close

Enter

Log in using OpenID

BASEV (Basım Sanayii Eğitim Vakfı) Yüzüncüyıl Mah. MAS

embedDownload
BASEV (Basım Sanayii Eğitim Vakfı)
Yüzüncüyıl Mah. MAS-SİT 1.Cadde İdare Binası Bağcılar / İstanbul
Telefon: 0 212 629 02 74 – 0 212 629 0275 Fax: 0 212 431 1698
www.basev.org.tr info@basev.org.tr
kaynakları takip etmek, yenilikçi ürün ve yöntemleri araştırmak kapasitelerini desteklemek, eylem
planları hazırlamak, kurumlar arası iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak, sektördeki firmaların,
çalışanların ve eğitim sağlayıcıların karşılaştığı sorunları tanımlamak ve çözüm odaklı gelişmeleri
desteklemek, bulunmaktadır.
Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi Projesi
Projenin Genel Hedefi:
Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi Projesinin genel hedefi, basım ve
yayın sektöründeki kurumların ürün ve süreç yönetiminde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini
geliştirerek İstanbul’un küresel rekabet gücünün arttırılmasına ve böylece sosyal kalkınmasına ve
kültürel sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Hedefleri:
•İstanbul’da yenilikçi ürün ve süreç yönetimi alanında basım ve yayın sektöründe çalışanların ve
firmaların kapasitelerinin artırılması.
• İstanbul’da basım ve yayın alanında mesleki eğitim veren eğitimci ve öğreticilerin yenilikçi ürün ve
süreç yönetimi alanında bilgi ve kapasitelerinin artırılması.
• İstanbul’da basım ve yayın alanında eğitim veren kurum ve kişiler ile sektör arasında işbirliği ve
eşgüdümün tesis edilerek sektör ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirilmesine katkıda
bulunulması.
• İstanbul’da basım ve yayın sektöründeki firmaların kurumsal kapasitesini geliştirecek, bilgi ve
teknoloji transferi sağlayacak bir yenilikçilik merkezinin kurulması ile yenilikçilik ve girişimcilik
kapasitesinin geliştirilmesi.
• Yaratıcı endüstrilerde kullanılan yeni teknik ve ürünlerin tanıtılmasını sağlayarak yenilikçi
yöntemlerin sektörde kullanımının artırılması.
• Basım ve yayın sektöründe yenilikçiliğin sosyal ve ekonomik kalkınmada önemi hakkında kamusal
farkındalığın arttırılması.
Proje Faaliyetleri:
1.Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi Kurulması
İstanbul’da basım ve yayın sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet etmesi
amacı ile, işletmelerin yenilikçi ürün ve süreç yönetimi, girişimcilik ve kurumsal kapasitesini
geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak “Basım ve Yayın
Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi” kurulacaktır. Merkezin gerçekleştireceği
faaliyetler arasında; bilgi ve fikir paylaşımını sağlayacak platformlar oluşturmak, uluslararası ağ ve
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi Projesi
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta
olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı/ortaklar /yükleniciler) aittir.
2.Sektör Analizi
Basım ve Yayıncılık alanında sektörün genel envanterinin hazırlanması, sektörel stratejilere temel
teşkil edecek birincil verilere ulaşılması ve çeşitli açılardan firma yapılarının analiz edilerek sektörün
gelecek vizyonu için projeksiyon belirlemek amaçlanmıştır. Böylece sektördeki firmaların mevcut
yenilikçilik kapasiteleri, bu kapasitenin geliştirilmesi için yapılması gerekenler, yenilikçiliğin; girişimciliği
ve sektörün rekabet gücünü arttırmak için nasıl kullanılacağı gibi konularda stratejilerin belirlenmesi
için temel oluşturulacaktır.
3.Yenilikçilik ve Kurumsallaşma Eğitimleri
Basın yayın sektöründeki firmaların yenilikçi ürün ve süreç yönetimi ve kurumsallaşma kapasitelerini
artırmak, sektörün rekabet edebilirliğini ve İstanbul’un ekonomik kalkınmasına katkısını artırmak
amacı ile ilki işletme yöneticilerine ikincisi ise sektör çalışanlarına olmak üzere eğitimler verilecektir.
4.Yenlikçilik ve Kurumsallaşma Danışmanlık Hizmeti
Eğitimlere katılmış yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren seçilmiş 20 firmaya kurumsal
kapasitelerini geliştirmek amacı ile danışmanlık hizmeti verilecek, böylece sektörün küresel rekabet
edebilirlik gücü artarak İstanbul’un sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulacaktır.
5.Tecrübe Transferi Toplantıları
Yenilikçi ürün ve süreç yönetimi kapasitesi yüksek ve kurumsallaşma sürecini tamamlamış ve
yayıncılık sektöründe rekabet edilebilirlik gücü yüksek firma temsilcileri ile sektördeki yenilikçilik
kapasitesini artırmaya ve kurumsallaşmaya çalışan firmaların bir araya geldiği toplantılar organize
edilerek sektörde tecrübe transferi yapılmaya çalışılacaktır.
6. Eğitim Dünyası-Sektör Arası İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılması
Bu faaliyet kapsamında basım yayın sektörüyle, sektöre insan kaynağı yetiştiren eğitim kurumları ve
ilgili diğer taraflar arasında işbirliği ve eşgüdüm arttırılarak; sektöre uygun ve süreç yönetim
kapasitesi artmış insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
-Mesleki Öğretmenlere Eğitim Seminerleri ve Oryantasyon
-Platform Toplantıları
7. Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik Kongre ve Sergisi
Basım ve yayın sektöründe kullanılan yeni teknik ve yöntemleri sektörde tanıtmak yenilikçiliği
desteklemek, bilgi, paylaşım ve aktarımını sağlamak amacı ile kongre yapılacaktır., 3 gün sürecek olan
kongrede; konuşma ve bildirilerin yanı sıra yeni teknikler konusunda workshoplar yapılarak yaratıcı
ürünlerin sektörde kullanılması teşvik edilecektir.
Proje Ortakları:
Zeytinburnu Belediyesi, Basım Yayın Sektöründe Gelişim Derneği
Proje İştirakçileri:
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofset Filmcilik ve Matbaacılık San.Tic.A.Ş.
Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü
Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Basım ve Yayın Sektöründe
Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content