close

Enter

Log in using OpenID

Cevap Anahtarı

embedDownload
Programlama Temelleri Bütünleme Sınavı
Öğr No:
Ad/Soyad:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static string islem(string a,int x,int y){
string geri = "";
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
if (i == x)
{
geri += a[y];
}
else if (i == y)
{
geri += a[x];
}
else
{
geri += a[i];
}
}
return geri;
}
static string islem1(string kelime, bool[] anahtar)
{
for (int i = 1; i < kelime.Length; i++)
{
if (anahtar[i % anahtar.Count()])
{
kelime = islem(kelime, i - 1, i);
}
}
return kelime;
}
static string islem2(string kelime, bool[] anahtar)
{
for (int i = kelime.Length-1; i >1; i--)
{
if (anahtar[i % anahtar.Count()])
{
kelime = islem(kelime, i - 1, i);
}
}
return kelime;
}
static void Main(string[] args)
{
bool[] anahtar = new bool[] { true, false, false, true,false,true};
string kelime = "deneme metni.";
kelime = islem1(kelime, anahtar);
Console.WriteLine(kelime);
kelime = islem2(kelime, anahtar);
Console.WriteLine(kelime);
Console.ReadKey();
}
}
}
Programlama Temelleri Bütünleme Sınavı
Öğr No:
Ad/Soyad:
Soru1: Arka sayfada kodları verilmiş uygulamanın ekran çıktısı :
d
d
e
e
e
e
n
n
e
e
m
m
m
m
t
t
e
e
i
i
.
.
n
n
Soru2:
kelime = islem2(kelime, anahtar);
Console.WriteLine(kelime);
Ekrana “deneme metni." Yazıyor olması için islem2 metodunun içeresine yazılması
gereken kodları yazınız
for (int i = kelime.Length-1; i >1; i--)
{
if (anahtar[i % anahtar.Count()])
{
kelime = islem(kelime, i - 1, i);
}
}
Soru3: ismi lst1 olan ListBox ve isimleri txt1,txt2 olan textBox’lar mevcut olan bir
C# WPF uygulası için button tıklandığında lst1 içinde mevcut olan sayıların
ortalamasından büyük sayıların aralarında “,” sembolü ile ayrılarak txt1 içinde
gösterilmesini ve bu gösterilen sayıların toplamını da txt2 içinde gösterecek kodları
yazınız.
double ortalama=0;
double toplam = 0;
txt1.Text = "";
txt2.Text = "";
for (int i = 0; i < lst1.Items.Count; i++)
{
ortalama += double.Parse(lst1.Items[i].ToString()) / lst1.Items.Count;
}
for (int i = 0; i < lst1.Items.Count; i++)
{
if (double.Parse(lst1.Items[i].ToString()) > ortalama)
{
if(txt1.Text != "") {
txt1.Text += " , ";
}
txt1.Text += lst1.Items[i].ToString();
toplam += double.Parse(lst1.Items[i].ToString());
}
}
txt2.Text = toplam.ToString();
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content