close

Enter

Log in using OpenID

2547 Sayılı Kanun ile - Başkent Üniversitesi

embedDownload
T.C.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine
ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul
edilmeyecektir.
BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:
PROFESÖRLER
Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü,
2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENTLER
Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü,
2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet
dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENTLER
Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b)
fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2(iki) adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (altı) adet
dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim /Bilim Dalı
Kadro Unvanı
Sayısı
Acıklama
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
(1)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
(6)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yardımcı Doçent
2
(2) , (4)
Çocuk Cerrahisi
Doçent
1
(1)
Çocuk Cerrahisi
Yardımcı Doçent
2
(1) , (6)
Genel Cerrahi
Yardımcı Doçent
1
(5)
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör
1
(1)
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
(4)
Üroloji
Profesör
1
(5)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
2
(1) , (2)
Çocuk Sağ ve Hast / Yenidoğan
Yardımcı Doçent
2
(1) , (5)
Göğüs Hastalıkları
Doçent
1
(2)
Göğüs Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
(6)
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Profesör
1
(4)
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
İç Hastalıkları /Nefroloji
Profesör
1
(3)
İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji
Yardımcı Doçent
2
(2)
Kardiyoloji
Yardımcı Doçent
4
(1), (3), (5)
Nöroloji
Doçent
1
(2)
Fizyoloji
Doçent
1
(1)
Fizyoloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
Histoloji Embriyoloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
Tıp Eğitimi
Yardımcı Doçent
1*
(1)
* Lisansüstü eğitimini tıp eğitimi alanında yapmış olmak
1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere
2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
4: İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content