close

Enter

Log in using OpenID

derince kitap 2.fh11

embedDownload
A. Haydar BULUT / Belediye Başkanı
KIYMETL‹ HEMfiEHR‹LER‹M
Biz; “büyümek, büyük düşünmekle başlar” diyerek işe başladık…
Ve birlikte 5 altın yıl geçirdik. Bugün Derincemizin geldiği nokta gözler önünde. Derince’nin
sorunlarına dikkatle eğildik ve bu sorunların üstesinden gelerek, Derincemizi kent haline getirdik.
Derince’de, seçim bildirgemizde vaat ettiğimiz tüm projeler hayata geçti ve nihayetinde hepimizin
ikamet etmekten keyif aldığı bir yer haline geldi. Hayal denilen Tünel Projemiz ile Kocaeli’nde bir
ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk Harikalar Sahili Projesi’ni hayata geçirerek, Derince’ye ülke
çapında ödül kazandırdık. 20 yıldır açılamayan 20 metrelik çevre yolunu açtık. İlçemizdeki tüm
dereleri ıslah ettik. Caddelerimizi karanlıktan aydınlığa taşıdık. Yine Türkiye’de bir ilki, sosyal
belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirerek, Anne – Çocuk sağlığı konusunda 7.200 anneye
ziyarette bulunduk. Sosyal yardımlarımızı da büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürmeye devam ettik.
Kocaeli’nde ilk kez Zihinsel Engelliler Eğitim Okulu için mekân tahsisi yaptık. İlçemizin simgesi
olan Çenesuyu’muzu hak ettiği noktaya getirmek için dev adımlar attık. İnşaatı tamamlanma
noktasına gelen Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projemiz, kentleşme noktasındaki bir başka büyük
adım oldu.
Bu ve bunun gibi daha birçok proje kısa dönemde başarı ile hayata geçti. Broşürümüzde de
göreceğiniz gibi pek çok hizmeti yerine getirdik. Tüm bunları yaparken, sizlere ve vicdanımıza
kulak verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, tüm kurumlar, vekillerimiz, muhtarlarımız, meclis
üyelerimiz, dernek ve odalarımızla birlikte büyük emek verdik ve sürekli dayanışma içersinde
olduk.
Ve yolumuza devam ediyoruz; bize göre kentimizin eksikleri henüz bitmedi. Kongre Merkezi,
Çevre düzenlemeleri, Prestijli Otel Projesi, Otoyol Bağlantı Projesi, Yüzme Havuzları, Tenis Kortları
ile Dev Spor Kompleksi, Yavuz Sultan ve Yenikent mahallelerini birbirine bağlayan Üst Geçit
Projesi, Rüzgâr Enerjisi sadece birkaç örnek. Bu saydığım projeler için istikrarlı adımlar atmaya
başladık.
Dikkat ederseniz tüm bu yapmak istediklerimiz kentimizin görünen yüzüne büyük fark ve kalite
getirecek projelerdir. Ben, bir kez daha, Derinceme hizmet etme şansını bize veren siz değerli
hemşehrilerime şükranlarımı belirtmek isterim.
Derince büyük düşünmüş, büyük işler başarmıştır.
DER‹NCE BÜYÜYOR,
HALKIN YÜZÜ GÜLÜYOR!
2
m
7.000
OTOPARK
GEL‹YOR,
SIKINTI
B‹T‹YOR
Yaşlı ve özürlü vatandaşlarımızı da
düşünerek tasarladığımız Kent
Meydanı Projemiz, 3175 m2 arazi
üzerine inşa ediliyor. Proje
tamamlandığında, 2800 m2 yeşil alan,
200 araçlık otopark, 12 adet işyeri,
2200 m2 market alanımız olacak.
4
5
MASALLARI
‹NfiA ETT‹K,
ÇOCUKLARLA
BULUfiTURDUK
Türkiye’de Çevre Ödülü alan ve
dalında tek proje olan Harikalar
Sahili açılışından sonra, Derince
100 binleri ağırlayarak bir rekora
imza attı.
