close

Enter

Log in using OpenID

Cevap Dilekçesi Örneği

embedDownload
………………….................MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO
: (Dosya numarası)
DAVALI
: (Davalı şahıs ise adı, soyadı, T.C kimlik numarası – Tüzel kişi ise unvanı, vergi no)
(Davalının adresi)
VEKİLİ
: (Varsa davalı vekilinin adı, soyadı)
(Davalı vekilinin adresi)
DAVACI
: (Davacının adı, soyadı ya da ünvanı.)
(Davacının adresi)
VEKİLİ
: (Varsa davacı vekilinin adı, soyadı)
(Davacı vekilinin adresi)
KONU
: (Dilekçenin konusu. Örn: Davaya karşı cevaplarımız..)
AÇIKLAMALAR :
(Dava dilekçesinde belirtilen vakıalar hakkında savunmalar, savunmadın dayandığı deliller, karşı
iddialar)
DELİLLER
: (Savunmaya dayanak deliller ve hangi delilin hangi iddiayı ispatlayacağı)
NETİCE-İ TALEP
: (Dava karşısında ne talep edildiği. Örn: Davanın reddi..)
Davalı/Davalı Vekili
(Davalı ya da davalı vekilinin adı, soyadı ve imzası)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content