close

Enter

Log in using OpenID

Büro Yönetimi 1 NÖ

embedDownload
Büro Yönetimi 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
1-NÖ
220
BüYö1NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
Yönetici Asistanlığı
9:55 - 10:40
4-NÖ
220
BüYö1NÖ
5-NÖ
Öğle Arası
6-NÖ
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Genel ve Ticari Matematik
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
Ekonomi
Yönetici Asistanlığı
Okt.Halit TOPTAŞ
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
BüYö1NÖ
220
Genel Hukuk Bilgisi
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
BüYö1NÖ
BüYö1NÖ
220
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
15:15 - 16:00
1-İÖ
221
Paz1NÖ/BüYö1NÖ
İngilizce 1
Türk Dili 1
8-NÖ
17:00 - 17:45
220
220
221
Paz1NÖ/BüYö1NÖ
Öğle Arası
12:30 - 13:25
9-NÖ
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
BüYö1NÖ
11:45 - 12:30
16:10 - 16:55
Genel ve Ticari Matematik
BüYö1NÖ
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
10:50 - 11:35
7-NÖ
İletişim
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
2-NÖ
14:20 - 15:05
Cu
İşletme 1
8:05 - 8:50
13:25 - 14:10
Pe
220
BüYö1NÖ
220
BüYö1NÖ
Klavye Teknikleri
220
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
BüYö1NÖ
BilgLabA
Büro Yönetimi 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Bilgisayar Büro Programları
Etkili ve Güzel Konuşma
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
Okt.Halit TOPTAŞ
Pe
Cu
Çalışma Psikolojisi
Meslek Etiği
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
BüYö2NÖ
BilgLabB
BüYö2NÖ
220
Bilgisayar Büro Programları
Kurum Kültürü
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
BüYö2NÖ
BilgLabB
BüYö2NÖ
Öğle Arası
200
216
BüYö2NÖ
BüYö2NÖ
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
Küreselleşme
İleri Klavye Teknikleri
Büro Yönetimi
7-NÖ
Öğr.Gör.Gonca YEREBASAN
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
13:25 - 14:10
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
220
BüYö2NÖ
220
BüYö2NÖ
BilgLabA
BüYö2NÖ
220
Büro Yönetimi 2 İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
Etkili ve Güzel Konuşma
İleri Klavye Teknikleri
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
Meslek Etiği
Çalışma Psikolojisi
2-İÖ
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Okt.Halit TOPTAŞ
BüYö2İÖ
220
220
BüYö2İÖ
Bilgisayar Büro Programları
BüYö2İÖ
Küreselleşme
BüYö2İÖ
BilgLabA
Bilgisayar Büro Programları
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
BüYö2İÖ
BilgLabA
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
220
Büro Yönetimi
Okt.Adnan SELMAN
BüYö2İÖ
Kurum Kültürü
BüYö2İÖ
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
220
220
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
BüYö2İÖ
220
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
BüYö2İÖ
BilgLabA
Halkla İlişkiler 1A NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
1-NÖ
Genel İşletme
8:05 - 8:50
2-NÖ
İngilizce 1
9:00 - 9:45
3-NÖ
4-NÖ
5-NÖ
11:45 - 12:30
Halk1ANÖ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Halk1ANÖ
224
6-NÖ
Konuşma Eğitimi
7-NÖ
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Halk1ANÖ
221
Genel Hukuk Bilgisi
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
222
Halk1ANÖ
218
Öğle Arası
12:30 - 13:25
14:20 - 15:05
208
Genel İletişim Bilgisi
Halk1ANÖ
Öğle Arası
13:25 - 14:10
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Okt.Gülin ZEYBEK
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
Cu
Türk Dili 1
Halkla İlişkiler
Genel Ekonomi
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
Davranış Bilimleri
Okt.Halit TOPTAŞ
Halk1ANÖ
221
Halk1ANÖ
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
222
Halk1ANÖ
