close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3-A SINIFI

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
3-A SINIFI EYLÜL-EKİM AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ
TÜRKÇE
“Birey ve Toplum ve Atatürk” temaları kapsamında; “Komşu Kunduzlar, Dayanışmanın
Böylesi, Ailemiz, Mustafa Kemal’in Okul Hayatı, Mustafa Kemal’in Elleri” metinleri işlendi.
Metinlerin işlenişinde sesli okuma, görsel okuma,
dinleme, sözlük ve yazım kılavuzu kullanma etkinliklerine yer
verildi. Metin konuları günlük hayatla ilişkilendirilerek
örneklendirmeler yapıldı.
Öğrendiklerimizi, kurallara uygun olarak sözlü anlatım,
yazılı anlatım, görsel sunum yöntemleriyle sınıfta ve kutlama
törenlerinde sergiledik. Verilen konular üzerinde beden dilimizi
kullanarak, konu dışına çıkmadan, görgü kurallarına uyarak
konuşma çalışmaları yaptık.
Yazılı anlatım çalışmalarında, yazılışından emin
olamadığımız sözcükleri yazım kılavuzundan bulduk, doğru yazılışlarını öğrendik. Yazım kurallarına
uygun olarak nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti ve konuşma çizgisini yerinde kullanabilme
çalışmaları yaptık. İncelediğimiz metinlerdeki özel isimleri, eş sesli sözcükleri, eş ve zıt anlamlı
sözcükleri belirledik.
Güzel yazı çalışmalarında, yazdığımız şiirleri, yazıları okul panomuzda ve sınıf panomuzda
sergiledik.
MATEMATİK
“Düzlem”, “Simetri”, “Örüntü ve Süslemeler”, “Doğal Sayılar” konularını işledik.
Örüntüdeki ilişkiyi belirledik ve örüntüyü geliştirdik. Üç basamaklı doğal sayıları okuma, söylenen
sayıları yazma çalışmaları yaptık. Bu sayıların basamak adlarını yazdık, basamaklarındaki sayıların
sayı ve basamak değerlerini belirledik. Verilen sayıları yüzlük, onluk, birlik taban blokları ile
gösterdik. Konularla ilgili bol bol alıştırma çalışmaları yaparak
öğrendiklerimizi pekiştirdik. Sayıları sayı doğrusu üzerinde
göstererek bir sayının en yakın onluğa nasıl yuvarlandığını gösterdik.
Sayıları büyük, küçük ve eşit olma durumuna göre sıraladık ve bu
durumların matematikteki işaretlerini kullandık. Sayıları büyükten
küçüğe ve küçükten büyüğe sıraladık. 3’er, 4’er, 5’er, 6’şar 100’e
kadar ritmik sayma çalışmaları yaptık. Bu ritmik saymaları 100’lük
sayı tablosunda gösterdik. Sayıların tek mi, çift mi? olduklarını
öğrendik. Bu konularla ilgili etkinlikler yaptık.
Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığını ve 20’ye kadar
yazılışını
öğrendik.
Verilen
sayıları
Romen
rakamlarıyla yazma çalışması yaptık.
FEN BİLİMLERİ
Duyu
organlarımızı
tanıdık.
Duyu
reseptörlerinin deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç;
gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses
uyarılarını aldığını açıkladık. Duyu organlarımızın
sağlığını korumak için neler yapmamız gerektiğini
öğrendik. Hareket eden varlıkları gözlemledik ve hareket özelliklerini öğrendik.
HAYAT BİLGİSİ
Okul Heyecanım temasında; okula hazırlıklı gelmemiz gerektiğinin, Arkadaşlarımız
arasında benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu, arkadaşlarımızla ve büyüklerle iletişim
kurarken uygun davranışlar göstermemiz gerektiğini, duygularımızı uygun biçimde ifade etmenin
önemini, ihtiyaç ve isteklerimizi ifade ederken başkalarının duyarlılıklarına saygı göstermeyi,
demokratik uygulamalara katılmayı, tarafsız, doğruluktan yana, saygılı olmayı öğrendik.
