close

Enter

Log in using OpenID

bakanlık bütçesinin hazırlanma süreci

embedDownload
BAKANLIK BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
Orta Vadeli Program
Maliye Bakanlığı ile
Kalkınma Bakanlığı
Tarafından Genel Yazı
Yayımlandı veya Orta
Vadeli Program Resmi
Gazetede Yayımlandı
SGB.Net Sistemi
Birim Tavanlarının
Belirlenmesi (SGB)
E
N
T
E
G
R
Orta Vadeli Mali Plan
Bütçe Çağrısı ve Bütçe
Hazırlama Rehberi
Yatırım Genelgesi ve
Eki Yatırım Programı
Hazırlama Rehberi
Birim Tavanlarının SGB.net
Üzerinden Tertip-Faaliyet
Bazında Otomatik Dağıtılması
SGB.Net Sistemi (Evrak
Modülü)
Birimlerin Bütçe Tekliflerini
Hazırlamasına İlişkin Yazının
Hazırlanması
Üst Yönetici Tarafından
Bütçe Tekliflerinin
Hazırlanmasına İlişkin
Yazının İmzalanması
Harcama Birimlerine
Ait Bütçe Teklifleri
SGB.Net Sistemi
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
E-Bütçe Sistemi
Bütçe Tekliflerinin
Hazırlanmasına İlişkin
Yazı
Birim Tekliflerinin
Oluşturulması ve İlgili
Formların Girişine Yönelik
Danışmanlık Yapılması
Birim Teklifi
Birim Tekliflerine İlişkin SGB
Uzman Görüşünün Oluşması
SGB Uzman Görüşü
Birimlerle Toplantı Yapılması
SGB.Net Sistemi
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
Bakanlık Bütçe Teklif
Taslağı
Birimlerin Bütçe Tekliflerine
İlişkin SGB Görüşünün
Oluşturulması ve SGB.Net
Sistemi "SGB Görüşü"
Aşamasına Kaydedilmesi
SGB Görüşü
SGB Görüşü Oluşturulan
Bütçe Tekliflerinin Üst
Yöneticinin Onayına
Sunulması
Bakanlık Bütçe
Teklifi
1
NOT: Bakanlığın performans esaslı bütçesi, Bakanlık bütçe hazırlık sürecinin her aşamasında SGB.Net
Sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
BAKANLIK BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
1
Onaylanan Bütçe Teklifinin
SGB.Net Sistemi "Bakanlık
Teklifi" Aşamasına
Kaydedilmesi
SGB.Net Sistemi (Bütçe
Hazırlık Modülü)
Bakanlık Teklifinin ve İlgili
Formların Elektronik Ortamda
E-Bütçe Sistemine
Aktarılması
Maliye Bakanlığı
(Bumko) Süreci
SGB.Net
Sistemi
(Evrak
Modülü)
Bakanlık Teklifinin
BUMKO'ya Gönderme
Yazısının Hazırlanması
Üst Yönetici Tarafından
Bakanlık Teklifi Yazısının
İmzalanması
Kalkınma Bakanlığı
Süreci
SGB.Net
Sistemi (Evrak
Modülü)
Bakanlık Teklifi
Yazısı
BÜMKO İle Yapılan Bütçe
Görüşmelerinin Koordine
Edilerek, Birimler ile
Birlikte Katılımın
Sağlanması
Bakanlık Teklifinin (Yatırım)
Kalkınma Bakanlığına
Gönderme Yazısının
Hazırlanması
Üst Yönetici Tarafından
Bakanlık Teklifinin
(Yatırım) Kalkınma
Bakanlığına Gönderme
Yazısının İmzalanması
Bakanlık Teklifi
(Yatırım) Yazısı
Kalkınma Bakanlığı İle Yapılan
Yatırım Bütçesi
Görüşmelerinin Koordine
Edilerek, Birimler ile Birlikte
Katılımın Sağlanması
2
NOT: Bakanlığın performans esaslı bütçesi, Bakanlık bütçe hazırlık sürecinin her aşamasında SGB.Net Sistemi
üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
BAKANLIK BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
2
Kamu İdare
Bütçelerinin
Yasalaşması Süreci
Bakanlık Bütçe Tasarı
Taslağı
Bakan ve Üst Yönetici
Tarafından Bakanlık Bütçe
Tasarısının İmzalanması
Bakanlık Bütçe
Tasarısı
Bakanlık Bütçe Tasarısının
BÜMKO'ya ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanlığına
Gönderilmesi
Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yapılan Bakanlık Bütçe
Görüşmelerine Katılımın
Sağlanması
E-Bütçe
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
Plan ve Bütçe Görüşünün
Elektronik Ortamda E-Bütçe
Sisteminden SGB.Net
Sistemine Aktarılması
SGB.Net Sistemi
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
Genel Kurulda Yapılan
Bakanlık Bütçe
Görüşmelerine Katılımın
Sağlanması
E-Bütçe
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
Kanun Aşamasının
Elektronik Ortamda EBütçe Sisteminden SGB.Net
Sistemine Aktarılması
SGB.Net Sistemi
(Bütçe Hazırlama
Modülü)
Maliye Bakanlığı Bütçesi
Oluşturuldu
NOT: Bakanlığın performans esaslı bütçesi, Bakanlık bütçe hazırlık sürecinin her aşamasında SGB.Net Sistemi
üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content