close

Enter

Log in using OpenID

***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** 25 Maddi

embedDownload
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
25 Maddi Duran Varlıkları Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
26 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
252 BİNALAR HESABI
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
260 HAKLAR HESABI
261 ŞEREFİYELER HESABI
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: işletme 1 ocak 2012 tarihinde daha önceden satın aldığı arsasının etrafına %18 kdv dahil
2950,- TL harcamak suretiyle duvar yaptırmıştır. Duvarın ekonomik ömrü 10 yıldır. Yıl sonu normal
amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 01 Yer Altı ve Üs.Düz.
250,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 01 Yer Altı ve Üs. Düz.
250,00
2500 x 0,10 = 250,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 01 Yer Altı ve Üs.Düz.
250,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 01 Yer Altı ve Üs. Düz.
250,00
2500 x 0,10 = 250,-
Örnek 2: İşletme 1 ocak 2012 tarihinde ekonomik ömrü 40 yıl olan binayı %18 kdv dahil 59000,- TL
peşin olarak satın almıştır. Yıl sonu normal amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre
yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 02 Binalar
1250,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 02 Binalar
1250,00
50000 x 0,025 =1250 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 02 Binalar
1250,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 02 Binalar
50000 x 0,025 = 1250,-
1250,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 3: işletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl olan iş
makinalarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve
7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 03 Tesis Mak. Ve cih.
1875,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tesis Mak. Ve Cih.
1875,00
15000 x 0,125 =1875 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 03 Tesis Mak. Ve Cih.
1875,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tesis Mak. Ve Cih.
1875,00
15000 x 0,125 = 1875,-
Örnek 4: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 47200,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10 yıl olan
taşıtına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b
seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 04 Taşıtlar
4000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 04 Taşıtlar
4000,00
40000 x 0,10 =4000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 04 Taşıtlar
4000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 04 Taşıtlar
4000,00
40000 x 0,10 = 4000,-
Örnek 5: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 2.950,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 5 yıl olan
bilgisayarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve
7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 05 Demirbaşlar
500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 05 Demirbaşlar
500,00
2500 x 0,20 =500 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 05 Demirbaşlar
500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 05 Demirbaşlar
2500 x 0,20 = 500,-
500,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 6: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 2.360,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10 yıl olan
(yemekhanede kullanılacak) yemek kazanı, çatal ve kaşıklar için yıl sonunda normal amortisman
ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 06 Diğer Mad. Dur. V.
200,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 06 Diğer Mad. Dur. Varlıklar
200,00
2000 x 0,10 =200 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 06 Diğer Mad. Dur. V.
200,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 06 Diğer Mad. Dur. Varlıklar
200,00
2000 x 0,10 = 200,-
Örnek 7: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 23.600,- TL ödeyerek 10 yıllığına basım, dağıtım ve
kullanım hakkını satın aldığı kitap için yıl sonunda normal amortisman ayıracaktır. Yıl sonu
amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 07 Haklar
2000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 01 Haklar
2000,00
20000 x 0,10 =2000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 07 Haklar
2000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 01 Haklar
2000,00
20000 x 0,10 = 2000,-
Örnek 8: İşletme 1 ocak tarihinde yeni kiraladığı büronun devralınması sırasında %18 kdv dahil
5.900,- TL şerefiye bedeli ödemiştir. Yıl sonu normal amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine
göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 08 Şerefiyeler
1000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 02 Şerefiyeler
1000,00
5000 x 0,20 =1000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 08 Şerefiyeler
1000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 02 Şerefiyeler
5000 x 0,20 = 1000,-
1000,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 9: İşletme 1 ocak tarihinde yeni kurulan birim için %18 kdv dahil 1.770,- TL kuruluş ve
örgütlenme gideri ödemiştir. Yıl sonu normal amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre
yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 09 Kur. Ve Örg. Gid.
300,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 03 Kur. Ve Örg. Gid.
300,00
1500 x 0,20 =300 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 09 Kur. Ve Örg. Gid.
300,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 03 Kur. Ve Örg. Gid.