223
Halk1ANÖ
Halk1ANÖ
223
222
Halkla İlişkiler 1A İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
Türk Dili 1
Okt.Halit TOPTAŞ
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
221
Halkl1AİÖ
3-İÖ
18:45 - 19:30
Konuşma Eğitimi
İngilizce 1
Halkl1AİÖ
Okt.Füsun CESUR
Halkl1AİÖ
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
224
223
Genel İletişim Bilgisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Halkl1AİÖ
221
Halkla İlişkiler
Genel İşletme
Davranış Bilimleri
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Halkl1AİÖ
224
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Halkl1AİÖ
224
222
Genel Hukuk Bilgisi
Genel Ekonomi
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Halkl1AİÖ
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
Halkl1AİÖ
222
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
Halkl1AİÖ
Halkl1AİÖ
222
222
Halkla İlişkiler 2A NÖ
Pa
1-NÖ
8:05 - 8:50
Yeşil Halkla İlişkiler
3-NÖ
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
Halk2ANÖ
Ça
Pe
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Metin Yazarlığı
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
222
5-NÖ
Bitirme Projesi l
Halk2ANÖ
223
Öğle Arası
Grafik ve Tasarım 2
Medya Planlama
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
BilgLabA
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
Pazarlama İletişimi
8-NÖ
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Küreselleşme
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
Halk2ANÖ
222
Halk2ANÖ
222
Metin Yazarlığı
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Öğle Arası
12:30 - 13:25
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
222
Halk2ANÖ
Halk2ANÖ
11:45 - 12:30
14:20 - 15:05
Cu
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
2-NÖ
9:00 - 9:45
Sa
Halk2ANÖ
222
Halk2ANÖ
223
Halk2ANÖ
222
Halkla İlişkiler 2A İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
Medya Planlama
16:10 - 16:55
1-İÖ
Yeşil Halkla İlişkiler
Bitirme Projesi l
2-İÖ
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Küreselleşme
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Okt.Adnan SELMAN
Halk2AİÖ
223
Halk2AİÖ
114
Halk2AİÖ
221
Metin Yazarlığı
Halk2AİÖ
223
Grafik ve Tasarım 2
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
Pazarlama İletişimi
Halk2AİÖ
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Halk2AİÖ
221
Metin Yazarlığı
BilgLabA
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Halk2AİÖ
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Halk2AİÖ
Halk2AİÖ
222
Sosyal Sorumluluk Projeleri
224
223
Halkla İlişkiler 1B NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
Türk Dili 1
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Genel İletişim Bilgisi
Okt.Halit TOPTAŞ
Genel İşletme
Halk1BNÖ
221
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Halk1BNÖ
221
Genel Hukuk Bilgisi
İngilizce 1
Öğr.Gör.Ahmet ALTINTAŞ
Okt.Gülin ZEYBEK
Halk1BNÖ
223
Öğle Arası
Öğle Arası
6-NÖ
Konuşma Eğitimi
7-NÖ
Doç.Dr.Muhammed Sadık AKDEMİR
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
224
Halk1BNÖ
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Halk1BNÖ
Genel Ekonomi
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
222
Davranış Bilimleri
Halk1BNÖ
223
Halkla İlişkiler
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Halk1BNÖ
221
Halk1BNÖ
222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Halk1BNÖ
222
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Halk1BNÖ
221
Halkla İlişkiler 1B İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
Halkla İlişkiler
Davranış Bilimleri
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Genel İletişim Bilgisi
İngilizce 1
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Okt.Füsun CESUR