6
7
KOCAEL‹’DE ‹LK!
Şu anda nerede bulunuyoruz?
Bulunduğumuz nokta ne? Derince tüneli
geçişi üzerinde bulunuyoruz. Bunun
altından araçlar geçiyor. Burada bir ufuk
var, bir anlayış var! Bunun üstünde ne var,
park var! Ve benim Derinceli kardeşim
burada yaşarken hayata bir başka
bakacak…
CAN
GÜVENL‹⁄‹M‹Z
‹Ç‹N D-100’E
TÜNEL YAPTIK
D-100 Tünel projesi ile trafik
kazaları azaldı. Derince’nin
kentsel dönüşüme ilk
adımını attığı bu proje
belediyemizce hazırlandı,
Büyükşehir Belediyemizle
birlikte hayata geçti.
8
9
ARTIK PET fi‹fiEDE!
ÇENESUYU’NU
TÜRK‹YE ‹LE
BULUfiTURDUK
Çenesuyu’na 3 milyon ytl yatırım
yaptık, %7’lik satış oranı olan
Çenesuyu’nun, satış oranını
%42’ye çıkarttık. Çenesuyu’nu
Türkiye’ye tanıttık.
10
11
YEN‹KENT 3 DAK‹KA!
20 YILDIR
AÇILAMAYAN
ÇEVRE YOLUNU
AÇTIK
D-100’e alternatif 20 metrelik Çevre
Yolu Projesi, Körfez’den İzmit’e
kadar bağlantı sağlayacak ve
otoyolla da bağlantısı olacak. Bu
projemiz kamulaştırma yapılarak,
etap etap devam etmektedir.
12
13
TÜRK‹YE’DE ‹LK
DAHA
B‹L‹NÇL‹ ANNE,
DAHA
SA⁄LIKLI BEBEK
Belediyemiz tarafından
Türkiye’de ilk kez başlatılan
bu projede, yeni annelerimizi
uzmanlarımızla ziyaret ettik.
Bebek Bakımı ve Anne Sağlığı
ile ilgili bilgiler ve hediye
paketleri verdik. Bir nevi birebir
seminer gerçekleştirdik.
5 YILDA
7200 YEN‹ ANNEY‹
Z‹YARET ETT‹K
14
15
GELECEK KUfiAKLARIMIZ
‹Ç‹N ÇALIfiIYORUZ!
KAPALI
SPOR SALONU
PROJES‹
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile
ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz
Kapalı Spor Salonu projemiz için
8158 m2’lik alan tahsis ettik.
GENÇLER ‹Ç‹N
DAHA FAZLA SPOR
Her mahalleye semt sahaları
projemizde Yavuz Sultan Mahallesi’nde
4500 m2 alan üzerine 1700 m2’lik halı
saha yaptık. Bu projemiz, tüm
mahallelerimize yayılarak halkımızın
hizmetine sunmaya devam ediyoruz.
18
KÜÇÜKLERE
BÜYÜK
MEKAN
Sırrı Paşa, Çenedağ mahalleleri
ve Harman Tarla Bağlar Yolu
mevkiinde belediyemize ait 2288
m2’lik alanı, anaokulu yapılmak
üzere, ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne tahsis ettik.
OTOBANA
DER‹NCE
TABELASI
Karayolları ile yürütülen çalışmalar
neticesinde otobana Derince
yönlendirme tabelaları koyuldu.
19
OKULLARIMIZI
YEN‹L‹YORUZ,
GELECE⁄‹M‹ZE
SAH‹P ÇIKIYORUZ
Okul aile birlikleriyle yaptığımız
çalışmalar sonucu okullarımıza;
81 bilgisayar, 26 projeksiyon cihazı,
4 okula ses sistemi, sınıf tahtaları, sıra
masa yenileme, okul onarımı ve tüm
okullarımıza güvenlik kamera
sistemlerinin kurulmasına destek olduk.