300,00
1500 x 0,20 = 300,-
Örnek 10: İşletme 1 ocak tarihinde yeni kuralan birim içerisinde yapılacak teknolojik gelişmeler için
%18 kdv dahil 11.800,- TL lik malzeme satın almıştır. Yıl sonu normal amortisman gider kaydını 7/a ve
7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 10 Ar. Gel. Gid.
2000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 10 Ar. Gel. Gid.
2000,00
10000 x 0,20 =2000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 10 Ar. Gel. Gid.
2000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 04 Ar. Gel. Gid.
2000,00
10000 x 0,20 = 2000,-
Örnek 11: İşletme 4 yıllığına şehir merkezinde kiraladığı büronun işyerinin amaçlarına uygun hale
getirilmesi için %18 kdv dahil 3540,- TL lik bakım ve onarım giderleri yapmıştır. Yıl sonu normal
amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 11 Özel Maliyetler
750,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 05 Özel Maliyetler
750,00
3000 x 0,25 =750 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 11 Özel Maliyetler
750,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 05 Özel Maliyetler
3000 x 0,25 = 750,-
750,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 12: işletme 1 ocak 2012 tarihinde daha önceden satın aldığı arsasının etrafına %18 kdv dahil
2950,- TL harcamak suretiyle duvar yaptırmıştır. Duvarın ekonomik ömrü 10 yıldır. Azalan bakiyeler
yöntemine göre Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 01 Yer Altı ve Üs.Düz.
500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 01 Yer Altı ve Üs. Düz.
500,00
2500 x 0,20 = 500,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 01 Yer Altı ve Üs.Düz.
500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 01 Yer Altı ve Üs. Düz.
500,00
2500 x 0,20 = 500,-
Örnek 13: İşletme 1 ocak 2012 tarihinde ekonomik ömrü 40 yıl olan binayı %18 kdv dahil 59000,- TL
peşin olarak satın almıştır. Azalan bakiyeler yöntemine göre Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve
7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 02 Binalar
2500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 02 Binalar
2500,00
50000 x 0,05 =2500 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 02 Binalar
2500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 02 Binalar
2500,00
50000 x 0,05 = 2500,-
Örnek 14: işletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl olan
iş makinalarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu
amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 03 Tesis Mak. Ve cih.
3750,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tesis Mak. Ve Cih.
3750,00
15000 x 0,25 =3750 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 03 Tesis Mak. Ve Cih.
3750,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tesis Mak. Ve Cih.
15000 x 0,25 = 3750,-
3750,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 15: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 47200,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10 yıl olan
taşıtına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman
gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 04 Taşıtlar
8000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 04 Taşıtlar
8000,00
40000 x 0,20 =8000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 04 Taşıtlar
8000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 04 Taşıtlar
8000,00
40000 x 0,20 = 8000,-
Örnek 16: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 2.950,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 5 yıl olan
bilgisayarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu
amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 05 Demirbaşlar
1000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 05 Demirbaşlar
1000,00
2500 x 0,40 =1000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 05 Demirbaşlar
1000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 05 Demirbaşlar
1000,00
2500 x 0,40 = 1000,-
Örnek 17: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 2.360,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10 yıl olan
(yemekhanede kullanılacak) yemek kazanı, çatal ve kaşıklar için yıl sonunda azalan bakiyeler
yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine
göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 06 Diğer Mad. Dur. V.
400,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 06 Diğer Mad. Dur. Varlıklar
400,00
2000 x 0,20 =400 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 06 Diğer Mad. Dur. V.
400,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 06 Diğer Mad. Dur. Varlıklar
2000 x 0,20 = 400,-
400,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 18: İşletme 1 ocak tarihinde %18 kdv dahil 23.600,- TL ödeyerek 10 yıllığına basım, dağıtım ve
kullanım hakkını satın aldığı kitap için yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman
ayıracaktır. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a ve 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 06 Amort. Ve tüken. Pay.
770 06 07 Haklar
4000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 01 Haklar
4000,00
20000 x 0,20 =4000 ,b) 7/b seçeneğine göre
796 AMORT. VE TÜK. PAYL.
796 07 Haklar
4000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
268 01 Haklar
4000,00
20000 x 0,20 = 4000,-
Örnek 19: İşletme kayıtlı değeri 8000,- TL, birikmiş amortismanı 4000,- TL olan demirbaşları %18 kdv
dahil 5900,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 05 Demirbaş
5900,00
4000,00
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OL.DIŞI GELİR VE KAR.
