close

Enter

Log in using OpenID

deli bal ilan.fh11

embedDownload
Deli bal, kitaptaki hiçbir öykünün adı de¤il. Öykülerin ortak atmosferinin
adı. Deli bal, Karadeniz'de üretilen bir bal. Vahfli kestane çiçeklerinden ve
orman gülü gibi baflka vahfli bitkilerden beslenen arılardan sa¤ılan bir bal.
Çok az yenmesi gerekiyor; ancak çok az yendi¤inde faydalı, ölçüyü
kaçırdı¤ınızda delirtti¤i söyleniyor. Kitap hem hacmi hem de içeri¤iyle
böylesi bir ça¤rıflım yaptı. “Okura bir uyarı belki,” diyor
Pelin Buzluk kitabını anlatırken.
BÜTÜN K‹TAPÇILARDA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
671 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content