close

Enter

Log in using OpenID

2014-15 eğitim yılı kayıt formunu indirmek için tıklayınız

embedDownload
Öğrenci Kayıt formu – HDV Veghel Selimiye Camii
Inschrijfformulier leerlingen – ISN Veghel Selimiye Moskee
2014-15 Eğitim Yılı / Onderwijsjaar 2014-15
1. ÇOCUK / EERSTE KIND
İsim
Roepnaam
Okulu
School
2. ÇOCUK / TWEEDE KIND
İsim
Roepnaam
Okulu
School
3. ÇOCUK / DERDE KIND
İsim
Roepnaam
Okulu
School
Doğum tarihi
Geboortedatum
Sınıfı
Groep/klas
Doğum tarihi
Geboortedatum
Sınıfı
Groep/klas
Doğum tarihi
Geboortedatum
Sınıfı
Groep/klas
VELİ BİLGİLERİ / GEGEVENS OUDER/VERZORGER
İsim-soyisim
Naam en achternaam
Tam adres
Volledig woonadres
Telefon numarası
E-posta
Telefoonnummer
E-mail
Dikkat edilmesi gereken
konular
Aandachtspunten leerling
Ağırlık vermemiz gereken
dersler
Extra aandacht voor
vakken bij
huiswerkbegeleiding
Önemli notlar
1. Eğitim yılı içerisinde velilerden biri veli toplantılarına mutlaka katılmaları gerekmektedir.
2. Çocuğunuzun derse katılamaması durumunda, vaktinde bildirilmesi gerekmektedir. Üç
haftadan fazla haber alınmadığı takdirde, kayıttan silinecektir.
3. Öğrencilerimizin (özellikle kız çocuklarının) kıyafetlerinin cami adabına uygun olması lazım.
4. Talebelerin okulda camide bulundukları süre içerisinde vermiş olduğu her türlü zarardan veliler
sorumludur.
5. Velilerimizin talebesinin derslerini takip edip, ödevlerini ve ezberlerini hazırlamada yardımcı
olması lüzumludur.
6. Her öğrencinin eğitimin gereği olan disiplin kurallarına uyması ve eğitimcilere ve arkadaşlarına
saygılı olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde, talebenin derslerden men edilebileceğinin
bilinmesi gerektir.
Yukarıda belirtilen kurallara ve velisi olduğum öğrenciyle ilgili alınacak kararlara uyacağımı
taahhüt ederim.
Tarih:
Datum:
Velinin imzası:
Handtekening ouder/verzorger:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content