8000,00
900,00
1000,00
Örnek 20: İşletme kayıtlı değeri 5000,- TL, birikmiş amortismanı 3000,- TL olan demirbaşları %18 kdv
dahil 1770,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 05 Demirbaş
689 DİĞ. OL. DIŞI GİD.ZARAR
1770,00
3000,00
500,00
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
5000,00
270,00
Örnek 21: İşletme kayıtlı değeri 10000,- TL, birikmiş amortismanı 6500,- TL olan taşıtlarını %18 kdv
dahil 5900,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. Satış kaydını yapınız.
101 ALINAN ÇEKLER
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıt
5900,00
6500,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OL.DIŞI GELİR VE KAR.
10000,00
900,00
1500,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 22: İşletme kayıtlı değeri 10000,- TL, birikmiş amortismanı 4500,- TL olan taşıtlarını %18 kdv
dahil 5900,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. Satış kaydını yapınız.
101 ALINAN ÇEKLER
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıt
689 DİĞ.OL.DIŞI GİD. ZARAR
5900,00
4500,00
500,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
10000,00
900,00
Örnek 23: İşletme kayıtlı değeri 40000,- TL, birikmiş amortismanı 22000,- TL olan binalarını %18 kdv
dahil 23600,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 02 Binalar
23600,00
20000,00
252 BİNALAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OL. DIŞI GELİR VE KAR
40000,00
3600,00
2000,00
Örnek 24: İşletme kayıtlı değeri 15000,- TL, birikmiş amortismanı 9000,- TL iş makinalarını %18 kdv
dahil 8850,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak. Cihaz
8850,00
9000,00
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OL. DIŞI GELİR VE KAR
15000,00
1350,00
1500,00
Örnek 25: İşletme kayıtlı değeri 15000,- TL, birikmiş amortismanı 9000,- TL iş makinalarını %18 kdv
dahil 5900,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak. Cihaz
689 DİĞER OL.DIŞI GİD.ZAR.
5900,00
9000,00
1000,00
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
391 HESAPLANAN KDV
15000,00
900,00
Örnek 26: İşletme kayıtlı değeri 12000,- TL, birikmiş amortismanı 7000,-TL olan taşıtlarını yenilemek
amacıyla %18 kdv dahil 8850,-TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıtlar
8850,00
7000,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
12000,00
1350,00
2500,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 27: İşletme kayıtlı değeri 12000,- TL, birikmiş amortismanı 7000,-TL olan taşıtlarını yenilemek
amacıyla %18 kdv dahil 5310,-TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıtlar
689 DİĞ.OL.DIŞI GİDER ZARAR
5310,00
7000,00
500,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
12000,00
810,00
Örnek 28: İşletme kayıtlı değeri 20000,-TL, birikmiş amortismanı 15000,- TL olan iş makinalarını
yenilemek amacıyla %18 kdv dahil 9440,-TL ye satmıştır. Bir ay sonra %18 kdv dahil 29500,-TL ye
ekonomik ömrü 10 yıl olan iş makinalarını satın almıştır. Yeni iş makinalarına normal amortisman
ayrılmaktadır.
a)Satış Kaydını yapınız.
b)Yeni iş makinalarının alış kaydını yapınız.