Halk1BİÖ
222
Halk1BİÖ
222
Genel Hukuk Bilgisi
Genel Ekonomi
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
Halk1BİÖ
Halk1BİÖ
222
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Konuşma Eğitimi
222
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Doç.Dr.Muhammed Sadık AKDEMİR
Halk1BİÖ
Halk1BİÖ
221
Türk Dili 1
Halk1BİÖ
Okt.Halit TOPTAŞ
Halk1BİÖ
Genel İşletme
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
223
Halk1BİÖ
223
221
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Halk1BİÖ
221
221
Halkla İlişkiler 2B NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Metin Yazarlığı
Pazarlama İletişimi
Grafik ve Tasarım 2
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Halk2BNÖ
Halk2BNÖ
223
Bitirme Projesi
l
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul
HOCAOĞLU
217
Halk2BNÖ
118
Metin Yazarlığı
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Halk2BNÖ
222
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Halk2BNÖ
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Halk2BNÖ
BilgLabA
224
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Bitirme Projesi l
Küreselleşme
Yeşil Halkla İlişkiler
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
Halk2BNÖ
217
Medya Planlama
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
Halk2BNÖ
224
Halk2BNÖ
222
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Halk2BNÖ
224
Halkla İlişkiler 2B İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
Grafik ve Tasarım 2
Yeşil Halkla İlişkiler
2-İÖ
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
Küreselleşme
Okt.Adnan SELMAN
Halk2BİÖ
BilgLabA
Halk2BİÖ
224
4-İÖ
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Bitirme Projesi l
5-İÖ
Öğr.Gör.Gökhan KÖSTÜKLÜ
Yrd.Doç.Dr.Tuğrul HOCAOĞLU
19:35 - 20:20
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Pazarlama İletişimi
Halk2BİÖ
224
Metin Yazarlığı
Halk2BİÖ
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Halk2BİÖ
Öğr.Gör.Burak DENİZTAŞ
224
Metin Yazarlığı
222
Medya Planlama
Öğr.Gör.Hatice ÖZCAN
Öğr.Gör.Bülent ÖZGÜL
Halk2BİÖ
223
Halk2BİÖ
223
Halk2BİÖ
221
Halk2BİÖ
223
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
Finans Matematiği
9:00 - 9:45
3-NÖ
Genel İşletme
4-NÖ
Öğr.Gör.Zeynep AKYÜREK
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
MKSP1NÖ
216
Genel Muhasebe
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
216
MKSP1NÖ
MKSP1NÖ
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
216
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
MKSP1NÖ
216
MKSP1NÖ
216
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
Para ve Sermaye Piyasası
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
Öğle Arası
13:25 - 14:10
Genel Ekonomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
MKSP1NÖ/TurOt1NÖ
216
Genel Muhasebe
Para ve Sermaye Piyasası
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
MKSP1NÖ
216
MKSP1NÖ
216
Türk Dili 1
İngilizce 1
Genel Hukuk Bilgisi
Okt.Halit TOPTAŞ
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
MKSP1NÖ/TuReh1NÖ
216
MKSP1NÖ/Paz1NÖ
220
MKSP1NÖ/Paz1NÖ
216
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
Menkul Kıymetler ve Diğer
Sermaye Piyasası Araçları
9:55 - 10:40
4-NÖ
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
10:50 - 11:35
BnkveSi2NÖ/MKSP2NÖ
11:45 - 12:30
217
Öğle Arası
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
MKSP2NÖ
221
MuH2NÖ/MKSP2NÖ
219
Finansal Yönetim
Temel ve Teknik Analiz
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
MuH2NÖ/MKSP2NÖ
MKSP2NÖ
219
108
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
Finansal Yönetim
Öğr.Gör.Abdullah ARISOY
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
