close

Enter

Log in using OpenID

BAYRAMİÇ İLÇESİ 2014 YILI BUZAĞI DESTEKLEMESİ İCMAL-1

embedDownload
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$ö$d.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
$/$(77ø1d$/,.
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
23791540708
1707832
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
$/$(77ø1d$/,.øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935053
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
22.02.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17609537
HF
IT020500004485/ MTOTO
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
$/$(77ø1d$/,.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935054
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
26.01.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17307069
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 1
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$+0(7d(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
$/øh1$/
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
24979501030
17189215
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
0
0
$/øh1$/øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17967198
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
19.08.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17413835
HF
DE257299/ LANCASTER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
$/øh1$/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17918871
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
30.09.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17737557
HF
/
LúOHWPH1R
Sahibi
%ø5&$1$/%$<5$.
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
23668544716
1791967
%DED,UNÕ
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
%ø5&$1$/%$<5$.øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943705
08.06.2014
'LúL
TR17692151
HF
TR17935221
06.04.2014
Erkek
TR17346349
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967180
03.09.2014
Erkek
TR17583408
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902662
27.01.2014
'LúL
TR17634051
HF
GB626343/ COGENT MANTRA
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943830
11.06.2014
'LúL
TR17413510
HF
TR17935645
08.07.2014
Erkek
TR17813188
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935644
04.07.2014
Erkek
TR17813383
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902523
20.01.2014
'LúL
TR17530996
HF
GB626343/ COGENT MANTRA
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17530996
HF
GB626343/ COGENT MANTRA
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902524
20.01.2014
'LúL
Sayfa : 2
4
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$+0(7d(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
FATMA ZEHRA TÜMER
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
21691610668
17799028
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Vergi No
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
0
)$70$=(+5$7h0(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17967178
03.09.2014
Erkek
TR17530836
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967176
25.08.2014
'LúL
TR17790204
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943829
15.06.2014
'LúL
TR17530991
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17599466
HF
DE461307/ PREBELL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17967177
31.08.2014
Erkek
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
08.10.2014
12.12.2014
)$70$=(+5$7h0(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900714
TR17918873
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
'LúL
TR17790170
HF
/
'LúL
TR17790773
HF
NL368226065/ STOPTIME
LúOHWPH1R
Sahibi
ø60$ø/*h1(5ø
Destekleme Durumu
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
24790507396
17799031
%DED,UNÕ
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
ø60$ø/*h1(5øøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918868
25.10.2014
Erkek
TR17599415
HF
TR1629158/ CEBE
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918869
19.11.2014
Erkek
TR17813381
HF
US63408158/ DEHOOG KISMIT HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900712
11.10.2014
Erkek
TR17599416
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17925347
11.03.2014
'LúL
TR173163M
HF
TR17940963
25.05.2014
Erkek
TR17571369
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925346
09.03.2014
'LúL
TR17571368
HF
TR3500000S4884/ HARBOUR
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 3
2
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$+0(7d(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
ø60$ø/*h1(5ø
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
24790507396
17799031
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
2
ø60$ø/*h1(5øøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17925348
24.02.2014
'LúL
TR17464968
HF
/
TR17877793
02.01.2014
'LúL
TR17634282
HF
CD7533530/ ALTA DANDY PB
.XODN1XPDUDVÕ
LúOHWPH1R
Sahibi
08=$))(5*h0hù
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25483484154
1789980
%DED,UNÕ
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
08=$))(5*h0hùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Erkek
TR17469274
HF
US60475783/ LUPPY CRI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
05.09.2014
Erkek
TR17299077
HF
ES2702530479/ MANTONO
DUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925344
19.03.2014
'LúL
TR17413778
HF
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925343
19.03.2014
'LúL
TR17413778
HF
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17877778
15.01.2014
Erkek
TR17444223
HF
DE0348590633/ LAMISTO ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
TR17918874
11.11.2014
TR17967179
Sayfa : 4
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$ù$ö,ù(9ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
ø%5$+ø0.21$5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19672677892
1717194
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
7
0
0
ø%5$+ø0.21$5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17943934
02.07.2014
Erkek
TR17469009
HF
DE461307/ PREBELL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935739
08.03.2014
'LúL
TR17589863
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17888008
17.02.2014
'LúL
TR17589864
HM
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17888444
20.02.2014
'LúL
TR17667300
HF
TR17902828
02.02.2014
Erkek
TR17376879
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902682
02.02.2014
Erkek
TR17376879
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935740
19.02.2014
Erkek
TR17413979
HM
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
LúOHWPH1R
Sahibi
ø==(7.21$5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19651678520
1798050
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
22
ø==(7.21$5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935737
24.04.2014
'LúL
TR17552986
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935738
24.04.2014
Erkek
TR17552986
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935733
31.03.2014
Erkek
TR17571352
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943546
06.06.2014
Erkek
TR17571354
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966577
04.08.2014
'LúL
TR17680888
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17877666
05.02.2014
'LúL
TR17491059
HF
TR17940635
30.04.2014
'LúL
TR17589933
HF
Sayfa : 5
0
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h$ù$ö,ù(9ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
ø==(7.21$5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19651678520
1798050
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
22
0
1
ø==(7.21$5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935731
22.04.2014
Erkek
TR17589934
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935736
10.03.2014
Erkek
TR17571356
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935732
06.04.2014
Erkek
TR17693679
HF
TR3500000S4884/ HARBOUR
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966576
25.07.2014
Erkek
TR17346384
HF
DE461302/ MARIELLO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935734
26.03.2014
'LúL
TR17275489
HF
TR17966975
25.08.2014
Erkek
TR17589847
HF
IT97990013371/ MANCINI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943543
30.05.2014
'LúL
TR17511962
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943981
25.06.2014
Erkek
TR17292939
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935735
05.04.2014
'LúL
TR17724300
HF
DE763774/ PROSARON
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US133676624/ CAPRI ADAM
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902970
05.02.2014
Erkek
TR17571952
HF
TR17877676
20.02.2014
'LúL
TR17680890
HF
DE463396/ JONI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943545
02.06.2014
Erkek
TR17980503280E
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940634
09.05.2014
'LúL
TR17275486
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943778
10.06.2014
Erkek
TR17292938
HF
TR17943544
31.05.2014
Erkek
TR17597567
HF
NL394346135/ ZAEMSLACH
JUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902727
20.01.2014
'LúL
TR17634310
HF
DE831720/ SOLERO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
ø==(7.21$5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966575
25.07.2014
'LúL
TR17196652
HF
DE461302/ MARIELLO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17902799
04.02.2014
'LúL
TR17571353
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 6
Sahibi
LúOHWPH1R
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
LúOHWPH1R
Sahibi
RÜSTEM GÜLER
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
20.04.2007
28705376794
1798052
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Döl Kontrolü
Melezlemesi
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
8
0
5h67(0*h/(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DK2371401546/ TIR-AN BEST
DANNER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943845
20.06.2014
'LúL
TR17535239
HF
TR17943933
05.07.2014
'LúL
TR17413670
HF
DK2371401546/ TIR-AN BEST
DANNER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935744
09.04.2014
Erkek
TR17634327
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17844676
08.02.2014
Erkek
TR17464819
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17844975
08.02.2014
Erkek
TR17464819
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935742
19.03.2014
Erkek
TR17680588
HF
TR17935741
04.04.2014
Erkek
TR17589843
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935743
01.04.2014
'LúL
TR17634325
HF
DE764495/ WILBES
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
5h67(0*h/(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17902699
20.01.2014
Erkek
TR17772223
HF
/
TR17918712
15.11.2014
'LúL
TR17724290
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 7
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h%(=ø5*$1/$5
LúOHWPH1R
Sahibi
)ø/<(7'(0ø5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
08.03.2006
36166128036
1790081
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
0
0
)ø/<(7'(0ø5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17940839
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