c)Yeni iş makinalarının 1. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
d)Yeni iş makinalarının 2. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
e)Yeni iş makinalarının 3. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)satış kaydı
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak.Cihazlar
9440,00
15000,00
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
391 HESAPLANAN KDV
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
b)yeni iş makinası alış kaydı
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZ
191 İNDİRİLECEK KDV
20000,00
1440,00
3000,00
25000,00
4500,00
100 KASA
c) 1. Yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
29500,00
2500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak. Cihazlar
2500,00
25000 x 0,10 = 2500,d) 2 yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
796 AMORTİS.TÜK.PAYLARI
796 03 Tes.Mak.Cihazlar
25000 x 0,10 = 2500,-
500,00
2000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
e) 3 yıl amortisman kaydı
796 AMORTİS.TÜK.PAYLARI
796 03 Tes.Mak.Cihazlar
2500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
25000 x 0,10 = 2500,-
2500,00
2500,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 29: İşletme kayıtlı değeri 20000,-TL, birikmiş amortismanı 15000,- TL olan taşıtlarını yenilemek
amacıyla %18 kdv dahil 9440,-TL ye satmıştır. Bir ay sonra %18 kdv dahil 29500,-TL ye ekonomik
ömrü 10 yıl olan yeni taşıt satın almıştır. Yeni taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre
amortisman ayrılmaktadır.
a)Satış Kaydını yapınız.
b)Yeni taşıtların alış kaydını yapınız.
c)Yeni taşıtların 1. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
d)Yeni taşıtların 2. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
a)satış kaydı
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıt
9440,00
15000,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
b)yeni iş makinası alış kaydı
254 TAŞITLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
20000,00
1440,00
3000,00
25000,00
4500,00
100 KASA
c) 1. Yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
796 AMORTİS.TÜK.PAYLARI
796 04 Taşıt
29500,00
3000,00
2000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıtlar
5000,00
25000 x 0,20 = 5000,d) 2 yıl amortisman kaydı
796 AMORTİS.TÜK.PAYLARI
796 03 Taşıtlar
20000 x 0,20 = 4000,-
4000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
4000,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 30: İşletme kayıtlı değeri 10000,-TL, birikmiş amortismanı 7500,- TL olan iş makinalarını
yenilemek amacıyla %18 kdv dahil 5900,-TL ye satmıştır. Bir ay sonra %18 kdv dahil 17700,-TL ye
ekonomik ömrü 10 yıl olan iş makinalarını satın almıştır. Yeni iş makinalarına normal amortisman
ayrılmaktadır.
a)Satış Kaydını yapınız.
b)Yeni iş makinalarının alış kaydını yapınız.
c)Yeni iş makinalarının 1. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
d)Yeni iş makinalarının 2. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
e)Yeni iş makinalarının 3. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
a)satış kaydı
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak.Cihazlar
5900,00
7500,00
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
391 HESAPLANAN KDV
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
b)yeni iş makinası alış kaydı
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZ
191 İNDİRİLECEK KDV
10000,00
900,00
2500,00
15000,00
2700,00
100 KASA
c) 1. Yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
17700,00
1500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 03 Tes.Mak. Cihazlar
1500,00
5000 x 0,10 = 1500,d) 2 yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
770 GENEL YÖN. GİDERLERİ
770 06 Amort.ve Tük.Pay.
770 06 03 Tes.Mak.Cihazlar
15000 x 0,10 = 1500,-
1000,00
500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
e) 3 yıl amortisman kaydı
770 GENEL YÖN. GİDERLERİ
770 06 Amort.ve Tük.Pay.
770 06 03 Tes.Mak.Cihazlar
1500,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
15000 x 0,10 = 1500,-
1500,00
1500,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 31: İşletme kayıtlı değeri 10000,-TL, birikmiş amortismanı 7500,- TL olan taşıtlarını yenilemek
amacıyla %18 kdv dahil 7080,-TL ye satmıştır. Bir ay sonra %18 kdv dahil 17700,-TL ye ekonomik
ömrü 10 yıl olan yeni taşıt satın almıştır. Yeni taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre
amortisman ayrılmaktadır.
a)Satış Kaydını yapınız.
b)Yeni taşıtların alış kaydını yapınız.
c)Yeni taşıtların 1. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
d)Yeni taşıtların 2. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
e)Yeni taşıtların 3. Yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
a)satış kaydı
100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıt
7080,00
7500,00
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
b)yeni iş makinası alış kaydı
254 TAŞITLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
10000,00
1080,00
3500,00
15000,00
1770,00
100 KASA
c) 1. Yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
17700,00
3000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
257 04 Taşıtlar
3000,00
15000 x 0,20 = 3000,d) 2 yıl amortisman kaydı
549 ÖZEL FONLAR
549 01 Yenileme Fonu
770 GENEL YÖN. GİDER.
770 06 Amort. Ve Tük. Pay.
