close

Enter

Log in using OpenID

Breast Ovarian Family Registries

embedDownload
KALITSAL MEME KANSER
HASTALARINDA SAPTANAN
BRCA1/2 GEN MUTASYONLARININ
BÖLGESEL VE ETNİK DAĞILIMI İLE
KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Prof.Dr. Hülya Yazıcı
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü
Kanser Genetiği Bilim Dalı Başkanı
Breast & Ovarian Family Registries
A Unique Resource for Gene-Environment Studies
*Cancer Care Ontario
1998-2000
N. California
Cancer Center*
*Huntsman
U of Utah
*Metropolitan NY
2005-2007
*Fox Chase
Univ of Melbourne
15%20%
5%–10%
5%–10%
Breast Cancer
Ovarian Cancer
Sporadic
Family clusters
Hereditary
ASCO
1994-2013 YILLARI ARASINDA
LABORATUVARIMIZDA İNCELENEN VAKALARIN
DAĞILIMI
937 AİLE- 1309 VAKA
380
929
VAKA (1994-2000)
VAKA (2005-2013)
**2008 KANSER GENETİĞİ POLİKLİNİĞİ**
1080 VAKA SİSTEME GİRİLDİ.
881 VAKANIN BRCA1/2 SONUÇLARI VE DEMOGRAFİK
BİLGİ GİRİŞİ.
630 VAKANIN İSE DEMOGRAFİK VE KLİNİK BİLGİ
GİRİŞİ GİRİLDİ.
BRCA ANALİZİ İÇİN SEÇİLEN HASTALARIN DEMOGRAFİK
VE HASTALIK BİLGİLERİNİ İÇEREN FORM
Kasim 2007
72 SORULUK ANKET
BRCA ANALİZİ YAPILMASI PLANLANAN HASTALARI
BİLGİLENDİRME KLAVUZLARI
Kasim 2007
6
2008
KANSER GENETİĞİ POLİKLİNİĞİ
• Poliklinik kapsamında her bir hasta
– Klinisyen (Medikal Onkolog/Cerrah),
– Klinik Genetik Uzmanı (Hekim),
– Moleküler Kanser Genetiği Uzmanı (PhD)
– Genetik Danışman ve
– Uzm. Psikolog’dan oluşan bir ekip tarafından
birlikte değerlendirilmektedir.
KALITSAL KANSER SENDROMLARINA İLİŞKİN RİSK
HESAPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gail Modeli
Claus Modeli
Couch Modeli
Shattuck-Eidens Modeli
Berry Modeli
Frank Modeli
BRCAPRO
BOADICEA
NCCN Kriterleri
Kasim 2007
9
PSİKOLOJİK DURUM TESPİTİ
1. Görüşme
Ad- Soyad:
Tarih:…../…../……..
Dosya no:
Sayın Katılımcı,
Hastalık ve sağlık ile ilgili değerlendirmelerinizi öğrenmek amacıyla bir anket çalışması
yürütmekteyiz.
Size soracağımız soruların doğru veya yanlış bir yanıtı yoktur. Samimi yanıtlar vermeniz,
araştırmanın
sonuçlarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
1.Yaşınız:.....................
2. Cinsiyetiniz
□ Kadın
□ Erkek
3.Medeni durum:
□ Evli
□ Bekar
□ Dul
□ Boşanmış
4. Eğitim Durumu:
37 SORULUK ANKET
□ Okur-yazar
BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ +
PSİKOLOJİK DURUM TESPİTİ
2. Görüşme (Sonuç alma)
1 -Sonucla ilgili ne düşünüyorsunuz ?
2-Sonuçla ilgili duygularınız ne ? (Mutlu, üzüntülü, endişeli, suçlu vb.)
3- Testi yaptırmadan öncesine göre kaygı düzeyinizde artma var mı?