21.05.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17491382
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
)ø/<(7'(0ø5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
15.07.2014
'LúL
TR17491383
HF
/
TR17940834
05.04.2014
'LúL
TR17396848
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17940835
05.04.2014
'LúL
TR17396850
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17925313
02.03.2014
'LúL
TR17326520
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17925314
01.02.2014
'LúL
TR17292605
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17940832
01.05.2014
Erkek
TR17597522
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
.XODN1XPDUDVÕ
TR17966668
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
05.05.2014
'LúL
TR17597517
HF
TR17940831
01.06.2014
Erkek
TR17597520
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17940836
03.05.2014
Erkek
TR17597516
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17940838
TR17940833
02.05.2014
Erkek
TR17522764
HF
TR17940837
04.05.2014
Erkek
TR17535144
HF
Sayfa : 8
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h%(=ø5*$1/$5
LúOHWPH1R
Sahibi
*h/&$1.$5$.8ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
13.03.2014
36991100504
171006693
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
0
0
*h/&$1.$5$.8ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17966666
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
15.07.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17417012
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
*h/&$1.$5$.8ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900777
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
10.10.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17597541
HF
TR09206596/ DUTCH
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
LúOHWPH1R
Sahibi
ÖMER ÖZKAN
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
19.12.2006
37453085162
1791976
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
16
g0(5g=.$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900960
11.09.2014
'LúL
TR17597527
HF
TR17900962
02.10.2014
Erkek
TR17597931
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925496
31.03.2014
'LúL
TR17567571
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966780
05.08.2014
'LúL
TR17670857
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900958
24.10.2014
'LúL
TR17670496
HF
TR17966786
29.08.2014
Erkek
TR17212739
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966781
24.08.2014
Erkek
TR17272594
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966782
29.07.2014
'LúL
TR17692493
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966783
29.08.2014
Erkek
TR17413842
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17413841
HF
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902690
11.01.2014
Erkek
Sayfa : 9
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h%(=ø5*$1/$5
LúOHWPH1R
Sahibi
ÖMER ÖZKAN
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
19.12.2006
37453085162
1791976
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
16
g0(5g=.$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966785
04.09.2014
Erkek
TR17478810
HF
GB628909/ RELOUGH
REFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900961
16.08.2014
'LúL
TR17813370
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902692
30.01.2014
Erkek
TR17597930
HF
US135744699/ VALLEY
APPLESEED
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935151
10.05.2014
Erkek
TR17478811
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966784
11.08.2014
Erkek
TR17491385
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17611971
HF
NL442119717/ SHOTARO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902691
17.01.2014
Erkek
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
02.10.2014
'LúL
g0(5g=.$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900959
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17670497
HF
DE145583/ JESKO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 10
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: CAZGIRLAR
LúOHWPH1R
Sahibi
+$/ø/$&$5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
20284657486
1717617
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
0
+$/ø/$&$5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17925014
20.02.2014
'LúL
TR17542041
HF
CZ106790071/ GENOS
INFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940686
10.05.2014
Erkek
TR17597870
HF
756h7$ù
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925015
11.03.2014
'LúL
TR17597871
HF
CZ106790071/ GENOS
INFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902544
06.01.2014
'LúL
TR17571424
HF
NL442119717/ SHOTARO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
.XODN1XPDUDVÕ
+$/ø/$&$5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17918865
10.10.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17571425
HF
GB621638/ LISCABANK
CONCORD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 11
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: ÇATALÇAM
LúOHWPH1R
Sahibi
0h1ø6(d$0
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
32599247078
171001976
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
0h1ø6(d$0øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17917803
05.10.2014
Erkek
TR17192432
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940633
13.04.2014
'LúL
TR17306993
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
0h1ø6(d$0øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17917802
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
23.09.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17609767
HF
DE145583/ JESKO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 12
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
$<'(0ø562</8
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
28.07.2006
10192993936
1798981
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
8
0
$<'(0ø562</8øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17902791
05.02.2014
'LúL
TR17748519
HF
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935631
15.05.2014
'LúL
TR17670970
HF
DE764495/ WILBES
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918791
24.11.2014
Erkek
TR17417303
HF
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943506
04.06.2014
'LúL
TR17693549
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US131825509/ JURYMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935824
15.02.2014
'LúL
TR17748518
HF
TR17918795
07.12.2014
Erkek
TR17748519
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918794
25.11.2014
Erkek
TR17611934
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935822
27.04.2014
'LúL
TR17600864
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
$<'(0ø562</8øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918792
10.11.2014
'LúL
TR17465428
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918793
25.11.2014
'LúL
TR17600863
HF
IE272004770562/ OMEGA
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17966838
18.08.2014
Erkek
TR173628M
HF
/
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
.XODN1XPDUDVÕ
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17966837
02.09.2014
'LúL
TR17417304
HF
TR17935640
08.07.2014
'LúL
TR17634162
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17943505
01.06.2014
Erkek
TR17772321
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
Sayfa : 13
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
ERKAN ÖZCAN
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
10249992028
17224496
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
12
0
0
(5.$1g=&$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918786
10.11.2014
Erkek
TR17292710
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902651
09.01.2014
Erkek
TR17708304
HF
CD9076732/ BRAVO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957500
15.11.2014
Erkek
TR17670331
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943849
27.06.2014
'LúL
TR17406320
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935639
16.07.2014
Erkek
TR17413869
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902790
05.02.2014
Erkek
TR17634136
HF
NL336527880/ MARVEX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966692
04.08.2014
Erkek
TR17413868
HF
CD7517867/ RIETBEN TEE
OFF
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900991
15.10.2014
Erkek
TR17737850
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935638
15.07.2014
Erkek
TR17737848
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900990
25.10.2014
Erkek
TR17492817
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943848
30.06.2014
'LúL
TR17634377
HF
DK3372302874/ SHOEBERG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935624
30.03.2014
'LúL
TR17566422
HF
NL393035162/ LUDGER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
(5.$1g=&$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918788
02.12.2014
'LúL
TR17770591
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900989
10.10.2014
'LúL
TR17748785
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17902789
28.01.2014
'LúL
TR17566426
HF
TR2206233/ ÇAKAL
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17967161
05.09.2014
'LúL
TR17465005
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
05.10.2014
'LúL
TR17770590
HF
/
TR17900988
Sayfa : 14
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
ERKAN ÖZCAN
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
10249992028
17224496
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
12
0
0
(5.$1g=&$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17918789
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
01.12.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17348291
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
LúOHWPH1R
Sahibi
*h1*g5d(7ø1
1717172
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39526016226
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
0
*h1*g5d(7ø1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966849
29.08.2014
Erkek
TR17292732
HF
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966850
29.08.2014
Erkek
TR17634286
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902923
17.02.2014
'LúL
TR17435532
HF
NL393035162/ LUDGER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900995
15.10.2014
Erkek
TR17690462
HF
NL392690333/ MAKOSCH
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
*h1*g5d(7ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17935797
26.04.2014
Erkek
TR17599103
HF
/
TR17900994
20.10.2014
'LúL
TR17435531
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17935798
25.03.2014
'LúL
TR17435536
HF
IE272004770562/ OMEGA
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17748786
HF
/
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900993
02.10.2014
'LúL
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
Normal Destek
Sahibi
LúOHWPH1R
Sayfa : 15
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
Vergi No
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
LúOHWPH1R
Sahibi
HÜLYA ÖZBAY
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
38032066008
17503202
Vergi No
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
0
