close

Enter

Log in using OpenID

acil durum planı

embedDownload
ya
r
tıb dım
b i /A
iht yar cil
iya dı
c m
gö ı ol
re an
nk ı
i şi
er
İşv en /
er
e
ve n
kil
i
İşyeri dışındaki ilk yardım ve acil tıbbi
yardım yapacak sağlık kuruluşunu
arar.İlkyardım ve acil tıbbi yardım
ekiplerine haber verir.
Gö
re
vli
/E
ça ğiti
lış ml
an i
İ şv
İlk
Paniğe kapılmaz,durumu
işverene/çalışanlara haber verir.
İlk yardım çantasını ve acil tıbbi yardım
ekipmanını alır ve olay yerine gider.
Ya
n
gö gını
re
ni
kiş lk
i
İş
İşv vere
er n /
en
ve
kil
i
Gö
re
Eğ vli /
iti
ça mli
lış
an
Acil Durum Sirenini çaldırır.
Apartman yöneticisi/Apartman
görevlisi/Güvenlik görevlisine haber verir.
Yangınla mücadele konusunda işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlar.
er
i
diğ nde
Ha er ç bulu
sta alış na
lar an n
/ M lar
isa /
firl
er
Eğitimi doğrultusunda
müdahale eder.
İlk yardım ve acil tıbbi yardıma
ihtiyacı olan kişiyi en yakın
sağlık kuruluşuna nakil için
gerekli hazırlığı yapar.
İlk yardım ve acil tıbbi yardımı yapan kişiye yardım etmek üzere hazır olur. Sağlık
kuruluşlarından gelecek ilkyardım/acil tıbbi yardım ekiplerine adres bildirerek, tarif ederek
vb. ulaşımı kolaylaştırır.İlkyardım ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişinin tahliyesini
sağlayacak kapı ve çıkış yollarındaki engelleri kaldırır.
Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan ve
hastalara yüksek sesle yangını ve yerini
bildirir.
Yö
n
Ap etic
ar i /
gö tma
re n
Gü vlisi
ve /
gö nlik
re
vli
si
SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112
Durumun devam etmesi halinde gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanler işlerine devam etmezler.
Bulunduğu bölgeye ait acil
çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gider.
Gerekiyorsa itfaiyeye, polis, ilkyardım, acil tıbbi yardım ekiplerine haber verir.
İTFAİYE No: 110
Kendini tehlikeya atmadan en yakın yangın tüpünü alarak yangına müdahale eder. İşyerinin elektriğini/doğalgazını keser.
İşyerindeki makine, ekipman, alet ve cihazları kapatır. Kimyasalların güvenliğini sağlar. Yangın bölgesine giderek itfaiyeye gerek
olup olmadığına bakar. Gerekiyorsa itfaiyeye haber verir. İşverenle irtibat halinde olur.
Ac
Du il
ru
m
Ek
ibi
Bulunduğu bölgeye ait acil
çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gider.
Bulunduğu bölgeye ait acil
çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gider.
Yangını haber alınca talimatlar doğrultusunda apartman kapılarını ve acil çıkış yollarını açık tutar.
Asansörü acil çıkış olarak kullanmazlar.
İşy
YANGIN
İ şy
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça e r
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM
ACİL DURUM PLANI
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket ederler.
Durumun devam etmesi halinde
gerekli donanıma sahip ve özel
olarak görevlendirilenler dışındaki
çalışanlar işlerine devam
etmezler. Bulunduğu bölgeye ait
acil çıkıştan çıkarsak acil durum
toplanma alanına gider.
İş
İşv vere
er n/
en
ve
k
Gö
re
Eğ vli/
itim
ça li
lış
an
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça e r
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
Doğalgazı ana vanadan keser. Ya da gaz sızıntısının
bulunduğu hattın vanasını kapatır.
Apartman yöneticisi/Apartman görevlisi/Güvenlik görevlisine haber verir.
Bina dışından bir telefonla uzman firmayı çağırır. Bina dışından bir telefonla İGDAŞ'a haber verir.
İGDAŞ: 187
Sızıntı bölgesini inceler. Elektriği/Doğalgazı keser.
Sızıntı yakınında bulunan elektrikli makine, ekipmanı,
cihazı ve kıvılcım çıkaracak her türlü aracı kapatır.
Eğitimi doğrultusunda talimatlara uygun müdahale eder.
Hiç kimse elektrik düğmelerini, elektrikli cihaz ve
ekipmanları asansör, kapı zili ve telefonları
kullanmaz. Sigara içilmez.
Bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum toplanma
alanına giderler.
Durumun devam etmesi halinde gerekli
donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar işlerine
devam etmez.
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket ederler.
İşy
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça er
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
Ac
Du il
ru
m
Ek
ibi
İşv
Ça eren
lış
Ha anla
r
s
Mi tala
sa r
firl
er
DEPREM
Gö
re
eğ vli/
itim
ça li
lış
an
İşv
e
/İş ren
ve
re
ve n
kil
i
Ac
il D
u
Ek rum
ibi
İ şy
GAZ KAÇAĞI SIZINTISI
ili
Sı
z
far ıntı
ke yı
de
n
kiş ilk
i
Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan ve hastalara yüksek sesle gaz kaçağı sızıntısını bildirir.