5-NÖ
13:25 - 14:10
Bilgi İletişim Teknikleri
Sağlık Ekonomisi
Hisse Senedi Piyasaları
Öğr.Gör.Abdullah ARISOY
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
MKSP2NÖ
118
MKSP2NÖ
Tahvil ve Bono Piyasaları
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
MKSP2NÖ
218
216
İş ve Sosyal Güvenlik
Öğr.Gör.Meltem
HukukuAYVALI
MKSP2NÖ
118
Bankacılık ve Sigortacılık
Diğer Teşkilatlanmış
Piyasalar ve Borsalar
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
MKSP2NÖ
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
MKSP2NÖ
216
113
Muhasebe 1 NÖ
Pa
Sa
1-NÖ
Ça
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
2-NÖ
219
Muh1NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
4-NÖ
10:50 - 11:35
Muh1NÖ
Türk Dili 1
Meslek Etiği
Okt.Halit TOPTAŞ
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
219
Muh1NÖ
Mikro Ekonomi
7-NÖ
Öğr.Gör.Zeynep AKYÜREK
8-NÖ
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
219
Muh1NÖ
Muh1NÖ
108
Öğle Arası
6-NÖ
15:15 - 16:00
Genel İşletme
219
219
12:30 - 13:25
14:20 - 15:05
Temel Hukuk
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
Öğle Arası
13:25 - 14:10
Ticari Matematik
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
Muh1NÖ
9:55 - 10:40
11:45 - 12:30
Cu
Ticari Belgeler
8:05 - 8:50
5-NÖ
Pe
Muh1NÖ
Genel Muhasebe
İngilizce 1
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Muh1NÖ
207
224
Genel Muhasebe
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
Muh1NÖ
218
Muh1NÖ
218
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Muh1NÖ
219
Muhasebe 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
Öğle Arası
6-NÖ
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
MuH2NÖ/MKSP2NÖ
219
Küreselleşme
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
219
MuH2NÖ
219
Öğle Arası
12:30 - 13:25
14:20 - 15:05
223
Finansal Yönetim
MuH2NÖ/MKSP2NÖ
11:45 - 12:30
7-NÖ
Finansal Yönetim
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
MuH2NÖ
9:55 - 10:40
13:25 - 14:10
Vergi Hukuku
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
İlk Yardım
Maliyet Muhasebesi
Öğr.Gör.Abdullah ARISOY
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
MuH2NÖ
219
MuH2NÖ
Şirketler Muhasebesi
219
Muhasebe ve Vergi
Öğr.Gör.Elif
BİNARBAŞI
Uygulamaları
1
MuH2NÖ
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
MuH2NÖ
219
MuH2NÖ
118
Maliyet Muhasebesi
219
219
Muhasebe Bilgi Sistemi
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
MuH2NÖ
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
MuH2NÖ
İş ve Sosyal Güvenlik
Öğr.Gör.Meltem
HukukuAYVALI
118
Pazarlama 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
1-NÖ
Okt.Halit TOPTAŞ
2-NÖ
TurOt1NÖ/Paz1NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
İşletme Yönetimi
1
Öğr.Gör.Zeynep
AKYÜREK
Paz1NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
İşletme Yönetimi
1
Öğr.Gör.Zeynep
AKYÜREK
Paz1NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
İşletme Yönetimi
1
Öğr.Gör.Zeynep
AKYÜREK
Paz1NÖ
11:45 - 12:30
223
223
6-NÖ
Genel Ekonomi
7-NÖ
Öğr.Gör.Elif Cemre ÇOLAK
8-NÖ
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
Paz1NÖ/BüYö1NÖ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Paz1NÖ/TuReh1NÖ
221
Genel ve Ticari Matematik
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
221
Paz1NÖ/BüYö1NÖ
221
Öğle Arası
12:30 - 13:25
15:15 - 16:00
Genel ve Ticari Matematik
114
222
Öğle Arası
14:20 - 15:05
Cu
Türk Dili 1
8:05 - 8:50
13:25 - 14:10
Pe
Paz1NÖ
Davranış Bilimleri
Pazarlama İlkeleri
Öğr.Gör.Meriç PEHLİVAN
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Paz1NÖ
223
223
Paz1NÖ
206
Pazarlama İlkeleri
İngilizce 1
Genel Hukuk Bilgisi
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Şayeste ÖZER CEYLAN