+h/<$g=%$<øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935420
15.03.2014
'LúL
TR17748784
HF
DE490672/ JAVANO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935419
15.03.2014
'LúL
TR17750470
HF
DE490672/ JAVANO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935418
15.03.2014
'LúL
TR17662921
HF
TR17917743
23.10.2014
Erkek
TR17790061
HF
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
TR17957497
15.11.2014
TR17917741
TR17966700
+h/<$g=%$<øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17917742
TR17935417
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
'LúL
TR17825578
HF
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
28.09.2014
'LúL
TR17790060
HF
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
09.08.2014
Erkek
TR17599105
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
10.10.2014
'LúL
TR17348478
HF
22.03.2014
Erkek
TR17198780
HF
LúOHWPH1R
Sahibi
ø5)$1d(7ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39511016736
1717169
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
19
ø5)$1d(7ø1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925420
09.03.2014
Erkek
TR17356961
HF
TR17900996
20.09.2014
Erkek
TR17599128
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966546
25.07.2014
'LúL
TR17482361
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957582
01.12.2014
Erkek
TR17790673
HF
DK2371401546/ TIR-AN BEST
DANNER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925419
20.03.2014
'LúL
TR17429198
HF
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935636
10.07.2014
'LúL
TR17569758
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935637
10.07.2014
'LúL
TR17569758
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935635
17.07.2014
Erkek
TR17568645
HM
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 16
0
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
ø5)$1d(7ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39511016736
1717169
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
19
0
ø5)$1d(7ø1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935634
17.07.2014
Erkek
TR17568645
HM
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957581
11.12.2014
Erkek
TR17790866
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925421
18.03.2014
Erkek
TR17667305
HF
US62188689/ VALLEY BAUER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957585
26.12.2014
Erkek
TR17599129
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'()/$9ø2
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17967152
21.08.2014
Erkek
TR17699746
HF
TR17900997
25.10.2014
Erkek
TR17358026
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925423
03.03.2014
'LúL
TR17772050
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935794
15.04.2014
'LúL
TR17662866
HF
NL336527880/ MARVEX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935795
27.04.2014
Erkek
TR17464722
HF
TR17940886
29.05.2014
'LúL
TR17482177
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902587
20.01.2014
'LúL
TR17569757
HF
FR2216979219/ BIARRITZ
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957584
10.12.2014
Erkek
TR17790865
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
ø5)$1d(7ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17967151
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
21.08.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17699746
HF
'()/$9ø2
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17901000
30.10.2014
'LúL
TR17806082
HF
TR17957589
10.12.2014
'LúL
TR17482267
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17957586
01.11.2014
'LúL
TR17482362
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17967153
20.08.2014
'LúL
TR17693595
HF
'()/$9ø2
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900998
18.09.2014
'LúL
TR17414012
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17599130
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17917751
30.10.2014
'LúL
Sayfa : 17
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
ø5)$1d(7ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39511016736
1717169
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
19
0
1
ø5)$1d(7ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900999
22.09.2014
'LúL
TR17540854
HF
US60475783/ LUPPY CRI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17966547
28.07.2014
'LúL
TR17542335
HF
75$ö$2ö/8
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17925422
15.02.2014
'LúL
TR17772282
HF
/
.XODN1XPDUDVÕ
LúOHWPH1R
Sahibi
MEHMET TEZCAN
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
38887037598
1717157
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
1
0(+0(77(=&$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900983
26.10.2014
Erkek
TR17790863
HF
75$ö$2ö/8
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966797
11.08.2014
Erkek
TR17781827
HF
DK3372302874/ SHOEBERG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL422654818/ TILOR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902922
10.02.2014
'LúL
TR17406335
HF
TR17902921
05.02.2014
Erkek
TR17406336
HF
NL422654818/ TILOR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940711
18.05.2014
Erkek
TR17482430
HF
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900981
10.10.2014
Erkek
TR17777466
HF
NL392690333/ MAKOSCH
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
0(+0(77(=&$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900982
10.10.2014
'LúL
TR17736032
HF
NL392690333/ MAKOSCH
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17966796
08.09.2014
'LúL
TR17540952
HF
'()/$9ø2
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17826070
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918774
03.12.2014
'LúL
Sayfa : 18
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
Çevirme
Melezlemesi
'HVWH÷L$ODQ
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
LúOHWPH1R
Sahibi
MUSTAFA GÜNER
1717147
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
23.11.2006
10588980762
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
13
0867$)$*h1(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966800
19.08.2014
Erkek
TR17713369
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935813
15.04.2014
'LúL
TR17634479
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902762
04.01.2014
'LúL
TR17758274
HF
TR17935812
10.04.2014
'LúL
TR17758420
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902763
24.01.2014
Erkek
TR17667085
HF
US131520543/ DIAMOND-OAK
FROSTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966845
07.08.2014
Erkek
TR17781892
HF
DK3372302874/ SHOEBERG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966848
07.08.2014
'LúL
TR17781893
HF
DK3372302874/ SHOEBERG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966798
30.07.2014
Erkek
TR17667086
HF
TR17900984
26.08.2014
Erkek
TR17603921
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966846
18.07.2014
'LúL
TR17604000
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966844
02.09.2014
Erkek
TR17600882
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966799
02.08.2014
Erkek
TR17566441
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966847
02.08.2014
'LúL
TR17566444
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
0867$)$*h1(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918782
01.11.2014
'LúL
TR17825940
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918781
14.11.2014
'LúL
TR17583712
HF
CD104176359/ MARINEAU
ALTATANGUAY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17957599
26.12.2014
'LúL
TR17825939
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17957598
29.12.2014
'LúL
TR17758272
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900985
12.10.2014
'LúL
TR17348469
HF
NL392690333/ MAKOSCH
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 19
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
RIDVAN YÜKSEL
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
37207093528
1717178
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
0
5,'9$1<h.6(/øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935791
11.04.2014
Erkek
TR17634161
HF
NL336527880/ MARVEX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935793
22.04.2014
'LúL
TR17662927
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935792
20.04.2014
Erkek
TR17482258
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CZ555913061/ KOLT
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17918784
28.11.2014
Erkek
TR17630883
HF
TR17918785
30.11.2014
Erkek
TR17693594
HF
5,'9$1<h.6(/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17967162
14.09.2014
'LúL
TR17790250
HF
US60475783/ LUPPY CRI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918783
26.10.2014
'LúL
TR17790867
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17925424
10.03.2014
'LúL
TR17667153
HF
/
.XODN1XPDUDVÕ
LúOHWPH1R
Sahibi
6$9$ù*h'(5
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39730009472
1795697
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
6
6$9$ù*h'(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
'LúL
TR17359200
HF
DK3372302874/ SHOEBERG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
15.09.2014
Erkek
TR17352346
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957591
20.12.2014
Erkek
TR17465492
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17917748
28.09.2014
Erkek
TR17781731
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
TR17943723
15.05.2014
TR17967165
Sayfa : 20
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
6$9$ù*h'(5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39730009472
1795697
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
6
0
0
6$9$ù*h'(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935618
20.04.2014
'LúL
TR17496562
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925417
05.03.2014
Erkek
TR17429038
HF
DE831720/ SOLERO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
6$9$ù*h'(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17966542
10.07.2014
Erkek
TR17781882
HF
/
TR17967164
03.09.2014
Erkek
TR17783427
HF
/
TR17783401
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
TR17967163
02.09.2014
'LúL
LúOHWPH1R
Sahibi
ù$.ø5.$d$5
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
37405086902
1717161
%DED,UNÕ
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
6
0
ù$.ø5.$d$5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17902658
17.01.2014
Erkek
TR17630698
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967167
14.08.2014
Erkek
TR17464726
HF
DE0348590633/ LAMISTO ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE0348590633/ LAMISTO ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17877799
15.01.2014
Erkek
TR17690240
HF
TR17967166
05.08.2014
Erkek
TR17737836
HF
DE0348590633/ LAMISTO ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943994
12.07.2014
Erkek
TR17750061
HF
DE764216/ SHADDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925410
13.03.2014
'LúL
TR17630697
HF
DE0348613244/ TALIST ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE0348613244/ TALIST ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943992
14.06.2014
Erkek
TR17609880
HF
TR17877654
03.01.2014
Erkek
TR17707817
HF
Sayfa : 21
2
TR17877654
03.01.2014
Erkek
TR17707817
75d(9ø.
