close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Yarıyılı Kamu Hukuku Tezli

embedDownload
TC
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014/ 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI*
Saat/
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
17.00
17.50
SALI
İnsan Hakları
Hukuku
İnsan Hakları
Hukuku
İnsan Hakları
Hukuku
Çarşamba
Perşembe
Hukukta Araştırma
Yöntemleri
Hukukta Araştırma
Yöntemleri
Hukukta Araştırma
Yöntemleri
Cuma
Tıp Hukuku
Cumartesi
Tıp Hukuku
Tıp Hukuku
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
Çağdaş
Demokrasilerde
Anayasa Yapımı
Çağdaş
Demokrasilerde
Anayasa Yapımı
Çağdaş
Demokrasilerde
Anayasa Yapımı
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERSLERİ
Kodu
Dersin Adı
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Zorunlu Dersler
HKK 527 Hukukta Araştırma Yöntemleri
TPK
T P K
3 0 3
Seçimlik Dersler (En az dört “4” ders seçilecektir)
T P K
HKK 557 Çağdaş Demokrasilerde Anayasa Yapımı
3 0 3
HKK 561 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri
3 0 3
HKK 565 Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi
3 0 3
HKK523 İnsan Hakları Hukuku
3 0 3
HKK549 Tıp Hukuku
3 0 3
HKK803 Tez Çalışması*
(* Bu ders sadece tez dönemindeki öğrenciler tarafından seçilebilir.)
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Atila ERKAL
Doç. Dr. Cengiz Gül
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Prof. Dr. Yunus APAYDIN
Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE
Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK
TC
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
Saat/
09.00
10.50
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
10.00
11.50
11.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
Avrupa Birliği Anayasası
Avrupa Birliği Anayasası
Avrupa Birliği Anayasası
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının
Felsefi Temelleri
KAMU HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERSLERİ
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri en az 5 ders seçmek zorundadır.
GÜZ YARIYILI
Zorunlu Dersler
T P K
HKKT 599 Dönem Projesi Dersi*
0 3 0
(*Bu ders sadece, ders tezsiz yüksek lisans üçüncü döneminde olan –iki ders dönemini bitiren- öğrenciler
tarafından seçilebilir.)
HKKT 545 Anayasa Hukuku*
3 0 3
Doç. Dr. Cengiz GÜL
HKKT 547 Ceza Hukuku*
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK
HKKT554 İdare Hukuku*
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Atila ERKAL
(* Bu dersler hukuk fakültesi mezunu olmayan öğrenciler için zorunludur. Hukuk fakültesi mezunu öğrenciler
bu dersleri seçemezler.)
Seçimlik Dersler
T P K
HKKT 537 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri
3 0 3
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
HKKT 541 Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi
3 0 3
Prof. Dr. Yunus APAYDIN
HKKT 509 Avrupa Birliği Anayasası
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE
NOT: Hukuk Fakültesi mezunu olan öğrenciler, Tezli Yüksek Lisans programından bir ders seçerek (seçimlik
derslerden) en az 5 ders seçme şartını yerine getirebilecektir.
TC
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI
(KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROGRAM)
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
()
Saat/Gün
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
08.00
İslam Hukuku
Bilim Ahlakı
08.50
09.00
İslam Hukuku
Bilim Ahlakı
09.50
10.00
10.50
İslam Hukuku
Bilim Ahlakı
11.00
11.50
Ceza
Muhakemesinde
Delil ve İspat
13.00
13.50
İdarenin Mali
Sorumluluğu
14.00
14.50
Yerel
Yönetimler
İdarenin Mali
Sorumluluğu
15.00
15.50
Yerel
Yönetimler
İdarenin Mali
Sorumluluğu
16.00
16.50
Yerel
Yönetimler
17.00
17.50
Ceza
Muhakemesinde
Delil ve İspat
Ceza
Muhakemesinde
Delil ve İspat
Uluslar arası
Hukukta Güç
Kullanımı
Uluslar arası
Hukukta Güç
Kullanımı
Uluslar arası
Hukukta Güç
Kullanımı
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
KAMU HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
2014/2015ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERSLERİ
GÜZ YARIYILI
Zorunlu Dersler
T P K
HKOD 2 İslam Hukuku
3 0 3 Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN
HKOD 4 Bilim Ahlakı
3 0 3 Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
HKOD 6 Yerel Yönetimler
3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
HKOD 7 İdarenin Mali Sorumluluğu
3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Atila ERKAL
HKOD 8 Uluslar arası Hukukta Güç Kullanımı
3 0 3 Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE
HKOD 9 Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat
3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK
HKOD 10 Tez Çalışması*
* Bu ders sadece tez dönemindeki öğrenciler tarafından seçilebilir.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content