avrupa Dil Por olyosu destekli, na ve speaker eği ciler
ile interak f İngilizce eği mi ve , 2. Yabancı dil eği mi
Öğrencilerin zamanı verimli kullanması, sosyal uyumunun
yüksek olması, gelecek planlamaları konusunda bilinç
kazandırılması, ders ve sınav başarılarının takibi ve
ar rılmasına yönelik her öğrenci için ayrı ayrı
danışman öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır.
Ar k iyi bilinmektedir ki, her öğrenci yeni ve
zor bir bilgiyi öğrenirken kendine özgü ve farklı
yolları kullanmaktadır. Öğrenci, kendi öğrenme
s line yakın ve uyumlu bir eği m modelinin
uygulanması halinde daha başarılı olmaktadır.
Park Kolejinde konunun uzmanı eğitmenler
tara ndan öğrenme s llerine özgü testler ve LİVES
envanteri uygulanarak öğrencilerimizin bireysel
öğrenme s lleri tespit edilmektedir. Bu çalışmalar
öğrencilerin profillerini ortaya koymamıza ve
onların kuvvetli yönlerini tespit etmemize yardımcı
olur. Öğrenme s lleri tespit edilen öğrencilerimiz
için, kendilerine uygun bir eği m programı
düzenlenir. Öğrenme ve öğretme s lleri eşleş rilir,
alterna f eği m stratejileri geliş rilir. Öğrencilerin
kendilerini daha iyi tanımaları ve farkındalıkları
ar rılır. Öğretmen sını aki öğrencileri bireysel
farklılıklarına ve desteklenmesi gereken alanlara
göre gruplandırıp bu gruplara özel görev ve
çalışmalar verir. Bu süreçte deneyimli ekibimiz,
çalışmaların başarıya etkisini analiz eder,
değerlendirme sonuçlarına göre üretkenliği ve
başarıyı ar rıcı yöntemleri kullanır.
KOLEJİ
www.parkkoleji.com
DOLU DOLU 1. YIL
Liseler arası İl birinciliği
Hüseyin Avni DANYAL
Konferans salonumuzda “Bireysel gelişimde dramanın rolü” söyleşisi
Kulüp kategorisinde İl birinciliği
Hemşireler haftası kutlaması
“Seyyahlar Geziyor Projesi” Muğla gezisi
Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği
Dün dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...
Mevlana
Modern ve büyük okul binası
Tüm sınıflarda akıllı tahta ile eğitim
250 kişilik konferans salonu
Kapalı spor salonu
Yatılı eğitim imkanı
Yaygın Servis İmkanı
Yemek hizmeti
www.parkkoleji.com
Başvuru: PARK KOLEJİ
0272 223 69 69 - 0 272 213 33 34
Adres: Veysel Karani Mah. 1148. Sokak AFYONKARAHİSAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content