Paz1NÖ
210
MKSP1NÖ/Paz1NÖ
220
MKSP1NÖ/Paz1NÖ
216
Pazarlama 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
Ticari Belgeler
8:05 - 8:50
2-NÖ
Hizmet Pazarlaması
9:00 - 9:45
3-NÖ
Konuşma Eğitimi
4-NÖ
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
5-NÖ
Paz2NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
222
Paz2NÖ
224
Paz2NÖ
224
Satış Yönetimi
Pazarlama Araştırması
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
224
Paz2NÖ
Paz2NÖ
224
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
Pazarlama
Öğr.Gör.Elif Araştırması
BİNARBAŞI
Pazarlama Mevzuatı
Pazarlama İletişimi
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
Öğr.Gör.Zeynep AKYÜREK
Paz2NÖ
221
Paz2NÖ
224
Satış Yönetimi
Küreselleşme
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
Paz2NÖ
224
BnkveSi2NÖ/Paz2NÖ
Paz2NÖ
224
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
218
Paz2NÖ
223
Turizm Rehberliği 1 NÖ
Pa
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
Mesleki
İngilizce
Okt.Füsun
CESUR 1
TuReh1NÖ
Mesleki
İngilizce
Okt.Füsun
CESUR 1
TuReh1NÖ
Mesleki
İngilizce
Okt.Füsun
CESUR 1
TuReh1NÖ
Sa
Ça
Turizm
Rehberliği
Bilgisi
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
214
TuReh1NÖ
Paz1NÖ/TuReh1NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
6-NÖ
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
TuReh1NÖ
Okt.Halit TOPTAŞ
MKSP1NÖ/TuReh1NÖ
216
Uygarlıkları-1
Anadolu Tarihi
ve
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
221
TuReh1NÖ
111
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
111
TuReh1NÖ
TuReh1NÖ
214
214
114
Genel Turizm
TuReh1NÖ
TuReh1NÖ
Okt.Memduha SERT
113
TuReh1NÖ/TurOt1NÖ
TuReh1NÖ
Uygarlıkları-1
Mesleki
İngilizce
Okt.Füsun
CESUR 1
Halk Bilimi
113
İngilizce 1
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
113
TuReh1NÖ
Uygarlıkları-1
Mesleki
İngilizce
Okt.Füsun
CESUR 1
Öğr.Gör.Hakan ALPARSLAN
Türk Dili 1
Anadolu Tarihi
ve
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
TuReh1NÖ
Anadolu Tarihi
ve
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
Arkeoloji 1
13:25 - 14:10
9-NÖ
221
Öğle Arası
12:30 - 13:25
7-NÖ
113
Turizm
Rehberliği
Bilgisi
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
14:20 - 15:05
Turizm
Rehberliği
Bilgisi
Öğr.Gör.Hatice
SARI GÖK
TuReh1NÖ
TuReh1NÖ
5-NÖ
16:10 - 16:55
111
214
4-NÖ
8-NÖ
Cu
214
10:50 - 11:35
15:15 - 16:00
Pe
Genel Turizm
Öğr.Gör.Şenay
AKYEL
111
111
Turizm Rehberliği 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
1-NÖ
Seyahat Acenteciliği
2-NÖ
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
8:05 - 8:50
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Mesleki
Yabancı
Dil-3
Okt.Adnan
SELMAN
111
TuReh2NÖ
Mesleki
Yabancı
Dil-3
Okt.Adnan
SELMAN
111
TuReh2NÖ
Mesleki
Yabancı
Dil-3
Okt.Adnan
SELMAN
111
TuReh2NÖ
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
TuReh2NÖ
Turist Rehberi Uygulamaları
Okt.Memduha
1 SERT
Okt.Memduha SERT
TuReh2NÖ
113
113
TuReh2NÖ
113
Turizm
Pazarlaması
Öğr.Gör.Şenay
AKYEL
TuReh2NÖ
Turizm
Pazarlaması
Öğr.Gör.Şenay
AKYEL
TuReh2NÖ
Turizm
Pazarlaması
Öğr.Gör.Şenay
AKYEL
TuReh2NÖ
Cu
210
221
221
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
Seçmeli Yabancı Dil
2(Almanca)
Pe
Mitoloji
Mesleki
Yabancı
Dil-3
Okt.Adnan
SELMAN
Sanat Tarihi I
TuReh2NÖ
Öğr.Gör.Hakan ALPARSLAN
TuReh2NÖ
111
Mesleki
Yabancı
Dil-3
Okt.Adnan
SELMAN
Öğr.Gör.Hatice SARI GÖK
TuReh2NÖ
208
TuReh2NÖ
111
113
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Küreselleşme
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
TuReh2NÖ
118
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
1-NÖ
Pe
Cu
Türk Dili 1
8:05 - 8:50
Okt.Halit TOPTAŞ
2-NÖ
TurOt1NÖ/Paz1NÖ
9:00 - 9:45
İngilizce 1
114
3-NÖ
