close

Enter

Log in using OpenID

AHMET GÜRHAN ÖZDORA 2. Doğum Tarihi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
:
AHMET GÜRHAN ÖZDORA
2.
Doğum Tarihi
:
20 EYLÜL 1948
3.
Unvanı
:
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
DOKTORA
Alan
İŞLETME İDARESİ
(BBA)
İŞLETME FİNANSMANI
(MBA)
MUHASEBE (Maliyet
Muhasebesi)
Üniversite
BEYRUT AMERİKAN
ÜNİVERSİTESİ (LÜBNAN)
İNDİANA UNIVERSITY (ABD)
Yıl
1971
ADANA İKTİSADİ VE TİCARİ
İLİMLER AKADEMİSİ
1976
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6. YönetilenYüksekLisansveDoktoraTezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararasıhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler
7.2. Uluslararasıbilimseltoplantılardasunulanvebildirikitabındabasılanbildiriler
7.3. YazılanUluslararasıkitaplarveyakitaplardabölümler
7.4.UlusalDergilerdekiYayınlar
7.5 UlusalBilimselToplantılardaSunulanveBildiriKitabındaBasılanBildiriler
7.6 DiğerYayınlar
Kitaplar : Genel Muhasebe – Prof. Sedat Ünalan ile ortak yayın - 1978
ÇeviriKitaplar
1979
8. Projeler
9. İdariGörevler
10. BilimselkuruluşlaraÜyelikler
11. Ödüller
12.SonikiyıldaVerdiğinizÖnlisans,LisansveLisansüstüdüzeydekidersler
13. Diğer İş Deneyimler:
1971-1972 TC Ziraat Bankası
1972-1977 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – Muhasebe
Kürsüsü Asistanı
1977-1979 ABD İndiana Üniversitesi Master Öğrenimi
1979
Çukurova Üniversitesi
1979-1980 TÜMOSAN A.Ş. maliyet muhasebesi uzmanı
1980-1981 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe kürsüsü Dr. Asistan
1981-1983 TÜMOSAN A.Ş. Finansman Müdürü
1983-1986 Devlet Yatırım Bankası – Yatırım Projeleri Değerlendirme Daire Başkanı
1986-1989 TürkEximbank – Mali İşler Daire Başkanı
1989-1991 Halk Bankası Genel Muhasebe Müdürü
1991-1994 Halk Bankası Dış İşlemler Müdürü
1994-1995 Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı
1995-2011 Dünya Bankası (IBRD) Proje Yöneticisi ve Bankacılık Sektör sorumlusu
2011
Dünya Bankasından emekli olarak Dünya Bankası proje danışmanlığı
2011 den
İtibaren ERKUNT Döküm A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content