close

Enter

Log in using OpenID

Ciki Banyo Yapıyor 1. Sayfa

embedDownload
ffi
t ğ
ffi****!şS
t
-1ı,,,,,,
ciri
ı}ı}ı}ı}*J
BANyo yApIyoR
Robi'nin çocuk|oro bir sürprizi vordı. Onlorın tokip edeceği forklı renklerde ok işoretleri
hozırlomıştı. Herkes, kendisine söylenen renkteki ok|orı tokip ederek sürprize uloşocoktı.
Acobo sürpriz neydi? Esin, kırmızı: Eren, movi; Ciki, yeşil; Mırmır, pembe renkli oklorı tokip
edecekti. Robi, oyun doho eğlenceli olsun diye müzik oçtı. Bokolım önce kim kendisi için hozırlonon sürprize uloşocoktı.
Sürprize ilk Mırmır, uloştı. Mırmır, oklorın blttiğl yerdebir zarf buldu. Diğer kohromonlorımız do ok işoretlerinin bittiğiyere uloştı vebirer zorf buldu. Robi, "Arkodoşlor size sürprizim, bir oyun. "Bil Bokolım" oyunu. Herkes, zorfındoki resme boksın.
Amo resmi kimseye göstermesin. Resimdeki nesne ile neler yopıldığını onlotsın. Biz de bilelim. İll llm onlotmok ister?" diye sordu.
..: İlk olorok Ciki, onlotmok istediğini söyledi. Bokolım Ciki elindeki re6 simde yer olon nesne ile neler yopıldığını söyleyecekti? "Elimiz kir€.l
suyu oçıp, onunlo elimizi köpük köpük yıkorız." dedi. Her' lendiğinde
kes birden "Sobun!" dedi. Robi, "Aferin Ciki, sobunu çok guzel tarif
ettin. Peki, elimizi sadece kirlendiğinde mi yıkarız?" diye sorunco
Esin, "Yemekten önce ve sonro do yıkorız." diye cevop verdi. Robi bu
sefer de"Peki, sobunu boşko ne yopmok için kullonırız?"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
866 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content