MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2014

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
AÇILACAK DERSLER
Dersin Adı
Dersin Kodu
Yüksek Lisans
Haftalık Ders Saati
T U Kredi ECTS
Sorumlu Öğretim Üyesi
06 501
İleri Mühendislik Matematiği
3
0
3
6
Yrd. Doç. Dr. Gürcan
YILDIRIM
06 510
Enerji Depolama Teorisi ve
Sistemleri
3
0
3
6
Prof. Dr. Ali Naci ÇELİK
06 517
Yorulma
3
0
3
6
Doç. Dr. Murat PAKDİL
06 520
Konstrüksiyonda Şekillendirme 3
0
3
6
Doç. Dr. Ahmet ÇAKAN
06 531
Kaynak Mühendisliği
3
0
3
6
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÖZTÜRK
06 540
Robot Mekaniği
3
0
3
6
Müh. Mim. Fak./Bil. Müh. Böl.
06 515
Kompozit Malzemelerin
Mekaniği
3
0
3
6
AİBÜ Bolu M.Y.O/Makine ve
Metal Teknolojileri Bölümü
06 552
Yüksek Sıcaklık Süperiletken
Malzemelerin Mühendislikte
Uygulamaları
3
0
3
6
Yrd. Doç. Dr. Gürcan
YILDIRIM
06 554
Taşıt Emisyonları ve Kontrol
Yöntemleri
3
0
3
6
Yrd. Doç. Dr. A. Osman
EMİROĞLU
05 700
Tez Çalışması
0
0
0
0
05 705
Seminer
0
0
0
0
Not: Bu derslere ilaveten ilgili Öğretim Üyeleri adına Danışmanlık ve Uzmanlık Alan Derslerinin de
açılması gerekiyor.