close

Enter

Log in using OpenID

34140-34181

embedDownload
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/9 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, 16 Eylül Mahallesinde 6491 Ada
No, 2 Parsel No.sunda kayıtlı 848 M2 miktarında bahçeli ikişere katlı iki daireli kargir ev
vasfında taşınmaz üzerinde 1/2 arsa paylı zemin + 1, iki bağımsız bölüm nolu (iki nolu
bağımsız bölüm) 1.100.000,00 tl.sı muhammen kıymetindeki taşınmaz.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: 16 Eylül mahallesi 3014 sokak no 61 adresindedir.
Bina iki kat tripleks şeklinde inşaa edilmiştir, balkon ve teraslar hariç meskenin kapalı
kullanım alanı yaklaşık 300 M2’dir. Bodrum katta balkon altıda kapalı alana dahil edilmiştir.
bina kiremit çatılı dış cephesi sıvalı ve boyalı dış doğramaları alüminyum olup
doğramalarında panjur mevcuttur. binanın kısmen bakımsız olduğu bahçe düzenlenmesinin
yapıldığı zemin katta salon mutfak wc yer almaktadır zemin kat bahçesinde bir barbekü ve
küçük bir kamelya yer almaktadır, bodrum katta 1 salon 2 oda iki ardiye/depo 1 sauna ve
banyo bulunmaktadır, bodrum kat bahçesinde yaklaşık 30 M2 kadar bir havuz yer
almaktadır, üst katta 5 adet oda ve 2 banyo wc yer almaktadır, taşınmaz tekke plajının hemen
üzerinde yer alan taşınmazın denize uzaklığı yaklaşık 100 metredir taşınmazın
kapanmayacak güzel bir deniz manzarası vardır.
Adresi: 16 Eylül Mahallesi 3014 Sokak No 61 Çeşme/İZMİR
Yüzölçümü: 848 m2
Arsa Payı: 1/2 arsa paylı
İmar Durumu: Söz konusu parsel 09.08.2011 gün 6216 sayılı kurul kararı gereği III derece
doğal sit alanında kalmaktadır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları
yapılmadan uygulamaya geçilememektedir.
Kıymeti: 1.100.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 15/07/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 12/08/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 34140- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 15/05/2014
2013/36 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Urla İlçesi, tapuda Zeytinalanı köyü 2215 Ada, 7 Parselde
kayıtlı 428,92 m2 yüzölçümlü olarak arsa vasfıyla kayıtlı, halen üzerinde yaklaşık 20 yıllık
betonarme bina ve müştemilatı bulunan binanın alt katının atölye olarak kullanılan 145 m2
alanlı dış doğramaları aliminyum olduğu, üst katın mesken olup, 3 oda, mutfak, banyo, wc
ve ayrı küçük bir wc’den oluştuğu, iç cephesinin alçı sıvalı, zeminin komple seramik kaplı iç
kapı ve dış doğramaların ahşap, balkonları panjurlu çatısı olmayan 158 m2 alanlı bina olduğu,
bahçe kısmında 11 m2 alanlı müştemilat bulunan taşınmazdır.
Adresi: M. Fevzi Çakmak cd. no: 4 ve 5225 sk. no:60 URLA
Yüzölçümü: 428,92 m2
İmar Durumu: Urla Belediye Bşk. Yazılarında "Zeytinalan mahallesi 2215 ada 7 parseli
1/1000 ölçekli zeytinalanı kıyı kesimi (1.Etap) imar planında konut alanı olarak planlı olup,
TAKS.040 KAKS.0.80’den iki katlı (hmax= 6.50m) konut alanı olarak planlıdır. Ancak
taşınmazda 1/1000 ölçekli zeytinalanı kıyı kesimi (1.etap) imar planına göre imar uygulaması
yapılması gerekmektedir. Ancak 1/1000 ölçekli zeytinalanı-kıyı kesimi (1.etap) imar planına
(20.04.1998 tarih ve 167 sayılı belediye meclis kararı ile plan notu eklenmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği belediye meclisimizin 04/10/2013 tarih 254 sayılı
kararı ile uygun bulunmuş olup, gereği için İzmir büyükşehir belediye başkanlığı imar ve
şehircilik daire başkanlığı nazım plan şube müdürlüğüne iletilmiştir. İzmir büyükşehir
belediye başkanlığının 25/11/2013 tarih 05.1312 sayılı meclis kararıyla onaylanmış olup askı
ilanından sonra uygulamaya geçilecektir" denilmektedir
Kıymeti: 550.650,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 08/07/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü: 07/08/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: Urla Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odasında Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/36 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 34181- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 16/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
DÖRTYOL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN
Vergi No
Soyad Ad
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Ana Takip
Takip Dosya
Toplam Borç
Kodu
Dosya No
No
3840251056 AKŞEN DEMİR ÇELİK KÖMÜR İNŞAAT TUR NAK.T
KARACAMİ M. M. AKKAR C. KÖMÜRCÜ İŞH. PAYAS 5 DÖRTYOL
200801200812 0010
20130926665030000001 20130926145030000001 242.756,93 TL
0730395054 ARCA DEMİR ÇELİK METAL KÖMÜR İNŞ. MONSAN.
KARACAMİ M. M.AKKAR C. PAYAS 19 B DÖRTYOL
