close

Enter

Log in using OpenID

Soru 18. Aşağıdaki verilenlerden hangisi uluslararası eşya

embedDownload
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
C-B-A SINIFI İSG DENEME TANITIM SINAVI SORULARI
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınları için kullanılan taşınabilir söndürme cihazları
üzerinde kullanılan işaretlerdendir?
a) Yeşil üçgen
b) Kırmızı kare
c) Mavi daire
d) Sarı yıldız
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi köpüklü yangın söndürme rengidir?
a) Siyah
b) Sarı
c) Yeşil
d) Mavi
Soru 18. Aşağıdaki verilenlerden hangisi uluslararası eşya-kargo taşımacılığını temsil eder?
a) SRC1
b) SRC2
c) SRC3
d) SRC4
Soru 23. Kimyasallar için işyeri ortam havasında bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun
süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerler olup hangi
kısaltma ile verilir?
a) LD50
b) LC50
c) MAC=MAK
d) TLV=ESD
Soru 28. Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman
ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı olup hangi kısaltma ile verilir?
a) TLV-TWA
b) TLV-STEL
c) TLV=ESD
d) TLV-Ceiling
Soru 30. Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numara hangi
kısaltma ile verilir?
a) EC Numarası
b) EINECS
c) ELINCS
d) CAS
Soru 47. 18 Eylül 1981 tarihi itibariyle Avrupa Topluluğu pazarında yer alan bütün maddelerin
tanımlayıcı listesi veya mevcut ticari kimyasal maddeler avrupa envanteri hangi kısaltma ile verilir?
b) EINECS
a) EC Numarası
c) ELINCS
d) CAS
Soru 58. 18 Eylül 1981'den sonra Avrupa Topluluğu Piyasasına arz edilen ve Avrupa Komisyonuna
bildirimi yapılması suretiyle Avrupa Bildirimi Yapılmış yeni kimyasal maddeler listesi hangi kısaltma
ile verilir?
a) EC Numarası
b) EINECS
c) ELINCS
d) CAS
Soru 60. Scheuch (1996) iç ve dış çevrelerdeki değişikliklere uyum sağlama çabasındaki insanın
psikofizyolojik etkinlikleri olarak neyi değerlendirir?
a) Fizyolojik yaklaşım
b) Psikolojik yaklaşım
c) Mühendislik yaklaşımı
d) Stres
Soru 71. İlk yardım ve acil müdahalede temel ilkeler aşağıdaki verilenlerden hangileridir?
I. Koruma
II. Bildirme (112)
III. Kurtarma
a) I, II, III b) II, III c) I, II d) Yalnız I
1
C-B-A SINIFI İSG DENEME SINAVI VE CEVAPLARI. BG
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
Soru 75. Çok ağır işlerinde çalışma ortamı sıcaklığı kaç derece olmalıdır?
a) 23
b) 20
c) 17 d) 15-16
Soru 86. Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan
daha küçük ve boyu eninin kaç katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır?
a) 2
b) 3 c) 4 d) 5
Soru 97. Ortamdaki zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon TLV/TWA değeri 0,075 mg/m3 olan
civa ile çalışmalarda periyodik sağlık kontrolü kaç ayda bir yapılır?
a) 1
b) 2 c) 3 d) 4
Soru 100. Solunan tozların tane büyüklüğü genellikle kaç mikronun altındadır?
a) 30
b) 40
c) 50 d) 60
ÖNEMLİ: ISG SINAV GÜNÜNE YAKIN (2 AY KALA)
HAFTALARDA DENEME SINAVLARI 10 GÜN ARAYLA
YENİ SORULARLA DEVAM EDECEKTİR…..
C-B-A SINIFI İSG DENEME TANITIM SINAVI
CEVAPLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
http://www.isgabcegitim.com
e-posta: [email protected]
2
C-B-A SINIFI İSG DENEME SINAVI VE CEVAPLARI. BG
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content