close

Enter

Log in using OpenID

2013 yılı psc analizleri

embedDownload
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN PSC
DENETİMLERİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
1
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
•
•
•
•
•
Paris MoU
Tokyo MoU
Akdeniz MoU
Karadeniz MoU
Hint Okyanusu MoU
•
•
•
•
•
Acuerdo Vina Del Mar
USCG
Abuja MoU
Riyadh MoU
Caribbean MoU
TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN
PSC DENETİMLERİ
•
•
•
Akdeniz MoU
Karadeniz MoU
Yıllara Göre Limanlarımızda Yapılan Denetim Oranları
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
2
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(PARİS MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
3
*Türkiye 2008 yılından itibaren Paris MoU BEYAZ LİSTE’ de yer almaktadır.
*Türk Bayraklı Gemiler 2013 yılında Paris MoU’ da tüm zamanların en iyi
performansını yakalamıştır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
4
PARİS MoU KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN YILLARA GÖRE DENETİM TUTULMA ORANLARI
Yıl
Denetim Sayısı
Tutulma Sayısı
Tutulma Oranı (%)
Listedeki
Durum
2003
749
131
17,5
KARA LİSTE
2004
776
67
8,6
KARA LİSTE
2005
586
45
7,7
KARA LİSTE
2006
595
42
7,1
GRİ LİSTE
2007
670
41
6,1
GRİ LİSTE
2008
774
40
5,2
BEYAZ LİSTE
2009
738
34
4,6
BEYAZ LİSTE
2010
782
34
4,3
BEYAZ LİSTE
2011
586
28
4,8
BEYAZ LİSTE
2012
561
26
4,6
BEYAZ LİSTE
2013
502
15
2,99
BEYAZ LİSTE 5
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
PARİS MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
900
800
700
20,0%
749
776
782
774
18,0%
738
16,0%
670
17,5%
595
586
600
587
14,0%
561
502
500
12,0%
10,0%
400
8,6%
7,7%
300
200
8,0%
7,1%
6,1%
6,0%
5,2%
131
67
100
4,6%
4,3%
4,8%
4,6%
45
42
41
40
34
34
28
26
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
2003
2004
Denetim
Tutulma
4,0%
2,99%
2,0%
15
0,0%
2013
Oran
*Türk Bayraklı Gemiler Paris MoU’ da tüm zamanların en iyi performansını yakalamıştır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
6
PARİS MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
700
600
500
7,0%
587
6,0%
561
502
4,7%
5,0%
4,6%
400
4,0%
300
2,99%
3,0%
200
2,0%
100
1,0%
28
26
15
0
0,0%
2011
2012
Denetim
Tutulma
2013
Oran
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
7
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
LİMAN DEVLETİ
TUTULMA SAYISI
İTALYA
4
İSPANYA
2
SLOVENYA
2
ALMANYA
1
BELÇİKA
1
BULGARİSTAN
1
FRANSA
1
KANADA
1
ROMANYA
1
YUNANİSTAN
1
TOPLAM
15
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
8
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ANALİZİ
Çalışma ve Yaşam Alanları
196
Seyir Emniyeti
187
Sertifika ve Dökümantasyon
148
Yangın Emniyeti
129
Su ve Havaya Karşı Kondisyon
96
Can Kurtarma Araçları
79
Kirlilik Önleme
67
Ana ve Yardımcı Makineler
62
Acil Durum Sistemleri
61
Haberleşme Sistemleri/GMDSS
42
ISM
42
Yapısal Kondisyon
38
İş Durumu (MLC)
24
Diğer
16
Yük Operasyonları
13
Alarmlar
12
Tehlikeli Yükler
2
0
20
40
60
80
100
120
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
140
160
180
200
9
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERDE TESPİT EDİLEN TUTULMA MADDELERİ ANALİZİ
Yangın emniyeti
16
Seyir emniyeti
13
Can kurtarma araçları
9
Ana ve yardımcı makine
9
Su ve hava sızdırmazlığı kondisyonu
8
Acil Sistemler
8
ISM
8
Yapısal Kondisyon
8
Radyo Haberleşme / GMDSS
3
Gemi Sertifika ve Dokümanları
2
Çalışma ve yaşam alanları kondisyonu
2
Diğer
1
0
2
4
6
8
10
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
12
14
16
18
10
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN VE TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN KLAS KURULUŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
180
160
153
140
140
120
100
80
64
60
48
48
40
20
20
5
5
18
8
5
3
0
BV
TL
ABS
NKK
KLASSIZ
Denetim
GL
DNV
LR
RINA
Tutulma
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
11
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN ISM (DoC) BELGELERİNİ ALDIKLARI KLAS KURULUŞLARI
7
6
6
5
4
4
4
3
2
1
1
0
TL
NKK
BV
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
ABS
12
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN YAPIM YILLARINA GÖRE DAĞILIMI
7
6
6
5
5
4
3
2
2
2
1
0
1971-1980
1981-1990
1991-2000
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
2001-2013
13
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN GROS TONAJLARINA GÖRE DAĞILIMI
5
4
4
3
3
2
2
2
3001-4000 GT
4001-5000 GT
2
2
1
0
999 - 2000 GT
2001-3000 GT
5001-10000 GT 10001 ve üzeri GT
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
14
PARİS MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN TİPLERİNE GÖRE ANALİZİ
12
11
10
8
6
4
2
2
1
1
Dökme Yük
Tanker
0
Kuru yük (General Kargo)
Konteyner
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
15
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(TOKYO MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
16
TOKYO MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YILLARA
GÖRE DENETİM TUTULMA ANALİZİ
*Türkiye 2011 yılından itibaren Tokyo MoU GRİ LİSTE’ de yer almaktadır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
17
2013 YILINDA TOKYO MoU KAPSAMINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
LİMAN DEVLETİ
TUTULMA SAYISI
ÇİN
3
GÜNEY KORE
1
TOPLAM
4
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
18
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
19
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERDE TESPİT EDİLEN TUTULMA MADDELERİ ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
20