HF
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
HF
ù$.ø5.$d$5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17943995
20.06.2014
'LúL
TR17670267
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17943993
10.07.2014
Erkek
TR17599070
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
LúOHWPH1R
Sahibi
781&$<d(7ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39463018352
1717166
%DED,UNÕ
Vergi No
Destekleme Durumu
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
18
781&$<d(7ø1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17943509
07.06.2014
Erkek
TR17748611
HF
US62294308/ MALONEY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902654
20.01.2014
'LúL
TR17292763
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925438
15.02.2014
'LúL
TR17429250
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925439
15.02.2014
Erkek
TR17429250
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966545
30.07.2014
'LúL
TR17667270
HF
CD7517867/ RIETBEN TEE
OFF
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967156
19.08.2014
Erkek
TR17406330
HF
US62294308/ MALONEY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900973
16.10.2014
Erkek
TR17535351
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900980
22.09.2014
Erkek
TR17528707
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902761
01.02.2014
Erkek
TR17599086
HF
DE0348590633/ LAMISTO ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967157
01.09.2014
'LúL
TR17429042
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966694
27.07.2014
'LúL
TR17770834
HF
'()/$9ø2
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'()/$9ø2
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17943508
05.06.2014
'LúL
TR17708395
HF
TR17900974
29.10.2014
Erkek
TR17599143
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902655
25.01.2014
'LúL
TR17599107
HF
DE1402173999/ CHERUB
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966544
29.07.2014
Erkek
TR17772279
HF
NL358040068/ SHANTY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935632
10.05.2014
Erkek
TR17578479
HF
CD103581755/ BOFRAN
LOUISVILLE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900975
11.10.2014
Erkek
TR17292762
HF
NL392690333/ MAKOSCH
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17429040
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967155
15.08.2014
Erkek
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
781&$<d(7ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
Sayfa : 22
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hd$98ù.g<
LúOHWPH1R
Sahibi
781&$<d(7ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39463018352
1717166
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
18
0
781&$<d(7ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900977
07.10.2014
'LúL
TR17772280
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900976
10.10.2014
'LúL
TR17691450
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900978
01.10.2014
'LúL
TR17667088
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918772
08.12.2014
'LúL
TR17599107
HF
US62188607/ VALLEY
ALEJANDRO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17966695
05.08.2014
'LúL
TR17748610
HF
/
/
US62188689/ VALLEY BAUER
.XODN1XPDUDVÕ
TR17918773
06.12.2014
Erkek
TR17770833
HF
TR17900979
22.09.2014
'LúL
TR17599087
HF
Sayfa : 23
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17733564
12.01.2014
'LúL
HU003108182630
HF
US62398872/ CO-OP SHOTTLE HF
LAZARITH-ET
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733578
24.01.2014
'LúL
SK000801308590
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733587
02.02.2014
Erkek
SK000801332107
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17733605
17.02.2014
Erkek
HU003035071070
HF
TR17733632
12.03.2014
'LúL
HU003035070255
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733603
14.02.2014
'LúL
HU003035070541
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733590
03.02.2014
Erkek
HU003035069880
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733597
09.02.2014
'LúL
HU003108182902
HF
TR17733591
04.02.2014
'LúL
HU003108181853
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925249
20.04.2014
'LúL
SK000801393843
HF
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935330
14.04.2014
'LúL
SK000801308508
HF
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925452
03.04.2014
Erkek
HU003221469098
HF
TR17925200
02.04.2014
Erkek
HU003235348352
HF
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935324
11.04.2014
'LúL
HU003189432453
HF
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733630
10.03.2014
'LúL
SK000801308520
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935104
17.04.2014
'LúL
HU003307818530
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733648
20.03.2014
Erkek
HU003250604495
HF
TR17733614
24.02.2014
'LúL
HU003250604464
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935835
07.05.2014
Erkek
HU003108182692
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947619
31.05.2014
'LúL
HU003108183967
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
HU003108181327
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925199
01.04.2014
'LúL
Sayfa : 24
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935801
01.05.2014
'LúL
SK000801178396
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947606
21.05.2014
Erkek
HU003035070705
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925196
27.03.2014
Erkek
HU003085880969
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935109
28.04.2014
'LúL
HU003238458027
HF
TR17935833
06.05.2014
'LúL
HU003108182281
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935837
08.05.2014
'LúL
HU003108182717
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935841
12.05.2014
Erkek
HU003250604659
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935325
12.04.2014
'LúL
HU003904401641
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935329
13.04.2014
'LúL
HU003201444190
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947635
24.06.2014
'LúL
HU003204114924
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947636
28.06.2014
'LúL
HU003204115066
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947690
02.09.2014
Erkek
HU003108183051
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947644
10.07.2014
Erkek
HU003077637946
HF
TR17947686
25.08.2014
'LúL
HU003022937358
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947645
10.07.2014
'LúL
HU003307819285
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947688
02.09.2014
Erkek
HU003170362817
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947648
13.07.2014
Erkek
HU003207588470
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
IT004990213398/ LORYS ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733634
14.03.2014
'LúL
HU003170363447
HF
TR17974330
14.12.2014
Erkek
HU003307818864
HF
Sayfa : 25
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947601
13.05.2014
Erkek
HU003108182849
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947602
13.05.2014
Erkek
HU003108182849
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935117
05.05.2014
'LúL
HU003108180595
HF
TR17947617
30.05.2014
Erkek
HU003307817397
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947618
30.05.2014
'LúL
HU003307817397
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947664
28.07.2014
Erkek
HU003307819906
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947672
04.08.2014
'LúL
HU003307819160
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947668
01.08.2014
Erkek
HU003250604123
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947681
18.08.2014
Erkek
HU003016668156
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947678
12.08.2014
'LúL
HU003022937790
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947624
11.06.2014
'LúL
HU003035071429
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947608
22.05.2014
'LúL
HU003108181947
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947610
23.05.2014
'LúL
HU003108182654
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947674
07.08.2014
Erkek
SK000801178440
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947666
30.07.2014
Erkek
SK000801332119
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947667
31.07.2014
Erkek
HU003238458926
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947663
27.07.2014
'LúL
SK000801178401
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947689
02.09.2014
Erkek
SK000801393845
HF
TR17947634
24.06.2014
Erkek
HU003904401588
HF
Sayfa : 26
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947647
12.07.2014
Erkek
HU003235348756
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947626
12.06.2014
Erkek
HU003170361953
HF
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
752ö8/3$ù$
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17947629
16.06.2014
Erkek
SK000801332135
HF
TR17733646
19.03.2014
'LúL
SK000801393841
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733577
23.01.2014
Erkek
HU003250604185
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733624
05.03.2014
'LúL
HU003250605140
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733621
01.03.2014
Erkek
HU003307819463
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733619
01.03.2014
Erkek
HU003904401401
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733622
01.03.2014
'LúL
HU003170364356
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733562
10.01.2014
Erkek
HU003189431272
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733565
13.01.2014
Erkek
HU003237501971
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733618
27.02.2014
'LúL
HU003237503573
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733626
06.03.2014
Erkek
HU003022937930
HF
US62065919/ CHARLESDALE
SUPERSTITION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947628
15.06.2014
'LúL
HU003252119333
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947649
15.07.2014
Erkek
HU003238457846
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947698
10.09.2014
Erkek
HU003238461669
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947640
06.07.2014
Erkek
SK000801178431
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947611
23.05.2014
'LúL
SK000801393877
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
HU003238461784
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947651
16.07.2014
Erkek
Sayfa : 27
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947683
23.08.2014
'LúL
SK000801178426
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947652
16.07.2014
Erkek
SK000801332146
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR2920394354/ ROULERS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17947696
09.09.2014
Erkek
SK000801393832
HF
TR17947633
21.06.2014
'LúL
HU003108183765
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947616
28.05.2014
Erkek
HU003108182825
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947605
20.05.2014
Erkek
HU003108182490
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947625
11.06.2014
Erkek
HU003035071739
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947632
19.06.2014
'LúL
HU003085882679
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947609
23.05.2014
'LúL
HU003016669988
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947654
20.07.2014
Erkek
HU003307820302
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947653
17.07.2014
Erkek
HU003904401797
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947650
15.07.2014
Erkek
HU003170364046
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947613
26.05.2014
Erkek
HU003198172328
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947646
12.07.2014
Erkek
HU003238459183
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947614
26.05.2014
Erkek
HU003238462352
HF
GB629184/ WOODMARSH
LOTTO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733576
23.01.2014
'LúL
SK000801178398
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733649
21.03.2014
Erkek
SK000801332192
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733593
06.02.2014
Erkek
HU003204115073
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 28
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935322
11.04.2014
'LúL
HU003204114917
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733600
12.02.2014
Erkek
HU003204114993
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17733573
18.01.2014
'LúL
HU003204115028
HF
TR17733620
01.03.2014
Erkek
HU003204115059
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733616
26.02.2014
'LúL
HU003198948868
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935115
04.05.2014
'LúL
HU003250604488
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733581
27.01.2014
'LúL
HU003250603719
HF
TR17733615
26.02.2014
'LúL
HU003250604673
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733566
17.01.2014
Erkek
HU003207588571
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935112
03.05.2014
'LúL
HU003221469454
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733640
16.03.2014
'LúL
HU003237503814
HF
TR17733631
10.03.2014
'LúL
HU003238460231
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925245
18.04.2014
Erkek
HU003189432770
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935102
15.04.2014
Erkek
HU003252118981
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733584
30.01.2014
'LúL
HU003307818477
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733575
18.01.2014
'LúL
HU003108183501
HF
TR17733643
17.03.2014
Erkek
HU003108183734
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733612
23.02.2014
'LúL
HU003108183828
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733637
15.03.2014
Erkek
HU003108181062
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733610
19.02.2014
'LúL
HU003108181668
HF
TR17733574
18.01.2014
'LúL
HU003108182483
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925247
20.04.2014
'LúL
HU003016668930
HF
US60372887/ TOYSTORY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 29
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17733563
11.01.2014
Erkek
SK000801393816
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733569
18.01.2014
Erkek
HU003904401742
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17947630
17.06.2014
'LúL
SK000801275040
29
TR17947659
23.07.2014
Erkek
SK000801275076
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947656
22.07.2014
'LúL
SK000801309090
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947638
01.07.2014
Erkek
SK000801309140
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947673
05.08.2014
Erkek
SK000801326732
29
TR17974318
12.11.2014
Erkek
SK000801321344
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947687
30.08.2014
Erkek
SK000801326772
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947692
04.09.2014
Erkek
SK000801128196
29
DE831409/ FLASH
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733561
10.01.2014
'LúL
HU003035070039
HF
TR17733571
18.01.2014
'LúL
HU003085883146
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733567
18.01.2014
'LúL
HU003108182988