-Evet
- Hayır
4- Şu anki kaygı düzeyinizi değerlendirmeniz istense “1-hiç kaygılı değilim, 10- çok aşırı
kaygılıyım olmak üzere” kaygı düzeyinize kaç puan verirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Testi yaptırmadan öncesine göre moral durumunuzda bozulma var mı?
-Evet
- Hayır
6-Şu anki moral durumunuzu değerlendirmeniz istense “1-moralim çok iyi, 10- moralim
çok bozuk olmak üzere” moral durumunuza kaç puan verirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7- Sonucu aldıktan sonra keşke bu testi yaptırmasaydım diye düşündünüz mü?
-Evet
- Hayır
8- Sonucu aldıktan sonra keşke iyi ki bu testi yaptırmışım diye düşündünüz mü?
-Evet
- Hayır
9-Test sürecinde verilen danışmanlıktan memnun musunuz ?
-Memnunum
-Memnun değilim 9 SORULUK ANKET
BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
BRCA1/2 GEN ANALİZİNDE
LABORATUVARIMIZDA KULLANILAN
YÖNTEMLER
• SANGER DİZİ ANALİZİ,
• MLPA ( Multiplex Ligation-dependent Probe
Amplification ),
• *****NEXT GENERATION DİZİ ANALİZİ (2015)
27.000 bp’lik gen bölgesi
HASTA
SAYISI
N(%)
TANI
MEME
SAĞLIKLI CA
BİLAT. ERKEK
MEME MEME
CA
CA
175 613 27 23
MEME CA MEME CA + OVER
+ OVER DİĞER
CA OVER CA+
CA
CA
ENDOMETRİYUM DİĞER TOPLAM
10
12 204
3
13 1080
Table 2: BRCA1 mutations identified in families
Family No
Mutation Type
Exon
FN001
FS
11
FN001
FS
11
FN030
FS
16
FN030
FS
16
FN030
FS
16
FN030
FS
16
FN049
FS
20
FN051
FS
14
FN057
FS
11
FN065
FS
20
FN098
FS
11
FN137
FS
11
FN137
FS
11
FN137
FS
11
FN147
FS
2
FN147
FS
2
FN343
MS
11
FN347
FS
2
FN405
FS
20
FN441
FS
11
FN505
FS
20
FN520
FS
11
FN520
FS
11
FN534
FS
20
FN538
FS
14
FN600
FS
11
FN625
FS
11
FN633
FS
20
FN651
GR
2,11,20
FN659
GR
2,11,20
FN673
GR
17,18,19,21,22,23
FN720
FS
11
FN744
FS
20
FN766
FS
11
FN843
FS
11
FN852
FS
2
FN862
FS
11
FN862
FS
11
FN867
FS
20
FN876
FS
11
FN904
FS
20
Mutation
3819delGTAAA
3819delGTAAA
5055delG
5055delG
5055delG
5055delG
5382insC
4508delC
4184TCAA
5382insC
1623delTTAAA
2139delC
2139delC
2139delC
185insA
185insA
G3376T
185insA
5382insC
1623delTTAAA
5382insC
3744insA
3744insA
5382insC
4391delCTAinsTT
2000delCAGT
4004insC
5263insC
Ex2dup, Ex11dup,Ex20dup
Ex2dup, Ex11dup,Ex20dup
Ex17-19dup,Ex21-23dup
1623delTTAAA
5263insC
3704delGTAAA
3333delA
64delinsATA
858delGA
858delGA
5241delA
2019delA
5263insC
Effect on Transcript
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Genomic Rearrangement
Genomic Rearrangement
Genomic Rearrangement
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Truncation
Family Type
