close

Enter

Log in using OpenID

çed raporunu hazırlayanların tanıtımı

embedDownload
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYANLARIN
TANITIMI
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLARIN TANITIMI
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
18725675618
ADI VE SOYADI
Tolga H. BALTA
BABA ADI
DOĞUM YERİ VE YILI
MESLEĞİ
Yılmaz
Ankara / 1970
Çevre Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce (akıcı)
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
1992-1996 / ODTÜ Çevre Müh. Bölümü, Ankara
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
1988-1992 / Orta Doğu Teknik Ün. Çevre Mühendisliği
Bölümü, Ankara
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
1997- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Yönetici Ortak
1996-1997 / Çevre Bakanlığı, Bakan ve Müsteşar
Danışmanı
1993-1996 / Çevre Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel
Müdürlüğü, Çevre Mühendisi
1992-1993 / Devlet İstatistik Enstitüsü
1992 Yılı Türkiye Sanayi Atık Envanteri, Araştırmacı
Tolga Balta şirketin ortaklarından biri olup yönetimle ilgili
kararlarının alınmasından sorumludur. Sorumlulukları
arasında yeni projelerin geliştirilmesi ve sürmekte olan
projelerin yönetimi de bulunmaktadır. Mesleki tecrübesi
yeni projelerin geliştirilmesi ve yönetimini, planlama
çalışmalarını ve çevresel fayda-maliyet analizini
kapsamaktadır. Dünya Bankası, IFC, OPIC, Amerikan ExIm Bank gibi uluslararası finans örgütleri tarafından
desteklenen çeşitli projeler için, özellikle hidroelektrik
santraller gibi su kaynaklarının geliştirmesi ile ilgili
projelerde, çevresel etki değerlendirmesi raporunun
hazırlanmasında görev almıştır. Bunlardan başka, Türk
Çevre Kanunu, Çevre Bakanlığı Kuruluş Kanunu ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin
revizyon çalışmalarında önemli roller almıştır.
Tüm Rapor
781
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
782
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
18247020962
ADI VE SOYADI
Arzu GÜRBÜZ (GENCER)
BABA ADI
Suat
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara / 1977
MESLEĞİ
YABANCI DİLİ
Peyzaj Mimarı
İngilizce
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
1999-2002 / Ankara Ün. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans
1995-1999 / Ankara Ün. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
Peyzaj Mimarlığı Lisans
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
Tel : (312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2002-- ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Peyzaj Mimarı
2001-2001 / Flora Kentsel Tasarım
Peyzaj Mimarı
1999-2000 / Settar Yapı Ltd. Şti.
Peyzaj Mimarı
KISA ÖZGEÇMİŞ
Arzu Gürbüz 2002 yılından bu yana ENCON Çevre
Danışmanlık Şirketi bünyesinde çalışmaktadır. 2004 yılından
itibaren çalışmalarını proje koordinatörü olarak yürütmektedir.
Çalışma dönemi içerisinde birçok atıksu arıtma tesisi, katı
atık düzenli depolama tesisi, baraj ve hidroelektrik santral
projeleri, maden projeleri, petrol rafineri, otoyol ve enerji iletim
hattı için gerçekleştirilen ÇED çalışmalarının
koordinatörlüğünü yürütmüştür. ÇED çalışmalarına ek olarak,
çevre yönetimi ve doğaya yeniden kazandırma, eski haline
getirme/yerine koyma (reinstatement) çalışmaları içinde yer
almıştır. Ayrıca meslek disiplini gereği peyzaj karakter tespiti
ve peyzaj üzerine etiler konusunda uzman olarak görev
almaktadır.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV, Bölüm V
783
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
784
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
17050109812
ADI VE SOYADI
Fatih Mehmed ALPAY
BABA ADI
Cahit
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara, 1975
MESLEĞİ
Ziraat Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce (iyi)
MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ
1995-2000 / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü
İŞ/EV- ADRESİ
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 - Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
TELEFONU
E-mail:
[email protected]
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2003-2004 / Proset Ltd. Şti.
2005- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Ziraat Mühendisi
KISA ÖZGEÇMİŞ
Fatih Mehmed ALPAY, ENCON Çevre Danışmanlık Şirketi
bünyesinde 2005 yılından bu yana Ziraat Mühendisi ve Bilgi
İşlem uzmanı olarak çalışmaktadır.
