close

Enter

Log in using OpenID

açıklamalar

embedDownload
AÇIKLAMALAR
(1) Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalından, diğer fakültelerin İngiliz Dili
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(2) Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalından, diğer fakültelerin Fransız
Dili Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(3) Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalında, diğer fakültelerin Fransız
Dili Edebiyatı, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarında veya yurtdışındaki bir üniversitenin aynı adlı
Anabilim Dallarında Tezli Yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.
(4) Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalından, diğer fakültelerin Alman
Dili Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(5) Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim veya diğer Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar başvurabilir.
(6) Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından veya diğer fakültelerin Psikoloji
Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.
(7) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
(8) Eğitim Fakültesi; İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarının birinden mezun
olanlar başvurabilir.
(9) İlköğretim, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi veya Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dallarında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
(10) Eğitim Fakültesi; İlköğretim ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi; Biyoloji,
Fizik veya Kimya Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(11) Eğitim Fakültesi; İlköğretim Anabilim Dalında, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında, Ortaöğretim Biyoloji, Fizik veya
Kimya Eğitimi Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
(12) Eğitim Fakültesi; İlköğretim ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi; Matematik
Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.
(13) Eğitim Fakültesi; İlköğretim Anabilim Dalında, Matematik Eğitimi Bilim Dalında veya Ortaöğretim Matematik Eğitimi
Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
(14) Eğitim Fakültesi; İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi; Tarih,
Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji veya Felsefe Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(15) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından, Devlet Konservatuvarı veya Güzel
Sanatlar Fakültesinin Müzik Programlarının birinden mezun olanlar başvurabilir.
(16) Eğitim Fakültesi; Türkçe Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.
(17) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri
Teknolojisi Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
(18) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content