close

Enter

Log in using OpenID

20140802-6 Atamalar

embedDownload
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
2 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 3
Sayı : 29076
ATAMA KARARLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/864
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Halil Kamil
KOCAPINAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
İdris GÜLLÜCE
Başbakan
Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/865
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğüne, Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veysel PARLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nihat ZEYBEKCİ
Başbakan
Ekonomi Bakanı
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/866
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğüne Mehmet
IŞKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nihat ZEYBEKCİ
Başbakan
Ekonomi Bakanı
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/869
1 – Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Şinasi DEMİRBAŞ’ın başka bir
göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/870
1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürü Ahmet SÜTCÜ’nün başka bir göreve
atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140802-6.htm
04.08.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 3
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/910
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yardımcılığına, Mehmet Akif OKUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/871
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, aynı
yer Genel Müdür Yardımcısı Abdullah SOYLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Hayati YAZICI
Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/872
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gümrükler
Genel Müdür Yardımcısı Cenap AŞÇI’nın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına
Mustafa GÜMÜŞ’ün,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Hayati YAZICI
Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/873
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne, Ramazan ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2
nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Hayati YAZICI
Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/896
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü Yılmaz TUNA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
1/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140802-6.htm
04.08.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Sayfa 3 / 3
Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140802-6.htm
04.08.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content