close

Enter

Log in using OpenID

Ara Değerlendirme Tarihi: 19 Kasım

embedDownload
Sayfa 1
İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel
Kavramlar
Ara Değerlendirme – A Ergör
19 Kasım 2014 - Çarşamba
Fotoğrafta bir mekanik atölye çalışanı görülmektedir.
1. Demir parmaklıkları kesen bu çalışanın karşılaştığı tehlikeleri sıralayınız.
2. Bu işçinin çalışma yaşamı ve sağlık/güvenlik ilişkisini bütünsel
değerlendirebilmek için neleri öğrenmek istersiniz? Sorularınızı sıralayın.
olarak
Sayfa 2
İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel
Kavramlar
Ara Değerlendirme – A Ergör
19 Kasım 2014 - Çarşamba
Ahmet Yorulmaz 48 yaşında bir kömür madeni işçisidir.
25 yıldır linyit madenlerinde çalışmıştır.
6 Çocuğu olan ve eşi geçirdiği beyin kanamasından sonra 9 yıldır yatağa bağlı
yaşayan Ahmet Yorulmaz özel sektörde işçidir.
Günde 8 saati aşan bir çalışma temposuyla 6 gün madende görev yapmaktadır.
Bir hafta önce çalıştığı ocakta uzun yıllardır tanıdığı 3 arkadaşı göçük altında
kalarak yaşamlarını yitirmişlerdir.
Ahmet Yorulmaz çalışma yaşamı ve sağlık/güvenlik ilişkisi alanında
çalıştığınızı bilen bir tanıdığınızdır ve çok sıkıntılı bir ifade ile sizinle
dertleşmeye geldiğini söylemiştir. görüşünüzü almaya gelmiştir.
Anlattıklarını ve onun hakkında bildiklerinizi göz önünde tutarak
1. Ahmet Yorulmaz’ın sağlığı ile ilişkili olabilecek psikososyal risk etmenlerini ve bununla
etkileşebilecek çalışma yaşamı bileşenlerini sıralayın.
2. Bu etmenler nedeniyle Ahmet Yorulmaz’da ne gibi sağlık sorunları görmeyi
beklersiniz?
Sayfa 3
İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel
Kavramlar
Ara Değerlendirme – A Ergör
19 Kasım 2014 - Çarşamba
Fotoğrafta ameliyathane de kullanılan bir emici
makine görülmektedir. Bu makine cerrahi işlemler
sırasında hastaların vücut boşluklarında biriken kan
ve vücut sıvılarını cerrahi işlem yapılan bölgeden
emiş sistemiyle uzaklaştırmaktadır. Makinenin sağ
üst bölümünde görülen söz konusu sıvıların
toplandığı hazne,
altta görülen bölüm ise emiş
ağzıdır.
Makine bir mekanik arıza nedeniyle atölyeye
getirilmiştir.
1.
2.
Bu onarım işlemi sürecinde çalışanların
karşılaşabileceği etmenler nelerdir? Sıralayınız.
Bu etmenlerin yol açabileceği riskleri önlemek
için ne tür önlemler almayı düşünürsünüz? Bu
önlemleri gruplayarak sıralayınız.
Sayfa 4
İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel
Kavramlar
Ara Değerlendirme – A Ergör
19 Kasım 2014 - Çarşamba
•Sınav sorularını 26 Kasım dersine getirmenizi bekliyorum.
•Lütfen her yanıt kağıdına ad ve soyadınızı yazıp kağıtları birbirine
ekleyiniz.
•Sınavı bilgisayarda hazırlayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
485 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content