Acil durum sirenini çaldırır. Bulunduğu bölgeye ait acil
çıkıştan çıkarak acil toplanma alanına gider.
Önceden belirlenmiş yaşam üçgenine sığınır.
Deprem bittikten sonra gerek varsa ve olanaklı ise
itfaiye, polis, ilkyardım ve acil tıbbi yardım ekiplerine
AKUT, Sivil Savunma'ya haber verir.
Deprem Sonrası: Yangın sızıntı vb kontrolleri
yapar.
İşyerinin elektrik, doğal gaz ve suyunu kapsar.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gider. Önceden belirlenmiş yaşam
üçgenine sığınır.
Deprem Sonrası: Elektrik, su, doğal gaz
hatlarında sağlamlık ve kaçak kontrolü yapar.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına giderler. Önceden belirlenen yaşam üçgenine sığınırlar.
Deprem bitse de asansörü kullanmazlar Deprem bitene kadar merdivenleri kullanmazlar. Balkona, apartman boşluklarına çıkmazlar.
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket ederler.
İşyerinin elektrik, doğalgaz, suyunu keser. Makine ve
ekipmanları, alet ve cihazları kapatır.Kimyasalların
güvenliğini sağlar.
er
İşv en/
er
e
ve n
kil
i
İ şv
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum toplanma alanına gider.
Gerekli önlemleri alarak patlama bölgesine
gider.Gerekiyorsa itfaiye, polis, ilkyardım ve acil tıbbi
yardım ekiplerine haber verir.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil
durum toplanma alanına gider.
Bulundukları yerdeki makine ve ekipmanların alet ve cihazlarını kapatır. Gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar işlerine devam etmezler. .
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil
durum toplanma alanına gider.
Gerekli önlemleri alarak talimatlar doğrultusunda apartman kapılarının ve acil çıkış yollarının açık olmasını
sağlarlar
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil
durum toplanma alanına gider.
Ac
Du il
ru
m
Ek
ibi
Ap
a
yö rtma
ne n
Ap ticis
ar i/
gö tma
re n
Gü vlisi
ve /
gö nlik
re
vli
si
İşy
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça er
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
Gö
re
Eğ vli/
itim
Ça li
lış
an
İş
İşv vere
er n/
en
ve
k
ili
Sa
far bota
ke jı
de
n
kiş ilk
i
Ac
Du il
ru
m
Ek
ibi
İ şy
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça e r
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
Gö
re
Eğ vli/
itim
Ça li
lış
an
Apartman yöneticisi/
Apartman
görevlisi/Güvenlik
görevlisini uyarır.
Ap
a
yö rtma
ne n
ti
gö Apa cisi/
re rtm
vli
si / a n
gö Güv
re en
vli
si lik
PATLAMA
SABOTAJ
Acil durum sirenini çaldırır.
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket ederler.
Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan ve hastalara haber
verir.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına gider.
Acil durum sirenini çaldırır. İtfaiye, polis, ilkyardım ve
acil tıbi yardım ekiplerine haber verir. Apartman
yöneticisi/Apartman görevlisi/Güvenlik görevlisine
haber verir.
POLİS İMDAT: 155
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına gider.
Acil durum sirenini çaldırır. İşyerinin elektrik, su,
doğalgazını keser.
Makine ve ekipmanları, alet ve cihazları kapatır.
Kimyasalların güvenliğini sağlar.
Kişi ya da kişilere yaklaşmaz, müdahale etmezler. Emniyetli bir alana geçerler. Seyirci olmazlar.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gider.
Gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar işlerine devam
etmezler.
Sabotajı haber alınca talimatlar doğrultusunda apartman kapılarını ve acil çıkış yollarını açık tutarlar.
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket ederler
Ac
il D
u
Ek rum
ibi
İ şy
er
bu inde
lun
a
diğ n
ça e r
lış
Ha anla
r/
s
Mi talar
sa /
firl
er
SEL
Gö
re
Eğ vli/
itim
Ça li
lış
an
İ şv
er
İşv en/
er
e
ve n
kil
i
Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil tıbbi yardım ekiplerine
haber verir. Gerekiyorsa polisi arar.
Acil durum sirenini çaldırır.
Acil durum sirenini çaldırır. İşyerinin
doğalgaz ve elektriğini keser. Makine ve
ekipmanları, alet ve cihazları kapatırlar.
Makine ve ekipmanları, alet ve cihazları
kapatırlar.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum
toplanma alanına gider.
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum
toplanma alanına gider.
Kimyasalların güvenliğini
sağlarlar.
Bulunduğu bölgeye ait acil
çıkıştan çıkarak, acil durum
toplanma alanına gider.
Gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar işlerine devam
etmezler.
Acil durum ekipleri ihtiyaç durumunda görev tanımları doğrultusunda hareket eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content