close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı Mesleki Yeterlilik Sınavı(SRC5 dahil)

embedDownload
ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
MESLEKİ YETERLİLİK SINAV
DUYURUSU
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
çerçevesinde,
1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3,
SRC4, SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava
girme
hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
için,
2014 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda
belirtilmiştir.
2014 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ
SINAV TARİHİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BAŞVURU BİTİŞ
TARİHİ
EĞİTİMDEN MUAF
SINAV BAŞVURU
BİTİŞ TARİHİ
05 NİSAN 2014
10 ŞUBAT 2014
23 ŞUBAT 2014
19 ŞUBAT 2014
28 HAZİRAN
2014
20 EYLÜL 2014
24 NİSAN 2014
11 MAYIS 2014
07 MAYIS 2014
17 TEMMUZ 2014
03 AĞUSTOS 2014
31 TEMMUZ 2014
20 ARALIK 2014
16 EKİM 2014
02 KASIM 2014
30 EKİM 2014
1) 05 NİSAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim
merkezleri tarafından 09 Şubat 2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış
eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 05
Nisan 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız
Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 19 Şubat 2014 tarihinde saat 17.00’de son
bulacaktır.
05 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan
kişiler sınav ücretini en geç 28 Şubat 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar
yatırmak zorundadırlar.
2) 28 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim
merkezleri tarafından 22 Nisan 2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış
eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 28
Haziran 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız
Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 07 Mayıs 2014 tarihinde saat 17.00’de son
bulacaktır.
28 Haziran 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta
bulunan kişiler sınav ücretini en geç 16 Mayıs 2014 tarihinde mesai saati sonuna
kadar yatırmak zorundadırlar.
3) 20 EYLÜL 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim
merkezleri tarafından 16 Temmuz 2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış
eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20
Eylül 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız
Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 31 Temmuz 2014 tarihinde saat 17.00’de son
bulacaktır.
28 Eylül 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan
kişiler sınav ücretini en geç 08 Ağustos 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar
yatırmak zorundadırlar.
4) 20 ARALIK 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,
Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim
merkezleri tarafından 15 Ekim 2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış
eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20
Aralık 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız
Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 30 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00’de son
bulacaktır.
20 Aralık 2014 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan
kişiler sınav ücretini en geç 07 Kasım 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar
yatırmak zorundadırlar.
NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
AÇIKLAMA :
Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,
1- Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik,
ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar
ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi,
taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora
derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri
ÜDY türü,
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube
müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl
süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih
ettikleri ÜDY türü,
3- ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan
yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler
sadece tercih ettikleri ÜDY türü,
4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,
Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.
Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş
belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı
Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında
Bulunacaklardır.
1) Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi
onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini
kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine
ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek
şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta
bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava
alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren
kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru
tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate
alınacaktır.
2) Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi
şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
3) Sınav ücreti, 32.00 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik
numarası belirtilerek Halkbankası Necatibey Şubesi nezdindeki TR88 0001 2009 3860
0005 0000 47 Iban numaralı Hesaba yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan
kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan
15.00 TL. ücretini de Halkbankası Necatibey Şubesi nezdindeki aynı hesaba ödemeleri
halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.
4) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş
belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav
Başvurusunda Gerekli Belgeler:

Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya
www.kugm.gov.tr
internet adresinden temin edilebilmektedir.)

Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport
fotokopisi,
2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),


EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR
İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ
 I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
 II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
 III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
 IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
 V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
 VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
 VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)






VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)
AÇIKLAMALAR :
1) Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının 250 kişiden
az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup, adaylar tercih ettikleri
ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih
yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav
yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.
2) Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek
adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir
düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet
şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla
http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca
posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav
giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler
sınava giremezler.
4) Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content