20
ÇOCUKLARIMIZIN
GEL‹fi‹MLER‹NE
DESTEK
OLUYORUZ
2004 yılında hizmete açtığımız
Sarmaşık Anaokulumuz ile
610 minik Derinceli’ye, uzman
öğretmenlerimizle bir aile ortamı
sunarak; İngilizce, Drama, Bale,
Müzik ve Beden Eğitimi dersleri
vererek, sosyal ve kültürel
gelişimlerine destek olduk.
21
ÇA⁄DAfi ve MODERN
DER‹NCE
200 B‹N
TON ASFALT
Derince’ye 200 bin ton asfalt serdik, 10
km parke kapladık, 15.010 km. yeni yol
açtık. Mevcut yolların %45’ini üst yapıya
kavuşturduk.
ÜST YAPIDA
% 100’E
AZ KALDI
2004 yazından itibaren tüm
mahallelerimizin ana arterlerinden
başlayarak ara arterlerine kadar
asfalt serdik.
26
27
M‹MAR‹
DE⁄ERLER‹M‹Z‹
UNUTMADIK
Muhtarlarımızın daha iyi hizmet
verebilmesi için, Selçuklu
mimarisinden esinlenerek
Muhtarlık Hizmet binalarımızı
bir bir hayata geçiriyoruz.
D-100’DE
‹NC‹ G‹B‹
DER‹NCE
PARKLARI
YEN‹LED‹K,
MAHALLELER‹
CANLANDIRDIK
15 parkımızın alt yapıları ve
sulama tesisatlarını yeniledik,
14 yeni park yaptık. Mevcut
20 parkımıza da Büyükşehir
Belediyemizin katkılarıyla yeni
oyun grupları kurduk.
D-100 üzerinde yer alan
Derince’mizi giriş noktasından
çıkış noktasına kadar aydınlattık.
Derince’mizi inci gibi parlattık.
28
29
DER‹NCE’Y‹
AYDINLATTIK
İlçemizde cadde, sokak ve aydınlatmaları
yaparak, trafik kazalarını azalttık.
Aydınlatma çalışmalarımız sonucu
mahallelerimizin ana arterleri ve özellikle
Denizciler Caddesi’ni akşam saatlerinde
de canlandırmış olduk.
30
31
DERELER‹
ISLAH
ETT‹K
Büyük Şehir Belediyemiz
ile birlikte yaptığımız
çalışmalar sonucu,
yerleşim alanlarımız
içinde kalan tüm dereleri
ıslah ettik.
32
DO⁄ALGAZ
GELD‹,
DER‹NCE’N‹N
HAVASI
DE⁄‹fiT‹
İZGAZ ile birlikte yürüttüğümüz
çalışmalar neticesinde, doğalgaz
çalışmaları tüm Derince’de
tamamlandı.
33
H‹ZMET VER‹YOR
TEBESSÜM ALIYORUZ!
DERB‹M ‹LE
ANINDA
ÇÖZÜM
Halkla İlişkiler uzmanlarınca hizmet veren
DERBİM ile sizlerden gelen 10220 taleple
% 97.88 başarı gösterdik. Ayrıca Derbim
bünyesinde kurduğumuz teknik ekiple
küçük sorunları anında çözüme
kavuşturduk.
TERTEM‹Z
B‹R
DER‹NCE
D-100 üzerinde yer alan Derince’mizin
giriş noktasından çıkış noktasına kadar
aydınlatmaları yapılarak, liman
dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda
gece kaza riskini azalttık ve Derincemizi
inci gibi parlattık.
36
TEKNOLOJ‹Y‹
KULLANDIK
RAHATLI⁄I
SA⁄LADIK
Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek “Online İmar
Durumu”nu 2004 yılında
hizmete açtık. Vergilerinizi
web sitemiz üzerinden ödeme
imkânı sağladık.
