close

Enter

Log in using OpenID

2014-15 Eğitim Takvimi

embedDownload
Uygulamalı Veteriner Stomatoloji
Dr.Efe Onur
Çene Kırıklarının Non İnvaziv Fiksasyonları (İntraoral Akrilik
Cebire Teknikleri)
Dr.Efe Onur
Veteriner Hekimlikte Kan Analizleri ve Klinik Yorumu
Prof.Dr.Mahmut Ok
Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiografi
Doç.Dr.Turan Civelek
Kedi ve Köpeklerde Kırıklarda Acil Müdahale ve Fiksasyon
Teknikleri
Prof.Dr.Hasan Bilgili
Göz Hastalıklarını Anlamak
Prof.Dr.Murat Şaroğlu
Kedi ve Köpeklerde Abdominal USG
Prof.Dr.Mahmut Ok
Kedi ve Köpeklerde Dermotolojik Hastalıklar
Doç.Dr.Kerem Ural
Vet. Hek.de Kan Gazları Analizi, Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz
Tedavisi
Doç.Dr.Turan Civelek
Küçük Hayvan Klinik İşletme ve yönetimi
Mustafa Yıldız
Pratik Klinik Laboratuvar Tetkikleri ve Yorumu
Doç.Dr.Kerem Ural
Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları
Doç.Dr.Çağrı Çıngı
Vet. İlaç. Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvanlarda
Antibiyotik kullanımı + KH Solunum Sistemi Hastalıkları
Kafes Kuşlarının Muayenesi Ve Kafes Kuşlarında Görülen
Başlıca Bozukluklar
Prof.Dr.Ender Yarsan
Prof.Dr.Arif Kurtdede
Kedi ve Köpeklerde EKG ve Antiaritmik Tedavi
Prof.Dr.Abdullah Başoğlu
KH İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım ve Uygulamalı
Reproduktiv USG Kursu
Prof.Dr.Rıfat Vural
Dental Hastalıkların Restoratif Sağaltımı
Yrd.Doç.Dr.Ali.E.Hdedeoğlu
Prof.Dr.Arif Kurtdede
Dr.Efe Onur
http://vetad.com/egitim/06140914.htm
http://vetad.com/egitim/06140928.htm
http://vetad.com/egitim/06141012.htm
http://vetad.com/egitim/06141026.htm
http://vetad.com/egitim/06141109.htm
http://vetad.com/egitim/06141123.htm
http://vetad.com/egitim/06141214.htm
http://vetad.com/egitim/06141228.htm
http://vetad.com/egitim/06150115.htm
http://vetad.com/egitim/06150208.htm
http://vetad.com/egitim/06150208.htm
http://vetad.com/egitim/06150222.htm
http://vetad.com/egitim/06150308.htm
http://vetad.com/egitim/06150322.htm
http://vetad.com/egitim/06150412.htm
http://vetad.com/egitim/06150426.htm
http://vetad.com/egitim/06150510.htm
http://vetad.com/egitim/06150524.htm
Mayıs
15
Doç. Dr. M. Çağrı
Karakurum
Nisan
15
Veteriner Acil Hekimliği-Dahiliye
Mart
15
30/31
www.veta-d.com
Ocak
15
http://vetad.com/egitim/b060830.htm
Aralık
14
Prof. Dr. D. Ali DİNÇ
Kasım
14
Sığırlarda Reproduktif Sürü Sağlığı Eğitimi ve Reproduktif
USG Kursu
Ekim
14
Program Detay
Konu
Eylül
14
Eğitimci
Ağusto
s 14
>>>
Şubat
15
VETA D VETA D Eğitim/AVHO 2014-2015 Eğitim Programları Takvimi
14
28
12
26
9
23
14
28
11
25
8
22
8
22
12
26
10
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content