close

Enter

Log in using OpenID

Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet AÇIKLAMA Fen Edebiyat

embedDownload
İLAN TARİHİ : 08.08.2014 Tarihli Sabah Gazetesi ve 15.08.2014 Tarihli Resmi Gazete
SON BAŞVURU TARİHİ : 29.08.2014 Cuma
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Profesör kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu ,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2
adet fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi
DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Doçent kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi
- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adayları ise
kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye (http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu" na (http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.
Birim
Anabilim Dalı
Unvan
Derece
Adet
Fen Edebiyat Fakültesi
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Profesör
1
1
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl.
Profesör
1
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bütçe ve Mali Planlama
Profesör
1
1
AÇIKLAMA
Osmanlıda Taşra Eyaletleri Konusunda Çalışmış Olmak
Yakma ve Havalandırma Sistemleri ve Endüstriyel
Uygulamaları Konusunda Çalışmaları Olmak
Performans Esaslı Bütçe ve Mali Konseyler Alanında
Çalışmış Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mali Hukuk
Profesör
1
1
Mali Sosyoloji Alanında Çalışmış Olmak
Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat
Profesör
1
1
Lazerle Yüzey İşlemeleri Konusunda Çalışmaları Olmak
Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat
Profesör
1
1
Kırılma Mekaniği ve Yorulma Konusunda Çalışmaları Olmak
Mühendislik Fakültesi
Üretim Metalurjisi
Profesör
1
1
Zn-Al Alaşımları Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Parazitoloji
Profesör
1
1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Sağlık Bilimleri
Doçent
1
1
Kas Hasarı Üzerine Çalışmaları Olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Sağlık Bilimleri
Doçent
1
1
Antioksidan Üzerine Çalışmaları Olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sporda Psikososyal Alanlar
Doçent
1
1
Psiko-Fizyoloji Alanında Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayısal Yöntemler
Doçent
1
1
Girdi-Çıktı Çözümlemeleri Konusunda Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doçent
2
1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Kalite Yönetimi
Konusunda Çalışmaları Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim ve Organizasyon
Doçent
1
1
Örgütsel Davranış Alanıyla İlgili Çalışmaları Olmak
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi
Doçent
1
1
Mühendislik Fakültesi
Yapı Malzemeleri
Doçent
2
1
Doçent
2
1
Doçent
1
1
Tüberküloz Cerrahisi Konusunda Deneyimli Olmak
Yrd.Doç.
1
1
Manisa Şehir Tarihi Konusunda Çalışmış Olmak
Salihli Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi
Mikobakteriyoloji Konusunda Çalışmaları Olmak, Tıp
Doktoru Olmak
Tıbbi Parazitoloji Doktorası Yapmış Olmak, Tıp Doktoru
Olmak
Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Lazer Kaynağı
Konusunda Çalışmaları Olmak
Toz Metalurjisi ve Yüzey Sertleştirme Konularında
Çalışmaları Olmak
Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro Yapısı Konusunda
Çalışmaları Olmak
Yerel Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında
Çalışmaları Olmak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content