close

Enter

Log in using OpenID

bı-fıshvax - Güneşli Aşı

embedDownload
BI-FISHVAX
Balıklarda Kızıl ağız ve Vibriozis’e karşı inaktif aşı
Yersinia ruckeri ve Listonella anguillarum, sırayla, Kızıl Ağız ve Vibriozis’in etiyolojik ajanlarıdır ve yeryüzünde
yaygın bakteriyel hastalıklardır, özellikle yoğun tatlı su balığı yetiştiriciliğini etkilemektedir. Yetiştirilen türler
arasında en çok etkilenen türler Alabalık ve Somonlardır.
Kızıl ağız, en az %25’ten en fazla %70-80’e kadar önemli derecelerde mortaliteye neden olur. Eradikasyonu
oldukça zordur, yoğun balık yetiştiriciliği gibi strese bağlı olarak görülür ve semptomatik olmayan taşıyıcılar
varlığında kolaylıkla yayılır.
Listonella anguillaru’un neden olduğu Vibriosiz, dünyada yaygın olarak septisemik-hemoraji hastalığı olarak
bulunur, tatlı su yetiştiriciliğinde önemli derecelerde kayıplara neden olur. Deneysel çalışmalar göstermiştir ki,
enfeksiyondan dolayı %30’dan başlayarak %90’a kadar ulaşabilen ölümlere neden olabilmektedir.
Bu iki hastalık, balık-çiftliklerinde hem farklı zamanlarda ve hem de aynı anda meydana gelebilir ve çok yüksek
ölümlere neden olarak büyük ekonomik kayıplara neden olurlar.
BI-FISHVAX aşısı, Yersinia ruckeri ve Listonella anguillarum’un inaktif bakteriyel süspansiyon birleşiminden
oluşmaktadır.
KOMPOZİSYONU:
1 ml aşı içerir:
İnaktif Yersinia ruckeri kültürü: İmmunojenik potens eşdeğerdir R.P.S. (relative percentage of survival) > 70
Inaktif Listonella anguillarum kültürü: İmmunojenik potens eşdeğerdir R.P.S. (relative percentage of survival)
> 70
Serbest formaldehit < 0.5 mg
ENDİKASYONLARI:
BI-FISHVAX, genel olarak Alabalık ve Somonlarda Kızıl ağız ve Vibriosiz’den korunmada endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
BI-FISHVAX, herhangi bir kontrendikasyon ve sekonder bir etki göstermez. Aktif hastalık varlığında, aşı
kontrendikedir.
UYGULAMA VE DOZAJ:
Kullanmadan önce önce şişeyi çalkalayınız.
Daldırma (immersiyon) yolu ile aşılama
Aşıyı, inert (cam, plastik, vb.) materyalden yapılmış uygun bir leğende balık çiftliği tank suyu ile 1:10 oranında (1
kısım aşı 9 kısım suya) dilüe ediniz. Bu şekilde elde edilen aşı çözeltisinin her bir litresine yaklaşık olarak 0.5 kg
balığı 30 saniye daldırınız.
Aynı aşı solüsyonu 15-20 aşılama uygulaması için kullanılabilecek olduğundan, bu şekilde dilüe edilmiş 1 litrelik
solüsyon 7,5 – 10 kg balık için aşılamaya imkan vermektedir.
Dilüe edilmiş aşı solüsyonu hemen kullanılmalı saklanmamalıdır.
Aşılama programı
Daldırma yoluyla aşılanacak hayvanların optimal ağırlığı, 2-20 gr’dır.
UYARILAR:
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Hazırlanmış aşı çözeltisi hemen kullanılmalı ve saklanmamalıdır.
- Şişe açıldıktan sonra hemen kullanılmaldır.
- Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ:
Bilinen istenmeyen yan etkileri yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ:
Yasal arınma süresi sıfır gündür.
SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:
Aşı, +2 ºC ve +8 ºC’de buzdolabında saklanmalıdır. Dondurmayınız.
Uygun koşullar altında raf ömrü 24 aydır.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI:
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ: 1000 ml’lik (10.000 dozluk) şişe + prospektüs içeren tekli kutularda
sunulmuştur.
SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü-İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) – Italya
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content