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733568
18.01.2014
'LúL
HU003108182988
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733641
16.03.2014
'LúL
HU003108182731
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733579
24.01.2014
Erkek
HU003108182685
HF
TR17733570
18.01.2014
'LúL
HU003108182616
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733560
09.01.2014
'LúL
HU003250604426
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733572
18.01.2014
Erkek
HU003252118727
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733580
24.01.2014
'LúL
HU003238461296
HF
TR17925164
24.03.2014
'LúL
HU003237502330
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925165
25.03.2014
Erkek
HU003238458685
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 30
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17925197
27.03.2014
Erkek
HU003204114753
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935323
11.04.2014
'LúL
HU003170364060
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17733583
29.01.2014
Erkek
HU003022937909
HF
TR17935003
09.04.2014
Erkek
HU003035068274
HF
US131184495/ SHARKY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947684
23.08.2014
Erkek
SK000801178446
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733638
15.03.2014
Erkek
SK000801128084
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935106
23.04.2014
Erkek
SK000801267264
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974324
24.11.2014
Erkek
HU003904401836
HF
TR17974329
05.12.2014
Erkek
HU003904401843
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974310
15.10.2014
Erkek
HU003904401526
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974306
08.10.2014
Erkek
HU003252119751
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974323
21.11.2014
Erkek
SK000801266666
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733604
17.02.2014
'LúL
HU003250604363
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733606
17.02.2014
'LúL
HU003250604363
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947604
18.05.2014
Erkek
HU003250603841
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733607
18.02.2014
Erkek
HU003252120676
HF
TR17733625
05.03.2014
Erkek
HU003252119991
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935107
26.04.2014
Erkek
HU003252120359
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935108
26.04.2014
Erkek
HU003252120359
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
HU003035070293
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974320
15.11.2014
Erkek
Sayfa : 31
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17947693
06.09.2014
'LúL
HU003207587857
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974316
08.11.2014
Erkek
HU003207589721
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974303
05.10.2014
Erkek
HU003207590235
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947691
04.09.2014
'LúL
HU003238459099
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733582
29.01.2014
'LúL
HU003235348390
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17733589
03.02.2014
Erkek
HU003235348516
HF
TR17733599
12.02.2014
Erkek
HU003235348732
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733628
08.03.2014
Erkek
HU003238461621
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974326
26.11.2014
Erkek
HU003022937257
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974325
25.11.2014
Erkek
HU003022937389
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974308
09.10.2014
Erkek
HU003022937598
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974304
06.10.2014
Erkek
HU003022937815
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974319
15.11.2014
Erkek
HU003035070293
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947679
13.08.2014
'LúL
HU003238462484
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947680
16.08.2014
'LúL
HU003201444239
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947662
27.07.2014
'LúL
HU003204115220
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947655
20.07.2014
'LúL
HU003189432617
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733609
19.02.2014
'LúL
HU003204115251
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 32
0
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17733602
13.02.2014
'LúL
HU003201444309
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733639
16.03.2014
'LúL
HU003195079266
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17733586
31.01.2014
Erkek
HU003170363269
HF
TR17733598
09.02.2014
'LúL
HU003170362800
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733629
09.03.2014
'LúL
HU003238458902
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947641
07.07.2014
Erkek
HU003238457891
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733613
23.02.2014
Erkek
HU003238458591
HF
TR17967071
25.09.2014
Erkek
HU003016670137
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974307
08.10.2014
Erkek
HU003016670168
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935100
30.04.2014
Erkek
HU003108182382
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935840
10.05.2014
'LúL
HU003307819689
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935842
12.05.2014
'LúL
HU003307817715
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947603
15.05.2014
'LúL
HU003238458661
HF
TR17935838
08.05.2014
'LúL
HU003237502804
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733596
07.02.2014
'LúL
HU003108181598
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733585
30.01.2014
Erkek
HU003108182089
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733645
18.03.2014
Erkek
HU003108182205
HF
TR17733611
20.02.2014
'LúL
HU003108180038
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925160
21.03.2014
Erkek
SK000801326762
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935001
07.04.2014
'LúL
SK000801309148
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
SK000801309206
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935113
03.05.2014
Erkek
Sayfa : 33
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947631
17.06.2014
'LúL
HU003108181891
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925451
03.04.2014
Erkek
HU003108183462
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17925248
20.04.2014
'LúL
HU003035070798
HF
TR17925250
21.04.2014
Erkek
HU003035069486
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935105
17.04.2014
Erkek
SK000801242762
29
IT98500179921/ FAMOS
29
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947658
23.07.2014
Erkek
HU003016670029
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947694
08.09.2014
'LúL
HU003016670904
HF
TR17947607
22.05.2014
Erkek
HU003904401610
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947612
24.05.2014
Erkek
HU003904401696
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947615
26.05.2014
'LúL
HU003904401951
HF
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US62555627/ MAURY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733617
26.02.2014
'LúL
HU003307819937
HF
TR17925195
27.03.2014
Erkek
SK000801332103
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935836
07.05.2014
'LúL
SK000801266609
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925163
24.03.2014
Erkek
HU003235348338
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935116
05.05.2014
'LúL
HU003235347816
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925500
06.04.2014
Erkek
HU003204114708
HF
TR17947623
10.06.2014
'LúL
HU003189432840
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947621
06.06.2014
Erkek
HU003195079259
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947620
01.06.2014
Erkek
HU003307819292
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935111
03.05.2014
'LúL
HU003016670478
HF
TR17935099
30.04.2014
'LúL
HU003035070109
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925244
18.04.2014
'LúL
HU003108181358
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 34
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17733644
18.03.2014
Erkek
HU003035070680
HF
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733627
07.03.2014
'LúL
HU003250604130
HF
US62942427/ HILL SHOTTLE
41
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935326
12.04.2014
'LúL
SK000801178410
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925166
26.03.2014
Erkek
HU003307819836
HF
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17733623
03.03.2014
Erkek
SK000801393811
HF
US62942427/ HILL SHOTTLE
41
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935114
04.05.2014
'LúL
HU003307819672
HF
US62942427/ HILL SHOTTLE
41
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974335
28.12.2014
Erkek
HU003108181598
HF
US63285271/ DENNY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17974331
19.12.2014
Erkek
SK000801308578
HF
US63285271/ DENNY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935002
08.04.2014
Erkek
HU003207589714
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925243
18.04.2014
'LúL
HU003252119838
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935331
14.04.2014
'LúL
HU003904401393
HF
TR17947627
13.06.2014
'LúL
HU003250604356
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925246
19.04.2014
Erkek
HU003238460301
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925161
22.03.2014
'LúL
HU003238460921
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925499
03.04.2014
'LúL
HU003108181404
HF
TR17947661
26.07.2014
'LúL
HU003085882927
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947682
19.08.2014
'LúL
HU003108182553
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947660
24.07.2014
Erkek
HU003085883920
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947670
02.08.2014
Erkek
HU003195078232
HF
TR17947642
08.07.2014
Erkek
HU003238462042
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947657
22.07.2014
'LúL
HU003238462446
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 35
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947665
29.07.2014
'LúL
HU003238462453
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17947677
10.08.2014
Erkek
HU003235348826
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
SK000801178404
HF
TR2206116/ CAN
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17947622
08.06.2014
'LúL
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR2206116/ CAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17947637
29.06.2014
'LúL
SK000801308571
HF
TR17947671
03.08.2014
'LúL
HU003237504482
HF
FR3704257392/ SCRANTION
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974322
17.11.2014
'LúL
HU003195079026
HF
US63285271/ DENNY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17935328
13.04.2014
'LúL
HU003204114861
HF
TR220228J/ AKKOYUN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
FR2921632625/ REXONDI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
29
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17925162
23.03.2014
'LúL
SK000801178359
HF
TR17925198
30.03.2014
'LúL
SK000801326759
29
IT98500179921/ FAMOS
TR17947676
08.08.2014
Erkek
SK000801127932
29
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17733601
12.02.2014
Erkek
HU003108181194
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17733588
03.02.2014
'LúL
HU003108182577
HF
TR17947685
25.08.2014
'LúL
HU003207589529
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17733595
07.02.2014
Erkek
HU003235347607
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17935110
03.05.2014
Erkek
HU003237504398
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17967070
25.09.2014
Erkek
HU003250603896
HF
TR17733635
15.03.2014
Erkek
HU003250605087
29
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17947669
02.08.2014
Erkek
HU003307818958
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17733633
13.03.2014
'LúL
HU003189432220
HF
US62555627/ MAURY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
HU003195079064
HF
US62555627/ MAURY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17733594
06.02.2014
'LúL
Sayfa : 36
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17974302
04.10.2014
'LúL
HU003085883418
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974301
04.10.2014
'LúL
HU003035071544
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17947699
11.09.2014
'LúL
HU003035071018
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974317
09.11.2014
'LúL
HU003238456874
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17947695
09.09.2014
'LúL
HU003198172544
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974305
07.10.2014
'LúL
HU003108182438
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974328
02.12.2014
'LúL
HU003108182469
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974311
22.10.2014
'LúL
SK000801178433
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974313
25.10.2014
'LúL
HU003904401540
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974309
14.10.2014
'LúL
HU003904402017
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974312
23.10.2014
'LúL
HU003250604394
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974314
02.11.2014
'LúL
HU003250604022
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974315
07.11.2014
'LúL
HU003252120380
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974321
16.11.2014
'LúL
HU003016669546
HF
IT28990086986/ GEGANIA MIN. HF
SCORPIO
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17935101
15.04.2014
'LúL
HU003022937853
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17935839
09.05.2014
'LúL
HU003022937985
HF
/
US60372887/ TOYSTORY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
US60372887/ TOYSTORY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
TR17733642
17.03.2014
'LúL
HU003221469207
HF
TR17925453
01.04.2014
'LúL
SK000801393911
HF
Sayfa : 37
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
37
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<hdø)7/ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(
7ø&$ù
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
171017507
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
0860469901
208
TC Kimlik No
03.01.2013
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
0
37
$5<$7$5,09(+$<9$1&,/,.(1(5-ø6$19(7ø&$ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17947643
09.07.2014
'LúL
SK000801393807
HF
75ù$1/,
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17974334
26.12.2014
'LúL
HU003207588209
HF
IT004990213398/ LORYS ET
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
FR2920394354/ ROULERS
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
TR17947697
10.09.2014
'LúL
HU003077638444
HF
TR17947675
08.08.2014
'LúL
HU003022937839
HF
FR2920394354/ ROULERS
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17947639
03.07.2014
'LúL
HU003235348206
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17733647
20.03.2014
'LúL
HU003250604495
HF
FR2921632625/ REXONDI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17935834
06.05.2014
'LúL
SK000801178428
HF
NL355546501/ HOLBA
MORTLANE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17935103
17.04.2014
'LúL
HU003195078814
HF
75d(9ø.
