close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
: 69942030-050-773
Konu : V. Din Şûrası
22 /09/2014
................................ MÜFTÜĞÜNE
İlgi:
a) 28.10.2013 tarih ve 69942030-020/86 sayılı Başkanlık Makam Onayı.
b) 03.07.2014 tarih ve 2014/16 nolu Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı.
c) 11.09.2014 tarih ve 69942030-020/50 sayılı Başkanlık Makam Onayı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi konusunda görüş oluşturmak
amacı ile düzenlenecek olan V. Din Şûrasının, 11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında "Günümüzde
Dini Anlayışlar ve Din Hizmetleri" konulu ana gündemle Ankara'da yapılmasının kararlaştırıldığı
malumlarıdır.
Ancak, anılan tarihlerde bahse konu şûranın gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü otellerde yoğunluk
olması sebebiyle mezkûr şûranın 07-10 Aralık 2014 tarihleri arasında "Günümüzde Yeni Dini
Anlayışlar; Dinî Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri" konulu ana gündemle Ankara'da yapılması ilgi
(c) onayla planlanmıştır.
Bilgilerinizi ve katılımların yeni şura tarihine göre yapılması hususunu rica ederim.
DAĞITIM
:
Gereği
\
1. İlgili Kuruluşlar ve Üyelere
2. Üniversitelere (İlahiyat Fakülteleri)
3. Merkez Birimlerine
4. 81 İl Valiliğine (Müftülük)
5. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine
6. Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklere
7. İSAM'a (İslâm Araştırma Merkezi)
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: M.Ş. ÜNAL - V. Din Şura. Gen. Sek. Yrd. Telefon: 0312 295 85 70 - Faks: 0 312 295 69 81
e-posta : arged(5),divanet.gov.tı- - dinisleriyk(Ş>,divanet.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content