ALIMLARIMIZDA
DER‹NCE’YE
ÖNCEL‹K VERD‹K
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm
satın alımlarda Derinceli esnafımıza
öncelik verdik. Ve ödeme sürecinde
kimseyi mağdur etmedik
37
KAÇAK
YAPILARIN
ÖNÜNE
GEÇT‹K
Yeni filosuyla trafikte de
gücünü etkinleştiren zabıta
müdürlüğümüz; 24 saat etkin
denetimleriyle kaçak
inşaatları sıfıra indirdi
38
GÜN BOYU
DENET‹MLERLE
GELEN HER
‹HBARA
‹NT‹KAL
ETT‹K
Zabıta müdürlüğümüz,
iş yeri denetimlerini de artırdı.
39
YAfiAM KAL‹TES‹
‹Ç‹N!
ENGELLER‹
KALDIRDIK,
YAfiAM
HAKLARINA
DESTEK
OLDUK
Kusachi Kültür Merkezi’nin, zihinsel engelli
çocuklarımıza hizmet verebilmesi için, her
türlü düzenlemesini yaptık. Kocaeli’nde ilk
Zihinsel Engelliler Okulu’nun Derince’de
açılmasına olanak sağladık.
“ ...çok mutluyuz ki; onların yürüyebilmesine, kendi
başına yemek yiyebilmesine ve yetişkin bir gencin ilk
kelimelerine şahitlik ettiğimiz bir mekana olanak
sağladık.”
A. Haydar BULUT
44
45
TES‹SLER‹
YEN‹LED‹K,
AMATÖR
KULÜPLERE
KUCAK AÇTIK
Belediye Spor Tesislerini; binalarından
yatakhanelerine, soyunma odalarından çevre
düzenlemelerine kadar yeniledik. Derince’deki
gençlerimizden, spor yapmak isteyen tüm
vatandaşlarımıza hizmet verecek hale
getirdik.
46
47
K‹TAP VE
SANAT
B‹R ARADA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile
ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz
Kapalı Spor Salonu projemiz için
8158 m2’lik alan tahsis ettik.
SANAT EV‹
YOLUNA
DEVAM ED‹YOR
Halk Eğitim Merkezi ile birlikte
gerçekleştirdiğimiz Yenikent Sanat
Evimiz’de, gitar, bağlama, bale, el nakışı,
kurdele nakışı, takı kursları 2 yılda 500
kursiyerle yoluna devam ediyor.
48
KÜLTÜR
MERKEZ‹N‹
YEN‹LED‹K
Kültür Merkezimizi yeniden
yapılandırarak nikah, düğün ve
konferans salonu haline getirdik.
KAMU B‹NALARI
SA⁄LI⁄INA
KAVUfiTU
İlçemizde halkımıza hizmet veren kamu
binalarına inşaat, bakım, onarım ve teknik
destek vermeye devam ediyoruz.
49
DER‹NCE’YE
HANIM EL‹
DE⁄D‹
Derince’li 50 gönüllü hanımdan oluşan
Kadınlar Meclisimiz , kuruluşlarından
bu güne aylık eğitim seminerleri, çeşitli
organizasyonlar ve ağaç dikim
kampanyaları ile Derince’ye renk
katmaya devam ediyorlar. Ayrıca
Paylaşım Evi ile 2 yıldır ihtiyaç sahibi
ailelerimize yardım eli uzatıyorlar.
50
DER‹NCE
ARTIK
DAHA
YEfi‹L
Derincemizin en büyük parkı olan
Zübeyde Hanım Parkı’nı
yenileyerek büyük bir yeşil alana
kavuşturduk.
51
EN BÜYÜK
CADDEM‹Z
ARTIK DAHA
MODERN
İlçemizin en büyük caddesi olan
Denizciler Caddesi’ni, altyapı ve
üstyapı çalışmaları ile daha modern
hale getirdik. Trafiğin tek yönlü
olmasıyla da rahatlığı sağladık.
52
53
HER AY
DER‹NCE’Y‹
KONUfiTUK
Muhtarlarımızla bir araya gelerek
Derincemizi konuştuk. Vatandaşlarımızla
ve muhtarlarımızla beraber
mahallelerimizi gezdik, eksiklikleri ve
öncelikle ihtiyaçları yerinde inceledik.