770 06 04 Taşıtlar
12000 x 0,20 = 2400,-
500,00
1900,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
e) 3. Yıl amortisman kaydı
770 GENEL YÖN. GİDER.
770 06 Amort. Ve Tük. Pay.
770 06 04 Taşıtlar
9600 x 0,20 = 1920,-
2400,00
1920,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 03 Tes. Mak.Cihazlar
1920,00
Örnek 32: işletme 2012 yılı sonunda bilançosunda kayıtlı değeri 10000,- TL, (1 ocak 2011 tarihinde
alınmış) birikmiş amortismanı 2000,- TL olan taşıtını yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. 2012 yılı
yeniden değerleme oranı 10,26’dır.
254 TAŞITLAR
1026,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 04 Taşıtlar
522 MADDİ DURAN VARLIKLARIN
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
10000 X 0,1026 =1026,2000 X 0,1026 = 205,20
820,80
Taşıtlar
Birikmiş Amortisman
MDV Yeniden değerleme artışları
205,20
820,80
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek Uygulamalar:
1. İşletme 5 ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş yıl
olan iş makinalarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Amortisman gider kaydını
7/a seçeneğine göre yapınız.
2. İşletme ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 23600,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü sekiz yıl
olan taşıtlarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Amortisman gider kaydını 7/a
seçeneğine göre yapınız.
3. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14750,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on iş
makinalarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/a seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
4. İşletmenin 2009 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 11800,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş
yıl olan demirbaşlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/a seçeneğine
göre amortisman kaydını yapınız.
5. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 9440,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl
olan demirbaşlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/a seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
6. İşletmenin 2008 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14160,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10
yıl olan taşıtlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/a seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
7. İşletme 2010 yılında 5 yıllığına kiraladığı işyerini işletmenin amaçlarına uygun hale
getirebilmek için %18 kdv dahil 5900,- TL harcama yapmıştır. 2012 yıl sonu 7/a seçeneğine
göre amortisman kaydını yapınız.
8. İşletme 2011 yılında 8 yıllığına basım, yayım ve kullanım hakkını %18 kdv dahil 8850,- TL ye
satın aldığı kitap için 2012 yıl sonunda 7/a seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
9. İşletme 2010 yılında kurulan yeni birim için yapılan %18 kdv dahil 2950,- TL lik harcamayı
aktifleştirilmiş gider olarak kaydetmiştir. 2012 yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a
seçeneğine göre yapınız.
10. İşletme 2011 yılında şehir merkezinde ofis olarak kullanılmak üzere devralının işyeri için %18
kdv dahil 3540,- TL şerefiye bedeli ödemiştir. 2012 yıl sonu amortisman gider kaydını 7/a
seçeneğine göre yapınız.
11. İşletme 5 ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş yıl
olan iş makinalarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Amortisman gider kaydını
7/b seçeneğine göre yapınız.
12. İşletme ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 23600,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü sekiz yıl
olan taşıtlarına yıl sonunda normal amortisman ayırmaktadır. Amortisman gider kaydını 7/b
seçeneğine göre yapınız.
13. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14750,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on iş
makinalarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/b seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
14. İşletmenin 2009 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 11800,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş
yıl olan demirbaşlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/b seçeneğine
göre amortisman kaydını yapınız.
15. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 9440,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl
olan demirbaşlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/b seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
16. İşletmenin 2008 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14160,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10
yıl olan taşıtlarına normal amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda 7/b seçeneğine göre
amortisman kaydını yapınız.
17. İşletme 2010 yılında 5 yıllığına kiraladığı işyerini işletmenin amaçlarına uygun hale
getirebilmek için %18 kdv dahil 5900,- TL harcama yapmıştır. 2012 yıl sonu 7/b seçeneğine
göre amortisman kaydını yapınız.
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
18. İşletme 2011 yılında 8 yıllığına basım, yayım ve kullanım hakkını %18 kdv dahil 8850,- TL ye
satın aldığı kitap için 2012 yıl sonunda 7/b seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
19. İşletme 2010 yılında kurulan yeni birim için yapılan %18 kdv dahil 2950,- TL lik harcamayı
aktifleştirilmiş gider olarak kaydetmiştir. 2012 yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b
seçeneğine göre yapınız.