200701200712 0010
20130411665000000001 20130411145000000011 551.904,56 TL
0730395054 ARCA DEMİR ÇELİK METAL KÖMÜR İNŞ.MONSAN
KARACAMİ M. M. AKKAR C.PAYAS 19 B DÖRTYOL
200801200812 0010
20130411665000000001 20130411145000000021 508.309,24 TL
1010291770 ATILIM DEMİR ÇELİK İNŞAAT VE MALZEMELERİ
YILDIRIM BEYAZIT MAH Ö. ÇOLAK C. MURATHAN İ 1 DÖRTYOL
200705200705 0015
20130312665010000001 20130312145010000002 229.197,86 TL
1310668436 BAHRİLER TAŞIMACILIK DEMİR KÖMÜR İNŞAAT O
KARŞI MH BELEDİYE TIR GARAJI İÇİ 42 DÖRTYOL HATAY
3080
20140401665010000001 20140401145010000012 194.916,93 TL
1480396732 BAŞOĞLU DEMİR ÇELİK KÖMÜR İNŞAAT MALZEMEL KARACAMİ MAH İNÖNÜ C. KARADENİZ İŞH. 8 Z8 DÖRTYOL
200907200909 0033
20140110665010000356 20140107145010001314 364.413,05 TL
1480396732 BAŞOĞLU DEMİR ÇELİK KÖMÜR İNŞAAT MALZEMEL KARACAMİ MAH İNÖNÜ C. KARADENİZ İŞH. 8 Z8 DÖRTYOL
200901200912 0010
20140110665010000356 20140107145010001322 495.360,11 TL
4390346941 GÜRAD DEMİR ÇELİK METAL KÖMÜR SANAYİİ VE
KARACAMİ M. M. AKKAR C. DEM. ÇEL.İŞH.PAYAS 1 DÖRTYOL
200801200812 0010
20130312665040000037 20130312145040000050 192.695,39 TL
4390346941 GÜRAD DEMİR ÇELİK METAL KÖMÜR SANAYİİ VE
KARACAMİ M. M. AKKAR C. DEM. ÇEL.İŞH.PAYAS 1 DÖRTYOL
200701200712 0010
20130312665040000037 20130312145040000059 503.091,29 TL
7350114059 S.S PAYAS- KÖRFEZ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP
VARYANT YOLU ÜZERİ YOK PAYAS HATAY 031600
200708 200708 0015
20130819665070000424 20130814145070002303 500.884,97 TL
7350543902 S.A.F. ALTERNATİF YAKIT VE PETROL ÜRÜN.T
KARŞI MAH YAVUZ C.PAYAS 35 1 DÖRTYOL
200904200904 0015
20140110665070000173 20140107145070000322 198.796,34 TL
7350543902 S.A.F. ALTERNATİF YAKIT VE PETROL ÜRÜN. T
KARŞI MAH YAVUZ C. PAYAS 35 1 DÖRTYOL
200901200912 0010
20140110665070000173 20140107145070000325 469.098,07 TL
7350543902 S.A.F. ALTERNATİF YAKIT VE PETROL ÜRÜN. T
KARŞI MAH YAVUZ C. PAYAS 35 1 DÖRTYOL
200901200903 0033
20140110665070000173 20140107145070000326 223.233,71 TL
7350543902 S.A.F. ALTERNATİF YAKIT VE PETROL ÜRÜN. T
KARŞI MAH YAVUZ C. PAYAS 35 1 DÖRTYOL
200904200906 0033
20140110665070000173 20140107145070000327 216.335,77 TL
7350543902 S.A.F. ALTERNATİF YAKIT VE PETROL ÜRÜN.T
KARŞI MAH YAVUZ C. PAYAS 35 1 DÖRTYOL
200801200812 0010
20140110665070000173 20140107145070000332 225.604,39 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH
KARACAMİ M. VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200807200809 0033
20131118665060000007 20131011145060000081 306.269,22 TL
8080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH
KARACAMİ M. VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200804200806 0033
20131118665060000007 20131011145060000087 307.538,27 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH.
KARACAMİ M. VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200801200812 0010
20131118665060000007 20131011145060000094 1.137.687,85 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH.
KARACAMİ M.VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200906200906 0015
20131118665060000007 20131011145060000102 248.996,48 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KOMUR NAKLİYAT KOMİTH.
KARACAMİ M.VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200901200912 0010
20131118665060000007 20131011145060000105 683.682,80 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH.
KARACAMİ M.VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200901200903 0033
20131118665060000007 20131011145060000106 191.376,26 TL
6080446096 LİDER DEMİR ÇELİK KÖMÜR NAKLİYAT KOMİTH.
KARACAMİ M. VARYANT YOLU ÜZERİ ŞENTÜRK PA 2 DÖRTYOL
200904200906 0033
20131118665060000007 20131011145060000107 319.756,96 TL
7710243757 SİSTEM HAFRİYAT NAK.İNŞ TURZ.DEM.ÇELTEKS
Y.BEYAZIT M.Ö. ÇOLAK C. SEFA APT. PAYAS 1 DÖRTYOL
201001201012 0010
20130312665070000001 20130312145070000002 197.885,65 TL
7710243757 SİSTEM HAFRİYAT NAK.İNŞ. TURZ.DEM.ÇELTEKS
Y.BEYAZIT M.Ö. ÇOLAK C. SEFA APT. PAYAS 1 DÖRTYOL
201010201012 0033
20130312665070000001 20130312145070000004 191.093,07 TL
Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerinde posta yoluyla tebliğ yapılamamıştır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Dörtyol Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmesi
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, 1 ay içerisinde böyle bir müracaatı olmayanlara, 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 34152- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
736 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content