close

Enter

Log in using OpenID

22–23 Kasım 2014 - Hrant Dink Vakfı

embedDownload
22–23 Kasım 2014
Ankara Ünİversİtesİ
S İ ya s a l B İ l g İ l e r Fa k ü lt e s İ
İ k t İ s at B ö l ü m ü
www.hrantdink.org
Cumartesi,
22 Kasım
I
II
III
IV
Kapalı Sınırlara
Genel Bir Bakış
Kapalı Sınır
Hikâyeleri
Kapalı Sınır ve
Komşular
Kapalı Sınır ve
Küresel Bağlam
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4
Hrant Dİnk Vakfı
10.30-12.20
13.20-15.10
15.25-17.00
17.15-18.30
Onur Özsoy
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BaŞKANI
OTURUM BAŞKANI
H. Neşe Özgen
Güven Sak
Soli Özel
Vahram Danielyan
Romanlarda Bir Can Sıkıntısı
Metaforu olarak Kars:
Yeğişe Çarents - Nairi Ülkesi ve
Orhan Pamuk - Kar
Ulvi İsmail
Azerbaycan’da TürkiyeErmenistan Sınırının
Açılmasına Destek Verenler
ve Karşı Çıkanlar
Thomas de Waal
Karabağ: Savaşa Barıştan
Daha mı Yakın?
Fabio Salomoni
Kars ve Iğdır: Bir Sınır
Bölgesinde Çelişik Anılar
ve Kimlikler
Vicken Cheterian
Türkiye’nin Siyasi Seçenekleri
ve Karabağ Sorununun
Şekillenmesi
Sayat Tekir
Ermenistan Sınırından
Türkiye’ye Bakmak
Vahram Ter Matevosyan
Türkiye-Gürcistan Stratejik
Ortaklığının Şifreleri,
Ermenistan ve Ötesi Üzerindeki
Etkileri
Kayıt
09.00-10.00
Açılış Konuşmaları
10.00-10.30
Rakel Dink
Ankara Ünİversİtesİ
Cengiz Aktar
Hrant Dİnk Vakfı
Gerard J. Libaridian
Sezai Yazıcı
Açılıştan Kapanışa
Bir Sınırın Öyküsü
Lale Yalçın Heckmann
Güney Kafkasya’da Sınır
Bölgelerinin Tarihi ve Anlamları
Florian Mühlfried
Yumuşak Güç Sertleşirse:
Son Dönemde
Gürcistan-Rusya Sınırı
Naif Alibeyoğlu
Mühürlü Kapıdan Kafkasya
Kapısına: Kars Deneyimi
Öğle Yemeği
12.20-13.20
Manuk Avedikyan
Ermenistan Ezidilerinin
Kapalı Türkiye-Ermenistan
Sınırına Bakışı
Kahve Arası
15.10-15.25
Kahve Arası
17.00-17.15
Fiona Hill
Rusya ve Avrasya Birliği:
Kafkasya’da Yeni Sınırlar mı
Çiziliyor?
Pazar,
23 Kasım
V
VI
VII
VIII
IX
Açık Sınırlar,
Açık Pazarlar
Açık Sınırlar,
Açık Zihinler - I
Açık Sınırlar,
Açık Zihinler - II
Sınırları
Aşanlar
Açık Sınırlar İçin
Nasıl Bir Gelecek?
Panel 5
Panel 6
Panel 7
Panel 8
Panel 9
09.00-10.50
11.00-12.30
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
Kemal Kirişci
Amberin Zaman
Razmik Panossian
Asaf Savaş Akat
Marc Pierini
Latife Akyüz
Kapalı Sınırlar Ardında Ticaret:
Sınır Ekonomisinin Etnisite
Dinamiği
Zeynep Aktüre
Türkiye-Ermenistan Sınırını
Bir Anıtla Sınırlayarak
Anıtlaştırmak
Pınar Karakılçık
Türkiye-Ermenistan Sınırı:
Dillerin Paradoksu
Milena Abrahamyan
Sınır Tanımayan Kadınlar:
Hikâyelerimizi Buluşturmak
Burcu Gültekin Punsmann
Türkiye’nin Sınırları:
Gürcistan, Irak, Suriye
Lülüfer Körükmez
Sınırı Geçtikten Sonra…
Etnik Kimliğin Sınırları:
Ermenistan’dan Türkiye’ye
İşgücü Göçü
Özlem Şendeniz
Sınırda Anlatılar:
Iğdır Halklarının Belleğindeki
Ermeni ve Ermenistan
Araz Kojayan
Türkiye-Diaspora Sınırından
Geçmek: Lübnanlı Ermeni
Gençlerin Batı Ermenistan
Ziyaretleri
James Derounian
Sınır Ötesi Potansiyeli Hayata
Geçirecek Anahtar:
Yerel Kalkınma
Tamar Arieli
Sınırı Açmak Yetmez:
Ortadoğu’daki Sınır Ötesi
İşletmelerden Öğrendiklerimiz
Stefan Williamson Fa &
Ben Wheeler
Dillerin Dağları: Kafkasya’nın
Farklı Müzikal Lehçeleri
Urban Jaksa
Görünen Sınırı Geçmek,
Görünmeyeni Yıkmak:
Ermenistan-Türkiye
Sivil Toplum Diyaloğunda
Gençler
Öğle Yemeği
Kahve Arası
12.30-13.30
15.00-15.15
Ussal Şahbaz
TEPAV Araştırması: Türkiye ile
Ermenistan Arasında Ekonomik
İşbirliği Fırsatları
Zümrüt İmamoğlu
Hrant Dink Vakfı Araştırması:
Kapalı Sınırın Bölge Üzerindeki
Sosyo-Ekonomik Etkileri
Kahve Arası
10.50-11.00
Philip Gamaghelyan
Kapalı Sınır Siyaseti Bağlamında
Sivil Toplum Diplomasi Neler
Vaat Ediyor?
Nicole Longobardo
Güney Kafkasya’da Sınırların
Açılması ve Uyuşmazlıkların
Çözümü İçin Olasılıklar
Kahve Arası
Genel Değerlendirme
ve Tartışmalar
16.45-17.00
18.30-19.30
Cengiz Aktar
Salpi Ghazarian
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content