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
BR/IOV
Table 3: BRCA2 mutations identified in families
Family No
Mutation Type
Exon
Mutation
Effect on Transcript
Family Type
FN009
FS
11
6656delC
Truncation
BR/IOV
FN060
FS
11
5295insA
Truncation
BR/IOV
FN127
FS
22
9168delA
Truncation
BR/IOV
FN130
FS
23
9318insA
Truncation
BR/IOV
FN238
FS
11
6630delTAACT
Truncation
BR/IOV
FN383
FS
16
7919delC
Truncation
BR/IOV
FN413
FS
11
6656delC
Truncation
BR/IOV
FN447
FS
11
2719insT
Truncation
BR/IOV
FN549
FS
23
9318insA
Truncation
BR/IOV
FN578
FS
22
9077 delA
Truncation
BR/IOV
FN580
FS
7
766 insT
Truncation
BR/IOV
FN632
FS
11
4397delT
Truncation
BR/IOV
FN678
FS
15
7803delA
Truncation
BR/IOV
FN738
FS
11
6548delC
Truncation
BR/IOV
FN739
FS
19
8415insT
Truncation
BR/IOV
FN752
FS
11
2361C>A
Truncation
BR/IOV
FN768
FS
16
7689delC
Truncation
BR/IOV
FN776
FS
11
5950delCT
Truncation
BR/IOV
FN794
FS
23
9027delT
Truncation
BR/IOV
FN797
FS
11
5950delCT
Truncation
BR/IOV
FN810
FS
11
3751dupA
Truncation
BR/IOV
FN840
FN630
FS
GR
11
17,18,19,21
6468delTC
Ex17-19dup,Ex21dup
Truncation
Genomic Rearrangement
BR/IOV
BR/IOV
FN848
FS
23
9052delAGTAAA
Truncation
BR/IOV
FN864
FS
10
1670T>G
Truncation
BR/IOV
FN879
FS
13
7007G>A
Truncation
BR/IOV
De novo mutations***
*Türk populasyonunda BRCA1/2 gen mutasyon sıklığı 11% olarak bulundu.
*Türk populasyonuna özgü özel bir mutasyon “Founder Mutation”
bulunmadığı saptandı.
*Bulunan mutasyonların 60% (41/630) BRCA1 geninde, 40% (26/630) ise
BRCA2 geninde saptandı.
Table 1 : Type of BRCA1 and BRCA2 mutations in families
BRCA 1
BRCA 2
n(%)
n(%)
37(90%)
25(96%)
Missense
1(2%)
0(0%)
Genomic Rearrengement
3(8%)
1(4%)
41(100)
26(100%)
Type of mutation
Frame Shift
Total
YAŞ
BRCA1 VE BRCA2
BİRLİKTE
TOPLAM
P VALUE
NEGATİF(%) POZİTİF(%)
<30
95(%86)
15(%14)
110
30-39
251(%87)
37(%13)
288
40-49
212(%83)
43(%17)
255
>50
201(%88)
27(%12)
228
759
122
881
TOPLAM
0,398
Yaş aralıklarına göre mutasyon dağılımlarında bir fark görülmedi.
Table 4 : Distribution of patients as a familiy history
BRCA NonFamily History Carriers
<2 Breast ca
and Ov. Ca
OR (CI)
P Value
BRCA1
Carriers
380(69,7%) 3,16(1,8615(37,5%)
p<0.001
5,35)
>=2 Breast ca
and Ov. Ca
165(30.3%)
25(62,5%)
OR (CI)
P Value
BRCA2
Carriers
12(50%)
3,69(1,9p<0.001
7,17)
OR (CI)
P
Value
2,08(0,92p=0.06
4,71)
12(50%)
Ailesinde 2’den fazla meme ve/veya Over kanser hikayesi olan vakaların BRCA1
mutasyonu taşıma olasılığının yüksek olduğu, BRCA2 mutasyonu taşıma olasılığının ise
sınırda ancak yükselen bir Trend gösterdiği saptandı.
