close

Enter

Log in using OpenID

1 Mehmet ADIYAMAN Yapı İşleri veTeknik D.B. Hizmetli Memur

embedDownload
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
BAŞVURU İNCELEME KURULU SONUÇLARI
Üniversitemizde görev yapan idari personel için Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre 20.10.2014 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme Sınavına kapalı zarf ile yapılan başvurular
Görevde Yükselme Sınavı Başvuru İnceleme Kurulunca incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Görevde yükselme sınavına girmesi uygun bulunan ve uygun bulunmayanların listesinin aşağıda belirtildiği şekilde kabülüne,
2-Sınava girmesi uygun bulunan adayların sorumlu olacakları ders kitapları, sınav tarihi, saati ve yerine ilişkin duyurunun üniversitemiz web sayfasından
yapılmasına,
3-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup kişilere ve birimlere ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacağına,
Karar verilmiştir.
Sıra
No
Adı Soyadı
Görevli Olduğu Birim
Kadro Unvanı
Başvurulan
Kadro Unvanı
AÇIKLAMA
(Sınava Katılması Uygun / Uygun Değil)
1 Mehmet ADIYAMAN
Yapı İşleri veTeknik D.B. Hizmetli
Memur
UYGUN
2 Selda AKBAŞ
Personel Daire Başkanlığı Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
3 Naci AKIN
SUAM
Hizmetli
Memur
UYGUN
4 İbrahim AKKUŞ
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
5 Coşkun AKYÜZ
İç Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
UYGUN
6 İzzet Mehmet ALBEY
İlahiyat Fakültesi
Bekçi
Memur
UYGUN
7 Suat ARSLAN
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
8 Abdurrahman BAHÇİVAN SUAM
9 Ersin BAKİ
Personel Daire Başkanlığı Hizmetli
Memur
UYGUN
10 Yaşanur BALCI
Yapı İşleri veTeknik D.B. Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
11 Aslı BIÇAKÇIOĞLU
Kütüphane ve D.D.Bşk.
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
12 Hilal BİLMEZ
Yenişehir İ.O.MYO
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
13 Nezihe BÜTÜN
Teknik Bilimler MYO
Hizmetli
Memur
UYGUN
14 Mustafa CAN
İlahiyat Fakültesi
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
15 Mustafa CEYLAN
Basımevi Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
UYGUN
16 Erdoğan ENVEROĞLU
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
17 Metin EREN
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
18 Bahri DALKILIÇ
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
19 Ergin DEMİR
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
20 Gülpaşa DURSUN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
21 Sergülen ERDEM
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
22 Mehmet Ali GÜLER
Genel Sekreterlik
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
UYGUN DEĞİLDİR
(Mezuniyet şartını sağlamıyor.)
23 Bayram GÜMÜŞ
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
24 Kadir GÜVENÇ
İç Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
UYGUN
1
Sıra
No
Adı Soyadı
Görevli Olduğu Birim
Kadro Unvanı
Başvurulan
Kadro Unvanı
AÇIKLAMA
(Sınava Katılması Uygun / Uygun Değil)
25 Murat HİSAR
İdari ve Mali İşler D.B.
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
26 Ramazan KAPLAN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
27 Veli KAZAN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
28 Nejla KESKİN
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
29 Fatma KILIÇ
Mimarlık Fak.
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
30 Mevlüde KOÇ
Personel Daire Başkanlığı Hizmetli
Memur
UYGUN
31 Yılmaz KONAK
Yapı İşleri veTeknik D.B. Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
32 Ömer KÜTÜKLÜ
Basımevi Müdürlüğü
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
33 Soner ÖKSÜZOĞLU
SUAM
Hizmetli
Memur
34 Zülküf ÖZEN
Mühendislik Fak.
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
UYGUN DEĞİLDİR
(Mezuniyet şartını sağlamıyor.)
35 Sevgi ÖZER
İlahiyat Fakültesi
Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
36 Namık Kemal ÖZIŞIK
Teknik Bilimler MYO
Hizmetli
Memur
UYGUN
37 Hülya SEVİNÇ
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
38 Şengül SEVİNÇ
İktisadi ve İdari Bil.Fak.
Hizmetli
Memur
UYGUN
39 Zülal SÖZER
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
40 Mubin SUBAŞİ
Yapı İşleri veTeknik D.B. Teknisyen Yard.
Memur
UYGUN
41 Zafer TAŞDELEN
SUAM
Hizmetli
Memur
UYGUN
42 İsmail TURAN
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
43 Fahri VATANSEVER
Sağlık Kültür ve Spor D.B.Hizmetli
Memur
UYGUN
44 Songül YILDIZ
SUAM
Memur
UYGUN
Sağlık Teknisyen Yard.
BAŞVURU İNCELEME KURULU
07.11.2014
Prof.Dr.A.Saim KILAVUZ
Rektör Yardımcısı
Sınav Kurulu Başkanı
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content