Konularımızı, günlük yaşantımızla ilişkilendirerek uygulamalar yaptık. Sınıf başkanlığı seçimlerinde
demokratik haklarımızı kullandık. Sınıfımızın krokisini çizdik.
Okulumuzun tarihi ile ilgili çeşitli kaynaklardan bilgiler
edindik. Okul ve sınıf eşyalarımızı özenli kullanmamız, oyun
kurallarına ve okul kurallarına uygun davranışlar sergilememiz
gerektiğini öğrendik.
Atatürk’ün “En büyük eserim Cumhuriyet’tir.“ diyerek
armağan ettiği Cumhuriyet’in bizim için önemli bir değer
olduğunu kavradık. Atatürk önderliğinde birçok hak ve
hürriyete kavuştuğumuzu öğrendik. Cumhuriyet Bayramı’nı
büyük bir coşkuyla kutladık.
İNGİLİZCE
Family and Friends 2 Class Book yr3 (ucuncu sinif)
Starter (Baslangic)
Welcome Back! ( Tekrar Hosgeldiniz!)
We have learned a song called “Wellcome Back” (Tekrar Hoşgeldiniz! adında bir şarkı öğrendik),
meeting(tanismayi öğrendik), people features and appearance (insanların özelliklerini ve
görünüslerini öğrendik) like green eyes, blue eyes, curly hair, straight hair, ginger short hair,
brown eyes (yesil göz, mavi göz, dalgalı saç, düz saç, kızıl kısa saç, kahverengi göz).
We have learned to say “What is your name? This is my friend and her name is ….” and days of
the week (adiniz ne?, bu benim arkadaşım ve onun adı… ve haftanın günlerini söylemeyi öğrendik),
new words like; ball, car, train, doll, puzzle, bike (yeni kelimeler öğrendik; top, araba, tren,
oyuncak bebek, bulmaca, bisiklet) and numbers (sayılar).
Unit 1
Our New Things (Yeni Şeylerimiz)
We have learned new words like classroom, table, computer, peg, pencil case, board, picture,
poster, drawers, cupboard, CD player “thuis is, that is, these are, those are” (yeni kelimeler
öğrendik; sınıf, masa, bilgisayar, askılık, kalemlik, tahta, resim, poster, çekmece, dolap, CD çalar,
bu, bunlar, şu, şunlar kalıplarını öğrendik).
We have learned a song called “What is in the class?”(Sınıftaki Nedir? adında bir şarkı öğrendik
and phonetics (ses bilgisi).
Unit 2
They’re happy now! (onlar simdi mutlular)
We have learned new vocabulary like hot, cold, hungry, thirsty, happy, sad, tired, angry, scared,
brave, nervous and to talk about them. (yeni kelimeleri öğrendik; sıcak, soğuk, aç, susuz, mutlu,
üzgün, yorgun, kızgın, korkmuş, cesur, sinirli ve onlar hakkında konuşmayı öğrendik).
We have learned to say “-we are,-we’re, -they are, -they’re, -they aren’t, -we aren’t” and a song
called “if you are tired and you know it…”(biz, onlar,onlar degil,biz degil kaliplarini solemeyi
ogrendik ve eger yorgunsan ve bunu biliyorsan adindaki sarkiyi ogrendik) ,phonetics(ses bilgisi),a
poem called “My feelings”(duygularim adinda bir sir ogrendik) and to be (olmak yapisini ogrendik).
Unit 3
I can ride a bike! (bisiklet sürebilirim)
We have learned new form; ride a bike, ride a horse, skate, skateboard, play tennis, play football
and can, can’t in front, behind, next to, between (yeni kelimeler ve yapılar öğrendik; bisiklet
sürme, at binme, tenis oynama, futbol oynama, kayak yapma, yapabilme, yapamama, önünde,
arkasında, arasından, bitişiginde), a song called “Where is my Teddy bear?”(benim oyuncak ayım
nerede adında bir şarkı öğendik), phonetics (ses bilgisi).
Tugba İsmail
(English teacher, Master of Education)
GÖRSEL SANATLAR
İlköğretim Haftası kapsamında okulum konulu resim çalışması ile resimlere başlanmıştır.
