close

Enter

Log in using OpenID

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİMİ

embedDownload
ANTİMİKROBİYAL YÖNETİMİ
Dr. H. Erdal Akalın
1. ULUSAL KLİMUD KONGRESİ
12-16 KASIM 2011, ANTALYA
Antimikrobiyal Yönetimi (Stewardship)
• Bu programlar,
– Gönüllü,
– İkna edici,
– Kısıtlayıcı
önlemlerin kullanılması ile, hekimlerin antibiyotik
kullanım uygulamalarını modifiye etme amacı ile
geliştirilirler. Genellikle antibiyotik kullanımının
azalmasına yol açarlar. Programların
uygulanmasında eğitimin rolü çok önemlidir.
Basic concepts of infection control, IFIC, 2008.
Klinik Mikrobiolog’un Antimikrobiyal
Yönetimindeki Önemli Rolü
• Antibiyotik kullanım politikaları ve formüler
geliştirmede etkin katkı,
• Özellikle sağlık hizmetine bağlı infeksiyonların
etkeni olan organizmaların antibiyotik duyarlılık
paternlerinin belirlenmesi,
• Özel birimler için “Direnç raporları” hazırlanması
ve tüm hekimlere ulaştırılmasının sağlanması.
Klinisyen ve klinik mikrobiyolog arasında iyi
ilişkilerin ve günlük formal veya informal
toplantıların olması, infeksiyon kontrol ve
antimikrobiyal yönetim programlarının temel
ilkelerinin birlikte geliştirilmesi, daha kaliteli
sağlık hizmeti sunumuna, daha etkili infeksiyon
kontrolüne ve klinik sonuçlara neden olmaktadır.
Improving clinical care in Scotland,HAI; Infection Control, NHS, Scotland, 2003
Hastane Antimikrobiyal Kullanım Politikaları
• Antibiyotik komiteleri,
• Antibiyotik yönetim takımı,
• Rehber ve protokoller,
• Eğitim programı
var mı?
• Bu politikaların hayata geçirilmesinde klinisyen
ile klinik mikrobiyolog ne kadar birlikte yer
alıyor?
14-20 Kasım
CDC Antibiyotik Farkındalık Haftası
Antibiotiklerin Ne Zaman İşe
Yarayacağını Bil!
National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases
Division of Healthcare Quality Promotion
Erdal Akalın
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content