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
SK000801332163
HF
US62555627/ MAURY
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17733636
15.03.2014
'LúL
LúOHWPH1R
Sahibi
+$<5(77ø1(52ö/8
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
22039598952
1790090
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
0
+$<5(77ø1(52ö/8øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935233
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
30.03.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17364580
HF
75%(.7$ù
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918818
18.11.2014
Erkek
TR17275182
HF
TR17918819
10.10.2014
Erkek
TR17478848
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918820
10.10.2014
Erkek
TR17478848
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.g<h'2ö$1&,
Sayfa : 38
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
LúOHWPH1R
Sahibi
0867$)$(5*ø1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
30274324588
1717375
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
9
0867$)$(5*ø1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17902715
04.01.2014
Erkek
TR17748688
HF
DE763774/ PROSARON
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935665
21.04.2014
Erkek
TR17634223
HF
NL438266326/ SHADOR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940979
30.05.2014
'LúL
TR17806500
HF
NL394346135/ ZAEMSLACH
JUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943966
09.07.2014
Erkek
TR17737887
HF
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902714
22.01.2014
Erkek
TR17589797
HF
GB626343/ COGENT MANTRA
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935666
08.04.2014
Erkek
TR17589796
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943839
15.06.2014
Erkek
TR17490540
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935663
05.04.2014
Erkek
TR17414137
HF
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17707979
HF
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935662
04.03.2014
Erkek
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
0867$)$(5*ø1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918935
01.12.2014
'LúL
TR17490541
HF
TR17900948
11.10.2014
'LúL
TR17490539
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900949
19.10.2014
'LúL
TR17813350
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 39
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h.2ù8%8518
LúOHWPH1R
Sahibi
$%ø'ø1g=3(.
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
12391920232
1717305
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
$%ø'ø1g=3(.øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17917764
15.08.2014
Erkek
TR17523397
HF
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943952
29.06.2014
'LúL
TR17634500
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17917765
01.09.2014
Erkek
TR17414011
HF
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17917766
08.10.2014
Erkek
TR17523396
HF
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 40
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: KÖYLÜ
LúOHWPH1R
Sahibi
AHMET UTKU
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
15481817498
1713604
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
0
0
$+0(787.8øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17943560
05.06.2014
'LúL
TR17772435
HF
FR5703563774/ ASEPTIC
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918931
10.11.2014
Erkek
TR17469392
HF
NL465491234/ SHERIFF
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
$+0(787.8øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935375
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
25.01.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17589555
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17918932
15.12.2014
Erkek
TR17571874
HF
TR17900785
10.09.2014
Erkek
TR17708244
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17900783
25.08.2014
'LúL
TR17413504
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17900784
30.08.2014
Erkek
TR17806214
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
LúOHWPH1R
Sahibi
5$+ø0g=&$1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
15085830640
17134801
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
5$+ø0g=&$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17943552
03.06.2014
Erkek
TR17108765
HF
NL397011731/ JOMAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925318
01.03.2014
'LúL
TR17748641
HF
DE764495/ WILBES
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943595
18.06.2014
Erkek
TR17571147
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17522671
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17877677
08.01.2014
'LúL
Sayfa : 41
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: KÖYLÜ
LúOHWPH1R
Sahibi
5$+ø0g=&$1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
15085830640
17134801
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
5$+ø0g=&$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17925317
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
13.03.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17589548
HF
/
Sayfa : 42
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: MERKEZ
LúOHWPH1R
Sahibi
(5+$1d$/,ù.$1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
01.06.2013
35872137646
171019070
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
6
0
1
(5+$1d$/,ù.$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966839
27.08.2014
Erkek
TR17292628
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966670
15.08.2014
'LúL
TR17630699
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966669
29.07.2014
Erkek
TR17348357
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17966842
28.08.2014
Erkek
TR17790079
HF
TR17966843
27.08.2014
Erkek
TR17790080
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935373
12.04.2014
Erkek
TR17413676
HF
756h7$ù
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935374
01.03.2014
'LúL
TR17523311
HF
CZ106790071/ GENOS
INFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
(5+$1d$/,ù.$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17940927
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
25.04.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17589901
ES
/
/
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17900772
10.09.2014
Erkek
TR17790078
HF
TR17966841
28.08.2014
'LúL
TR17589900
HF
DE145583/ JESKO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17966840
27.08.2014
'LúL
TR17292550
HF
DE145583/ JESKO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
LúOHWPH1R
Sahibi
HASAN ÜNAL
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
16810772754
1798504
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
+$6$1h1$/øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902773
'R÷XP7DULKL
15.01.2014
Cinsiyeti
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17578341
HF
GB628909/ RELOUGH
REFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 43
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: MERKEZ
LúOHWPH1R
Sahibi
HASAN ÜNAL
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
16810772754
1798504
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
0
0
+$6$1h1$/øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17902772
15.01.2014
Erkek
TR17589835
HF
GB628909/ RELOUGH
REFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918676
28.10.2014
Erkek
TR17613841
HF
IT97990013371/ MANCINI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
+$6$1h1$/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902774
TR17902776
TR17918675
TR17902771
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
04.01.2014
'LúL
TR101224480
HF
/
06.02.2014
'LúL
TR17489632
HF
GB604967/ STAIR JB FRON
25.10.2014
'LúL
TR17825949
HF
/
12.01.2014
'LúL
TR17508186
HF
DE461302/ MARIELLO
LúOHWPH1R
Sahibi
MEHMET YAVUZ
Destekleme Durumu
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
20.09.2007
21328622118
171004321
%DED,UNÕ
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
0(+0(7<$98=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17940826
22.05.2014
'LúL
TR17464938
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900909
12.07.2014
'LúL
TR17770624
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900908
13.09.2014
'LúL
TR17770623
HF
TR17900906
28.09.2014
Erkek
TR17690371
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935369
13.04.2014
'LúL
TR17396765
HF
75%(.7$ù
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
0(+0(7<$98=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
Sayfa : 44
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17925450
15.03.2014
Erkek
TR17572604
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17900907
29.09.2014
Erkek
TR17662863
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
Sayfa : 45
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: MURATLAR
LúOHWPH1R
Sahibi
6$0øg=.$1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
37825072554
1717671
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
6$0øg=.$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966994
19.09.2014
Erkek
TR17414064
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900763
01.10.2014
Erkek
TR17359922
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900762
15.10.2014
Erkek
TR17376796
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE832123/ WAYANG
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL465491234/ SHERIFF
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902948
02.02.2014
Erkek
TR17541923
HF
TR17925114
13.03.2014
Erkek
TR17674038
HF
6$0øg=.$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17918809
10.11.2014
Erkek
TR17535169
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17966995
13.09.2014
'LúL
TR17359924
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 46
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: MURATLAR-TEPEKÖY
LúOHWPH1R
Sahibi
+h6(<ø1$<0$=
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
39394020202
17200419
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
0
+h6(<ø1$<0$=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17967014
20.08.2014
Erkek
TR17326690
HF
753(36ø
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925130
10.03.2014
Erkek
TR17491374
HF
TR09206596/ DUTCH
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940612
23.04.2014
Erkek
TR17692220
HF
CD10785322/ FORTALE
LOMAX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967015
05.09.2014
'LúL
TR17707681
HF
753(36ø
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967013
15.08.2014
Erkek
TR17275035
HF
753(36ø
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
+h6(<ø1$<0$=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17925132
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