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN VE TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN KLAS KURULUŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
21
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN ISM (DoC) BELGELERİNİ ALDIKLARI KLAS KURULUŞLARI
4
3
3
2
1
1
0
NKK
BV
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
22
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN YAPIM YILLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
23
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN GROS TONAJLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
24
TOKYO MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN TİPLERİNE GÖRE ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
25
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(AKDENİZ MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
26
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YILLARA
GÖRE DENETİM TUTULMA ANALİZİ
400
18,0%
16,5%
350
352
337
16,0%
296
300
14,0%
286
270
268
12,0%
250
230
10,0%
9,5%
200
8,0%
158
150
100
6,4%
6,3%
5,0%
5,7%
6,0%
5,6%
4,8%
79
3,5%
50
13
15
17
17
20
19
16
4,0%
2,0%
13
8
0
0,0%
2005
2006
2007
2008
Denetim
2009
Tutulma
2010
2011
2012
2013
Oran
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
27
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
LİMAN DEVLETİ
TUTULMA SAYISI
MISIR
7
İSRAİL
1
TOPLAM
8
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
28
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ANALİZİ
Seyir emniyeti
229
Çalışma ve yaşam alanları kondisyonu
192
Can kurtarma araçları
88
Ana ve yardımcı makineler
80
Yangın emniyeti
63
Gemi Sertifika ve Dokümanları
62
Kirlilik önleme
49
Acil Sistemler
39
Yapısal Kondisyon
35
Su ve Hava Sızdırmazlığı Kondisyonu
29
Radyo Haberleşme / GMDSS
24
Tehlikeli yükler
21
ISPS
16
Alarmlar
13
ISM
12
İş Kondisyon
7
Diğer
6
Kargo operasyonları ve teçhizatı
1
0
50
100
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
150
200
250
29
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERDE TESPİT EDİLEN TUTULMA MADDELERİ ANALİZİ
Can kurtarma araçları
5
Su ve hava sızdırmazlığı kondisyonu
3
Seyir emniyeti
3
ISM
2
Gemi sertifika ve dokümanları
2
Çalışma ve yaşam alanları kondisyonu
1
Ana ve yardımcı makine
1
Yangın emniyeti
1
0
1
2
3
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
4
5
6
30
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN VE TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN KLAS KURULUŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
90
80
80
71
70
60
50
40
31
30
19
20
9
10
4
2
1
1
ABS
NKK
8
6
3
3
DNV
RINA
0
BV
TL
Denetim
GL
LR
KLASSIZ
Tutulma
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
31
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN ISM (DoC) BELGELERİNİ ALDIKLARI KLAS KURULUŞLARI
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
TL
BV
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
NKK
32
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN YAPIM YILLARINA GÖRE DAĞILIMI
5
4
4
3
2
2
2
1
0
0
1971-1980
1981-1990
1991-2000
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
2001-2013
33
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN GROS TONAJLARINA GÖRE DAĞILIMI
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
1001 - 2000 GT
2001-3000 GT
3001-4000 GT
4001-5000 GT
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
5001-10000 GT 10001 ve üzeri GT
34
AKDENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN TİPLERİNE GÖRE ANALİZİ
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
Kuru yük (General Kargo)
Dökme Yük
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Tanker
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(KARADENİZ MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
36
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
YILLARA GÖRE DENETİM TUTULMA ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
37
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
LİMAN DEVLETİ
TUTULMA SAYISI
RUSYA FEDERASYONU
9
GÜRCİSTAN
2
ROMANYA
1
UKRAYNA
1
BULGARİSTAN
1
TOPLAM
14
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
38
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ANALİZİ
Seyir emniyeti
328
Can kurtarma araçları
301
İş Kondisyon
235
Gemi Sertifika ve Dokümanları
141
Yangın emniyeti
140
Radyo Haberleşme / GMDSS
127
Acil Sistemler
82
Su ve Hava Sızdırmazlığı Kondisyonu
69
Ana ve yardımcı makineler
68
Çalışma kondisyonu-Sağlık Koruma, Tıbbi Bakım
60
Kirlilik önleme
56
Yapısal Kondisyon
53
ISM
47
Çalışma ve yaşam alanları kondisyonu
32
Diğer
14
Alarmlar
7
Kargo operasyonları ve teçhizatı
4
Tehlikeli yükler
0
ISPS
0
0
50
100
150
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
200
250
300
350
39
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN TUTULMA MADDELERİ ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
40
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN VE
TUTULAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN KLAS KURULUŞLARINA GÖRE
DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
41
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ISM (DoC) BELGELERİNİ ALDIKLARI KLAS
KURULUŞLARI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
42
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN YAPIM YILLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
43
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN GROS TONAJLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
44
KARADENİZ MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN TİPLERİNE GÖRE ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
