close

Enter

Log in using OpenID

EK – 1 ADANA TİCARET ODASI

embedDownload
EK – 1
ADANA TİCARET ODASI
KANALLI KLİMA BAKIM ŞARTNAMESİ
1 - Söz konusu iş; “15 adet kanallı klimaların” yılda iki defa düzenli olarak periyodik bakım
hizmetini ücret karşılığı yapmaktır.
2 - FİRMA, yılda 2 defa kanallı klimaların periyodik bakımını yapacaktır. FİRMA Oda’nın
belirleyeceği çalışma tarih ve saatlerine uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
1- Yaz Bakımı – Temmuz Ayı 1. Haftası
2- Kış Bakımı – Ocak Ayı 1.Haftası
Periyodik bakımlarda yapılacak olan işlemler;
Dış Ünitelerde






















Cihazın dış temizliği yapılır.
Cihazın ısı değiştirici serpantini kimyasal ile temizlenir.
Cihaz içi gaz kaçakları kontrol edilir.
Soğutucu akışkan basınç kontrolü yapılır. Gerekiyorsa soğutucu akışkan şarjı yapılır.
Cihazın iç temizliği yapılır.
Motor tavalarının temizliği yapılır.
Drenaj tavasının ve drenaj borusunun temizliği yapılır.
Fan-motor grubu yataklarının kontrolü yapılır.
Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilir. Bozuk fiş, kablo vs. elemanlarının yenilenmesi
yapılır.
İletişim kablolarının bağlantıları kontrol edilir.
Fanların elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Fanların mekanik bağlantıları kontrol edilir.
Kompresörlerin elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Elektronik kartların temizliği yapılır.
Elektronik kartların soketli bağlantıları kontrol edilir.
Solenoid vanaların elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Basınç sensörlerinin elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Genleşme vanalarının elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Emniyet elemanlarının fonksiyonları kontrol edilir.
Emniyet elemanlarının elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Sensörlerin fonksiyonları kontrol edilir.
Sensörlerin elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
İç Ünitelerde








Cihazın dış temizliği yapılır
Hava filtrelerinin temizliği, kontrolü ve ayarları yapılır.
Cihazın ısı değiştirici serpantini kimyasal ile temizlenir.
Cihaz içi gaz kaçakları kontrol edilir.
Cihazın iç temizliği yapılır.
Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilir.
İletişim kablolarının bağlantıları kontrol edilir.
Motor-fan grubu devir ve balansının kontrolü, ayarlarının yapılması,
1
EK – 1
ADANA TİCARET ODASI





Elektronik kartların temizliği yapılır.
Elektronik kartların soketli bağlantıları kontrol edilir.
Genleşme vanasının elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Sensörlerin fonksiyonları kontrol edilir.
Sensörlerin elektriksel bağlantıları kontrol edilir.
Bakır Boru hattında


Gaz kaçakları kontrol edilir. Gerekiyorsa gaz şarjı yapılır.
Şarjlı ve izoleli boru donanımının atmosfere açık olan kısımlarının kontrolü yapılır.
Gerekiyorsa izolasyonlarının yenilenmesi yapılır.
Kontrol ve İletişim hattında


İletişim kabloları kontrol edilir.
Cihaz kumandalarının ayarları kontrol edilir.
Besleme Panosunda


Elektrik kumanda panosu temizlenir.
Elektrik bağlantıları kontrol edilir.
Cihazlar Çalışırken

Cihazların çalışma değerleri kaydedilir.
 Dış hava sıcaklığı,
 Kompresör basma gaz sıcaklıkları,
 Kompresör emiş sıcaklığı,
 Yüksek ve alçak basınç değerleri,
 Kondenzasyon ve evaporasyon sıcaklıkları,
 Arıza lambası ve kodları,
 Çalışma konumları,
 İç ünitelerin çalışma şartları,

Sistemin Elektriksel verileri kaydedilir.
4- Mesai saatleri içerisinde FİRMA, Oda’nın talebi üzerine her türlü parça sarf malzemesi
konusunda ODA’ya servis sunacaktır. Mesai saatleri hafta içi günlerde 08:00 -17:00 saatleri
arasındadır. ODA’nın FİRMA’dan talepte bulunduğu anın tespitinde Odanın tuttuğu tutanaklara
itibar edilecek ve 2 (İki) iş saati içinde talebi karşılayarak müdahale gerçekleştirilecek, onarım
gerekiyorsa yetkili FİRMA personelince yapılacaktır.
5- Periyodik bakım ve arıza durumunda yapılan müdahalelerden ayrıca işçilik ücreti
alınmayacaktır. Yapılacak onarım sözleşme kapsamı içinde yer alıyorsa arıza giderilecek,
sözleşme kapsamı dışında yer alıyorsa, değişmesi zorunlu hale gelen parçalar ODA’ya yazılı
olarak bildirecek ve bakım onarım fiyat listeleri doğrultusunda tahakkuk edecek ücret konusunda
mutabakat alınacak ve mutabakattan sonra arıza giderilecektir. Takılan her parçanın malzeme ve
işçilik hatalarına karşı garantili olduğunu FİRMA kabul ve taahhüt eder.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content