Katılımcı yönetim sistemi ile sorunları
yerinde çözdük.
54
55
H‹ZMETTE
KAL‹TEY‹
SA⁄LADIK
Belediye hizmetlerimizde
iyileştirmeler ve süreç analizleri
yaparak belirli bir
standarda kavuşturduk.
Ve ISO 9001:2000 Kalite
Belgesi ile de bu standardı
resmileştirdik.
DER‹NCE’YE
NOTER
GELD‹
KOfiU VE
YÜRÜYÜfi
PARKURLARI
Yenikent Mahallemizde
uygulanmaya başlanan, koşu
ve yürüyüş parkurları ile yeşil
alanlar oluşturarak halkımızın
rahat bir nefes almasını
sağladık.
İlçemizin en önemli eksiklerinden
biri olan Noter; Adalet Bakanlığı
ile yaptığımız girişimler
sonucunda giderildi.
56
57
GÜLÜMSETEN H‹ZMETLER
ÖSS STRES‹N‹
HER YIL
B‹RL‹KTE
ATIYORUZ
Derince genelinde üniversite sınavına
hazırlanan gençlerimizle bir araya gelip,
piknik yapıyor, eğleniyoruz. Büyük motivasyon
sağladığımız geleneksel pikniğimizle
unutulmaz bir gün yaşıyoruz.
62
63
KOND‹SYON
ALETLER‹ ‹LE
SPOR ‹MKANI
Sizlerden gelen isteklere kulak
verdik, ilçemizde üç merkezi
noktaya kondisyon aletleri parkı
kurduk.
FOTO⁄RAF
ENGEL
TANIMADI
TRAFOLAR
TABLO
G‹B‹
Elektrik trafoları üzerine, ressamların
hünerlerini sergilediği üç boyutlu resimlerle,
ilçemize yepyeni bir hava kazandırıyoruz.
22 trafoda uyguladığımız görsel şölen
Derince geneline yayılmaya devam
edecek.
İlçemizdeki zihinsel engelli çocuklarımızla
düzenlediğimiz “Benim Gözümle Hayat”
fotoğraf yarışmasında duygulu anlar
yaşadık. Onların her şeyi başarabileceğini
kanıtlamalarını sağladık.
64
65
HER YIL
19 MAYIS‘TA
B‹RL‹KTE
KOfiUYORUZ
İlçemizdeki gençlerimizle 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor,
gelenek haline getirdiğimiz Gençlik
Koşusu’yla onları spora dolayısıyla
sağlıklı yaşamaya teşvik ediyoruz.
66
67
GÖSTER‹
MERKEZ‹NE
SI⁄MADIK
Konserlerde birlikte tempo tuttuk
eğlendik, Gösteri merkezine sığmadık.
Anfi tiyatroda Milli gururu dev ekranda
hep birlikte yaşadık.
68
69
DER‹NCE
‹Ç‹N
F‹KR‹N‹Z‹
ALDIK
İlçemiz için tüm kulvarlarda
hizmet veren kurum, kuruluş ve
kişilerle sık sık bir araya gelerek
fikir alışverişinde bulunduk. Bu
toplantı ve görüşmeler bize yeni
ufuklar açtı.
70
ESNAFIMIZLA
SEM‹NER
YAPTIK
Derince’deki ticari hayat üzerine birlik olup
esnaflarımızı ziyaret ettik. STK’larla işbirliği
halinde olduk, esnafımıza çeşitli seminerler
düzenledik.
71
SOSYAL
H‹ZMETLER
Titizlikle yürüttü¤ümüz sosyal yard›mlar›m›z›
etik gere¤i yay›nlam›yoruz.
ÇENESUYU
‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
AÇILDI.
SEKA ÇOCUK
DOSTLARI L‹SE
OLDU.
NEC‹P FAZIL
ANADOLU L‹SES‹
AÇILDI.