Yürütülmekte olan ÇED çalışmaları kapsamında ihtiyaç
duyulan uygulamalara katkı sağlamaktadır.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV
785
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
786
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
59734331386
ADI VE SOYADI
Emin ESEN
BABA ADI
Sadettin
DOĞUM YERİ VE YILI
Erdoğan/1962
MESLEĞİ
Çevre Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce (orta)
1981-1986 / İ.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü, İSTANBUL (lisans)
1988-1996 / Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü. Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun (Yüksek
Lisans)
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
1985-1986 Arısan Arıtma A.Ş.İSTANBUL (Altyapı ve Arıtma
Proje Mühendisi)
1986-1987 Şahin Kimya A.Ş.İSTANBUL (Arıtma Proje
Mühendisi/Şantiye Müh.)
1988-1990 Bend Ltd. Şti. SAMSUN (Çevre Müh.)
1990-1991 Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (Çevre Müh.)
1991-2001 Çevre Bakanlığı (Çevre Müh.)
2001-2002 Muğla İl Çevre Müdürlüğü (İl Müdürü)
2002-2011 Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Müh.)
2011- …….Encon Çevre Dan. Ltd. Şti. (Projeler Danışmanı)
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
Emin ESEN şirkette projeler danışmanı olarak görev
yapmaktadır. Meslek hayatı altyapı ve endüstriyel atıksu
arıtma proje tasarımı ve şantiye (inşaat) uygulamaları ile
başlamıştır. Ülkemizde ÇED mevzuatının oluşturulmasında
aktif olarak görev almıştır. Uzun süre ÇED Planlama Genel
Müdürlüğünde çalışmış, farklı sektörlere ait ÇED
Raporlarının inceleme-değerlendirilmesinde görev almıştır.
Aynı genel müdürlüğün İzleme Kontrol Dairesi
Başkanlığında da görev yapmış olup, ÇED Olumlu Kararı
verilen projelerin denetiminde bulunmuştur. 2001-2002
yılları arasında Muğla ilinde İl Çevre Müdürü olarak
yöneticilik görevini yürütmüştür. Devlet deneyimi 2011
tarihine kadar ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünde
devam etmiştir.
Tüm Rapor
787
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
788
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
10864080704
ADI VE SOYADI
Tuğrul Cem İÇTEN
BABA ADI
Kaya Muhsin
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara / 1972
MESLEĞİ
Çevre Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
1995- -/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans
1990-1995/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
2004/ ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Proje Müdürü
2000-2004/ Tugal Çevre Teknolojisi Ulaşım ve Enerji
Müşavirlik Ltd. Şti.
Proje Müdürü
1997-2000/ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve
Planlama Genel Müdürlüğü
Çevre Mühendisi
1995-1997/Orta
Doğu
Teknik
Üniversitesi,
Çevre
Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi
T. Cem İçten ENCON Çevre Danışmanlık Limited Şirketi’nde
Genel Müdür olarak görev yapmaktadır Çevresel ve Sosyal
Etki Değerlendirme konularında 8 yılı aşkın bir deneyime
sahiptir. Bu dönem içerisinde çevre sektöründeki çeşitli
ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, proje yöneticisi
ve ekip lideri olarak görev almakla beraber iki yıl boyunca
Türk-İş’e bağlı Demiryolu-İş Sendikasından Uluslararası
İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Türkiye’de proje
geliştirme ve yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi ve
beceri sahibidir.
Tüm Rapor
789
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
790
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
10228179426
ADI VE SOYADI
Okan BİLKAY
BABA ADI
Oktay
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara, 1971
MESLEĞİ
Makina Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce (akıcı)
MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ
1996-2003 / Orta Doğu Teknik Ün. Makina Mühendisliği
Bölümü, Ankara, Makina Mühendisliği Doktora
1993-1996 / Orta Doğu Teknik Ün. Makina Mühendisliği
Bölümü, Makina Mühendisliği Yüksek Lisans
1988-1993 / Orta Doğu Teknik Ün. Makina Mühendisliği
Bölümü, Makina Mühendisliği Lisans
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 - Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
1997- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Yönetici Ortak
1994-1997 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma
Görevlisi
Okan Bilkay şirketin yönetici ortaklarından biri olup, su ve
atıksu
arıtma
tesisi
projelerinin
yönetimi
ve
koordinasyonundan sorumludur.
