close

Enter

Log in using OpenID

(EYS) üzerinden eczane açmak

embedDownload
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
GİRİŞ
Bu kılavuz; 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna göre
hazırlanan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden eczane açmak için başvuruda bulunan
eczacıların İl veya İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından başvurularının kabulü için izlenilecek yolu
göstermek için hazırlanmıştır.
EYS SORGULAMA
Eczacı Yerleştirme Sistemi için yapılan başvuruların onaylanması için, sisteme kullanıcı
girişi yapıldıktan sonra “Eczane İşlemleri” menüsünde yer alan “EYS Sorgulama” tıklanır (Şekil
1).
Şekil 1. “EYS Sorgulama” alanının seçilmesi
“EYS Sorgulama” tıklandığında açılan ekrana aşağıdaki bilgiler girilir.
Eczacı TC No: EYS başvurusu onay talebinde bulunan eczacının T.C. Kimlik Numarası yazılır.
Veri Giren TC No: Başvuruyu değerlendirecek il sağlık personelinin T.C. Kimlik Numarası
yazılır.
“Sorgula” butonu tıklandığında Şekil 2’de gösterilen eczacının EYS ekranı görüntülenir.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
Şekil 2. EYS Sorgulama ekranı
Başvuru sahibi eczacının EYS’ye yüklediği belgeler “Dokümanı İndir” tıklanarak görüntülenir.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
Şekil 3. EYS dokümanlarının kontrol edildiği ekran
Başvuru sahibi eczacı İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerin asıllarıyla başvurmak
zorundadır.
 Diploma
 Adli Sicil Beyanı
 Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 Hizmet puanının hesaplanmasına esas belge
 Sağlık Raporu
 Göz Raporu
 Yardımcı Eczacılık Belgesi (zorunlu değil)
 Doktora Diploması (zorunlu değil)
Başvuru sahibi eczacının EYS’ye elektronik ortamda yüklediği belgeler ile İl veya İlçe Sağlık
Müdürlüğüne getirdiği yukarıdaki belgelerin, işlemi yapan il sağlık personeli tarafından
birebir aynı olup olmadığı kontrol edilir.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
Başvuru sahibi eczacının EYS’de yaptığı tercihler “Kişiye ait tercihleri görüntüle” tıklanarak
görüntülenebilir.
Şekil 4. Başvuru sahibi eczacının tercih/lerinin görüntülendiği ekran
Başvuru sahibi eczacının EYS’ye elektronik ortamda yüklediği belgeler ile İl veya İlçe Sağlık
Müdürlüğüne getirdiği belgelerin asılları birebir aynı ise “Başvuru Onayla” butonu tıklanır.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
Şekil 5. Başvuru onayla veya Başvuru Reddet butonları
Başvurunun onaylanması veya reddedilmesi durumlarında uygun görüldüğü takdirde “Açıklama”
alanına kayıt amaçlı açıklama girilebilir.
Başvuru onaylandığında aşağıdaki ekran görüntülenir.
Şekil 6. Başvuru onay sonucu açılan bilgilendirme ekranı
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
EUP
Doküman: EUP
Tarih: 24.07.2014
EYS SORGULAMA İL SAĞLIK PERSONELİ KULLANICI
KILAVUZU
Onayın yapıldığına dair mesaj ekranı kapatıldıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanmalıdır.
Şekil 7. Başvuru onaylandıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanır
Yazdır tıklandığında oluşan EYS Başvuru onay formunun çıktısı alınır.
Şekil 8. Sistemin oluşturduğu başvuru onay formu
Çıktısı alınan formda “Onaylayan” kısmında işlemi yapan il sağlık personelinin adı ve soyadı
bilgisi yer alır. İl sağlık personeli isminin alt kısmını imzalar. Çıktısı alınan formun “Teslim
Alan” kısmında başvuru sahibi eczacının adı ve soyadı bilgisi yer alır. Eczacı isminin alt kısmını
imzalar. Her iki taraf imzaladıktan sonra başvuru sahibi eczacıya teslim edilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
650 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content