close

Enter

Log in using OpenID

Ara Dönem Faaliyet Raporu

embedDownload
2014
1. Çeyrek Ara Dönem
Konsolide Faaliyet Raporu
1
Sunuş
Ana ortaklık bankanın, 2014 yılı I. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve
performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere, bankanın konsolide olmayan
ara dönem faaliyet raporunda yer verilmiştir.
Bankamızın bağlı ortaklıklarından Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş.,
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy
Yönetimi A.Ş., Ziraat Bank International A.G., ZiraatBank BH d.d., Ziraat Bank (Moscow)
CJSC ve Kazakhistan Ziraat Int. Bank tam konsolidasyon yöntemine göre, birlikte kontrol
edilen ortaklıklarımız Azer Türk Bank ASC, Turkmen Turkish Joint Stock Comm. Bank ve
Uzbekistan-Turkish Bank ile iştiraklerimizden Arap Türk Bankası A.Ş. ise özkaynak
yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Konsolide ara dönem
faaliyet raporunda, yukarıda belirtilen 13 ortaklığın konsolidasyon işlemlerine ve faaliyet
sonuçlarına yer verilmiştir.
Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı
T.C. Ziraat Bankası’nın ödenmiş sermayesi 2.500.000.000 TL olup, tamamı T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, Banka’da hisse sahibi değildir.
1
Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili
Ziraat Bankası 1863 yılında Mithat Paşa tarafından Pirot şehrinde çiftçiye kredi vermek
amacı ile kurulmuş, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak hizmet
vermiştir. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü
kazanmış ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanı, 15 Kasım 2000 tarihinde
yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla "Anonim Şirket" statüsü kazanmıştır.
Kökleri 1863 yılına uzanan Ziraat Bankası, Türkiye’nin en yaygın bankacılık hizmet ağına
sahiptir. Banka aynı zamanda entegre finansal hizmet sunma yetkinliği ile hem ulusal hem
de bölgesel bir güç konumundadır. Ziraat Bankası kuruluşundan bugüne ekonominin
bütün kesimlerine kaynak aktarmış, değer üretmiş ve ülke kalkınmasının en büyük
destekleyicilerinden biri olmuştur.
Faaliyet gösterdiği sektörde en büyük varlık toplamlarından birini yönetmekte olan Banka;
zengin ürün ve hizmet çeşitliliği, rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi, iştirakleriyle
oluşturduğu sinerjik yapılanması, üst düzey insan kaynağı ve güçlü mali yapısı ile
sektörüne yön vermektedir.
150 yıldır sürekli değişen ekonomik, siyasi ve sosyal koşullara başarıyla uyum sağlayan,
hatta değişimi yöneten Ziraat Bankası, sürdürülebilir bir büyüme modeli olduğunu
ekonomik performansının yanı sıra bankacılığa getirdiği yeni boyutlar ile de kanıtlamıştır.
Banka önümüzdeki dönemlerde de yaygın şube ağı, etkin dağıtım kanalları, deneyimli
personeli ve mükemmel teknik altyapısıyla Türkiye için değer üretmeye ve küresel
gelişimini sürdürmeye kararlıdır.
Banka, Mart 2014 itibariyle 1.642 yurt içi hizmet noktası ve 24.439 çalışanı ile hizmet
sunmaktadır. Mart 2014 itibariyle Banka; dünyanın 16 ülkesindeki 25 şubesi, 1 temsilciliği,
7 iştirak bankası ve 57 şubesi ile toplam 83 noktada faaliyet göstermektedir.
