close

Enter

Log in using OpenID

Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş

embedDownload
EK : 3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Bildirim tarihi : 30/12/2014
Para cinsi : YTL
Kredi Türü
Yürürlük Tarihi
0-12 Ay Vadeli 12-24 Ay Arası
(12 ay dahil)(*)
Vadeli (*)
24 Ay ve Üzeri
Vadeli (*)
1-İskonto ve İştira Senetleri (i)
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
2-İhracat Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
3-İthalat Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
4-İhracat Garantili Yatırım Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
5-Diğer Yatırım Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
6-İşletme Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
7-İhtisas Kredileri
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
8-Fon Kaynaklı Krediler
14.10.2014
45,00
45,00
45,00
29.12.2014
36,00
36,00
36,00
29.12.2014
19,80
19,80
19,80
29.12.2014
19,08
19,08
19,08
29.12.2014
20,28
20,28
20,28
11-Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
14.10.2014
40,00
40,00
40,00
12-Kıymetli Maden Kredileri
14.10.2014
40,00
40,00
40,00
13-Faktoring İşlemlerinden Alacaklar
14.10.2014
40,00
40,00
40,00
01.10.2013
24,24
14.01.2011
10.05.2011
40,00
45,00
40,00
45,00
40,00
45,00
9-Tüketici Kredileri
(a) İhtiyaç
(b) Konut
- Sabit faizli
- Değişken faizli (ii)
(c) Taşıt (iii)
(d) Personel kredileri
(e) Diğer
10- Kredi kartları (Akdi faiz itibarıyla )
(a) Bireysel
(b) Kurumsal
(c) Personel
14- Kredili Mevduat Hesabı
(a) Gerçek kişi
(b) Tüzel kişi
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
16-Diğer Krediler
AÇIKLAMALAR :
1- Bu form TL krediler ile dövize endeksli krediler (DEK) ve bankalarca kullandırılan bütün döviz cinslerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
2- Bankalar hangi pazarlama kanalıyla kullandırıldığına bakılmaksızın (internet, şube, telefon bankacılığı gibi) uygulayacakları
en yüksek faiz oranını Bankamıza bildireceklerdir.
(i) İskonto oranı olarak bildirilecektir.
(ii) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde geçerli olan endeks ile en yüksek marj değeri yazılacaktır.
(iii) İkinci el, sıfır km., traktör gibi alt ayrım yapılmaksızın kullandırılan en yüksek taşıt kredisi faiz oranı yazılacaktır.
(*) Kredi kullandırılmayan vade ve türler için (-) işareti konulacaktır.
EK : 3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Bildirim tarihi : 30/12/2014
Para cinsi : USD
Kredi Türü
Yürürlük Tarihi
0-12 Ay Vadeli 12-24 Ay Arası 24 Ay ve Üzeri
(12 ay dahil)(*)
Vadeli (*)
Vadeli (*)
1-İskonto ve İştira Senetleri (i)
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
2-İhracat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
3-İthalat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
4-İhracat Garantili Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
5-Diğer Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
6-İşletme Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
7-İhtisas Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
8-Fon Kaynaklı Krediler
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
11-Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
12-Kıymetli Maden Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
13-Faktoring İşlemlerinden Alacaklar
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9-Tüketici Kredileri
(a) İhtiyaç
(b) Konut
- Sabit faizli
- Değişken faizli (ii)
(c) Taşıt (iii)
(d) Personel kredileri
(e) Diğer
10- Kredi kartları (Akdi faiz itibarıyla )
(a) Bireysel
(b) Kurumsal
(c) Personel
14- Kredili Mevduat Hesabı
(a) Gerçek kişi
29.12.2014
(b) Tüzel kişi
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
16-Diğer Krediler
14.10.2014
14.01.2011
AÇIKLAMALAR :
1- Bu form TL krediler ile dövize endeksli krediler (DEK) ve bankalarca kullandırılan bütün döviz cinslerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
2- Bankalar hangi pazarlama kanalıyla kullandırıldığına bakılmaksızın (internet, şube, telefon bankacılığı gibi) uygulayacakları
en yüksek faiz oranını Bankamıza bildireceklerdir.
(i) İskonto oranı olarak bildirilecektir.
(ii) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde geçerli olan endeks ile en yüksek marj değeri yazılacaktır.
(iii) İkinci el, sıfır km., traktör gibi alt ayrım yapılmaksızın kullandırılan en yüksek taşıt kredisi faiz oranı yazılacaktır.
(*) Kredi kullandırılmayan vade ve türler için (-) işareti konulacaktır.
[email protected]
EK : 3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Bildirim tarihi : 30/12/2014
Para cinsi : EUR
Kredi Türü
Yürürlük Tarihi
0-12 Ay Vadeli 12-24 Ay Arası 24 Ay ve Üzeri
(12 ay dahil)(*)
Vadeli (*)
Vadeli (*)
1-İskonto ve İştira Senetleri (i)
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
2-İhracat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
3-İthalat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
4-İhracat Garantili Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
5-Diğer Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
6-İşletme Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
7-İhtisas Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
8-Fon Kaynaklı Krediler
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
11-Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
12-Kıymetli Maden Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
13-Faktoring İşlemlerinden Alacaklar
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9-Tüketici Kredileri
