close

Enter

Log in using OpenID

6 6 10.06.2014 3 3 11.06.2014 42 3 45 TOPLAM 45 54 TTK 2014

embedDownload
TTK 2014 YILI ĠġE ALINACAK NĠTELĠKLĠ ĠġÇĠLERĠN TEKNĠK GEZĠ VE MÜLAKAT TARĠHLERĠ (BARTIN - AMASRA TĠM)
TTK
MESLEK ADI
İŞ KURUMU
MESLEK ADI
ĠġE
ALINACA
K ĠġÇĠ
SAYISI
(Bartın)
MEKANİZASYON VE
PRES İŞÇİSİ
Kalıpçı-Pres
2
İŞ MAKİNELERİ
OPERATÖRÜ
İş Makineleri Operatörü
1
HAZIRLIK İŞÇİSİ
Madenci (Genel) Yeraltı
Maden İşletmesi Hazırlık
Elemanı
14
TOPLAM
17
ÇALIġACAĞI
ĠġYERĠ
Ġġ KUR' DAN GELEN
TOPLAM ADAY SAYISI
YER
ALTI
YER
ÜSTÜ
KPSS
GEREKLİ
HALLERDE
X
6
6
X
3
3
X
42
45
ÖNCE
TOPLAM
LİKLİ
3
45
PRATĠK
OCAK ĠÇĠ
UYGULAMA TEKNĠK GEZĠ
TARĠHĠ
TARĠHĠ
MÜLAKAT
TARĠHĠ
10.06.2014
11.06.2014
10.06.2014
12.06.2014
17.06.2014
54
NOT 1: "Ġġ MAKĠNELERĠ OPERATÖRÜ" adaylarının, "PRATĠK UYGULAMA" için yukarıda belirtilen tarihte saat 08.00'de, Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü
Oto Garajında hazır bulunmaları gerekmektedir.
NOT 2: "HAZIRLIK ĠġÇĠSĠ" adaylarının, OCAK ĠÇĠ TEKNĠK GEZĠ için yukarıda belirtilen tarihlerde saat 08.00'de, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
NOT 3: Tüm Adayların, MÜLAKAT için belirtilen tarihlerde saat 09.00'da Zonguldak TTK ĠĢ Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire BaĢkanlığında hazır
bulunmaları gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content