close

Enter

Log in using OpenID

Adı

embedDownload
Adı:………………….
18/04/2014
Soyadı:…………………..
Cuma
No……
Türkçe Ara Değerlendirme Çalışması
Tilkinin biri kırda yürüyormuş. Hava kararmaya başlamış.
Önüne bir taş çıkmış. Taş aynı peynire benziyormuş. Tilki,
taşı peynir sanmış. Tam ısıracakken dişi kırılmış. Hemen
ağzından geri çıkartmış.
6.7.8 ve 9. soruları yukarıdaki metne göre
KIRMIZI BALIK
Gölde yaşayan bir balık varmış. Rengi kırmızı
cevaplayınız.
olduğu için herkes ona kırmızı balık dermiş. Sabahleyin kırmızı balığın karnı acıkmış. Gölde yüzerken
bir yem görmüş. Ağzını açıp tam yiyecekken kırmı- Soru 6-Tilki nerede yürüyormuş?
zı balığın babası ona engel olmuş.
A) Ormanda
1.2.3 ve 4. soruları yukarıdaki metne
B) Kırda
göre cevaplayınız.
C) Yolda
Soru 1-Kırmızı balığa engel olan
kimdir?
Soru 7-Tilki ağzına ne almış?
A) Maske
A) Arkadaşı
B) Ekmek
B) Annesi
C) Taş
C)Babası
Soru 2-Kırmızı balık nerede yaşarmış?
A) Akvaryumda
Soru 8-Tilkinin dişi niçin kırılmış?
A) Taşı ağzına aldığı için
B) Dişleri çürüdüğü için
B) Gölde
C) Duvara kafasını çarptığı için
C) Denizde
Soru 3-Balığa neden “kırmızı balık”
diyorlarmış?
A) Rengi kırmızı olduğu için
B) Alay etmek için
Soru 9-Tilki taşı ağzından ne zaman geri
çıkarmış?
A) Hemen
B) İki saat sonra
C)Ertesi gün
C) Domates yediği için
Soru 4-Kırmızı balığın karnı ne zaman
acıkmış?
Soru 10-“Öğrenciler nerede top oynuyor?’
sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akşamleyin
A) Okulda top oynuyorlar.
B)Öğleyin
B) Parkta top oynuyorlar.
C)Sabahleyin
Soru 5-
C) Yolda top oynuyorlar.
Bir işin yapıldığı zamanı öğrenmek
İçin “ ………..” sorusunu sorarız.
Kutucuk içine aşağıdakilerden hangisini
yazmalıdır?
A) Ne?
B) Kim?
C) Ne zaman?
Soru 11-
Annem yarın gelecek.
Yukarıdaki cümleye hangi soru sorulursa cevap
alınabilir?
A) Ne?
B) Kim?
C) Niçin?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content