45
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(Hint Okyanusu MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
46
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
YILLARA GÖRE DENETİM TUTULMA ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
47
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
LİMAN DEVLETİ
TUTULMA SAYISI
HİNDİSTAN
2
TOPLAM
2
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
48
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
49
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERDE TESPİT EDİLEN TUTULMA MADDELERİ ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
50
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA DENETLENEN VE
TUTULAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN KLAS KURULUŞLARINA GÖRE
DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
51
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN ISM (DoC) BELGELERİNİ ALDIKLARI KLAS
KURULUŞLARI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
52
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN TÜRK
BAYRAKLI GEMİLERİN YAPIM YILLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
53
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN GROS TONAJLARINA GÖRE DAĞILIMI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
54
HİNT OKYANUSU MoU KAPSAMINDA 2013 YILINDA TUTULAN
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN TİPLERİNE GÖRE ANALİZİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
55
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(ACUERDO VINA DEL MAR)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
56
ACUERDO VINA DEL MAR KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERİN DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
*Acuerdo Vina Del Mar kapsamında 2013 yılında hiçbir Türk Bayraklı gemi
tutulmamıştır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
57
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(USCG)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
58
USCG KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
*2013 YILI VERİLERİ HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
59
*Türkiye 2013 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik
(USCG) tarafından yapılan PSC denetimlerinde HEDEF BAYRAK LİSTESİ’ nde
yer almamaktadır.
7.Puanlı Ülkeler
2.Puanlı Ülkeler
Listeden Çıkan Ülkeler
Bolivya
Antigua & Barbuda
Türkiye
Dominik Cumhuriyeti
Güney Kıbrıs
Venezuela
Mısır
Honduras
Litvanya
Meksika
Yeni Zelanda
Peru
İtalya
Malta
Panama
-
Belize
Cook Adaları
Kurakao
Cebelitarık
Saint & Nevis
-
-
-
St. Vincent & Grenadies
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
60
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(ABUJA MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
61
ABUJA MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMA ANALİZİ
*ABUJA MoU kapsamında hiçbir Türk Bayraklı gemi tutulmamıştır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
62
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(RIYADH MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
63
RIYADH MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
35
30
30
30
28
25
20
15
11
10
5
7
3
0
2008
2009
2010
Denetim
2011
2012
2013
Tutulma
*Riyadh MoU kapsamında hiçbir Türk Bayraklı gemi tutulmamıştır.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
64
TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC
DENETİM ANALİZLERİ
(CARIBBEAN MoU)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
65
CARIBBEAN MoU KAPSAMINDA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN
DENETİM-TUTULMALARI ANALİZİ
Yıl
Denetim Sayısı
Tutulma Sayısı
2010
2
-
2011
3
-
2012
-
-
2013
4
-
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
66
TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN PSC
DENETİMLERİ
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
67
*Türkiye’de Karadeniz’de bulunan limanlarda Karadeniz MoU kapsamında
denetimler gerçekleştirilirken, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde bulunan
limanlarda ise Akdeniz MoU kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir.
Karadeniz MOU
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
68
AKDENİZ MOU KAPSAMINDA TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN
PSC DENETİMLERİ
2200
2044
2000
1849
1800
1929
1812
1772
1762
1650
1600
1450
1400
1291
1200
1000
800
577
600
400
620
467
355
224
528
286
254
370
230
217
213
200
95
0
2003
2004
2005
2006
2007
Denetim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tutulma
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
69
KARADENİZ MOU KAPSAMINDA TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN
PSC DENETİMLERİ
600
537
550
500
450
414
400
350
300
293
271
250
200
150
265
216
151
146
100
50
297
278
270
66
29
26
2003
2004
37
61
31
35
2008
2009
13
21
2010
2011
41
40
2012
2013
0
2005
2006
2007
Denetim
Tutulma
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
70
TÜRK LİMANLARINDA YAPILAN PSC DENETİMLERİNDE
YILLARA GÖRE DENETİM ORANLARI
7000
6000
5000
50
45,65
4644
5630
4927
5684
5711
5775
5791
5671
515943,07
40,85
40,35
40
39,7
4000
36,52
33,53
3000
30,55
30,07 30
2000
1000
0
20
2005
2006
2007
2008
2009
Gelen Tek Gemi Sayısı
2010
2011
2012
2013
Denetim Oranı
*Gelen tek gemi sayısının hesaplanmasında yıl içerisinde aynı geminin limanlarımıza yapmış olduğu tüm girişler tek giriş olarak hesaplanarak tespit edilmiştir.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
1 455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content