Table : Association between clinical/pathological features and BRCA status
BRCA Non-carriers
BRCA1 Carriers
BRCA2 Carriers
Clinical/Pathological Features No. of Patients
OR
95% CI
p
No. of Patients OR
95% CI
p
No. of Patients OR
95% CI
No. of patients
563
41
26
Age at diagnosis,years
Mean±SD
41,7±11,7
41,3±9,6
40,8±8,8
Histologic Types
IDC
430
3,07
0,41-23,14
0,22
34
0,95 0,93-0,97 0,17
21
1,09 0,14-8,42
ILC
53
0,58
0,2-1,67
0,22
1
0,23 0,03-1,7 0,08
3
1,27 0,36-4,43
IDC and ILC
36
0,66
0,2-2,21
0,36
1
0,35 0,05-2,62 0,24
2
1,22 0,27-5,42
Histological Grades
Grade 1
28
0,85
0,28-2,53
0,47
1
2,29 0,3-17,3 0,35
3
0,4 0,11-1,43
Grade 2
178
1,48
0,81-2,69
0,12
10
1,52 0,71-3,26 0,18
7
1,34 0,53-3,35
Grade 3
248
0,72
0,4-1,27
0,16
23
0,57 0,27-1.2 0,09
12
1,04 0,44-2,45
Hormone Receptors
ER positive
292
0,62
0,35-1,08
0,06
12
0,28 0,13-0,58 0,001
18
2,65 0,88-7,95
PgR positive
267
1,22
0,68-2,18
0,29
19
0,83 0,41-1,68 0,36
17
2,34 0,85-6,45
HER2 positive
128
0,41
0,19-0,9
0,01
3
0,24 0,07-0,81 0,007
5
0,79 0,28-2,18
Triple negative
79
0,49
0,26-0,91
0,02
13
0,346 0,16-0,71 0,005
4
1,05 0,35-3,2
Pathological Stages
Stage 1
123
1,01
0,4-1,59
0,55
9
1,03 0,46-2,27 0,55
6
0,98 0,37-2,58
Stage 2
18
1,08
0,59-1,96
0,45
12
0,92 0,44-1,92 0,48
6
1,37 0,52-3,57
Stage 3
15
1,18
0,63-2,2
0,36
7
1,69 0,71-3,96 0,15
8
0,73 0,3-1,78
Stage 4
8
0,58
0,25-1,31
0,14
6
0,45 0,17-1,55 0,08
2
1,04 0,23-4,59
Clinical Stages
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Metastatic Status
Yes
Nodes involvement
Yes
Therapy
Chemoterapy
Radioterapy
Surgery
Last Status
Exitus
Alive
Mamografic Density
Low-medium
High
p
0,71
0,45
0,51
0,15
0,34
0,54
0,05
0,06
0,43
0,59
0,57
0,34
0,31
0,65
165
107
142
40
1,11
0,92
1,24
0,58
0,62-1,99
0,49-1,76
0,66-2,32
0,25-1,31
0,42
0,46
0,3
0,14
12
8
8
6
1,03
1,01
1,48
0,45
0,5-2,14
0,44-2.29
0,65-3,34
0,17-1,15
0,54
0,58
0,22
0,08
7
6
7
2
1,22
0,82
0,95
1,04
0,48-3,04
0,31-2,15
0,34-2,38
0,23-4,59
0,43
0,42
0,54
0,65
178
1,08
0,61-1,9
0,44
14
1,08
0,53-2,19
0,48
9
1,06
0,44-2,54
0,52
224
1,27
0,72-2,22
0,24
17
1
0,49-2
0,57
14
1,79
0,73-4,35
0,13
429
244
442
0,94
0,99
0,73
0,92-0,96
0,56-1,73
0,16-3,36
0,05
0,54
0,46
0,41
34
16
32
0,94
0,75
0,41
0,92-0,96
0,37-1,5
0,08-1,92
0,17
0,26
0,23
0,47
22
14
22
0,94
1,53
0,97
0,92-0,96
0,63-3,72
0,95-0,98
0,32
0,23
0,53
0,48
72
382
0,86
1,15
0,41-1,79
0,55-2,39
6
28
0,88
1,12
0,35-2,21
0,45-2,81
4
18
0,85
1,16
0,28-2,59
0,38-3,54
341
103
0,8
1,23
0,4-1,62
0,61-2,47
30
3
0,32
3,11
0,09-1,07
0,93-10,4
15
8
1,86
0,53
0,77-4,52
0,21-1,29
0,34
0,03
0,12
RESEPTÖR DURUMU
BRCA1
NEGATİF(%) POZİTİF(%)
TOPLAM
P VALUE
TRİPLE NEGATİF
ER+/PR+/CERBB2 +/TEKLİ YA
DA BİRLİKTE POZİTİFLİK
TOPLAM
61(%85)
11(%15)
72
284(%94)
18(%6)
302
345
29
374
0,008
Triple Negatiflik ile BRCA1 gen mutasyonu taşıyıcılığı arasında anlamlılık
bulundu (p<0.008).