2
Ana Ortaklık Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,
Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetimi
ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER
Göreve Başlama
Tarihi
24.05.2010
İsmi
Görevi
Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
Yusuf DAĞCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
19.04.2012
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
15.07.2011
Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
02.04.2013
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
19.04.2012
Metin ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
19.04.2012
Mustafa ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi
26.07.2011
Salim ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
19.04.2012
Davut KARATAŞ
Denetçi
29.03.2013
Gökhan KARASU
Denetçi
17.08.2012
ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
Göreve Başlama
Tarihi
15.07.2011
İsmi
Görevi
Hüseyin AYDIN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcıları
Alpaslan ÇAKAR
Bireysel Bankacılık
11.09.2013
Bilgehan KURU
Hazine ve Strateji Yönetimi
01.11.2011
Bülent SÜER
Operasyonel İşlemler
11.09.2013
Cem İNAL
Finansal Koordinasyon
25.12.2012
Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN
Kredi Politikaları
16.11.2011
Musa ARDA
Kredi Tahsis ve Yönetimi
16.11.2011
Osman ARSLAN
Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar
25.12.2012
Ömer Muzaffer BAKTIR
Pazarlama
16.11.2011
Peyami Ömer ÖZDİLEK
İnsan Kaynakları
11.09.2013
Yunus Uygur KOCAOĞLU
Bilgi Teknolojileri Yönetimi
16.01.2013
Yüksel CESUR
İç Sistemler
01.04.2014
3
ANA ORTAKLIK BANKANIN BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELERİ
AKTİFLER (Milyon TL)
Mar.14
Ara.13
Değ. (%)
Likit Aktifler ve Bankalar
29.932
29.957
-0,1
Menkul Değerler
65.072
63.157
3,0
121.336
113.369
7,0
9.034
5.121
76,4
225.374
211.603
6,5
Mar.14
Ara.13
Değ. (%)
141.772
143.511
-1,2
50.872
40.583
25,4
Diğer Pasifler
9.386
8.842
6,1
Özkaynaklar
23.346
18.667
25,1
225.374
211.603
6,5
Mar.14
Mar.13
Değ. (%)
Faiz Gelirleri
4.312
3.477
24,0
Faiz Giderleri
2.299
1.565
46,9
Net Faiz Geliri
2.013
1.912
5,2
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
249
187
33,2
Diğer Faaliyet Gelirleri
535
646
-17,2
1.232
1.189
3,7
313
371
-15,6
1.288
1.220
5,6
Vergi Karşılığı
276
277
-0,5
Net Kar/Zarar
1.012
943
7,3
Mar.14
Ara.13
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
16,62
12,88
Özkaynak / Toplam Aktifler
10,4
8,8
Toplam Krediler / Toplam Aktifler
53,8
53,6
2,0
2,1
YP Aktifler / YP Pasifler
96,7
95,9
Likit Aktifler / Toplam Aktifler
13,3
14,1
Mar.14
Mar.13
1,9
2,2
19,3
21,2
187,5
222,2
Krediler
Diğer Aktifler
Toplam Aktifler
PASİFLER (Milyon TL)
Mevduat
Mevduat Dışı Kaynaklar
Toplam Pasifler
SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER (Milyon TL)
Diğer Faaliyet Giderleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı
Vergi Karşılığı Öncesi Kar/Zarar
RASYOLAR (%)
Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler
Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler (ROA)
Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE)
Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri
4
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., 1 Ocak 2010 tarihi
itibarıyla hayat branşında, 24 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik branşında
hizmet vermeye başlamıştır.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
99,97
79.976
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
0,01
8
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
0,01
8
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
0,01
8
100,00
80.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Mart 2014
Aralık 2013
Değişim (%)
Aktif Toplamı
1.788.530
1.669.960
7,10%
Cari Varlıklar
1.299.575
1.260.717
3,08%
Cari Olmayan Varlıklar
488.955
409.243
19,48%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
254.446
207.586
22,57%
1.284.651
1.236.295
3,91%
249.433
226.078
10,33%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
5
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet
göstermektedir.
Ziraat Sigorta, Ziraat Bankası'nın sahip olduğu Türkiye'nin her köşesine yayılmış olan
hizmet ağının, güçlü sermaye yapısının ve "Ziraat" markasının yarattığı güven
duygusunun da katkısıyla, bireysel ve kurumsal müşterilerine hayat dışı sigorta
branşlarında en yüksek değeri katmayı hedeflemektedir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
99,97
49.985
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
0,01
5
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
0,01
5
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
0,01
5
100,00
50.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Aralık 2013
Mart 2014
Değişim (%)
Aktif Toplamı
430.888
361.645
19,15%
Cari Varlıklar
423.506
354.140
19,59%
7.382
7.505
-1,64%
279.159
239.979
16,33%
4.769
321
1.385,67%
146.960
121.345
21,11%
Cari Olmayan Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
6
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
“Yatırımcıların ve çalışanların ilk tercih ettiği finansal kiralama şirketi olma” vizyonu ile
1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama, sektörünün istikrarlı, köklü ve güçlü
kurumlarından birisidir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
99,999992
149.999
Osman Arslan
0,000001
0,0015
Avni Demirci
0,000001
0,0015
Onur Ekizce
0,000001
Fintek A.Ş.
