close

Enter

Log in using OpenID

7.sınıf

embedDownload
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU
TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF II. DÖNEM II. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.
Adı Soyadı: ……………………….…………………………..
Sınıfı: 7/…….
No:……..
Notu: ……………
SAYGI VE SAYGINLIK
Saygı ve saygınlığa ilişkin değer yargılarımız, davranışlarımız genellikle hatalıdır. Kişileri; niteliklerinden
çok, bulundukları mevki veya servetleri açısından değerlendiriliyor ve onlara bu çerçevede saygı gösteriyoruz. Para
ve mevki, âdeta saygınlık ölçüsü oluyor. Bu değer yargısının doğal sonucu olarak kişi, bulunduğu mevkiden
ayrıldığında veya serveti azaldığında toplumdaki saygınlığını da yitirmiş oluyor.
Kişiler; topluma katkıları, yapıtları, nitelikleri, davranışlarıyla değerlendirilmeli; buna göre saygınlık
kazanmalıdırlar. Rastlantılar, fırsatçı davranışlar, eş-dost desteklemesi, bazı kişileri uygun düşmedikleri makamlara
getirebilir. Ancak bu tür kişilere bulundukları makam, mevki gerçek bir değer kazandırmaz.
Kişiler, bulundukları makam nedeniyle saygınlık kazanmamalı, kendi kişilikleriyle bulundukları makama
saygı kazandırmalılar.
Ö. AKGÜÇ
(İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
1- İnsanlar, bir kişiyi saygınlık yönünden değerlendirirken hangi hataları yapıyorlar? (8 puan)
İnsanlar, kişileri mevki veya servetleri açısından değerlendirdikleri için hata yapıyorlar.
2- Parçaya göre kişi saygınlığını ne zaman yitiriyor? (8 puan)
Mevki veya servet açısından değerlendirilen kişiler, o mevkilerinden ayrıldıklarında yahut servetlerini
yitirdiklerinde de saygınlıklarını yitiriyorlar.
3- Bir kişiyi saygın yapan değerler nelerdir? Yazınız. (8 puan)
Kişiyi saygın yapan değerler: topluma katkıları, yapıtları, nitelikleri, davranışlarıdır.
4- Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir? Yazınız. (8 puan)
Kişi, servet ya da makamla değil, kişilikleriyle saygın olur. (Makam değil kişilik saygındır.)
Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
Karıştır göçünü ulu kervana
Gün geçirip fırsat verme zamana
Sakın uzamasın yol deyi yazmış.
Aşık Veysel Şatıroğlu
5- Şiirdeki üçüncü mısrada şairin öğüdü nedir? Yazınız. (8 puan)
Şairin üçüncü dizedeki öğüdü, zamana fırsat vermemek, gününü boşa geçirmemektir.
6- Aşağıdaki cümlelerin eylemlerinde görülen zaman (anlam) kaymasını gösteriniz. Yerine hangi eylem kipi
gelmelidir. Yazınız. (8 puan)
Cümle
Verilen kip
Kastedilen kip
Akşamları az yemek yiyor.
Şimdiki zaman
Geniş zaman
Oraya zamanında gideceksin.
Gelecek zaman
Emir kipi
Sen gidersen çok üzülürüz.
Geniş zaman
Gelecek zaman
Okuldaki törenden sonra Anıtkabir’e gidiyoruz.
Şimdiki zaman
Gelecek zaman
7- Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bulup, yapısına göre inceleyiniz. (Basit / Türemiş/Birleşik) (5 puan)
Kişileri para ve mevki açısından değerlendiriyoruz. Saygınlıkta para ve mevki ölçü oluyor. Kişi, bulunduğu
Türemiş fiil
Birleşik fiil
mevkiden ayrılırsa toplumdaki saygınlığını da yitiriveriyor. Hâlbuki bazı kişiler uygun olmayan makamlara
Türemiş fiil
Birleşik fiil
gelebiliyor.
Birleşik fiil
8- Aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen ekfiillerle tamamlayınız. (10 puan)
Benim en iyi arkadaşım Ayşe’…dir……
(Ek fiilin geniş zamanı)
Söyleyecek sözün yok…sa……. konuşma.
(Ek fiilin şartı)
Buralar eskiden hep orman…dı…
(Ek fiilin hikayesi)
Hepimiz insan…ız…
(Ek fiilin geniş zamanı)
O çok iyi bir insan…mış..
(ek fiilin rivayeti)
9- Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?(3 puan)
a) Niye bu kadar zalimsin?
Soru zarfı
b) Konuyu nasıl özetlemiş?
Soru zarfı
c) Teyzenler sizde kaç gün kalacak?
Soru Sıfatı
d) Dünkü sınava nasıl hazırlandın?
Soru zarfı
10- “Biraz ötede( , )iki üç kişi daha mı el sallıyor ( ? )Aaa, korkmayın( ! )Onlara da yer bulunacak( , )hatıraları
hoş edilecektir.”
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan noktalama işaretlerini koyunuz. (4 puan)
11- “Doğanın bizden başka sahipleri de var.”düşüncesinden yola çıkarak doğa sevgisini anlatan bir
kompozisyon yazınız. (30 puan)
TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
Haydar SEÇKİNER
Türkan GÖNÜLAL
Muhammed ÖZCAN
Semiha ŞAHİN
Gülcan BAYULU
Sevim DERVİŞLER
Nurcan YILMAZ
Ferhan AKYAZ
Nesibe TUNCEL
Mevlüt MAMAK
Öztürk BİNGÖL
Okul Müdür V.
Afife BAŞER
Derya ÖZTOP
Nesibe YAVUZ
Seval Y. EREN
Gülsüm TURAN
Oya DURU
Çilem TURGAY
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content