close

Enter

Log in using OpenID

14. Ulusal Turizm Kongresi

embedDownload
KONFERANS NOTLARI
Editör: Murat AZALTUN
E-posta: [email protected]
Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Bahar:150 - 152, 2014.
Konferans
Notları
Copyright  2014 anatolia
Bütün hakları saklıdır
ISSN: 1300-4220 (1990-2014)
14. Ulusal Turizm Kongresi
A. Celil ÇAKICI
Mersin Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Serhat HARMAN
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık
Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 14.
Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013 tarihleri
arasında Kayseri’de düzenlendi. 45 farklı üniversiteden turizm alanında çalışan akademisyenin yanı
sıra özel sektör temsilcilerinin katıldığı, ana teması
“Turizmde Yenilik” olan kongrede 25 oturumda 81
bildiri sunulmuştur.
14. Ulusal Turizm Kongresi, 6 Aralık 2013 Cuma
günü saat 09.30’da, Kongre Dönem Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün’nün
açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında, 14. Ulusal Turizm Kongresinin Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm
Fakültesi tarafından yapılıyor olmasının önemine değinildi ve Kayseri’nin gerek kültür turizmi
gerekse de kış turizmi potansiyeline ve Kayseri’de
yapılan kış turizmi yatırımlarına vurgu yapıldı.
Açılış konuşmalarından sonra verilen aranın ardından, Prof. Dr. Alp Timur’un (Dokuz Eylül Üniversitesi) panel başkanlığında, “Destinasyon Markası,
İmajı ve Yenilik” başlıklı açılış paneli gerçekleştirildi. Açılış panelinde, Prof. Dr. Şeyhmus Baloğlu (Nevada Üniversitesi) “Marka İmajı Geliştirme
ve Yenilikçi Yaklaşım: Las Vegas Örneği”, Prof.
Dr. Yüksek Ekinci (Oxford Brookes Üniversitesi) “Destinasyon Markası”, Prof. Dr. Doğan Gürsoy (Washington State Üniversitesi), “Tacit Knowledge Spillover, Lodging Business Agglomeration
and Resort Destination in Transition: A Study in
Nankun Mountain, Guangdong Province, China”,
Prof. Dr. Fevzi Okumuş (Central Florida Üniversitesi) “Orlando Turizm Kümelemesi ve Destinasyon
İmajı” ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal (Virginia Tech
150
n
n
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Üniversitesi) ise “İzlenimler: Destinasyon Markası,
İmajı ve Yenilikleri” başlıklı sunumları ile destinasyon markası ve destinasyon imajı hakkındaki güncel yaklaşım ve konulara değindiler.
Açılış panelinden sonra, dört farklı salonda başlayan paralel oturumlarda, kongreye kabul edilen
81 bildirinin sunumlarına geçildi. 14.30-16.00 saatleri arasında yapılan ilk grup paralel oturumlarda,
toplam 17 bildiri sunulmuştur. 16.15-17.45 saatleri arasında yapılan ikinci grup paralel oturumlarda ise 18 bildirinin sunumunun gerçekleştirilmesinin ardından kongrenin 6 Aralık tarihli sunumları
tamamlanmıştır. Oturumlarda bildirilere ve soru
cevap bölümüne ayrılan sürenin yeterli olduğu ve
tartışmaların dolu dolu geçtiği görülmüştür. Kongrenin 6 Aralık’taki akşam yemeği, Kayseri kent
merkezinde bulunan Kaşık-La Restoran’da gerçekleştirilmiştir.
7 Aralık günü, bildirilerin sunumuna yine dört farklı salonda gerçekleşen paralel oturumlar ile devam
edilmiştir. 7 Aralık’ta başlayan, üçüncü grup paralel oturumlar 09.30-11.00 saatleri arasına gerçekleşmiştir. Bu paralel oturumlarda 15 bildiri sunulmuştur. 11.15-12.45 saatleri arasında yapılan dördüncü
grup paralel oturumlarda ise 14 bildiri sunulmuştur. Verilen öğle yemeği arasının ardından, 14.3016.00 saatleri arasında son grup paralel oturumlara
geçilmiş ve bu son grup paralel oturumlarda 17 bildirinin sunumu gerçekleştirilmiştir.
14. Ulusal Turizm Kongresi’nin kapanış oturumu
16.15-18.00 saatleri arasında, Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kapanış oturumunda, ilk olarak
Prof. Dr. A. Celil Çakıcı (Mersin Üniversitesi) tarafından kongrede sunulan bildirilere ilişkin genel
değerlendirme yapılmıştır. Prof. Dr. Çakıcı’nın
sunumuna göre, 14. Ulusal Turizm Kongresi’nde
Konferans Notları
sunulan 81 çalışmanın dağılımı; kuram 1 bildiri,