Ön Büro Vardiya İşlemleri
Yiyecek İçecek Servisi 1
Turizm Ekonomisi
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
4-NÖ
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Öğr.Gör.Hatice SARI GÖK
Öğr.Gör.Elif BİNARBAŞI
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
TurOt1NÖ
BilgLabA
TurOt1NÖ
114
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
114
TurOt1NÖ
TuReh1NÖ/TurOt1NÖ
114
111
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
TurOt1NÖ
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
MKSP1NÖ/TurOt1NÖ
216
Konukla İletişim
Genel Turizm
Öğr.Gör.Hasip ALPARSLAN
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
TurOt1NÖ
114
TurOt1NÖ
114
Ön Büro Hizmetleri
Kat Hizmetleri
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
TurOt1NÖ
113
TurOt1NÖ
114
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
Turizm Mevzuatı
2-NÖ
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
8:05 - 8:50
9:00 - 9:45
3-NÖ
Turizm Pazarlaması
Ziyafet Servisi Yönetimi
4-NÖ
Öğr.Gör.Şenay AKYEL
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
5-NÖ
Öğle Arası
6-NÖ
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Otelcilik Otomasyon
İkinci Yabancı Dil- l
13:25 - 14:10
14:20 - 15:05
TurOt2NÖ
114
Öğle Arası
12:30 - 13:25
7-NÖ
210
TurOt2NÖ
11:45 - 12:30
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Tur Operatörlüğü ve
Seyahat Acenteciliği
Okt.Memduha SERT
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
TurOt2NÖ
TurOt2NÖ
114
TurOt2NÖ
111
Küreselleşme
Öğr.Gör.Gonca YEREBASAN
TurOt2NÖ
114
BilgLabA
Otelcilik Otomasyon
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
TurOt2NÖ
BilgLabA
Turizm Tesislerinde
Okt.Memduha
SERT
Uygulamalar
1
TurOt2NÖ
108
Turizm Tesislerinde
Okt.Memduha
SERT
Uygulamalar
1
TurOt2NÖ
111
TurOt2NÖ
111
Hazırlık-B
Pa
Sa
Ça
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
Main Course
Main Course
Okt.Adnan SELMAN
Okt.Füsun CESUR
214
HzrlkB
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
6-NÖ
Main Course
7-NÖ
Okt.Füsun CESUR
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Okt.Gülin ZEYBEK
214
HzrlkB
Okt.Füsun CESUR
Okt.Adnan SELMAN
Öğr.Gör.Şeref ÖZCEYLAN
214
214
HzrlkB
Main Course
HzrlkB
214
HzrlkB
214
Grammar
Main Course
Okt.Adnan SELMAN
14:20 - 15:05
9-NÖ
Okt.Gülin ZEYBEK
Öğle Arası
13:25 - 14:10
16:10 - 16:55
Main Course
Grammar
12:30 - 13:25
8-NÖ
Main Course
Main Course
Öğle Arası
15:15 - 16:00
Cu
Main Course
HzrlkB
11:45 - 12:30
214
HzrlkB
Pe
HzrlkB
HzrlkB
214
Öğr.Gör.Şeref ÖZCEYLAN
Okt.Füsun CESUR
214
HzrlkB
HzrlkB
214
214
Hazırlık-C
Pa
Sa
Ça
Pe
1-NÖ
Main Course
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
Main Course
Main Course
Okt.Füsun CESUR
Okt.Adnan SELMAN
215
HzrlkC
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
Main Course
Okt.Adnan SELMAN
Okt.Gülin ZEYBEK
215
Öğle Arası
6-NÖ
13:25 - 14:10
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
HzrlkC
215
HzrlkC
Main Course
Okt.Füsun CESUR
215
215
HzrlkC
Öğle Arası
12:30 - 13:25
14:20 - 15:05
Okt.Füsun CESUR
215
HzrlkC
Main Course
HzrlkC
11:45 - 12:30
7-NÖ
Cu
HzrlkC
Main Course
Main Course
Grammar
Main Course
Okt.Adnan SELMAN
Okt.Füsun CESUR
Öğr.Gör.Şeref ÖZCEYLAN
Okt.Gülin ZEYBEK
215
215
HzrlkC
HzrlkC
Main Course
Okt.Füsun
CESUR
215
215
HzrlkC
215
HzrlkC
Grammar
Main Course
Öğr.Gör.Şeref ÖZCEYLAN
Okt.Gülin ZEYBEK
HzrlkC
215
HzrlkC
215
Bankacılık ve Sigortacılık 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
Genel Muhasebe
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
BnkvSi1NÖ
4-NÖ
5-NÖ
11:45 - 12:30
Türk Dili 1
Finans Matematiği
Okt.Halit TOPTAŞ
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
BnkvSi1NÖ
218
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
