close

Enter

Log in using OpenID

07 Mayıs 2014 Toplantı Kararları 2014.05

embedDownload
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
Dönem Sekreterliği: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklı-İzmir Tel: 0232 462 33 33 Faks : 0232 461 73 39 e-posta: [email protected]
İKK Mayıs Ayı Toplantı Kararları
Toplantı Tarihi: 07.05.2014
Toplantı Yeri: ZMO İzmir Şubesi Lokali
1. İBB Tramway Projesi hk.
İBB Tramway projesi hakkında oluşturulan komisyonun raporunu tamamlamasına, bu konuyla ilgili
olarak İBB’den bilgilendirme toplantısı talep edilmesine karar verildi.
2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetim
Uygulamaları hk.
01.06.2013 tarihinde tüm ülkede yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin ve Yapı
Denetim Mevzuatının kentimizdeki uygulamaları konusunda İBB İmar Daire Başkanlığı’ndan
toplantı talep edilmesine karar verildi.
3. İzmir İçme Suyu Master Planı hk.
İZSU tarafından hazırlanmakta olan “İzmir İçme Suyu Master Planı” bu yıla özgü kuraklık
beklentilerine ilişkin kente yönelik alınarak tedbirler hakkında görüş almak üzere İZSU’dan toplantı
talep edilmesine karar verildi.
4. Karşıyaka Sınırları İçinde Yer Alan Riskli Rezerv Alanları hk.
Karşıyaka İlçe sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen riskli rezerv
alanları hakkında ŞPO İzm. Şb.nin rapor hazırlamasına karar verildi.
5. Katı Atık Depolama Alanı hk.
Yamanlar’da yapılması planlanan katı atık depolama alanıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında
İBB’den bilgi talep edilmesine karar verildi.
6. İzmir Deprem Master Planı hk.
İzmir Deprem Master Planının son durum hakkında bilgi talep edilmesine karar verildi.
7. İKK Komisyonlarının Ellerinde Bulunan Raporlar hk.
Henüz raporlarının hazırlayamamış olan İKK komisyonlarının raporlarının tamamlanmasına karar
verildi. Ayrıca İKK tarafından kurulan komisyonların çalışma sonucunda rapor ya da basın
açıklaması metni hazırlamasına karar verildi.
8. Kültürpark Fuar Alanı hk.
Kültürpark Fuar alanında yapılması planlanan kültür merkezi projelerinin Mimarlar Odası İzm.Şb.
tarafından izlenmesine karar verildi.
9. 5 Haziran Dünya Çevre Günü hk.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Gündoğdu Meydanı’nda bir forum düzenlenmesine, Forumda
birer sunum hazırlamak üzere ÇMO, ŞPO, JMO, ME, MO, OMO İzm. Şubelerine görev verilmesine
karar verildi.
10. SGK ve TMMOB Ortak Protokolü hk.
İşletmelerde bulunan mima, mühendis ve şehir plancılarının tek bir kodla SGK kayıtlarının
tutulması konusunda SGK ile görüşme yapılmasına karar verildi.
11. Cumhurbaşkanlığı Seçimi hk.
Ağustos ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda seçim sürecine yönelik ne
tür çalışmalar yapılabileceğimiz konusunun bir dahaki toplantı gündemine alınmasına karar verildi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı
yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
Dönem Sekreterliği: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklı-İzmir Tel: 0232 462 33 33 Faks : 0232 461 73 39 e-posta: [email protected]
12. Gezi Direnişinin Birinci Yıldönümü hk.
Gezi direnişinin birinci yıldönümünde yapılacak eylemlerle ilgili olarak İzmir Demokrasi Platformu
ile görüşülmesine karar verildi.
13. İKK Dönem Bütçesi hk.
İKK dönem bütçesi konusunda bir dahaki toplantıya kadar Odaların TMMOB’a nakit aktarımları ve
İKK Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir model oluşturulmasına, konunun bir dahaki toplantı
gündemine alınmasına karar verildi.
14. İBB Meclis Komisyonları hk.
İBB Meclis Komisyonlarına her Odamızın bireysel başvuru yapmasına, komisyonlara göre
başvurularının ekli (Ek-1) tablodaki şekilde olmasına karar verildi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı
yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content