01.03.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17708445
HF
/
Sayfa : 47
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
4
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h3,1$5%$ù,
LúOHWPH1R
Sahibi
GÜRCAN ÖZTÜRK
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
37468084976
1707791
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
8
*h5&$1g=7h5.øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17917816
20.10.2014
Erkek
TR17348377
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966865
04.09.2014
Erkek
TR17772288
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902717
20.01.2014
'LúL
TR17690239
HF
GB628909/ RELOUGH
REFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902788
25.01.2014
Erkek
TR17609604
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902960
15.02.2014
'LúL
TR17690359
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17917817
01.09.2014
Erkek
TR17609605
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966863
08.09.2014
Erkek
TR17690238
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966864
01.09.2014
'LúL
TR17348376
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
.XODN1XPDUDVÕ
*h5&$1g=7h5.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17917818
25.09.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17670271
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 48
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h3,7,5(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
ø6/$0*h1(5ø
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19861671694
171001846
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
12
0
ø6/$0*h1(5øøù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900735
20.08.2014
'LúL
TR17772370
HF
NL362231722/ MORI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925384
13.03.2014
'LúL
TR17662912
HM
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940967
04.06.2014
'LúL
TR17471958
HM
DE0348613244/ TALIST ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE0348613244/ TALIST ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17943944
29.06.2014
'LúL
TR17471960
HF
TR17925381
24.02.2014
Erkek
TR17235008
HF
DE1402173999/ CHERUB
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900738
25.09.2014
Erkek
TR17748621
HM
US60475783/ LUPPY CRI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900737
22.08.2014
Erkek
TR17772371
HF
ES2702530479/ MANTONO
DUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900734
20.08.2014
'LúL
TR17609663
HF
ES2702530479/ MANTONO
DUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925383
24.02.2014
'LúL
TR17748622
HF
DE0113973135/ NOG CABIN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935277
22.04.2014
'LúL
TR17552529
HF
TR17935278
10.04.2014
'LúL
TR17707852
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925385
13.03.2014
'LúL
TR17699527
HF
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
HF
ø6/$0*h1(5øøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17900736
23.08.2014
'LúL
TR17192337
HF
/
TR17918887
05.12.2014
'LúL
TR17471959
HF
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17583420
HF
US60475783/ LUPPY CRI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
TR17900733
25.09.2014
'LúL
Sayfa : 49
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h3,7,5(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
6(/$''ø1'(1ø=
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19171694604
1710755
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
6(/$''ø1'(1ø=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900723
25.09.2014
Erkek
TR17707850
HF
DE461307/ PREBELL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900722
10.10.2014
Erkek
TR17790318
HF
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935066
18.04.2014
Erkek
TR17737954
HF
CD9501437/ STANTONS SVEN HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
.XODN1XPDUDVÕ
6(/$''ø1'(1ø=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
NL480200934/ TOSKANA
AIRBAG
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
US60475783/ LUPPY CRI
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17918881
05.11.2014
'LúL
TR17790319
HF
TR17900724
06.10.2014
'LúL
TR17609706
HF
Sayfa : 50
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h6göh7*('øöø
LúOHWPH1R
Sahibi
AHMET SAVRAN
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
22.07.2006
33925202792
1717345
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
3
0
0
$+0(76$95$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17940654
26.04.2014
Erkek
TR17692488
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940653
11.04.2014
'LúL
TR17748955
HF
GB628909/ RELOUGH
REFORMER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925301
15.03.2014
'LúL
TR17737873
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
$+0(76$95$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17902853
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
01.02.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17597510
HF
/
LúOHWPH1R
Sahibi
+$1ø)(.8=(<
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
35353155190
1713456
%DED,UNÕ
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
+$1ø)(.8=(<øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Erkek
TR17488256
HF
DE831169/ JOKUS
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
26.02.2014
Erkek
TR17406464
HF
DE840610/ BORADO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943523
06.06.2014
Erkek
TR17693771
HF
IT24000465929/ CHEMELLO
CRESO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966778
13.08.2014
Erkek
TR17680610
HF
75d(9ø.
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CD101098586/ VIEUXSAULE
MALICIEUX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
GB623776/ COGENT STRIDER HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
TR17943522
29.05.2014
TR17925034
TR17925035
08.03.2014
Erkek
TR17662816
HF
TR17900920
15.09.2014
'LúL
TR17488257
HF
Sayfa : 51
1
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h6göh7*('øöø
LúOHWPH1R
Sahibi
ù(5ø)(.2d
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
34669177902
1717366
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
9
ù(5ø)(.2døù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17940656
10.05.2014
'LúL
TR17523458
HF
FR3546479826/ BONDERO-ET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925307
01.03.2014
Erkek
TR17522541
HF
US134904913/ HONEYCREST
PEPPER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943978
30.06.2014
'LúL
TR17737874
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940658
15.03.2014
Erkek
TR17597699
HF
GB629429/ ABBEYHOUSE MR
GOLD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966776
20.08.2014
'LúL
TR17522542
HF
US61334154/ FRAISER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US61334154/ FRAISER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17943976
03.07.2014
'LúL
TR17589950
HF
TR17943977
03.07.2014
Erkek
TR17589950
HF
US61334154/ FRAISER
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940657
02.05.2014
Erkek
TR17589951
HF
CD8984416/ PETHERTON
ROTHBY
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966777
26.08.2014
Erkek
TR17406360
HF
GB630483/ BICKLEYGATE
GROUNDFORCE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 52
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: TÜLÜLER
LúOHWPH1R
Sahibi
%$+$77ø1<,/0$=
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
29.11.2010
32134262788
171011789
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
5
0
0
%$+$77ø1<,/0$=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17940784
12.03.2014
Erkek
TR17571912
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943519
30.05.2014
'LúL
TR17806147
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918678
20.11.2014
Erkek
TR17571933
HF
NL479872210/ BOKITO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
CD7971077/ COMESTAR
LOHAN
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
NL394346135/ ZAEMSLACH
JUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17940786
08.05.2014
'LúL
TR17667375
HF
TR17940785
02.05.2014
Erkek
TR17670406
HM
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
TR17917813
05.10.2014
TR17900905
04.10.2014
%$+$77ø1<,/0$=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
'LúL
TR35897556
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
'LúL
TR17376832
HF
DE461307/ PREBELL
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
LúOHWPH1R
Sahibi
YAHYA YILMAZ
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
20.11.2006
31663278130
1744004
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
7
0
<$+<$<,/0$=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940992
02.06.2014
'LúL
TR17490655
HF
TR17940809
09.05.2014
'LúL
TR17670810
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943518
07.06.2014
Erkek
TR17382164
HF
DE258420/ SHANDAR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940811
21.04.2014
'LúL
TR17692140
HF
DE461307/ PREBELL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17571835
HF
CD8932254/ GILLETTE WHATS HF
UP
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967004
30.08.2014
'LúL
Sayfa : 53
5
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
KÖYÜ: TÜLÜLER
LúOHWPH1R
Sahibi
YAHYA YILMAZ
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
20.11.2006
31663278130
1744004
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
7
0
<$+<$<,/0$=øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17940812
14.04.2014
Erkek
TR17346488
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940807
22.05.2014
Erkek
TR17806225
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967006
29.08.2014
'LúL
TR17634255
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17967005
29.08.2014
'LúL
TR17634255
HF
TR17940810
14.05.2014
Erkek
TR17491440
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17940808
18.04.2014
Erkek
TR17167722
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17967003
30.08.2014
'LúL
TR17571835
HF
CD8932254/ GILLETTE WHATS HF
UP
Sayfa : 54
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
5
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h7h5.0(1/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
&$+ø7d2/3$1
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
30001333722
1709802
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
7
0
0
&$+ø7d2/3$1øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17902868
20.01.2014
'LúL
TR17589568
HF
US63563586/ SANDY-VALLEY
GLORFINDEL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902869
25.01.2014
'LúL
TR17692194
HF
DE0768774859/ GIGOLO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17957239
15.10.2014
Erkek
TR17772112
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
DE258420/ SHANDAR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17925469