20. İşletme 2011 yılında şehir merkezinde ofis olarak kullanılmak üzere devralının işyeri için %18
kdv dahil 3540,- TL şerefiye bedeli ödemiştir. 2012 yıl sonu amortisman gider kaydını 7/b
seçeneğine göre yapınız.
21. İşletme 5 ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş yıl
olan iş makinalarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır.
Amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
22. İşletme ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 23600,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü sekiz yıl
olan taşıtlarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır.
Amortisman gider kaydını 7/a seçeneğine göre yapınız.
23. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14750,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on iş
makinalarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda
7/a seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
24. İşletmenin 2009 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 11800,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş
yıl olan demirbaşlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/a seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
25. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 9440,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl
olan demirbaşlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/a seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
26. İşletmenin 2008 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14160,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 10
yıl olan taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/a seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
27. İşletme 5 ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş yıl
olan iş makinalarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır.
Amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
28. İşletme ocak 2012 tarihinde %18 kdv dahil 23600,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü sekiz yıl
olan taşıtlarına yıl sonunda azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır.
Amortisman gider kaydını 7/b seçeneğine göre yapınız.
29. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14750,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on iş
makinalarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl sonunda
7/b seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
30. İşletmenin 2009 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 11800,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü beş
yıl olan demirbaşlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/b seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
31. İşletmenin 2010 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 9440,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü 8 yıl
olan demirbaşlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/b seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
32. İşletmenin 2009 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 14160,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on
yıl olan taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. 2012 yıl
sonunda 7/b seçeneğine göre amortisman kaydını yapınız.
33. İşletme kayıtlı değeri 9000,- TL, birikmiş amortismanı ise 4500,- TL olan demirbaşlarını
yenilemek amacıyla %18 kdv dahil 4720,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
34. İşletme 2008 yılında %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on yıl olan
taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. İşletme 2010 yılında
normal amortismana dönmüştür. İşletme 2013 yılı ocak ayında taşıtlarını yenilemek amacıyla
%18 kdv dahil 11800,- TL çek almak suretiyle satmıştır. Satış kaydını yapınız.
35. İşletme 2010 yılında %18 kdv dahil 9440,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü sekiz yıl olan
demirbaşlarına iki yıl azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmış ve bundan sonra
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
36.
37.
38.
39.
40.
normal amortisman yöntemine dönmüştür. 2013 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 5900,- TL ye
peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
İşletme 2010 yılında %18 kdv dahil 11800,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on yıl olan iş
makinalarına normal amortisman ayrılmakta ve yeniden değerleme işlemine tabi
tutulmaktadır. İşletme 2013 yılı ocak ayında yeni bir iş makinası almak amacıyla %18 kdv
7080,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
İşletme 2011 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 7080,- TL satın aldığı ekonomik ömrü beş yıl olan
demirbaşlarına normal amortisman ayırmakta ve yeniden değerleme işlemine tabi
tutmaktadır. İşletme 2013 yılı ocak ayında yeni demirbaş almak amacıyla %18 kdv dahil
2.950,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. Satış kaydını yapınız.
İşletme 2009 yılında %18 kdv dahil 17700,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on yıl olan
taşıtlarına iki yıl azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmıştır. Bundan sonra
normal amortisman yöntemine dönen işletme 2013 yılı ocak ayında %18 kdv dahil 11800,- TL
ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
İşletme 2008 yılında %18 kdv dahil 29500,- TL ye satın aldığı ekonomik ömrü on yıl olan
taşıtlarına azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. İşletme 2013 yılı ocak
ayında yeni bir taşıt almak amacıyla %18 kdv dahil 14750,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış
kaydını yapınız.
İşletme kayıtlı değeri 15000,- TL, birikmiş amortismanı 8800,- TL olan demirbaşları %18 kdv
dahil 8850,- TL ye peşin olarak satmıştır. Satış kaydını yapınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
901 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content