close

Enter

Log in using OpenID

13 Ekim 2014 FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü : FIAP En Ġyi

embedDownload
GENEL BİLGİLER
Düzenleyen Kurum
Yarışmanın Adı
TFSF Onay No
Yarışma Bölümleri
Fotoğraf Teslimi Bitiş Tarihi
Jüri Toplanma Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül Töreni
Ödüller (her kategori için)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
NevĢehir Belediyesi
NevĢehir Belediyesi 5. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf YarıĢması
2014-028
Tek Bölüm - Manzara
17 Eylül 2014
20 Eylül 2014
22 Eylül 2014
13 Ekim 2014
Tek kategori olmak üzere
Birinci
Ġkinci
Üçüncü
1 Mansiyon
3 Özel Ödül
20 (En fazla) sergileme
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü :
Albüm Yayını
: var
Seçici Kurul
1. Hasan ÜNVER NevĢehir Belediye BaĢkanı
2. Prof. Mustafa ARSLAN NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi GSF Dekanı
3. Doç. Hakan PEHLĠVAN Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
4. Murat GÜLYAZ NevĢehir Müze Müdürü - Fotoğraf Sanatçısı
5-Doç. Dr. Osman ÜRPER Maltepe Üniversitesi GSF Görsel ĠletiĢim ve Tasarım Bölüm BaĢkanı
TFSF Temsilcisi
: Yunus TOPAL
SONUÇ BİLGİLERİ
Katılan kişi sayısı
Katılan fotoğraf sayısı
: 686
: 2525
Ödüller
Birinci
Ġkinci
Üçüncü
Mansiyon
Mansiyon
Mansiyon
Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-1
Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-2
Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-3
Fotoğraf No:
3381-102-tfsf-3zTB3
3467-102-tfsf-BVIrE
3467-102-tfsf-eiMNZ
3791-102-tfsf-Sr2Sc
3802-102-tfsf-Otq6b
2508-102-tfsf-TgTjS
836-102-tfsf-TrLmE
2924-102-tfsf-X12MQ
3267-102-tfsf-JYgI2
Adı Soyadı
MaciejMAKOWSKĠ
Krzysztof BROWKO
Krzysztof BROWKO
Krasimir MATARO
Keith WOOD
AlexeyTrofimov
Münevver DÖLEK
Nuri ÇORBACIOĞLU
Fatih ÖZENBAġ
Şehir
POLONYA
POLONYA
POLONYA
BULGARĠSTAN
iNGĠLTERE
RUSYA
Mersin
Kayseri
Antalya
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü:
Krzysztof
Browko
Opole
Sergilemeler
Ad soyadı
1- Ġbrahim AKSÜNDÜ
2- ġefik BAYRAM
Fotoğraf :
937-102-tfsf-sS9e6
1924-102-tfsf-1jBI7
Ülke /Ģehir
TRABZON
ANKARA
3456789101112131415161718192021222324252627282930-
Ziya Murat ÖZTÜRK
Saeed Arabzadeh
Peter TAYOS
Mahfuzul HASAN RANA
Mustafa TOR
Nuri ÇORBACIOĞLU
Vitalii POPKOV
Huu HUNG
Ferhat COSGUN
Wolfgang LOKE
Vlat SOKOLOVSK
Vlat SOKOLOVSK
Yurii TURİANYTSİA
Samim SAKA
Samim SAKA
András GERGİ
Krzysztof BROWKO
Krzysztof BROWKO
Seyed ALĠ MĠREMADĠ
Seyed ALĠ MĠREMADĠ
Jussi HELĠMAKĠ
Tahir UZUN
Tahir UZUN
Krasimir MATARO
Ġgor DEBEVEC
Somenaty MUKHOPADHYAY
Atıf ÖZEN
Sabri ALTIN
2319-102-tfsf-Iy18R
2703-102-tfsf-my3TY
2715-102-tfsf-FvARh
2725-102-tfsf-IIOGk
2919-102-tfsf-SIsOF
2924-102-tfsf-nyXru
2938-102-tfsf-OGezk
2944-102-tfsf-x3vtf
3014-102-tfsf-54voL
3137-102-tfsf-oJIhE
3360-102-tfsf-cnB2a
3360-102-tfsf-i5uke
3365-102-tfsf-8YDAx
3371-102-tfsf-oNdE3
3371-102-tfsf-pSBBO
3431-102-tfsf-fYmKi
3467-102-tfsf-pJxez
3467-102-tfsf-tsxHQ
3526-102-tfsf-5nCTN
3526-102-tfsf-hdKzz
3622-102-tfsf-ziLOY
3689-102-tfsf-HZqGN
3689-102-tfsf-i5vhn
3791-102-tfsf-GurOK
3822-102-tfsf-YeBtA
3823-102-tfsf-NtsSg
3863-102-tfsf-qENqV
3903-102-tfsf-dcv99
KAYSERĠ
BUSHEHR
GYOR
DHAKA
ADANA
KAYSERĠ
ALEKSANDRĠYA
PHAN THĠET
KAYSERĠ
BOCHUM
MİNSK
MİNSK
UZHGORO
NEVġEHĠR
NEVġEHĠR
ĠKRENY
OPOLE
OPOLE
ĠSFAHAN
ĠSFAHAN
ESPOO
ANKARA
ANKARA
BULGARĠSTAN
BOROVNĠCA
SURĠ
KAYSERĠ
TRABZON
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content