close

Enter

Log in using OpenID

CEMAL EFENDİ (NEYZEN) (1860 — 1899)

embedDownload
CEMAL EFENDİ (NEYZEN) (1860 — 1899)
(MERHUM / DEPARTED)
1860 yılında İstanbul’da doğdu.
He was born in İstanbul in 1860.
Ahmet Hüsemaddin Dede’nin oğludur.
He is the son of Ahmet Hüsemaddin Dede.
Mûsikî, edebiyat ve tasavvuf üzerinde çalıştı. Mûsikî
hocası Hüseyin Fahreddin Dede’dir. İyi Fransızca bilirdi.
He studied music, literature and Sufism. His music
teacher was Hüseyin Fahreddin Dede. He knew French
well.
Ney çalmasını, Kozyatağı Rıfai Tekkesi Şeyhi Halim
Efendi’den
öğrendi.
Yenikapı
Mevlevihânesi’nde
neyzenbaşılık yaptı. Klasik ney uslûbunun bu üstad neyzeni
1899 yılında İstanbul’da öldü.
He learned to play ney from the Kozyatağı Rıfai*
School sheikh Halim Efendi. He was the head of ney
players at the Yenikapı Mevlevi Lodge. This master neyzen
of the classical ney genre died in 1899 in İstanbul.
Çok öğrenci yetiştirmiştir.
He coached a lot of pupils.
*Rıfai: A Muslim tariqah.
Türkçeden İngilizceye çeviren: Aslıhan DÖKMECİ
Turkish to English translation by Aslıhan DÖKMECİ.
Kaynak / Resources
ÖZALP, Dr. M. Nazmi, Türk Mûsikîsi Tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 2000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content