Ayrıca, ulusal ve
uluslararası destekli çeşitli projeler için çevresel etki
değerlendirmesi raporlarının hazırlanması gibi çevre ile ilgili
çalışmalarda takım lideri olarak görev almıştır. Mesleki
tecrübesi model geliştirilmesini, otomasyon ve bilgisayar
destekli kontrol sistemlerini, atıksu arıtma tesisi tasarım ve
uygulamasını, ekip seçimi danışmanlığı ve yeni projelerin
geliştirilmesini kapsamaktadır.
Tüm Rapor
791
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
792
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
T.C. KİMLİK NO
30716137660
ADI VE SOYADI
Reyhan EYRİCE
BABA ADI
Paşa
DOĞUM YERİ VE YILI
Erzincan/1976
MESLEĞİ
Çevre Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
1993 / 1999 Mühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü,
Lisans
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2010-- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Çevre Mühendisi
2008-2009 Nurol Cengiz Adi Ortaklığı/Ilısu Barajı
SEÇ Sorumlusu
2006-2007 / MHN Ltd. Şti.
Çevre Mühendisi
KISA ÖZGEÇMİŞ
R.Eyrice şirketin teknik proje ekibinde yer almakta ve
çevresel etki değerlendirmesi ve çevresel izleme
raporlarının hazırlanmasından sorumludur. R. Eyrice ,
uluslararası finans örgütleri tarafından desteklenen çeşitli
projeler için de çevresel izleme ve çevresel ve sosyal etki
değerlendirme çalışmalarında yer almıştır. Mesleki
tecrübesi, hidroelektrik santral ve otoyol gibi projeleri
kapsamaktadır. Ayrıca bir çok yabancı şirketlerin çevresel
denetimlerini sürdürmektedir.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV, V.
793
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
794
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
23635432794
ADI VE SOYADI
Nilay AYGÜNEY BERKE
BABA ADI
Yusuf Ziya
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara / 1980
MESLEĞİ
Biyolog
YABANCI DİLİ
İngilizce (akıcı)
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
2001-2003 / Lund Üniversitesi, Lund, İsveç
Çevre Bilimi Yüksek Lisans Derecesi
1997-2001 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Biyoloji Lisans Derecesi
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
2010- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara, Biyolog
2004-2006 /New Jersey Teknoloji Enstitüsü, Newark, New
Jersey, ABD, Asistan
2003-2004 /Türk Hematoloji Derneği, Ankara, Proje
Koordinatörü
06-08/2000 / Finlandiya Orman Araştırma Enstitüsü, Vantaa,
Finlandiya, Proje Asistanı
Nilay Aygüney Neff ENCON’da Biyolog olarak çalışmakta
olup, şirketin yürüttüğü projelerin biyolojik çevre üzerine
etkilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması görevlerini
üstlenmektedir. Mesleki tecrübesi hayvan ve bitki ekolojisi ile
ilgili tür tespiti, popülasyon ve habitat seçimi üzerine yapılan
çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma,
çevre sosyolojisi ve çevre politikaları üzerine çalışmalarda da
almıştır.
Bölüm IV, Bölüm V, Ek-18, Ek-19, Ek-25
795
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
796
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
13306075016
ADI VE SOYADI
Burcu YAZGAN KAYABALI
BABA ADI
Ahmet Taner
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara / 1984
MESLEĞİ
Çevre Yüksek Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce (akıcı), Almanca ( iyi )
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
TELEFONU
E-mail:
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
Tel : (312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2008-/ ENCON
Mühendisi
KISA ÖZGEÇMİŞ
Burcu Yazgan Kayabalı şirketin teknik proje ekibinde yer
almakta ve çevresel etki değerlendirmesi ve çevresel izleme
raporlarının hazırlanmasından sorumludur. B. Yazgan
Kayabalı, IFC ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans
örgütleri tarafından desteklenen çeşitli projeler için de
çevresel izleme ve çevresel ve sosyal etki değerlendirme
çalışmalarında yer almıştır. Mesleki tecrübesi, hidroelektrik
santral, otoyol ve kimyasal depolama tesisi gibi projeleri
kapsamaktadır. Ayrıca, Atıksu Arıtma Tesisi projelendirme
çalışmalarında da yer almıştır.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV, Bölüm V
İŞ/EV- ADRESİ
2006-2008 / Hamburg Teknoloji Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans
2002-2006 / ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara
Çevre Mühendisliği Lisans
797
Çevre
Danışmanlık
Ltd.