Farklı cetvel şekiller kullanarak çizgi çalışmaları yapılmıştır. “İstanbul’un Kurtuluşu” resimleri
örneklerle çalışılmıştır. Cumhuriyet Bayramı için “Atatürk” konulu resim yarışması için çalışmalar
yapılmıştır. Portre ve insan figürünü en basit ve güzel şekilde nasıl çizilebileceğini video
gösterimleri ve örneklerle anlatarak uygulamaları yapılmıştır.
İlçeler ve farklı özel kurumlardan gelen resim yarışmalarına katılım sağlanacaktır.
Ressamların hayatları incelenmeye başlanıp, ilk ressamları Joan Miro olmuştur. Kasım ayı
başlangıcında ise “Atatürk’ü Anma Haftası” kapsamında kolaj çalışmasına başlanacaktır.
MÜZİK
Ritim çalışmaları yapıldı. Çocuk müzikalleri izlendi. Porte çizerek 8 ölçülük beste çalışması
yapıldı. Daha sonra seslendirilerek çalışıldı. Muammer Sun Solfej-1 Kitabından 14. ve 15.
alıştırmalar tekrar edildi. Blok flüt çalıştırılarak alıştırma ödevleri verildi. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı için “Karadeniz, Mülkiye, Harbiye, 10. Yıl, İzmir, Gençlik, Biz Atatürk Gençleriyiz”
marşları ve ”Hoş Gelişler Ola” şarkısı öğretilmiş ve konferans salonunda sahne alınmıştır
BEDEN EĞİTİMİ
Bu ayki temalarımız:
 Denge – Beceri ve Koordinasyon geliştirme
 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bu ayki çalışmalarımızda çocuklarımızın denge, beceri ve koordinasyon gelişimi için düz
çizgi üzerinde yürüme, sekme, koşma, sıçrama ve komutla durma v.b gibi çalışmalar yapıldı. Denge
tahtası üzerinde düz yürüme ve adımlama çalışmaları yapıldı. Basketbolda top sürme oyunları
oynatılarak basit bir giriş yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görevli öğrenciler ile tango
çalışmaları yapıldı.
ETKİNLİKLER
CUMHURİYET BAYRAMI
Okulumuz konferans salonunda, ilkokul öğrencileri velilerimizin katılımı ile
Cumhuriyetimiz’in 91. yılını büyük bir coşkuyla kutladık.
KURS ÇALIŞMALARI
Satranç, yaratıcı drama ve gitar çalışmalarımız başladı.
DEĞERLER EĞİTİMİ
Eylül ve Ekim ayında “Nezaket Kuralları” konusu işlendi. Bu konularla ilgili pano hazırlandı,
yazılar yazıldı.
ECO-SCHOOL
“Su” eylem planı hazırlanıp, zümreler ve öğrenciler arasında görev dağılımı yapıldı. Ders
müfradatına uygun olarak işlenmeye başlandı.
GEZİ
Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi.
OKULDAN HABERLER
1) İlçeler arası başlatılan ve Nisan ayına kadar devam eden ’’Okullararası Ödüllü Atık Pil’’
toplama kampanyası Ekim ayından itibaren okulumuzda da başlamıştır. Sizlerden de kullanılmayan
pilleri okulumuza göndermenizi bekliyoruz.
2) Dyn-ed çalışmaları, tablet laboratuarımızda başladı.
3) k-12 sistemi veli kullanımına açıldı.
Veli bilgilendirme bültenleri, önümüzdeki aydan
itibaren sisteminden iletilecektir.
4) Okul–Aile Birliği Genel Kurulu toplandı. Seçilen yönetim kurulu, yıllık plan doğrultusunda
çalışmalarına başladı.
5) 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde TEOG Sınavı nedeniyle, Okulumuz iki gün süre ile
tatildir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1. İlköğretim Haftası(16/20 Eylül)
2. Hayvanları Koruma Günü (4/ Ekim)
3. Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi)
4. İstanbul’un Kurtuluşu (6 Ekim)
5. Kurban Bayramı (03/07 Ekim)
6. Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
7. Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
Yasemin AYKUT
Sınıf Öğretmeni
Ruhiye HANSON
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
461 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content