218
Genel Muhasebe
Genel Ekonomi
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
218
BnkvSi1NÖ
217
BnkvSi1NÖ
217
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
BnkvSi1NÖ
218
BnkvSi1NÖ
Öğr.Gör.Ahmet ALTINTAŞ
9:55 - 10:40
10:50 - 11:35
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İşletme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
BnkvSi1NÖ
218
BnkvSi1NÖ
218
İngilizce 1
Temel Bankacılık İşlemleri Temel Sigortacılık İşlemleri
Öğr.Gör.Ahmet SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
BnkvSi1NÖ
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
106
BnkvSi1NÖ
BnkvSi1NÖ
217
218
Bankacılık ve Sigortacılık 1 İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
Temel
Sigortacılık
İşlemleri
Öğr.Gör.İrfan
SEKTİOĞLU
Genel Ekonomi
Temel
Sigortacılık
İşlemleri
Öğr.Gör.İrfan
SEKTİOĞLU
Temel
Sigortacılık
İşlemleri
Öğr.Gör.İrfan
SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Meltem AYVALI
Temel Bankacılık İşlemleri
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
BnkvSi1İÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
Türk Dili 1
Okt.Halit TOPTAŞ
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
217
BnkvSi1İÖ
3-İÖ
18:45 - 19:30
BnkvSi1İÖ
İngilizce 1
BnkvSi1İÖ
217
217
Genel Hukuk Bilgisi
BnkvSi1İÖ
Öğr.Gör.Ahmet ALTINTAŞ
BnkvSi1İÖ
Okt.Füsun CESUR
217
217
BnkvSi1İÖ
Genel Muhasebe
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
BnkvSi1İÖ
217
217
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
BnkvSi1İÖ
217
217
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
BnkvSi1İÖ
Öğr.Gör. Zehra ÖZGÜL
Finans Matematiği
217
108
Genel Muhasebe
Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN
BnkvSi1İÖ
BnkvSi1İÖ
218
Genel İşletme
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
BnkvSi1İÖ
218
Bankacılık ve Sigortacılık 2 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
Bankacılık Ürünleri
Sigortacılık Ürünleri
Vergi Hukuku
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Menkul Kıymetler ve Diğer
Sermaye Piyasası Araçları
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
BnkveSi2NÖ/MKSP2NÖ
BnkveSi2NÖ
217
Öğle Arası
6-NÖ
Sermaye ve Para Piyasaları
7-NÖ
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
Pazarlaması
BnkveSi2NÖ
217
BnkveSi2NÖ
Finansal SEKTİOĞLU
Yönetim
Öğr.Gör.İrfan
218
BnkveSi2NÖ
218
BnkveSi2NÖ
118
Banka Muhasebesi
Öğr.Gör.Mehmet
Buğra TURHAN
217
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
Banka ve Sigorta
Öğr.Gör.Gürdal
ÖZTÜRK
BnkveSi2NÖ
217
BnkveSi2NÖ
Banka ve Sigorta
Öğr.Gör.Gürdal
ÖZTÜRK
Pazarlaması
BnkveSi2NÖ
217
217
Finansal Yönetim
Banka Muhasebesi
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
BnkveSi2NÖ
218
Küreselleşme
Öğr.Gör.Muhammed ÇEPNİ
BnkveSi2NÖ/Paz2NÖ
218
BnkveSi2NÖ
217
Bankacılık ve Sigortacılık 2 İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
Küreselleşme
Sermaye ve Para Piyasaları
Banka Muhasebesi
Bankacılık Ürünleri
Vergi Hukuku
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Mehmet Buğra TURHAN
Okt.Füsun CESUR
BnkveSi2İÖ
218
BnkveSi2İÖ
4-İÖ
Finansal Yönetim
5-İÖ
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
19:35 - 20:20
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
BnkveSi2İÖ
218
BnkveSi2İÖ
218
Menkul Kıymetler ve Diğer
Sermaye Piyasası Araçları
Öğr.Gör.İrfan SEKTİOĞLU
118
BnkveSi2İÖ
217
BnkveSi2İÖ
218
Banka ve Sigorta
Pazarlaması
218
Sigortacılık Ürünleri
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
BnkveSi2İÖ
BnkveSi2İÖ
Öğr.Gör.Gürdal ÖZTÜRK
218
BnkveSi2İÖ
217
Aşçılık 1 NÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Pişirme Yöntemleri 1
Mutfakta Kalite Yönetimi
Mutfak Organizasyonu
Mutfak Planlama
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