kavramsal 4 bildiri, derleme 23 bildiri ve alan araştırmasına dayalı 53 bildiri şeklindedir. Kongre’de
sunulan bildirilere ilişkin genel değerlendirmenin
ardından, Kongre Dönem Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kapanış konuşmasını yapmıştır. Prof. Dr. Karamustafa, konuşmasında kongre katılımcılarına teşekkürlerini ifade ederek, kongrenin organizasyonunda ve yürütülmesi emeği geçen yürütme kurulu üyelerine ve
öğrencilere teşekkür etmiş ve plaketlerini sunmuştur. Kapanış oturumunda son olarak, 2014 yılında,
Ankara’da Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 15. Ulusal Turizm Kongresi’nin tanıtımı, Prof. Dr. Cevat Tosun (Gazi Üniversitesi) tarafından yapılmıştır. Kapanış oturumunun ardından
Kayseri kent merkezinde bulunan Ommer Otel’de
yapılan 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin gala yemeğine geçilmiştir.
Kongrenin sosyal programı kapsamında 8 Aralık
günü, Erciyes Dağı’na gezi düzenlenmiştir. Erciyes Dağı gezisinin ardından katılımcıların Kayseri kent merkezini gezebilmeleri serbest zaman
tanınmış ve 14. Ulusal Turizm Kongresi başarı ile
tamamlanmıştır. 14. Ulusal Turizm Kongresi genel
olarak değerlendirildiğinde, Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi ev sahipliğinde yapılan kongre, 45 farklı üniversiteden turizm alanında çalışan
akademisyenin bir araya gelip, tanışma ve fikir alış
verişi olanağı bulduğu, sunulan bildirilere getirilen
önerilerle, bildirilere önemli katkıların yapıldığı bir
ortama sahne olmuştur. Ayrıca, yurt dışından gelerek kongreye güç katan konuşmacılarla da tanışma
ve işbirliği yapma fırsatları sağlanmıştır. Katılımcılara göstermiş oldukları üstün misafirperverlik ile
Kayseri’yi tanıma olanağı sunan 14. Ulusal Turizm
Kongresi Yürütme Kurulunun üyelerine ve Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm
Fakültesi öğrencilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gönderilme tarihi
Kabul
: Aralık 2013
: Aralık 2013
Prof. Dr. A. Celil Çakıcı, Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Çiftlikköy Kampusü, 33343 Yenişehir, Mersin.
E-posta: [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Serhat Harman, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Turizm Fakültesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mahallesi, Sabuncu
Bulvarı, MNS Plaza, No:50, 01180 Seyhan, Adana.
E-posta: [email protected]
II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin Ardından…
İpek AYDIN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Taki Can METİN
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bu yıl ikincisi düzenlenen Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Kuşadası Fantasia De Luxe Hotel’de gerçekleştirildi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve
Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen
kongrede ülkenin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler bildirilerini sunmak üzere yer aldı. Bu
yıl ilk olarak Türkiye Rekreasyon Derneği ve Rekreasyon Araştırmaları Derneği ile birlikte gerçekleştirilen kongrede Türkiye Rekreasyon Derneği
üyelerinin resim sergisine yer verildi. Kongre ve
sergi, davetli konuşmacıların konuşmaları ve Fritz
Kaas’ın piyano resitali ile açıldı.
İki salonda 14 oturumla gerçekleştirilen kongrede
125 akademisyene ait toplam 45 sözlü bildiri, 42
sanat eseri ve 15 poster bildiri sunuldu. Rekreasyon araştırmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kongrede; hem rekreasyon hem de beden
eğitimi ve spor, turizm, ormancılık, iletişim, peyzaj
mimarlığı, halk sağlığı, pazarlama ve yönetim gibi
farklı disiplinlerden gelen ve rekreasyon ile ilgili
çalışmalar yapan akademisyenlerin çalışmaları yer
aldı. Bunun yanında kongre programında yer alan
sanat oturumu ve uygulama örnekleri oturumları,
rekreasyonun hem sanat hem de pratik hayat ile
ilgisini ortaya koydu. Sanat oturumunda Türkiye
Cilt 25 = Sayı 1 = Bahar 2014 =
151
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content