0,000005
0,0015
0,0075
100,00
150.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Mart 2014
Aralık 2013
Değişim (%)
Aktif Toplamı
1.646.920
1.533.779
7,38%
Cari Varlıklar
652.414
560.761
16,34%
Cari Olmayan Varlıklar
994.506
973.018
2,21%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
904.694
600.870
50,56%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
577.300
773.464
-25,36%
Özkaynaklar
164.926
159.444
3,44%
7
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 4 şube ve 16 yatırım
merkezinin yanı sıra internet şubesi ve 44 44 979 (ZRY) müşteri hizmetleri merkezi ile
hizmet vermektedir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri Ziraat Yatırım Menkul
Değerler'in acentesi konumundadır.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (A Grubu)
50,00
30.000
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (B Grubu)
25,60
15.359
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu)
24,00
14.400
İdris Demirel (B Grubu)
0,40
240
Fikrettin Aksu (B Grubu)
0,00
0,0018
100,00
60.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Aralık 2013
Mart 2014
Değişim (%)
Aktif Toplamı
298.887
114.277
161,55%
Cari Varlıklar
292.405
103.820
181,65%
6.482
10.447
-37,95%
218.001
33.488
550,98%
1.489
1.525
-2,36%
79.397
79.764
-0,46%
Cari Olmayan Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
8
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13.02.2002 yılında kurulmuş, 26.11.2002 tarihinde Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği belgesini almıştır. Şirketin amacı sermaye
piyasası araçlarından oluşan portföyleri yönetmektir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
74,90
6.366
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
24,90
2.116
Armağan Yücel Samancı
0,10
9
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
0,10
9
100,00
8.500
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Aralık 2013
Mart 2014
Değişim (%)
Aktif Toplamı
10.494
9.693
8,26%
Cari Varlıklar
10.291
9.526
8,03%
Cari Olmayan Varlıklar
203
168
20,83%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
367
233
57,51%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
213
204
4,41%
9.914
9.256
7,11%
Özkaynaklar
9
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
Arap Türk Bankası, 1977 yılında Arap ve Türk finans kuruluşlarının ortak bir girişimi olarak
kurulmuştur. Müşterilerine mevduat bankacılığının tüm ürün ve hizmetlerini sunan Arap
Türk Bankası’nın 7 şubesi bulunmaktadır.
HİSSE ORANI
(%)
NOMİNAL SERMAYE
(BİN TL)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
15,43
37.037
Libyan Foreign Bank
62,37
149.687
T. İş Bankası A.Ş.
20,58
49.382
Kuwait Invesment Co.
1,62
3.894
Emek İnşaat A.Ş.
0,00
0
100,00
240.000
ORTAKLAR
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL)
Mart 2014
Aktif Toplamı
Aralık 2013
Değişim (%)
3.798.876
3.351.680
13,34%
371.812
275.035
35,19%
Krediler
1.497.403
1.447.771
3,43%
Mevduat
3.244.185
2.686.759
20,75%
483.392
461.977
4,64%
Menkul Kıymetler
Özkaynaklar
10
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG
Ziraat Bankası’nın yurt dışındaki en büyük iştiraki olan Ziraat Bank International AG,
Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren en büyük sermayeli Türk bankalarından biridir.
Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta, Alman yasalarına göre tam bankacılık lisansına sahip
bir banka şubesi kurmuş ve Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna bağlı yerel şubelere
dönüştürmüştür. 2001'de T.C. Ziraat Bankası A.Ş., o tarihe kadar faaliyetine devam eder.
Almanya şubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch
Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank
International AG'yi kurmuştur.
Banka’nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih,
Nürnberg ve Essen şehirlerinde faaliyet gösteren toplam 10 şubesi bulunmaktadır.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN EUR)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
100
130.000
TOPLAM
100
130.000
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN EUR)
Mart 14
Aktif Toplamı
Aralık 13
Değişim (%)
1.035.235
920.939
12,41%
21.080
29.149
-27,68%
Krediler
947.876
789.813
20,01%
Mevduat
859.099
748.679
14,75%
Özkaynaklar
163.390
161.098
1,42%
Menkul Kıymetler
11
ZIRAATBANK BH d.d.
Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankası olan ZiraatBank BH d.d 1997
yılında faaliyete geçmiştir. Banka, Federasyon genelinde 26 hizmet birimiyle kurumsal,
ticari ve bireysel müşterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Bankanın
Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d olan adı, 28.02.2013 tarihinden itibaren ZiraatBank BH d.d
olarak değiştirilmiştir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN KM)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
68
40.800
Ziraat Bank International AG
32
19.200
100
60.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KM)
Mart 14
Aktif Toplamı
Aralık 13
Değişim (%)
396.766
401.369
-1,15%
7.198
5.318
35,35%
Krediler
290.713
268.973
8,08%
Mevduat
222.174
232.692
-4,52%
76.327
72.663
5,04%
Menkul Kıymetler
Özkaynaklar
12
ZİRAAT BANK (MOSCOW) CJSC
Ziraat Bank (Moscow) CJSC, 1993 yılında Moskova’da faaliyete geçmiştir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
99,913
674.225
0,087
585
100,00
674.810
Ziraat Sigorta A.Ş.