11:45 - 12:30
218
Aşçı1NÖ
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Mutfakta Kalite Yönetimi
10:50 - 11:35
5-NÖ
Öğr.Gör.Taner SARIOĞLU
Öğr.Gör.Taner SARIOĞLU
Aşçı1NÖ
113
Okt.Gülin ZEYBEK
118
Aşçı1NÖ
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
Pişirme Yöntemleri 1
Hijyen ve Sanitasyon
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Öğr.Gör.Taner SARIOĞLU
Aşçı1NÖ
113
8-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
113
Aşçı1NÖ
Türk Dili 1
15:15 - 16:00
9-NÖ
118
Aşçı1NÖ
Aşçı1NÖ
209
Öğle Arası
12:30 - 13:25
13:25 - 14:10
İngilizce 1
Mutfak Uygulamaları 1
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
Okt.Halit TOPTAŞ
Aşçı1NÖ
113
Aşçı1NÖ
AşçUygSa
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
Aşçı1NÖ
217
Aşçı1NÖ
114
Aşçılık 1 İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Yrd.Doç.Dr.Durmuş
Tarihi 1KARAMAN
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
Mutfak Planlama
Mutfakta Kalite Yönetimi
Mutfak Uygulamaları 1
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Öğr.Gör.Taner SARIOĞLU
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
Aşçı1İÖ
113
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
113
Aşçı1İÖ
Aşçı1İÖ
Aşçı1İÖ
111
İngilizce 1
Hijyen ve Sanitasyon
Okt.Füsun CESUR
Öğr.Gör.Taner SARIOĞLU
113
Aşçı1İÖ
Pişirme Yöntemleri 1
111
Aşçı1İÖ
Türk Dili 1
Okt.Halit TOPTAŞ
114
Aşçı1İÖ
113
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Mutfak Organizasyonu
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
111
Aşçı1İÖ
113
Aşçılık 2 NÖ
Pa
Sa
1-NÖ
Dünya
Mutfakları
Öğr.Gör.İpek
ÜNAL I
Aşçı2NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
Dünya
Mutfakları
Öğr.Gör.İpek
ÜNAL I
Aşçı2NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
Ça
4-NÖ
5-NÖ
Aşçı2NÖ
11:45 - 12:30
111
Öğle Arası
6-NÖ
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
Pastane Ürünleri l
9-NÖ
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
5-İÖ
20:30 - 21:15
6-İÖ
21:20 - 22:05
7-İÖ
22:15 - 22:55
113
Mutfak Ürünleri II
Soğuk Mutfak
Yöresel Mutfak I
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
111
Aşçı2NÖ
Küreselleşme
Turizm Tesislerinde
Uygulamalar 1
13:25 - 14:10
16:10 - 16:55
Cu
Aşçı2NÖ
118
Öğle Arası
12:30 - 13:25
15:15 - 16:00
Aşçı2NÖ
111
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
10:50 - 11:35
Dünya
Mutfakları
Öğr.Gör.İpek
ÜNAL I
111
Yiyecek İçecek Maliyet
Kontrolü
9:55 - 10:40
Pe
Aşçı2NÖ
Balık Yemekleri
Okt.Memduha SERT
Aşçı2NÖ
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
118
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
Aşçı2NÖ
Aşçı2NÖ
111
118
114
Aşçı2NÖ
113
Aşçılık 2 İÖ
Pa
Sa
Ça
Pe
Cu
1-NÖ
8:05 - 8:50
2-NÖ
9:00 - 9:45
3-NÖ
9:55 - 10:40
4-NÖ
10:50 - 11:35
5-NÖ
11:45 - 12:30
Öğle Arası
Öğle Arası
12:30 - 13:25
6-NÖ
13:25 - 14:10
7-NÖ
14:20 - 15:05
8-NÖ
15:15 - 16:00
9-NÖ
16:10 - 16:55
1-İÖ
17:00 - 17:45
2-İÖ
17:50 - 18:35
3-İÖ
18:45 - 19:30
4-İÖ
19:35 - 20:20
Küreselleşme
Mutfak Ürünleri II
Okt.Memduha SERT
Aşçı2İÖ
118
Pastane Ürünleri l
Yiyecek İçecek Maliyet
Kontrolü
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Aşçı2İÖ
7-İÖ
22:15 - 22:55
113
Aşçı2İÖ
111
114
Mutfak Ürünleri II
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
Aşçı2İÖ
Dünya Mutfakları I
Balık Yemekleri
Öğr.Gör.İpek ÜNAL
Öğr.Gör.Faruk YÜKSEL
5-İÖ
21:20 - 22:05
Aşçı2İÖ
Yöresel Mutfak I
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
20:30 - 21:15
6-İÖ
Öğr.Gör.Zehra ALBAY
Soğuk Mutfak
111
Aşçı2İÖ
113
Turizm Tesislerinde
Uygulamalar 1
Öğr.Gör.Yusuf YERLİ
Aşçı2İÖ
113
Aşçı2İÖ
111
Aşçı2İÖ
113
Aşçı2İÖ
111
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
479 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content