ÇINARLI VE ‹BN‹ S‹NA
‹LKÖ⁄RET‹M
OKULUNA EK
B‹NALAR
KAZANDIRILDI.
MEVLANA
‹LKÖ⁄RET‹M
‹LKOKULU
EK B‹NASI AÇILDI.
‹LÇEM‹Z‹N BÜYÜK
B‹R EKS‹KL‹⁄‹ OLAN
DERSHANELER ARDI
ARDINA AÇILDI.
75
DER‹NCE DEVLET
HASTANES‹,
E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA
HASTANES‹ OLDU.
FAT‹H MAHALLES‹
SA⁄LIK OCA⁄I
AÇILDI.
YEN‹KENT
MAHALLES‹’NDE
MODERN B‹R
SA⁄LIK OCA⁄I
H‹ZMETE AÇILDI.
ÇENEDA⁄ VE
DUMLUPINAR SA⁄LIK
OCA⁄I B‹NALARI
YEN‹DEN D‹ZAYN
ED‹LD‹.
77
YEN‹KENT POL‹S
MERKEZ‹ ‹NfiA
ED‹LEREK H‹ZMETE
AÇILDI.
JANDARMA’YA YER
TAHS‹S‹ YAPILDI,
‹LÇEM‹ZE GER‹
DÖNÜfiÜ SA⁄LANDI.
DER‹NCE MERKEZ
POL‹S
KARAKOLU’NUN
‹Ç TAD‹LATI
YAPILARAK
KULLANIM
KOLAYLI⁄I
SA⁄LANDI.
79
DER‹NCE ‹Ç‹
ULAfiIMI, 5 NO’LU
fiEH‹R‹Ç‹
M‹NÜBÜS HATTI ‹LE
ÇÖZÜME KAVUfiTU.
UKOME DA‹RE
BAfiKANLI⁄I ‹LE
ORTAK
ÇALIfiARAK ULAfiIM
GÜZARGAHLARI
DÜZENLEND‹.
BÜYÜKfiEH‹R
BELED‹YEM‹Z ‹LE
KAPALI
DURAKLAR
UYGULAMASI
BAfiLATILDI.
‹LÇE GENEL‹NDE
YÖNLEND‹RME
LEVHALARI
YEN‹LEND‹.
81
DER‹NCE’DE 4 YEN‹
BANKA H‹ZMETE
AÇILDI.
SOSYAL MEKANLAR
VE BÜYÜK ALIfiVER‹fi
MERKEZ‹ H‹ZMETE
AÇILDI.
TÜNEL PROJES‹ ‹LE
BU ALAN YEN‹DEN
YAPILANDIRILARAK
‹fi MERKEZLER‹
AÇILDI.
HAR‹KALAR SAH‹L‹
‹LE DER‹NCE TUR‹ZME
‹LK ADIMINI ATTI.
83
‹LÇEM‹Z’‹N TEK
TAR‹H‹ YAPISI OLAN
GAR B‹NASI VE
LOJMANLARININ
DEM‹RYOLLARI’NDAN
BELED‹YEM‹Z’E
GEÇ‹fi‹ SA⁄LANDI.
YAPILACAK OLAN
RESTORASYON
ÇALIfiMALARININ
ARDINDAN SOSYAL
AMAÇLI OLARAK
HALKIMIZIN
H‹ZMET‹NE
SUNULACAK.
85
OTEL PROJES‹
90
OTOYOL BA⁄LANTI PROJES‹
91
TREN YOLU ÜST GEÇ‹T‹
92
SANAY‹ S‹TES‹
93
KONGRE MERKEZ‹
94
RÜZGAR ENERJ‹S‹
95
AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZU
96
SOPALI KÖPRÜLÜ KAVfiA⁄I
97
DER‹NCE KOLEJ‹
98
YAfiLI VE ENGELL‹ BAKIMEV‹
99
DER‹NCE L‹MANI
100
HAR‹KALAR SAH‹L‹ 2. ETAP
101
KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹
102
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
16 789 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content