Şti.
Çevre
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
798
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
46084348614
ADI VE SOYADI
Kemal Berk ORHON
BABA ADI
Naci
DOĞUM YERİ VE YILI
Kadıköy / 1988
MESLEĞİ
Çevre Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce
MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2006 / 2011 Mühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü,
Lisans
TELEFONU
E-mail:
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2011-/ ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Ankara, Çevre
Mühendisi
İŞ/EV- ADRESİ
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
Kemal Berk ORHON ENCON’da şirketin teknik proje
ekibinde yer almakta ve çevresel etki değerlendirmesi
raporlarının ve proje tanıtım dosyalarının hazırlanmasından
sorumludur.
Tüm Rapor
799
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
800
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
12505172250
ADI VE SOYADI
Nazan Duygu YİĞİTER
BABA ADI
Kasım
DOĞUM YERİ VE YILI
Ankara / 1981
MESLEĞİ
Şehir Plancısı
YABANCI DİLİ
İngilizce
MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
KISA ÖZGEÇMİŞ
RAPORA KATKISI
2005-2008 / Gazi Üniversitesi, Ankara
Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Derecesi
1998-2004 / Gazi Üniversitesi, Ankara
Şehir ve Bölge Planlama Lisans Derecesi
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
Ocak 2012- / ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara,
Şehir Plancısı
Mayıs 2005-Aralık 2011 / İNTA SpaceTURK İletişim A.Ş,
Ankara, Üretim ve Uygulamalar Uzmanı
Nazan Duygu YİĞİTER ENCON’da şirketin teknik proje
ekibinde yer almakta ve çevresel etki değerlendirmesi
raporlarının ve proje tanıtım dosyalarının hazırlanmasından
sorumludur. Ek-1, Ek-5, Ek-25
801
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
802
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
11956126270
ADI VE SOYADI
Gülşah Aydınak
BABA ADI
İhsan Mahmut
DOĞUM YERİ VE YILI
İstanbul, 1985
MESLEĞİ
Jeoloji Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. No:120
06700 – Gaziosmanpaşa – Ankara
(312) 447 71 22 (pbx)
[email protected]
2011- 2011 ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Ankara,
Jeoloji Mühendisi
KISA ÖZGEÇMİŞ
Gülşah AYDINAK çevresel etki değerlendirmesi raporlarının
ve proje tanıtım dosyalarının hazırlanmasında görev almıştır.
Ayrıca projelerin, hidrojeoloji, hidroloji ve bölgenin sismik
açıdan incelenmesi çalışmalarında da yer almıştır.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV, Ek-7, Ek-9, Ek-10, Ek-11
2005-2011 / Orta Doğu Teknik Üni. Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Lisans
803
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
804
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
805
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ
T.C. KİMLİK NO
34381856772
ADI VE SOYADI
Kürşat KOCAKAHYAOĞLU
BABA ADI
Mehmet
DOĞUM YERİ VE YILI
Kayseri / 1976
MESLEĞİ
İnşaat Mühendisi
YABANCI DİLİ
İngilizce
Gazi Üniversitesi
2003/2005 İİBF, İşletme Bölümü, Yükseklisans
Yıldız Teknik Üniversitesi
1997 / 1998 İnşaat Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Lisans
ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:106 Kat:8
Balgat – Ankara
(312) 583 40 43
[email protected]
MEZUN OLDUĞU OKUL
VE BÖLÜMÜ
İŞ/EV- ADRESİ
TELEFONU
E-mail:
2008-- / ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.
Proje Müdürü
GÖREV YAPTIĞI
KURUM/KURULUŞLAR
2001-2008 / DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi
Bşk.
İnşaat Mühendisi
1999-2001 / Trimetal A.Ş.
İnşaat Mühendisi
KISA ÖZGEÇMİŞ
K.Kocakahyaoğlu barajların ve hidrolik yapıların dizayn,
yapım ve maliyetlendirme konularında deneyimlere sahiptir.
Hidrolik yapıların sözleşme, şartname, fiyatlandırma ve özel
şartnamelerinin hazırlanmasında görev almış ve bu konuda
deneyim sahibi olmuştur. İş planlaması ve iş programlarının
hazırlanmasında teknik ve idari beceriye sahiptir.
RAPORA KATKISI
Bölüm IV, Bölüm V
806
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
807
ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM
VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
808
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
6 829 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content