11.03.2014
'LúL
TR17396526
HF
TR17925470
22.02.2014
Erkek
TR17414481
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902870
25.01.2014
Erkek
TR17520737
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17902871
10.02.2014
Erkek
TR17471616
HF
DE145583/ JESKO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
&$+ø7d2/3$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17917824
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
15.10.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17569603
HF
DE461307/ PREBELL
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
DE258410/ LUCIAN
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17957240
21.10.2014
'LúL
TR17520737
HF
TR17902867
10.02.2014
'LúL
TR17692195
HF
/
TR17917825
15.10.2014
'LúL
TR17149874
HF
DE763774/ PROSARON
LúOHWPH1R
Sahibi
+h6(<ø1*(d(5
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25279491144
1719663
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
+h6(<ø1*(d(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
NL36499488/ JONKER VOICE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US60475783/ LUPPY CRI
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17917982
20.11.2014
Erkek
TR17234671
HF
TR17917974
15.09.2014
Erkek
TR17541754
HF
Sayfa : 55
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h7h5.0(1/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
+h6(<ø1*(d(5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25279491144
1719663
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
0
0
+h6(<ø1*(d(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17925269
26.02.2014
Erkek
TR17417497
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17925266
28.02.2014
Erkek
TR17272888
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17917976
20.09.2014
Erkek
TR17634244
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
.XODN1XPDUDVÕ
TR17917981
TR17917978
TR17917975
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
01.10.2014
Erkek
TR17630785
HF
15.09.2014
'LúL
TR17630789
HF
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
15.09.2014
Erkek
TR17630791
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17917980
01.10.2014
Erkek
TR17630793
HF
TR17925268
05.03.2014
Erkek
TR17517713
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
30.09.2014
'LúL
TR17517714
HF
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
22.09.2014
'LúL
TR17517715
HF
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
TR17917977
TR17917979
LúOHWPH1R
Sahibi
YILMAZ ALACA
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
29347355536
171002389
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
<,/0$=$/$&$øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943621
10.05.2014
Erkek
TR17634249
HF
TR17943620
22.05.2014
Erkek
TR17589564
HF
Sayfa : 56
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h7h5.0(1/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
YILMAZ ALACA
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
29347355536
171002389
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
<,/0$=$/$&$øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935597
28.04.2014
'LúL
TR17630720
HF
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17943618
13.06.2014
'LúL
TR17583160
HF
CD104826819/ COMESTAR EL
TOREADOR
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17917990
15.11.2014
'LúL
TR17490780
HF
NL480680453/ SKALSUMER
ROSSO
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17917989
15.11.2014
'LúL
TR17692178
HF
DE764551/ BOCHAMP
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
.XODN1XPDUDVÕ
Sayfa : 57
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h<$+ùø(/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
ø==(7723&82ö/8
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
35269158100
1716884
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
2
0
0
ø==(7723&82ö/8øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17935252
18.03.2014
'LúL
TR17599010
HF
NL336527880/ MARVEX
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935253
01.04.2014
Erkek
TR17396713
HF
US62188621/ SANDY-VALLEY
DURRANT
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
ø==(7723&82ö/8øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17943517
03.06.2014
Erkek
TR17790470
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17966701
10.08.2014
'LúL
TR17511695
HF
/
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
TR17192411
HF
/
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN$QQHVLQGHX\JXQVXQLWRKXPODPD
yok;
TR17900969
01.10.2014
'LúL
Sayfa : 58
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h<øöø7/(5
LúOHWPH1R
Sahibi
FERUDUN YÖNT
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25252491864
17188235
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
4
0
0
)(58'81<g17øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17900781
07.09.2014
Erkek
TR17552590
HF
CD8932254/ GILLETTE WHATS HF
UP
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935335
25.03.2014
Erkek
TR17601909
HF
DE567451/ SESTERZ
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900779
30.09.2014
Erkek
TR17674415
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17601932
HF
DE258420/ SHANDAR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935844
25.04.2014
'LúL
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
)(58'81<g17øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
/
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900780
12.09.2014
Erkek
TR17813352
HF
TR17900778
30.09.2014
'LúL
TR17770780
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17940717
25.05.2014
'LúL
TR17376911
HF
US62295415/ ROCK GAP
ALTASUPERJET
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
LúOHWPH1R
Sahibi
ø60$ø/<g17
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25255491700
1717726
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
9
ø60$ø/<g17øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DE764495/ WILBES
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935338
14.02.2014
'LúL
TR17552595
HF
TR17935337
15.03.2014
'LúL
TR17587935
HF
US65602045/ ALTAAIRSHOWET
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918716
01.12.2014
Erkek
TR17825635
HF
US63811814/ MS M-PONDHILL HF
BUCKEYE PILOT
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17966815
07.08.2014
'LúL
TR17522570
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900776
10.09.2014
Erkek
TR17469424
HF
US139453690/ ALTASANTE
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 59
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h<øöø7/(5
LúOHWPH1R
Sahibi
ø60$ø/<g17
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
25255491700
1717726
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
9
ø60$ø/<g17øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17966814
25.07.2014
'LúL
TR17601902
HF
DE461302/ MARIELLO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935339
05.03.2014
Erkek
TR17535204
HF
DE763774/ PROSARON
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943969
03.07.2014
'LúL
TR17772066
HF
NL394346135/ ZAEMSLACH
JUNO
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17918715
01.12.2014
Erkek
TR17813030
HF
NL368226065/ STOPTIME
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
.XODN1XPDUDVÕ
ø60$ø/<g17øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900775
05.10.2014
'LúL
TR17491258
HF
TR17918717
25.11.2014
'LúL
TR17813353
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
TR17900774
15.09.2014
'LúL
TR17346377
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 60
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h<8.$5,ù$3d,
LúOHWPH1R
Sahibi
ù(5ø)((0ø1($/%$<5$.
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
24004533494
171001714
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
0
ù(5ø)((0ø1($/%$<5$.øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17943922
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
20.06.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17634167
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
ù(5ø)((0ø1($/%$<5$.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935400
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
20.03.2014
Erkek
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
TR17396621
HF
/
Sayfa : 61
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
Annesinde uygun suni tohumlama yok;
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h<8.$5,ù(9ø.
LúOHWPH1R
Sahibi
RAMAZAN GÜNGÖR
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
19153695100
1717462
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
1
5$0$=$1*h1*g5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935463
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
16.04.2014
'LúL
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17571977
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 62
0
0
Raporlama Tarihi : 23.01.2015
%$<5$0ødø/d(6ø<,/,%8=$ö,'(67(./(0(6øø&0$/$6.,/ø67(6ø
6R\NW÷
.g<h=(<7ø1/ø
LúOHWPH1R
Sahibi
1(5ø0$1.(6(5
(,VODKD.D\ÕW7DULKL
TC Kimlik No
10.08.2005
31993276516
17223345
Vergi No
Normal Destek
$ODQ%X]D÷Õ
6D\ÕVÕ%Dú
Çevirme
Melezlemesi
Döl Kontrolü
'HVWH÷L$ODQ
'HVWH÷L$ODQ
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
7
0
1(5ø0$1.(6(5øù/(70(6ø1'(%8=$ö,'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17900704
23.09.2014
'LúL
TR17670880
HF
DE461307/ PREBELL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943827
26.06.2014
'LúL
TR17387495
HF
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943828
27.06.2014
Erkek
TR17541605
HF
US60497322/ ETAZON
MISTRAL
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17943826
30.06.2014
'LúL
TR17724219
HF
DE257050/ CHIP
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
IT37420005714/ S. ANGELO
TIR
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
TR17966548
12.07.2014
Erkek
TR17571236
HF
TR17940973
03.06.2014
'LúL
TR17806326
HF
75ù$1/,
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900708
13.09.2014
Erkek
TR17414055
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17900705
14.09.2014
Erkek
TR17464992
HF
DE255575/ WIZZARD
HF
1RUPDO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17925359
07.03.2014
Erkek
TR17599441
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17737952
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
'|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU
TR17935350
11.04.2014
'LúL
'R÷XP7DULKL
Cinsiyeti
10.04.2014
'LúL
1(5ø0$1.(6(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
TR17935349
Anne Kulak No
$QQH,UNÕ
.XODN1R%DED$GÕ
%DED,UNÕ
Destekleme Durumu
TR17670879
HF
TR3910156/ ÖZKURT
HF
%UXVHOOD6DúÕVÕ\RN
Sayfa : 63
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
406 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content