TOPLAM
NOMİNAL SERMAYE
(BİN RUR)
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN RUR)
Mart 14
Aralık 13
Değişim (%)
2.691.297
2.866.624
-6,12%
38.227
32.376
18,07%
Krediler
1.255.450
1.178.638
6,52%
Mevduat
1.055.641
1.280.098
-17,53%
Özkaynaklar
1.033.568
1.009.452
2,39%
Aktif Toplamı
Menkul Kıymetler
13
KAZAKHSTAN-ZİRAAT INTERNATIONAL BANK
Genel Merkezi Almatı’da bulunan ve 1993 yılında Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli
bankası olarak kurulan Kazakhstan-Ziraat International Bank; Almatı, Astana ve Çimkent
şehirlerinde bulunan 3 şubesi ile hizmet sunmaktadır.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
NOMİNAL SERMAYE
(BİN KZT)
99,58
14.936.476
Emlak Pazarlama A.Ş.
0,25
37.064
Emlak Bank.Munzam Vakfı
0,17
26.460
100,00
15.000.000
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KZT)
Mart 14
Aralık 13
26.373.681
26.103.969
1,03%
1.661.222
2.099.323
-20,87%
Krediler
16.981.030
16.612.853
2,22%
Mevduat
7.884.587
7.873.182
0,14%
18.317.484
18.047.448
1,50%
Aktif Toplamı
Menkul Kıymetler
Özkaynaklar
Değişim (%)
14
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (TTJSC BANK)
1993 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak Türkmenistan’da faaliyetini
sürdüren Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank, her türlü bankacılık hizmetini
müşterilerine sunmaktadır.
Kuruluşundan beri Türkmenistan-Türkiye ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerinin
gelişmesinde önemli rol üstlenen Banka, yabancı para işlemlerinde ülkedeki en aktif
bankalardan biridir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN MANAT)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
50
14.250
Türkmenistan Dayhanbank
Devlet Ticaret Bankası
50
14.250
100
28.500
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN MANAT)
Aralık 13
Mart 14
Aktif Toplamı
Değişim (%)
321.217
224.634
43,00%
262
263
-0,38%
Krediler
121.079
101.542
19.24%
Mevduat
206.494
144.015
43,38%
53.621
49.940
7,37%
Menkul Kıymetler
Özkaynaklar
15
UZBEKISTAN-TURKISH BANK (UTBANK)
Ziraat Bankası ve Agrobank (Özbekistan)’ın eşit paylarda katılımı ile 1993 yılında
Taşkent’te kurulan Uzbekistan-Turkish Bank (UTBANK) yaklaşık 100 profesyonel çalışanı
ile bankacılığın tüm kollarında müşterilerine hizmet vermektedir.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN UZS)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
49,98
15.442.619
Agrobank
50,00
15.447.300
Ziraatbank International AG
0,02
4.681
TOPLAM
100
30.894.600
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN UZS)
Mart 14
Aktif Toplamı
Aralık 13
Değişim (%)
131.784.620
137.149.619
-3,91%
719
719
0,00%
Krediler
19.141.999
16.841.571
13,66%
Mevduat
42.011.521
41.062.551
2,31%
Özkaynaklar
60.733.759
58.240.577
4,28%
Menkul Kıymetler
16
AZER-TÜRK BANK ASC
Ziraat Bankası ve Agrarkredit QSC (Azerbaycan Cumhuriyeti) ortaklığı ile kurulan Banka
1995 yılında faaliyete başlamıştır. Halen, Bakü Merkez, Bakü, Gence, Nahçıvan şubeleri
ve Genel Müdürlük bünyesindeki müşteri hizmetleri departmanı ile 5 ayrı birim olarak
hizmet sunmaktadır.
HİSSE ORANI
(%)
ORTAKLAR
NOMİNAL SERMAYE
(BİN AZN)
6.186
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
46
ACJS Non Banking CO
46
6.186
Ziraat Bank International A.G.
4
538
Turan Bank ASC
4
538
100
13.447
TOPLAM
ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN AZN)
Mart 14
Aktif Toplamı
Aralık 13
Değişim (%)
91.915
94.481
-2,72%
8.070
6.624
21,83%
Krediler
56.227
62.915
-10,63%
Mevduat
58.409
63.944
-8,66%
Özkaynaklar
16.151
15.290
5,63%
Menkul Kıymetler
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content