Şekil 1: BRCA mutasyon taşıyıcılarında
Hormon reseptör durumunun yaşa
göre dağılımı.
30 yaş altında, BRCA mutasyonu taşıyan
Triple negatif hastaya rastlanmadı.
Şekil 2: BRCA mutasyon taşıyıcılarının
Histolojik Grad ve yaşa göre dağılımı.
*BRCA1 mutasyonu taşıyan grupta 40 yaş
altında Grade 1 histolojiye rastlanmadı.
*BRCA2 mutasyonu taşıyan grupta 30 yaş
altında Grade 1 histolojiye rastlanmadı.
Şekil 3: BRCA mutasyon taşıyıcılarında HER2
reseptörünün yaşa göre dağılımı.
50 yaş üstünde BRCA1 ve BRCA2 taşıyıcılarında
HER2 pozitif vakaya rastlanmadı.
BRCA taşıyıcılarında HER2 pozitivitesinin daha az
olduğu görüldü.
BRCA Frequency
Geographic Regions
Region of Marmara
Region of Aegean
Region of Mediterranean
Region of Black Sea
Region of Middle Anatolia
Region of Southeastern Anatolia
Region of Eastern Anatolia
Balkans
Total
n
% of total n
176
16
26
149
64
19
86
25
561
31,4
2,9
4,6
26,6
11,4
3,4
15,3
4,5
100,0
Case Processing Summary
Cases
Included
BRCAFrequency * GeographicRegions
Excluded
Total
n
Percent
n
Percent
n
Percent
561
89,0%
69
11,0%
630
100,0%
Figure 5: Distribution of BRCA1 and BRCA2 mutations according to geographical regions
in Turkey.
Marmara bölgesinde BRCA1 gen mutasyon sıklığı, İç anadolu ve güney doğu anadolu
bölgesinde BRCA2 gen mutasyon sıklığı yüksek görüldü.
Karadeniz bölgesinde ise her iki gen mutasyon sıklığı eşit olarak gözlendi.
Meme kanser sıklığının en fazla olduğu iller ise Giresun ve Malatya olarak belirlendi.
MENTORS
Dr. Hilmi Özçelik
Dr. Irene Andrulis
ARAŞTIRMA EKİBİ
Öğretim Üyesi
Dr. Hülya Yazıcı
ç
Doktora Öğrencileri
MSc. Özge Şükrüoğlu*
MSc. Seda Kılıç*
MSc. Demet Akdeniz
MSc. Buğra Tunçer*
MSc. Mukaddes Avşar
Yüksek Lisans Öğrencileri
Kevser Altundağ
Nurcan Çırak
Gözde Kuru
Laboratuvar Teknisyenleri
Arzu Burnuva*
Teşekkürler
GENETİK DANIŞMA VE / VEYA
BRCA1 VE BRCA2 GEN TESTİ İÇİN
HASTA NASIL YOLLANIR?
HASTA İSTEM KAĞIDI İLE,
İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KANSER GENETİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN
TEL: 0212 414 24 34- 34118
randevu alır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
230
File Size
1 513 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content