(a) İhtiyaç
(b) Konut
- Sabit faizli
- Değişken faizli (ii)
(c) Taşıt (iii)
(d) Personel kredileri
(e) Diğer
10- Kredi kartları (Akdi faiz itibarıyla )
(a) Bireysel
(b) Kurumsal
(c) Personel
14- Kredili Mevduat Hesabı
(a) Gerçek kişi
29.12.2014
(b) Tüzel kişi
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
16-Diğer Krediler
14.10.2014
14.01.2011
AÇIKLAMALAR :
1- Bu form TL krediler ile dövize endeksli krediler (DEK) ve bankalarca kullandırılan bütün döviz cinslerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
2- Bankalar hangi pazarlama kanalıyla kullandırıldığına bakılmaksızın (internet, şube, telefon bankacılığı gibi) uygulayacakları
en yüksek faiz oranını Bankamıza bildireceklerdir.
(i) İskonto oranı olarak bildirilecektir.
(ii) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde geçerli olan endeks ile en yüksek marj değeri yazılacaktır.
(iii) İkinci el, sıfır km., traktör gibi alt ayrım yapılmaksızın kullandırılan en yüksek taşıt kredisi faiz oranı yazılacaktır.
(*) Kredi kullandırılmayan vade ve türler için (-) işareti konulacaktır.
[email protected]
EK : 3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Bildirim tarihi : 30/12/2014
Para cinsi : DEK (USD)
Kredi Türü
Yürürlük Tarihi
0-12 Ay Vadeli 12-24 Ay Arası 24 Ay ve Üzeri
(12 ay dahil)(*)
Vadeli (*)
Vadeli (*)
1-İskonto ve İştira Senetleri (i)
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
2-İhracat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
3-İthalat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
4-İhracat Garantili Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
5-Diğer Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
6-İşletme Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
7-İhtisas Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
8-Fon Kaynaklı Krediler
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
11-Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
12-Kıymetli Maden Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
13-Faktoring İşlemlerinden Alacaklar
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9-Tüketici Kredileri
(a) İhtiyaç
(b) Konut
- Sabit faizli
- Değişken faizli (ii)
(c) Taşıt (iii)
(d) Personel kredileri
(e) Diğer
10- Kredi kartları (Akdi faiz itibarıyla )
(a) Bireysel
(b) Kurumsal
(c) Personel
14- Kredili Mevduat Hesabı
(a) Gerçek kişi
29.12.2014
(b) Tüzel kişi
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
16-Diğer Krediler
14.10.2014
14.01.2011
AÇIKLAMALAR :
1- Bu form TL krediler ile dövize endeksli krediler (DEK) ve bankalarca kullandırılan bütün döviz cinslerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
2- Bankalar hangi pazarlama kanalıyla kullandırıldığına bakılmaksızın (internet, şube, telefon bankacılığı gibi) uygulayacakları
en yüksek faiz oranını Bankamıza bildireceklerdir.
(i) İskonto oranı olarak bildirilecektir.
(ii) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde geçerli olan endeks ile en yüksek marj değeri yazılacaktır.
(iii) İkinci el, sıfır km., traktör gibi alt ayrım yapılmaksızın kullandırılan en yüksek taşıt kredisi faiz oranı yazılacaktır.
(*) Kredi kullandırılmayan vade ve türler için (-) işareti konulacaktır.
[email protected]
EK : 3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
Banka adı : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Bildirim tarihi : 30/12/2014
Para cinsi : DEK (EUR)
Kredi Türü
Yürürlük Tarihi
0-12 Ay Vadeli 12-24 Ay Arası 24 Ay ve Üzeri
(12 ay dahil)(*)
Vadeli (*)
Vadeli (*)
1-İskonto ve İştira Senetleri (i)
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
2-İhracat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
3-İthalat Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
4-İhracat Garantili Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
5-Diğer Yatırım Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
6-İşletme Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
7-İhtisas Kredileri
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
8-Fon Kaynaklı Krediler
14.10.2014
25,00
25,00
25,00
11-Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
12-Kıymetli Maden Kredileri
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
13-Faktoring İşlemlerinden Alacaklar
14.10.2014
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9-Tüketici Kredileri
(a) İhtiyaç
(b) Konut
- Sabit faizli
- Değişken faizli (ii)
(c) Taşıt (iii)
(d) Personel kredileri
(e) Diğer
10- Kredi kartları (Akdi faiz itibarıyla )
(a) Bireysel
(b) Kurumsal
(c) Personel
14- Kredili Mevduat Hesabı
(a) Gerçek kişi
29.12.2014
(b) Tüzel kişi
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler
16-Diğer Krediler
14.10.2014
14.01.2011
AÇIKLAMALAR :
1- Bu form TL krediler ile dövize endeksli krediler (DEK) ve bankalarca kullandırılan bütün döviz cinslerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
2- Bankalar hangi pazarlama kanalıyla kullandırıldığına bakılmaksızın (internet, şube, telefon bankacılığı gibi) uygulayacakları
en yüksek faiz oranını Bankamıza bildireceklerdir.
(i) İskonto oranı olarak bildirilecektir.
(ii) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde geçerli olan endeks ile en yüksek marj değeri yazılacaktır.
(iii) İkinci el, sıfır km., traktör gibi alt ayrım yapılmaksızın kullandırılan en yüksek taşıt kredisi faiz oranı yazılacaktır.
(*) Kredi kullandırılmayan vade ve türler için (-) işareti konulacaktır.
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content