close

Enter

Log in using OpenID

3 dönem ünite 6 meful fih

embedDownload
Önceki konumuz
Naibul faildi.çabucak bitmişti.
3. sınıf
Konu 6
Mefulun fih
Burada bilmemiz gereken en temel şey şudur.
Mefulun fihi bulabilmemiz için öncelikle cümle fiil cümlesi olmalıdır.
Fiil cümlesi olduğuna kanaat getirdikten sonra fail ve mefulunu bulacağız. Yer ve
zaman zarfı arıyorsak elbetteki ilk önce onu belirten kelimeleri arayacağız. Ön, arka,
sağ, sol, alt, üst. Önce, sonra, bugün, yarın, sabah, akşam gibi kavramlar en çok
rastladığımız kavramlardan olacak. Bu kavramlara kitabımızdan ulaşabiliriz.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mekân
zarfı mef‘ûlün fîh olmuştur?
ُّ ‫َجا َء ال‬
a. ‫الج ُد ُد قَ ْب َل قَلِيل‬
ُ ‫ب‬
ُ َّ‫طال‬
b. ‫ت ا ْل َم ْرأَةُ نَافِ َذةَ ا ْلغُ ْرفَ ِة‬
ِ ‫فَت ََح‬
c. ُ‫ستُ َغا ِد ُر الطَّائِ َرة‬
َّ ‫بَ ْع َد ال‬
َ ‫سا َعتَ ْي ِن‬
d. ‫ون إلَى َمطَا ِر ا ْلقَا ِه َر ِة‬
َ ‫سافِ ُر‬
َ ‫ص َل ا ْل ُم‬
َ ‫َو‬
e. ‫ض ْيفُ فِي ُغ ْرفَ ِة النَّ ْو ِم‬
َّ ‫يح ال‬
ْ َ‫ي‬
ُ ‫ستَ ِر‬
Yandaki örnek soruyu inceleyelim.
Zaman soruyorsa bize öncelikle,
önce, sonra, şimdi gibi zaman
belirteçlerine bakmamız gerekiyor
ve c seçeneğinde ‫ بعد‬ifadesini
gördükten sonra başka bir yere
bakmama gerek kalmıyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content